We use cookies to provide and improve our services. By using our site, you consent to our Privacy Policy including cookie. Learn more
Webike Spring Sale Tuần 3
Tất cả điều kiện
Tìm theo xe của bạn
Chọn mẫu xe
> Ưa thích
> Tìm mẫu xe
932 Đánh giá Xem dạng:
 • MỚI
  Phù hợp:
  • HONDA CRF450L 19-20
  • HONDA CRF250X 04-17
  • HONDA CRF250RX 19
  • HONDA CRF250L 12-19
  • HONDA CRF250RALLY 17-20
  • ...và hơn thế nữa.
  Bởi woozool (1)TừSouth Korea
  제품마감도 깔끔하고, 세일기간이라 조금 거 저렴하게 구매했네요. 바이크타면서 순정풋패그로 피로감이 있었는데 확실히 개선될거같네요. 아직 장착전이지만 확실할거같아 기대됩니다. 포장도 완벽하게 되서 배송되니 파손걱정은 않해도 됩니다
  ----------------------------------------------------------
  The pro...Đọc thêm
 • MỚI
  Phù hợp:
  • HONDA CB1000R (2018-) 18-20
  Bởi jaeho lee (1)TừSouth Korea
  제작기간이 길어서 오랜 기다림끝에 수령 했지만 기다림이 보상될 만큼 이쁘고 고급스럽습니다.
  스윙암 체인커버 리어허거가 통으로 제작되어 일체감이 있고 고급스럽습니다..구매를 망설이시고 계신 분들은 꼭 구매 하세요..바이크가 달라집니다.
  ----------------------------------------------------------
  The...Đọc thêm
 • MỚI
  Phù hợp:
  • KAWASAKI W800 19- [Compatible model]2BL-EJ800B
  • KAWASAKI W800 STREET 19- [Compatible model]2BL-EJ800B
  • KAWASAKI W800 CAFE 19- [Compatible model]2BL-EJ800B
  đăng Apr 15, 2021와이번 머플러 후기
  Bởi W800 kim (12)TừSouth Korea
  순정의 머플러 사운드도 나쁘지 않지만 w1의 사운드를 재현해낸 와이번 머플러를 구매하여 사용해 보았습니다.
  주행질감은 확실히 거칠어지고 진동이 약간 증가하였습니다. 더 재밌는 펀라이딩이 가능할 것 같네요
  사운드는 후적도 어느정도 생기고 중저음의 성향이 강해져 듣기 좋습니다.
  -----------------------------------------...Đọc thêm
 • MỚI
  đăng Apr 15, 2021후기가 늦었네요
  Bởi Anonymous (3)TừSouth Korea
  후기가 늦었습니다.
  처음 써보는 투어링헬멧이었고 놀란이라는 브랜드도 처음 접헤게 되었습니다.
  한국에서도 구입할수있는데 왜 굳이 위바이크에서 구입을 한 이유는 가격이 더 싸고 배송또한 더 빠르기 때문입니다.
  일단 헬멧은 사용해보니 디자인이 너무나 마음에 들었고 또한 여러가지 스타일로 쓸수있어서 좋았습니다.
  또한 넓은 쉴드로 인하여 시야에 사각은 없었으...Đọc thêm
 • MỚI
  Phù hợp:
  • HONDA CBR250RR(2017-) Fits 17-19 *17 and later models
  đăng Apr 13, 2021Best choice for the CBR250RR
  Bởi jjin (3)TừSouth Korea
  I am riding a 2017 CBR250RR
  I think it took exactly 5 days to deliver, I installed it on the CBR250RR when it was delivered to Korea, and the installation time seems to take about 5 hours. When the R...Đọc thêm
 • MỚI
  Phù hợp:
  • SUZUKI GS250FW 83- GJ71B Required number of pins:2 *
  • SUZUKI GS550 77- E. Required number of units:2 *
  • SUZUKI 250SB 02- 02.2- LX250L Required number of pcs:1
  • SUZUKI GSX1100S KATANA (KATANA) 00- 00.3- GU76A Required number of parts:4
  • YAMAHA ROYALSTAR1300 Venture 4XY4 Required number of pieces:4
  • ...và hơn thế nữa.
  đăng Apr 13, 2021always choose right thing
  NGK Cable has durable and thoughness.
  and the color of wire also give your bike looks special
  i recomeneded if you change the ngk power cable, also change new spark plugs
  i have honda steed 60...Đọc thêm
 • MỚI
  đăng Apr 12, 2021생각보다 작음
  Bởi NO NAME (1)TừSouth Korea
  사이즈를 재고 샀지만 생각보다 작음..ㅠ 클래식 스타일이나 레크로하게 커스텀하려면 좋음.가방옆에 도킹?하는게 같이 있는줄 알았지만 별도구매를 해야함..방수커버도 주고 기본적으로 생활방수가 되는듯함.재질은 맘에듬.하지만 세일가격일때 전제조건임.
  ----------------------------------------------------------
  ...Đọc thêm
 • MỚI
  Phù hợp:
  • SUZUKI RF400RV 93- GK78A 93.3- [Displacement] 400 [Required number] 4
  • SUZUKI SV1000 03- VT54A 03.3- [Displacement] 1000 [Required number] 2
  • SUZUKI RF400R 93- GK78A 93.3- [Displacement] 400 [Required number] 4
  • SUZUKI GSX400F 88- GK74A 88.6- [Displacement] 400 [Required number] 4
  • SUZUKI GSX1400 01-08 GY71A 01.3-08 [Displacement] 1400 [Required number] 4
  • ...và hơn thế nữa.
  đăng Apr 10, 2021점화플러그 후기
  Bởi W800 kim (12)TừSouth Korea
  w800에 장착하기 위해 점화플러그를 구입하였습니다. 성능은 덴소 내구성은 NGK라는 말이 있어 NGK를 선택하였습니다. 순정은 CR8E가 장착되어 있으나 이 제품의 이리듐버전을 선택하게 되었습니다. 장착 후 시동성이 확실히 좋아진 느낌이네요
  ----------------------------------------------------------
  ...Đọc thêm
 • MỚI
  Phù hợp:
  • KAWASAKI W800 11-17 EJ800A
  đăng Apr 10, 2021핸들바 후기
  Bởi W800 kim (12)TừSouth Korea
  w800에 장착하기 위해 허리케인 z2핸들키트를 주문하였습니다. 2019년식부터는 abs 브레이크가 적용되기 때문에 키트에 포함된 브레이크 호스는 호환이 되지 않습니다. 허리케인에서 앞으로 abs 브레이크용 브레이크 호스를 제작해 주었으면 하는 바람이 있습니다.
  --------------------------------------------------...Đọc thêm
 • MỚI
  Phù hợp:
  • KAWASAKI W800 STREET 19-20 EJ800CKF
  • KAWASAKI W800 20 EJ800DLF
  • KAWASAKI W800 CAFE 19-20 EJ800CKF
  Bởi W800 kim (12)TừSouth Korea
  순정 쓰로틀 바디를 탈거 하고 크롬의 색상의 제품으로 교환 하기 위해 구매하였습니다.장착법은 굉장히 쉽고 위바이크에서 세일을 하고 있기 때문에 위바이크에서 구매를 진행하여 합리적인 가격에 구매할 수 있었습니다. 크롬의 파츠를 원하는 분들이라면 구매해보세요
  ------------------------------------------------------...Đọc thêm
 • MỚI
  đăng Apr 6, 2021Very Good.
  Bởi Anonymous (7)TừSouth Korea
  I'm riding an old Harley and I always take this tool with me when I go on a bike tour. In case of emergency, this tool will be very useful. It's easy to carry and cheaper than the products from Harley...Đọc thêm
 • MỚI
  Phù hợp:
  • HARLEY-DAVIDSON TOURINGFamily [Other conformity information] Vehicles with 1-inch bar (excluding electronically controlled throttle)
  • HARLEY-DAVIDSON SPORTSTERFamily [Other conformity information] Vehicles with 1-inch bar (excluding electronically controlled throttle)
  • HARLEY-DAVIDSON SOFTAILFamily [Other conformity information] Vehicles with 1-inch bar (excluding electronically controlled throttle)
  • HARLEY-DAVIDSON DYNAFamily [Other conformity information] Vehicles with 1-inch bar (excluding electronically controlled throttle)
  • HARLEY-DAVIDSON V-RODFamily [Other conformity information] Vehicles with 1-inch bar (excluding electronically controlled throttle)
  đăng Apr 6, 2021Very Good.
  Bởi JJOSEPH (7)TừSouth Korea
  I installed it on the Evo Fatboy in 1998. It has a proper grip and I like the retro style of design. It's good because it's cheaper than other products.Đọc thêm
 • MỚI
  Phù hợp:
  • YAMAHA SR500
  • YAMAHA SR400
  đăng Apr 6, 2021Very good sidebracket
  Bởi NO NAME (1)TừSouth Korea
  KIJiMA sidebag bracket is better than I expected. First of all, nice fit with sr400 bike and it is very easy to install.
  Lastly, gorgeous chrome color.Đọc thêm
 • MỚI
  Bởi Anonymous (1)TừSouth Korea
  It's a very nice design pants for winter rider at South Korea. 다소 반짝이는 원단입니다. 패딩이 앞쪽에만 있어서 핏이 아주 좋습니다. My waist is 31inch,height 170cm, i'm choice size M. it was just fit me.
  ----------------------...Đọc thêm
 • MỚI
  Phù hợp:
  • HARLEY-DAVIDSON V-RODFamily Other adaptive information]1 inch bar
  • HARLEY-DAVIDSON TOURINGFamily Other adaptive information]1 inch bar
  • HARLEY-DAVIDSON SPORTSTERFamily Other adaptive information]1 inch bar
  • HARLEY-DAVIDSON SOFTAILFamily Other adaptive information]1 inch bar
  • HARLEY-DAVIDSON DYNAFamily Other adaptive information]1 inch bar
  đăng Apr 3, 2021좋은 제품 입니다
  Bởi han jun oh (11)TừSouth Korea
  저렴한 금액, 좋은 품질 입니다.
  나는 이 핸들바 덕분에 편한 라이딩을 할 수 있게 되었습니다
  오래 타도 힘들지 않아. 그리고 모양도 멋있습니다
  low price, good quality , very comfort handle
  thank you^^
  ----------------------------------------------------...Đọc thêm
 • MỚI
  Phù hợp:
  • SUZUKI SWISH 2BJ-DV12B
  đăng Apr 2, 2021스위시 에어클리너
  Bởi NO NAME (3)TừSouth Korea
  어제 받아서 오늘 바이크샾에 가서 장착을 했습니다...
  스로틀 반응이 더 부드러워진 것 같구요 아주 약간의 토크와 스로틀 응답성이 향상 된 것을 느꼈습니다...!! 디자인도 매우 좋구요 그보다 세차 하기가 매우 편 해졌습니다..!!!
  ----------------------------------------------------------
  Yes...Đọc thêm
 • MỚI
  Phù hợp:
  • HONDA CBR650R 19-20 2BL-RH03
  Bởi NO NAME (1)TừSouth Korea
  닌자400 zzr1400에 이어서 3번째 구매입니다
  아직 바이크는 인수 전이지만 항상 사용해왔기에 미리 구매하였습니다
  설치하고 sp커넥트와 tpms 그리고 액션캠을 항상 거치하고 다녔기에 저에겐 필수라고 할수있습니다
  다른 사용자분들에게도 추천드립니다
  ------------------------------------------------------...Đọc thêm
 • MỚI
  Phù hợp:
  • YAMAHA MajestyS
  • KAWASAKI ELIMINATOR 250LX
  • KAWASAKI ELIMINATOR 250SE
  • BMW F800R
  • YAMAHA SRX600
  • ...và hơn thế nữa.
  đăng Apr 2, 2021Good for the money
  Bởi NO NAME (1)TừSouth Korea
  It is good with discounted price. It is sturdy and has unusual camouflage pattern. It is not light but tough and seems it is water repellent.
  Attached is photo is the cover with my BMW R nineT Scramb...Đọc thêm
 • MỚI
  đăng Apr 2, 2021Feel so good.
  Bởi Anonymous (22)TừSouth Korea
  Comfortable as if you're wearing a custom-made silk innerwear But I couldn't take a picture because my body was so revealing, I have to wear an inner protector.Đọc thêm
 • MỚI
  Phù hợp:
  • Others Universal
  đăng Apr 2, 2021Maybe perfect
  Bởi freeriderCU (22)TừSouth Korea
  Complete all his roles as Knuckle Guard. It would be better if we can purchase individually for each damaged part during use.(Some parts are sold separately).Đọc thêm
Sản phẩm đã xem
loading
TẠI SAO ?

CỬA HÀNG LỚN NHẤT
TẠI NHẬT BẢN

COUPON ĐẶC BIỆT,
GIẢM GIÁ, KHUYẾN MÃI

DỊCH VỤ GIAO HÀNG
NHANH, MIỄN PHÍ

* Cửa hàng TỐT NHẤTDUY NHẤT để có thể tìm kiếm hàng chính hãng Nhật Bản.
* Đăng ký ngay bây giờ để nhận ưu đãi bất ngờ và những quà tặng đặc biệt khác!
* Hơn 800,000 sản phẩm. KHÔNG khó để tìm kiếm phụ tùng mà bạn muốn.

HOẶC
TÀI KHOẢN CỦA BẠN ĐÃ ĐƯỢC TẠO!

Chúc mừng bạn! Tài khoản mới của bạn đã được tạo! Bây giờ với những đặc quyền của thành viên, bạn có thể tích lũy được thêm nhiều kinh nghiệm mua sắm trực tuyến với chúng tôi. Nếu bạn có BẤT KỲ câu hỏi về hoạt động của cửa hàng trực tuyến này, vui lòng gửi mail đến Webike thông qua phần Liên hệ với chúng tôi.

Một email xác nhận sẽ được gửi đến địa chỉ email mà bạn đã cung cấp. Trong vòng 1 tiếng đồng hồ, nếu bạn vẫn chưa nhận được email thì vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Đăng ký xe máy của bạn để gia nhập Webiker!
Về dịch vụ "Góc Webiker" của chúng tôi
"TÌM KIẾM DỄ DÀNG"
Bạn có thể tìm kiếm những mặt hàng phù hợp với xe máy của bạn một cách dễ dàng!
"THÔNG TIN CÓ GIÁ TRỊ"
Bạn có thể nhận được những thông tin có giá trị,
ví dụ như: giảm giá đặc biệt, những sản phẩm mới và hơn thế nữa!
"ĐĂNG KÝ DỄ DÀNG"
Bạn có thể đăng ký một cách dễ dàng! Chỉ cần thông tin của
nhà sản xuất xe máy, tên và năm của đời xe!