We use cookies to provide and improve our services. By using our site, you consent to our Privacy Policy including cookie. Learn more
Webike Spring Sale Tuần 3
YOSHIMURA

ST-1M Cam Trụcquantity: Đặt

 Sản phẩm # 211-299-2100

không có đánh giá của khách hàng

29,508,816VND (138,000 JPY)

+1380  điểm Webike (295,088.16 VND)

Còn hàng : Chỉ còn 3.
Nếu đặt hàng trong 5 giờ 13 phút.
Ngày chuyển hàng: 2021-04-22 JST

Tương thích

KAWASAKI
Mô tả sản phẩm dưới đây được tự động dịch bởi Google.

Chi tiết sản phẩm

Chỉ mạch kín
[Kiểu] ST-1 triệu
[MAX LIFT (mm)] IN 10,00mm / EX 9,50mm
[1mm DURATION (độ)] IN 245 độ / EX 242 độ
[Khoảng trống đoạn mã tiêu chuẩn (mm)] TRONG 0,13-0,19mm / EX 0,18-0,24mm

Trục cam cho ZrX1200R / S đã được giới thiệu lại bằng phương pháp Cut-out !.
Sản phẩm này được làm bằng vật liệu (một loại Sắt Đúc Ngói Daku) được kiểm soát chất lượng bởi Yoshimura Nhật Bản để sử dụng vật liệu tốt nhất để chế tạo Trục cam ..
Ngoài ra, vật liệu được làm cứng bằng laser.
Hãy trải nghiệm Trục cam được chế tạo theo đuổi "độ chính xác cao và độ bền cao" với độ cứng cao và độ bôi trơn cao với các biến dạng nhỏ bằng vật liệu mới và làm cứng bằng laser ..

Cấu hình giống như ST-1 đã bán trước đây và cải thiện hiệu suất ở vòng tua cao của ZrX1200 ..
Bằng cách sử dụng Bộ chế hòa khí TMR-MJN38 kết hợp với CYCLONE, các tiềm năng của ZrX1200 có thể được sử dụng đầy đủ ..

Các thông số kỹ thuật của Cam thể hiện trong bảng được lấy từ các giá trị thiết kế của Trục cam ..
Có sự sai lệch nhỏ từ lô này sang lô khác do quá trình sản xuất ..
ST-1 thường có thể được lắp đặt với Bolt On, nhưng nếu bạn cần độ chính xác hơn, bạn nên căn chỉnh lại van cho từng xe ..


[Trục cam tại Yoshimura là gì]
Cài đặt CamProfile tùy chỉnh
Trục cam của YOSHIMURA là một thiết kế độc đáo của CamProfile với bí quyết riêng.. Việc thiết kế một hồ sơ bắt đầu với việc biết các thông số kỹ thuật của Động cơ tiêu chuẩn ..
Giả sử tốc độ động cơ và các đặc tính được sử dụng, các đặc tính của Trục trục YOSHIMURAC được xác định trên cơ sở đó ..
Bước tiếp theo là thể hiện bằng số các đặc điểm Hồ sơ đã xác định.
Từ Mẫu đến Số ...... Bí quyết nhiều năm của YOSHIMURA dẫn đến một Hồ sơ độc đáo ..
Chúng tôi sẽ xây dựng một nguyên mẫu của Trục cam với Hồ sơ đã hoàn thiện và cài đặt nó vào Động cơ và kiểm tra xem các đặc tính có thực sự xuất hiện như mong đợi hay không ..
Kiểm tra xem có sẵn các đặc điểm thực tế như mong đợi hay không, đó là cách chế tạo trục cam với biên dạng như vậy đã hoàn thành và lắp vào động cơ hay chưa.
Kết quả cuối cùng của quá trình này là CamProfile ban đầu của Yoshimura ..

Nó sẽ dẫn đến hồ sơ cam độc nhất của YOSHIMURA ở cuối loạt bài viết này
Cut-outCamshaft của YOSHIMURA có quản lý sản xuất nhất quán bao gồm CenterRing of CamshaftMaterial ..
Chúng tôi cũng chú ý đến CamshaftMaterial tái tạo hồ sơ và chúng tôi đã cắt nó ra từ đầu trong công ty của chúng tôi ..
Chúng tôi tin rằng việc áp dụng nhiệt vào một phần của sản phẩm sẽ làm giảm sự biến dạng, biến dạng và độ bền của trục cam, vì vậy chúng tôi không thực hiện việc định hình cọc (hàn ở nhiệt độ cao) của Trục cam ..
Sau đó, để làm cho trục cam phù hợp với động cơ, chúng tôi lựa chọn nhiệt luyện thích hợp nhất trong số các phương pháp khác nhau và áp dụng nó ..
Thiết kế CamProfile độc đáo + quản lý sản xuất nhất quán.
Đây là cam kết của Yoshimura đối với Camshaft !.

* Không thể cài đặt trên ZRX1100.
* Chỉ sử dụng cho mạch kín.
* Xin lưu ý rằng đặc điểm kỹ thuật của sản phẩm có thể thay đổi do lý do nhà sản xuất.

[Specification] Closed track delicated product
[Type] ST-1M
MAX LIFT(mm) IN 10.00mm/EX 9.50mm
1mm DURATION (degree) IN 245deg. / EX 242deg.
Standard Tappet Clearance (mm) IN 0.13-0.19mm / EX 0.18-0.24mm
The camshafts for the ZRX1200R/S have been reintroduced with a machined design. This product uses a material (a kind of ductile cast iron) that Yoshimura Japan has controlled the quality of in order to adopt the best material for making camshafts. In addition, the material has been subjected to optimal laser hardening. The camshafts are made of new materials and laser hardened to achieve high hardness, low distortion, high lubricity, high precision, and high durability.

The profile is the same as the previously sold ST-1, which improves the ZRX1200's performance at high rpm. Also, by using the TMR-MJN38 carburetor and Cyclone together, the potential of the ZRX1200 can be fully exploited.

The cam specs shown in the table are derived from the design values of the camshaft. Due to the manufacturing process, there is a slight variation from lot to lot. The ST-1 can usually be installed as a bolt-on, but if you need more precision, it is recommended to re-timing the valve timing for each model.

[What is Yoshimura's camshaft?]
・Unique cam profile settings
Yoshimura's camshafts are designed based on Yoshimura unique know-how of cam profiles. The design of the profile begins with the knowledge of the standard engine specifications. Assuming the engine speed and characteristics to be used, the profile characteristics of Yoshimura camshafts are determined based on this. Next, the determined profile characteristics are expressed in numerical values.

"From form to value", Yoshimura's long years of know-how leads to a unique profile. A prototype camshaft with the profile created in this way is installed in the engine and checked to see if it actually has the characteristics as expected. If the expected characteristics are not obtained, the design is redone from the beginning. Through this process, Yoshimura's original camshaft profile is created.

・Consistent production control
Yoshimura's machined camshafts are subject to consistent production control, including the centering of the camshaft material. Yoshimura also pay attention to the camshaft material used to reproduce the profile. It doesn't apply heat to any part of the product to distort or deform the camshaft itself, and Yoshimura does not weld camshafts together at high temperatures. In order to make the camshaft hard enough for the engine, select the best heat treatment from various methods and apply it. Unique cam profile design + consistent control of production. This is what Yoshimura's commitment to camshafts is all about.
*Cannot be installed on ZRX1100.
*This product is for closed track use only.
*Please note that there may be changes to the product specifications due to manufacturer's circumstances.

Chú ý
* Nếu trong đó có bao gồm chỉ dẫn thì cũng được viết bằng tiếng Nhật.

Model tương tự 

Sản phẩm đã xem

Xếp hạng và đánh giá

0.0

0 Reviews

Không có đánh giá nào của khách hàng

5 stars
0
4 stars
0
3 stars
0
2 stars
0
1 star
0
VIẾT ĐÁNH GIÁ

Những bài đánh giá gần đây trong Trục cam

Takegawa N-20 Camshaft

Bởi NO NAME (15)Từ AustraliaĐăng
Takegawa N-20 Camshaft

After lots and lots of research on camshafts for the Honda Monkey 125cc I decided to go with the Special Parts Takegawa N-20 or Sports Camshaft. This is the first camshaft I have tried on the 125cc and I am pretty happy with how it performs but would like to try out a few other camshafts to see what they have to offer. I am not interested in high RPM performance so my try the Special Parts Takegawa N-15 camshaft next to compare the difference between the N-20 and N-15. As usual the quality of the Special Parts Takegawa products is top notch and will be more then happy to buy Takegawa again and deal with Webike for the sale in the future.

Dành cho:

 • HONDA Grom MSX125 (JC61-1000001-)

Great value for money upgrade

Bởi NO NAME (1)Từ New ZealandĐăng
Great value for money upgrade

For the price, these camshafts are a great bolt in upgrade. Definitely noticeable pep/power and revs rapidly. Would certainly recommend to anyone on the fence.

Dành cho:

 • HONDA CRF100F (HE03 All models)
 • HONDA Nauty Dax CY50-1200013-
 • HONDA CB50 AC02-1000001-
 • HONDA NSF100
 • HONDA RTL50S
 • HONDA R&P
 • HONDA CB50 CB50J-1000011-
 • HONDA TL50
 • HONDA KITACO SPLCylinder head (Old model and New model)
 • HONDA APE 50 All years AC16
Good high rpm extension

High RPM extension will be improved.Valve clearance must be adjusted at the lower limit of the OEM value or a tappet sound occurs. 。 At first, when I adjusted it at the middle position, the tappet sound was bothering me, but after that, when I adjusted it at the lower limit, the level became almost not bothering me.

Dành cho:

 • YAMAHA MAJESTYS
 • YAMAHA SMAX

asdf

Bởi NO NAME (4)Từ ChinaĐăng
asdf

当时我在日本时是从Takegawa单独购买凸轮轴的。 我试图在Webike上购买商品并将其运送到我在日本的位置,但无法选择日本作为有效的运送目的地。 凸轮轴本身运行完美。 您可以在图片中看到的缝隙会产生一点声音,但它很小,不会引起任何重大不适。 在3000-4000prm之间,以及在7000 rpm以上时,扭矩都显着提高。 无论有没有乘客,我再也不会遇到上坡或加速的困难。 如果将备用化油器调至最大进气量,发动机将感觉像150cc。 强烈建议将此产品与钻孔套件一起使用。
----------------------------------------------
When I was in Japan from Takegawa camshaft purchased separately. I tried to buy goods on Webike and delivered to my place in Japan, but Japan can not be selected as a valid shipping destination. The camshaft itself runs perfectly. You can see in the picture a little gap will produce sound, but it is very small, does not cause any major discomfort. Between 3000-4000prm, and when more than 7000 rpm, the torque was significantly improved. With or without passengers, I never encountered difficulties uphill or accelerating. If the alternate carburetor to the maximum intake air amount, the engine will feel like 150cc. It is strongly recommended to use this product with drilling kit....

Dành cho:

 • SUZUKI ADDRESSV125 CF46A-100001-
 • SUZUKI ADDRESSV125 CF4EA-100001-
 • SUZUKI ADDRESSV125S CF4MA-100001-
I'm sure you'll enjoy it while opening the Engine.

[How is it used?I used it on my LITTLE CUB Strokes up.Was the one you received as per Image?As you can see in the image, it is in a package that is typical of DAYTONA.Was the installation difficult?Rather than using the Instruction Manual, I recommend relying on the information in KITACO's Toranomaki and Net's blog.Installation of this product is not difficult, but it is necessary to unload the Engine and open the Engine, so the level of difficulty in that area is reasonably high.However, if you prepare well in advance and learn how to do it, it will be large and strong even if it is your first time.How was your experience with it?Actually, I haven't run it yet this time.The last time I used it at 88?Bore up, it worked smoothly without any discomfort.When something happens with this kind of product, it's when the engine breaks, so in a sense, I think it has a stronger insurance meaning.[Included Parts:were they on?I don't think so.[Was there anything that disappointed you?Not particularlyIt is not particularly expensive, and I recommend replacing it when you open the Engine such as Bore up.Read more

Dành cho:

 • HONDA MONKEY 82 Z50J [Frame No.] Z50J-1429116 to 1437095
 • HONDA LITTLE CUB 98 C50 [Frame No.] C50-4400001 or later
 • HONDA LITTLE CUB 97 C50 [Frame No.] C50-4300001 or later
 • HONDA LITTLE CUB 14 AA01 [Frame No.] AA 01-4100001 to 4199999
 • HONDA LITTLE CUB 01 AA01 [Frame No.] AA 01 - 3300001 or later
 • HONDA MONKEY RT 88 AB22 [Frame No.] AB22-1007601 or later
 • HONDA LITTLE CUB 00 AA01 [Frame No.] AA 01 - 300 0001 or later
 • HONDA MONKEY BAJA 93 [Frame No.] Z50J - 2100001 or later
 • HONDA LITTLE CUB 08 AA01 [Frame No.] AA 01-400 0001 to 4099999
 • HONDA MONKEY R 87 AB22 [Frame No.] AB22-1000017 or later
TẠI SAO ?

CỬA HÀNG LỚN NHẤT
TẠI NHẬT BẢN

COUPON ĐẶC BIỆT,
GIẢM GIÁ, KHUYẾN MÃI

DỊCH VỤ GIAO HÀNG
NHANH, MIỄN PHÍ

* Cửa hàng TỐT NHẤTDUY NHẤT để có thể tìm kiếm hàng chính hãng Nhật Bản.
* Đăng ký ngay bây giờ để nhận ưu đãi bất ngờ và những quà tặng đặc biệt khác!
* Hơn 800,000 sản phẩm. KHÔNG khó để tìm kiếm phụ tùng mà bạn muốn.

HOẶC
TÀI KHOẢN CỦA BẠN ĐÃ ĐƯỢC TẠO!

Chúc mừng bạn! Tài khoản mới của bạn đã được tạo! Bây giờ với những đặc quyền của thành viên, bạn có thể tích lũy được thêm nhiều kinh nghiệm mua sắm trực tuyến với chúng tôi. Nếu bạn có BẤT KỲ câu hỏi về hoạt động của cửa hàng trực tuyến này, vui lòng gửi mail đến Webike thông qua phần Liên hệ với chúng tôi.

Một email xác nhận sẽ được gửi đến địa chỉ email mà bạn đã cung cấp. Trong vòng 1 tiếng đồng hồ, nếu bạn vẫn chưa nhận được email thì vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Đăng ký xe máy của bạn để gia nhập Webiker!
Về dịch vụ "Góc Webiker" của chúng tôi
"TÌM KIẾM DỄ DÀNG"
Bạn có thể tìm kiếm những mặt hàng phù hợp với xe máy của bạn một cách dễ dàng!
"THÔNG TIN CÓ GIÁ TRỊ"
Bạn có thể nhận được những thông tin có giá trị,
ví dụ như: giảm giá đặc biệt, những sản phẩm mới và hơn thế nữa!
"ĐĂNG KÝ DỄ DÀNG"
Bạn có thể đăng ký một cách dễ dàng! Chỉ cần thông tin của
nhà sản xuất xe máy, tên và năm của đời xe!