Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trang web và nâng cao trải nghiệm của bạn. Bằng việc tiếp tục duyệt website, bạn đồng ý với Chính sách quyền riêng tư đã bao gồm cookie của chúng tôi. Tìm hiểu thêm
weekly sale
Tất cả điều kiện
Tìm theo xe của bạn
Chọn mẫu xe
> Ưa thích
> Tìm mẫu xe
799 Đánh giá Xem dạng:
 • MỚI
  Phù hợp:
  • Others Universal
  Bởi NO NAME (1)TừSouth Korea
  이거 장착 하면 줌머가 시속 70을 넘김니다.신세계입니다.
  추가로 슬로우젯은 38을 사용 합니다.
  그리고 메인젯은 82와 85를 사용 합니다. 그리고 포쉬cdi 또는 데이토나cdi와 함께 말로시 풀리를 사용하면 평지 시속 70km는 기본으로 나옵니다.
  When equipped, the zoommer will exceed 70 per hour, a ...Đọc thêm
 • MỚI
  Phù hợp:
  • HONDA CBR250RR(2017-) 17 MC51
  Bởi JSK (2)TừSouth Korea
  It looks good and reasonable price.
  It was delivered with no damage.
  Unlike the rear sprocket, it is not painted, but it is not visible after installation, so it does not matter.Đọc thêm
 • MỚI
  Phù hợp:
  • HONDA CBR250RR(2017-) 17 MC51
  Bởi JSK (2)TừSouth Korea
  I received this sprocket with broken packaging.
  It was placed vertically in the box.
  It seems that the package was damaged because it could not bear shock and the weight of the sprocket during trans...Đọc thêm
 • MỚI
  Phù hợp:
  • HONDA CRM80
  • HONDA MBX50
  • HONDA LITTLE CUB ( C50-8000026-)
  • HONDA MONKEY RT
  • HONDA MONKEY R
  • ...và hơn thế nữa.
  Bởi NO NAME (11)TừSouth Korea
  항상 키타코 부품으로 교환합니다
  그래서 이번에도 키타코 부품을 구매했습니다
  순정 크기보다 한치수 큰 제품으로 구매했지만
  순정보다 두치수 큰 제품 테스트 하느라고
  이제품은 아직 사용전입니다
  내구성도 괜찮고 가격도 괜찮은 제품인듯합니다...Đọc thêm
 • MỚI
  Phù hợp:
  • HONDA Grom 16 All models of JC61
  Bởi NO NAME (11)TừSouth Korea
  기존에 사용하던 순정은 부러져버려서 이번에 새로 구매했습니다
  급한데로 중고부품으로 장착해 두어서 사용하는데는 지장이 없지만
  다른거 구매 할때 같이 구매 했습니다
  다음에 클러치 디스크 갈을때 같이 교환해야겠네요
  항상 믿고 쓰는 키타코 제품이라 믿음이 갑니다
  The original pure was broken, so I bought a new ...Đọc thêm
 • MỚI
  Phù hợp:
  • HONDA Grom 16 All models of JC61
  Bởi NO NAME (11)TừSouth Korea
  순정 제품이 부러져서 임시로 중고 부품을 넣고
  키타코 강화 제품으로 주문했습니다
  확실히 순정보다는 좋아 보이네요
  하지만 아직 정착은 하지 않았습니다
  다음에 클러치 교환할때 같이 교환해야겠네요
  부러지지 않고 오래오래 튼튼하게 사용하고 싶네요...Đọc thêm
 • MỚI
  Phù hợp:
  • Others Universal
  Bởi NO NAME (11)TừSouth Korea
  금색이랑 고민하다가 결정했는데
  후회 없습니다 색상이 아주 이쁘네요
  견고해 보이고 마음에 들어요
  오래전부터 판매되던 금색보다
  훨씬 이쁘고 마음에 드네요
  아직 장착은 안했지만 오래 잘 쓸수 있을거 같네요...Đọc thêm
 • MỚI
  Phù hợp:
  • HONDA Grom 16 All models of JC61
  Bởi NO NAME (11)TừSouth Korea
  순정 제품이 부러져서 임시로 중고 부품을 넣고
  키타코 강화 제품으로 주문했습니다
  확실히 순정보다는 좋아 보이네요
  하지만 아직 정착은 하지 않았습니다
  다음에 클러치 교환할때 같이 교환해야겠네요
  부러지지 않고 오래오래 튼튼하게 사용하고 싶네요...Đọc thêm
 • MỚI
  Phù hợp:
  • HONDA CRM80
  • HONDA MBX50
  • HONDA LITTLE CUB ( C50-8000026-)
  • HONDA MONKEY RT
  • HONDA MONKEY R
  • ...và hơn thế nữa.
  Bởi NO NAME (11)TừSouth Korea
  항상 사용하던 순정 크기 말고
  새로운 크기를 도전했습니다
  확실히 미션 교체후 올라가는 알피엠을 낮춰주네요
  아주 마음에 듭니다 레드존까지 올라가던 알피엠이
  내려갔습니다 하지만 최고속이 떨어지고 계기판에 속도가
  오차가 더 심해졌네요 그래도 순정보다 좋네요...Đọc thêm
 • MỚI
  đăng Oct 6, 2020KOMINE JK-146
  Bởi Anonymous (1)TừSouth Korea
  I order it for my wife. It took 10 days to receive because of long holiday.
  It has protect armor with shoulder, elbow, chest and spine.
  Because of all the protectors, it seems tighter than expect....Đọc thêm
 • MỚI
  Phù hợp:
  • KAWASAKI Ninja H2 SX SE
  • KAWASAKI Ninja H2 SX
  đăng Oct 5, 2020Good design!
  Bởi Jungkwon (2)TừSouth Korea
  Compatible with h2 sx se. The original position and the 5th position are similar. The product is neat and relatively good to install. It took about 1 hour and 30 minutes to estimate the installation t...Đọc thêm
 • MỚI
  Phù hợp:
  • HONDA ADV150
  • HONDA CB1000R 18-20
  • HONDA CB1100 10-20
  • HONDA CB1100EX 10-20
  • HONDA CB1100RS 10-20
  • ...và hơn thế nữa.
  đăng Oct 4, 2020구매후기
  Bởi NO NAME (1)TừSouth Korea
  정말 너무너무 이쁘고 마음에 들어요 무게도 무거워서 진동 억제에도 도움이되며 바리크랑도 잘맞아 떨어집니다 100자를채우려면 얼마나 더써야 백자를 완성할지모르겠지만 무조건 사세요 두번사세요 세일하면 진짜 가격도 싸고이쁘고 대박입니다
  I really like it, it's so pretty and I like it It's heavy, it helps ...Đọc thêm
 • MỚI
  Phù hợp:
  • KAWASAKI 1400GTR 10-
  • KAWASAKI ZX-14R 12-
  đăng Sep 9, 2020Good !
  Bởi NO NAME (1)TừSouth Korea

  It has a fast production period and good quality. I really like it. The twill keybone pattern is really pretty. And it's better because there's also a Clever Wool engraving. Thank you.Đọc thêm
 • MỚI
  Phù hợp:
  • SUZUKI SV650 (2016-)
  đăng Sep 2, 2020크고 아름다워요
  언제나 느끼는 거지만, 상품의 포장이 정말 탁월합니다.
  여러곳에서 주문을 해보지만, 여기처럼 튼실한 포장은 본적이 없어요.
  아마 앞으로도 그럴꺼 같네요.
  제품은 튼튼하고 크고 아름답습니다.
  장착 난이도도 크게 어려운부분도 없었구요.
  고속주행은 해보지 않았습니다만, 중저속에서 효과는 굉장했습니다....Đọc thêm
 • MỚI
  Phù hợp:
  • KAWASAKI W800 ALL MODEL
  • KAWASAKI W400 ALL MODEL
  • KAWASAKI W650 ALL MODEL
  đăng Aug 26, 2020So so
  Bởi NO NAME (1)TừSouth Korea
  The quality is not as good as the price. It doesn't fit perfectly on a motorcycle, it has to be forced.I expected a lot, but I'm sorry that I'm disappointed. There are many types of rear fenders, so I...Đọc thêm
 • MỚI
  Phù hợp:
  • SUZUKI SV650 (2016-)
  đăng Aug 20, 2020크고 아름다워요
  우선, 포장의 대단함에 대해 감사합니다.
  몇번을 구매를 해봤지만, 포장의 단단함에 대해선 찬사를 금할길이 없네요.
  기존에 사용하던 스크린이 너무나 작아 구입하게 되었습니다.
  제품 장착의 난이도는 보통쯤 되는것 같고.
  제품은 단단하고 마감도 괜찮았습니다.
  다만 스크린과 내장제의 이격이 조금 안 맞는것 같습니다....Đọc thêm
 • MỚI
  Phù hợp:
  • HARLEY-DAVIDSON XL50 50th Anniversary (EFI) 2007
  • HARLEY-DAVIDSON XL 883L Low 2005 - 2006
  • HARLEY-DAVIDSON XL 883C Custom (EFI) 2007
  • HARLEY-DAVIDSON Street Glide (EFI) - FLHX 2007
  • HARLEY-DAVIDSON XL 883R (EFI) 07
  • ...và hơn thế nữa.
  đăng Aug 19, 2020Delivery is fast.
  Bởi Jungkwon (2)TừSouth Korea
  Delivery is fast. The goods are also good. My harley wants to change the bearing as soon as possible. It was made by China.Đọc thêm
 • MỚI
  Phù hợp:
  • HARLEY-DAVIDSON SPORTSTERFamily [Other conformity information] XL SPORTSTER [Sports star]
  đăng Aug 17, 2020잘쓰겠어요.
  Bởi NO NAME (3)TừSouth Korea
  케이블이 딱히 후기라고 남길건 없지만, 가성비 좋은 케이블입니다.
  길이만 맞춰서 잘 사시면 어떤 비싼 케이블보다 좋을거 같습니다.
  옛날 스포스터 느낌 살리기에도 좋아요.
  얼른 교체해서 타보고 싶네요. 잘쓰겠습니다 감사합니다. ㅎㅎ
  The cable is not particularly late, but it is a cost-effective ca...Đọc thêm
 • MỚI
  Phù hợp:
  • HARLEY-DAVIDSON 3rd/4th speed Transmission
  đăng Aug 17, 2020잘 쓰겠습니다.
  Bởi NO NAME (3)TừSouth Korea
  길이만 잘 맞춰서 구매하면 무엇보다 좋습니다.
  가성비 좋고 짱짱하고.. 그치만 저는 잘못시킨게 큰 함정.
  핸들 높이나 규격에 따라서 길이 잘 재시고 색상 잘 확인하시고 구매하세요.
  저는 아주 만족합니다. 잘쓰겠습니다 감사합니다.~~
  Best of all, if you buy just the right length.
  The cost perform...Đọc thêm
 • MỚI
  Phù hợp:
  • Others Universal
  đăng Aug 11, 2020Not bad
  Bởi NO NAME (1)TừSouth Korea
  It made a big difference to the small baffles that came with my drag pipes, but it’s still loud. If you have sensitive neighbours, these might not be the baffle/ pipes for you. Otherwise they sound gr...Đọc thêm
Sản phẩm đã xem
loading
TẠI SAO ?

CỬA HÀNG LỚN NHẤT
TẠI NHẬT BẢN

COUPON ĐẶC BIỆT,
GIẢM GIÁ, KHUYẾN MÃI

DỊCH VỤ GIAO HÀNG
NHANH, MIỄN PHÍ

* Cửa hàng TỐT NHẤTDUY NHẤT để có thể tìm kiếm hàng chính hãng Nhật Bản.
* Đăng ký ngay bây giờ để nhận ưu đãi bất ngờ và những quà tặng đặc biệt khác!
* Hơn 800,000 sản phẩm. KHÔNG khó để tìm kiếm phụ tùng mà bạn muốn.

HOẶC
TÀI KHOẢN CỦA BẠN ĐÃ ĐƯỢC TẠO!

Chúc mừng bạn! Tài khoản mới của bạn đã được tạo! Bây giờ với những đặc quyền của thành viên, bạn có thể tích lũy được thêm nhiều kinh nghiệm mua sắm trực tuyến với chúng tôi. Nếu bạn có BẤT KỲ câu hỏi về hoạt động của cửa hàng trực tuyến này, vui lòng gửi mail đến Webike thông qua phần Liên hệ với chúng tôi.

Một email xác nhận sẽ được gửi đến địa chỉ email mà bạn đã cung cấp. Trong vòng 1 tiếng đồng hồ, nếu bạn vẫn chưa nhận được email thì vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Đăng ký xe máy của bạn để gia nhập Webiker!
Về dịch vụ "Góc Webiker" của chúng tôi
"TÌM KIẾM DỄ DÀNG"
Bạn có thể tìm kiếm những mặt hàng phù hợp với xe máy của bạn một cách dễ dàng!
"THÔNG TIN CÓ GIÁ TRỊ"
Bạn có thể nhận được những thông tin có giá trị,
ví dụ như: giảm giá đặc biệt, những sản phẩm mới và hơn thế nữa!
"ĐĂNG KÝ DỄ DÀNG"
Bạn có thể đăng ký một cách dễ dàng! Chỉ cần thông tin của
nhà sản xuất xe máy, tên và năm của đời xe!