We use cookies to provide and improve our services. By using our site, you consent to our Privacy Policy including cookie. Learn more
WEBIKE - Spring Sale

Mũ bảo hiểm 3/4 YX-6 ZENITH

Bởi: YAMAHA
 Mã sản phẩm : 907911780M00
(không có đánh giá của khách hàng)
Giá niêm yết: 5,409,950 VND (25,000 JPY)
Giá bán: 3,987,566 VND (18,427 JPY)
Tiết kiệm :
1,422,384 VND (26%)
Điểm Webike nhận được: 1843đ (10%)
Please select a size:
 • Size: M Head Size (57cm-58cm) | Kích thước: M chu vi đầu ( 57 cm - 58 cm )
  3,987,566 VND
 • Size: L Head Size (Less than 59cm-60cm) | Kích thước: L chu vi đầu (Nhỏ hơn 59 cm - 60 cm)
  3,987,566 VND
 • Size: XL Head Size (Less than 61cm-62cm) | Kích thước: XL hộp đầu (Nhỏ hơn 61 cm - 62 cm)
  3,987,566 VND

Giá sản phẩm chưa bao gồm Thuế nhập khẩu. Tham khảo mức Thuế TẠI ĐÂY


Thông tin mua sắm
Thời gian giao hàng dự kiến sẽ hiển thị khi bạn chọn tùy chọn của sản phẩm.
* Thời gian chuyển hàng và thời gian nhận hàng thì không được đảm bảo.
Ngay sau khi bạn đặt hàng, chúng tôi sẽ kiểm tra hàng trong kho của nhà sản xuất và xác nhận thời gian vận chuyển với bạn qua e-mail.
Mô tả sản phẩm dưới đây được tự động dịch bởi Google.
Mô tả
Cổ áo: 01-Orange
Vật liệu: Polycarbonate vật liệu composite
Tiêu chuẩn: JIS Type 2 · SG

[Spec.]
· Nội thất có thể giặt được
· Hệ thống thông gió kép DV.S được nạp.
・ Cắt UV ・ Lá chắn cứng của tòa án
·Thật vừa vặn
· Hệ thống có thể tháo rời một chạm
・ One Touch Buckle
・ SUPERCOOL®
· Kính mắt kính
Thiết bị chống sương mù KIP Fog
GraphicCollar để 5WayHelmet tự do điều chỉnh theo Xe máy để Đội hình trong YX của riêng bạn - 6!
Mô hình Đồ họa được chờ đợi từ lâu là Đội hình cho 5 WayHelmet, YX-6 ZENITH, có thể thay đổi tự do theo Xe máy.
Một sọc dày thể hiện sự mạnh mẽ và trở lại và ra (cho Trái và Phải) Màu kết nối của Orange dẫn đến 5 WaySystem thể hiện nhiều nét mặt khác nhau.
Màu sắc của phần Visor là bạc phẳng (Màu Mat) Tùy thuộc vào góc nhìn, bạn có thể đạt được một loại chỉ đạo khác như Mũ bảo hiểm màu.
Màu sắc có thể được nhìn thấy với màu MountainTrailscene hoặc Urbanscene BlackXOrange (Màu Mat) Là.

· Hệ thống thông gió loại lớn
· Cơ thể vật liệu composite polycarbonate mạnh mẽ.
- Nội thất SUPERCOOLR tuyệt vời trong mồ hôi khô nhanh và có tác dụng diệt khuẩn.
Thiết bị chống sương mù KIP Fog (Ghế ngồi KIP Fog là Lựa chọn)
· GlassesSlit nội thất dễ dàng để cài đặt kính và kính mát.
- Thấp trung tâm của thiết kế trọng lực để giảm mệt mỏi chạy trong một thời gian dài.
・ Chất liệu: Thép không gỉOne Touch Buckle (Nhật Bản)
· Tai nghe không gian lưu trữ loa
· 5 WaySystem có thể chọn 5 kiểu theo Xe máy.
・ UV CutShield


■ chức năng
[5WaySystem]
Nếu bạn kết hợp Goggles với Visor và Shield có thể tháo rời, nó sẽ thay đổi thành 5 Kiểu.

[Có thể giặt được bên trong]
Nếu bạn lo lắng về mồ hôi, bụi bẩn, mùi bên trong mũ bảo hiểm, bạn có thể rửa nó bằng một chất tẩy rửa nhẹ sau khi tháo bên trong, vì vậy bạn luôn có thể giữ nó sạch sẽ.

[Hệ thống thông gió kép (DV.S)]
Hệ thống thông gió kép DV.S được nạp.

[UV Cut ・ Lá chắn cứng của tòa án]
UV Cut ・ Lá chắn cứng của tòa án.

[Thật vừa vặn]
Mũ Nhật Bản được thiết kế để phù hợp với người đứng đầu của một người đó là cấp trên trong cảm giác mờ sương và Fit cảm giác và cũng ít mệt mỏi để sử dụng trong một thời gian dài.

[One-touch che chắn hệ thống có thể tháo rời]
Hệ thống có thể tháo rời một chạm.
Bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng gắn và tháo lá chắn.

[One Touch Buckle]
Cưỡi găng tay One Touch Khóa loại Chin dây đeo có thể dễ dàng tham gia ngay cả khi được trang bị.

[JIS]
Tiêu chuẩn JIS.

[SUPERCOOL®]
Tuyệt vời trong mồ hôi thấm hấp thụ nhanh tài sản và chứng minh tác dụng kháng khuẩn.

[Kính mắt kính]

[KIP Fog ShieldStandard Equipment]
Ghế ngồi KIP Fog là tùy chọn.


■ Chi tiết sản phẩm · Cách sử dụng
[Shield lock]
Khóa lá chắn để ngăn chặn mở khiên do áp lực gió đang chạy.

[Thông gió]
Mũ bảo hiểm được trang bị hệ thống thông gió loại lớn có hiệu quả thông gió bên trong.

[KIP Fog Shield]
Tùy chọn ghế sương mù của K có thể được cài đặt.
Hiệu ứng cách nhiệt của lá chắn kép và sương mù KIP Độ ẩm hấp thụ của ghế Lớp phủ giảm độ đục đến độ rộng lớn.

[GlassesSlit]
Lắp đặt mượt mà Kính và Kính râm, và cảm giác áp lực của Khung được giải quyết.
Ngoài ra, bằng cách thiết lập chiều rộng Slit rộng hơn, nó tương ứng với một loạt các kính.

[Hội trường diễn giả]
Để làm cho nó dễ dàng hơn để cài đặt loa thu nhập, không gian lưu trữ loa được thiết lập.

[Goggles bandStopper]
Khi cài đặt Goggles, tính năng này sẽ ngăn không cho dải băng của ban nhạc.
* Các lỗ loa có thể không được cài đặt tùy thuộc vào hình dạng của loa.
* Về hình ảnh của hệ thống 5 chiều
· Goggles không được bao gồm trong sản phẩm.
· Tên kiểu đề cập đến hình ảnh, nó không đại diện cho loại xe vv

* Kích thước thích ứng mũ bảo hiểm dựa trên bao vây đầu.
gò má (Ho) Xin lưu ý rằng sự phù hợp có thể khác nhau tùy thuộc vào hình dạng và độ cứng của bộ phận.
Color: 01-Orange
Material: Polycarbonate Composite
STD: JIS Type 2/SG

[Specification]
Washable Inner Side
It is equipped with a dual ventilation system DV.S.
UV Cut/Hard Coat Shield
Just Fit
One Touch Shield Detachable Type System
One Touch Buckle
SUPERCOOL®
Slid for Eyeglasses
Skip Fog Shield Standard Equipment
GraphicCollar to 5WayHelmet freely adjustable according to Motorcycle to Lineup in your own YX - 6!
The long-awaited Graphic model is Lineup for 5 WayHelmet, YX-6 ZENITH, which is freely changeable according to Motorcycle.
A thick Stripe expressing powerfulness and back and forth Quantity:Pair (for Left and Right) Orange's connecting color leading to 5 WaySystem shows various facial expressions.
The color scheme of the Visor part is Flat silver (Mat color) Depending on the viewing angle, you can achieve a different kind of directing like Helmet in Coloring.
Color scheme can be seen with either MountainTrailscene or Urbanscene BlackXOrange color (Mat color) is.

· Large type Ventilation system
· Strong polycarbonate composite material hat body.
- SUPERCOOLR interior that is excellent in quick-drying sweat and exerts bactericidal effect.
· KIP Fog ShieldStandard Equipment (KIP Fog Seat is Option)
· GlassesSlit interior easy to install Glasses and Sunglasses.
- Low center of gravity design to reduce fatigue of running for a long time.
・Material:Stainless SteelOne Touch Buckle (Japan)
· Ear Speaker Storage Space
· 5 WaySystem which can choose 5 styles according to Motorcycle.
・UV CutShield


■ Function
[5WaySystem]
If you combine Goggles with detachable Visor and Shield, it will change to 5 Styles.

[Washable interior]
If you are concerned about sweat, dirt, smell inside Helmet, you can wash it with a mild detergent after removing the interior, so you can always keep it clean.

[Dual ventilation system(DV.S)]
Dual ventilation system DV.S loaded.

[UV Cut・Hard court shield]
UV Cut・Hard court shield.

[Just fit]
Japan Hats designed to fit the head of a person that is superior in fogging feeling and Fit feeling and is also less tired to use for a long time.

[One-touch shielding detachable system]
One-touch shielding detachable system.
You can quickly and easily attach and detach the shield.

[One Touch Buckle]
Riding Gloves One Touch Buckle type Chin strap that can be easily engaged even when fitted.

[JIS]
JIS standard.

[SUPERCOOL®]
Excellent in sweat-absorbent quick-drying property and demonstrate antibacterial effect.

[Glass for eyeglasses]

[KIP Fog ShieldStandard Equipment]
KIP Fog Seat is Option.


■ Product details · How to use
[Shield lock]
Shield lock to prevent opening of Shield due to running wind pressure.

[Ventilation]
Helmet Equipped with Large type Ventilation system which efficiently ventilates inside.

[KIP Fog Shield]
Option K's fog seat can be installed.
Insulation effect of double shield and KIP fog Seat moisture absorption Coating reduces cloudiness to Large width.

[GlassesSlit]
Smooth installation of Glasses and Sunglasses, and the pressure feeling of Frame are solved.
In addition, by setting the Slit width wider, it corresponds to a wide range of Glasses.

[Speaker Hall]
To make it easier to install Income's Speaker, Speaker Storage Space was set up.

[Goggles bandStopper]
When installing Goggles, it prevents band gap of Band.
*The speaker hole may be impossible to install depending on the shape of the speaker.
*About the photo of the 5-way system
Goggles is not included in the product.
The style name refers to the photo and it does not represent a vehicle type etc.

*The helmet adaptation size is based on the head circumference.
Please note that the fit may vary depending on the shape and hardness of the cheek club.
Chú ý
* Những mũ bảo hiểm được bán trên trang này thì được dựa trên tiêu chuẩn an toàn của Nhật Bản.
Chúng tôi thì không có trách nhiệm cho những tai nạn, thiệt hại, hư hỏng hoặc những vấn đề liên quan khác như là kết quả của việc mua hàng.
Đánh giá của khách hàng đối với sản phẩm này
 • Không có đánh giá nào của khách hàng

Xuất sắc

(0)

Rất tốt

(0)

Trung bình

(0)

Kém

(0)

Rất tệ

(0)

 • Xếp hạng
 • 0.0 (0 đánh giá)
Vui lòng chia sẻ suy nghĩ của bạn với những khách hàng khác
VIẾT ĐÁNH GIÁ

Những bài đánh giá gần đây trong Mũ bảo hiểm xe cào cào


  Bởi Anonymous (4)TừPhilippines

  My Arai Tour-cross (XD4) Break is very neat and has a good looks. It includes a new face shield design that now incorporates brow vents. A redesigned peak and refined overall shape makes the smoothest-feeling, low-drag, low-lift dual-sport helmets you’ll ever find. It is one of the lightest weight dual-sport helmets around and it has the typical Ar...


  Bởi Anonymous (1)TừChina

  头盔非常舒适,叠合度很好,包装完好
  但是100码巡航的时候镜片会震动,当然对于骑哈雷的我来说完全可以接受!
  漆面做的很漂亮,重量合适,不会太重。...


  Bởi Anonymous (2)TừUnited States

  The price Webike is able to offer is simply amazing. I see used XD4 helmets for sale in the United States for more money than you can buy a new one here, including shipping. The next amazing detail is that at first the helmet was on an estimated 2 month backorder. I went ahead and ordered, and in only a week the helmet was in stock and on the wa...


  Arai tour cross3拉力盔

  Đăng Jan 18, 2020
  Bởi Anonymous (2)TừChina

  Arai tour cross3拉力盔通风性能非常棒,活动购买2650免运费,价格划算性价比高,而且没有被税。Arai tour cross3拉力盔通风性能非常棒,活动购买2650免运费,价格划算性价比高,而且没有被税。Arai tour cross3拉力盔通风性能非常棒,活动购买2650免运费,价格划算性价比高,而且没有被税。
  The ventilation performance of the Arai tour cross3 rally helmet is very good. Free 2650 free shipping for activities, cost-effective and cost-effective, and not taxed. The ventilat...


  东西还不错,做工好

  Đăng Dec 16, 2019
  Bởi Anonymous (1)TừChina

  2568.01元买的,包邮,没有被税,十分划算。包裹性很好,就是两点不满意,一是穿戴很困难,洞口太小,二是双D扣有点麻烦。我61头尾,买XL号,重量如图,供大家参考!通风效果太好了,导致4-5度天气有点冷,各种通风口都关了还冷!!
  2568.01 yuan bought, free shipping, not taxed, very cost-effective. The package is very good, which is two points of dissatisfaction. One is that it is difficult to wear, the hole is too small, and the other is that the double D bu...


Sản phẩm đã xem

TẠI SAO ?

CỬA HÀNG LỚN NHẤT
TẠI NHẬT BẢN

COUPON ĐẶC BIỆT,
GIẢM GIÁ, KHUYẾN MÃI

DỊCH VỤ GIAO HÀNG
NHANH, MIỄN PHÍ

* Cửa hàng TỐT NHẤTDUY NHẤT để có thể tìm kiếm hàng chính hãng Nhật Bản.
* Đăng ký ngay bây giờ để nhận ưu đãi bất ngờ và những quà tặng đặc biệt khác!
* Hơn 800,000 sản phẩm. KHÔNG khó để tìm kiếm phụ tùng mà bạn muốn.

HOẶC
TÀI KHOẢN CỦA BẠN ĐÃ ĐƯỢC TẠO!

Chúc mừng bạn! Tài khoản mới của bạn đã được tạo! Bây giờ với những đặc quyền của thành viên, bạn có thể tích lũy được thêm nhiều kinh nghiệm mua sắm trực tuyến với chúng tôi. Nếu bạn có BẤT KỲ câu hỏi về hoạt động của cửa hàng trực tuyến này, vui lòng gửi mail đến Webike thông qua phần Liên hệ với chúng tôi.

Một email xác nhận sẽ được gửi đến địa chỉ email mà bạn đã cung cấp. Trong vòng 1 tiếng đồng hồ, nếu bạn vẫn chưa nhận được email thì vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Đăng ký xe máy của bạn để gia nhập Webiker!
Về dịch vụ "Góc Webiker" của chúng tôi
"TÌM KIẾM DỄ DÀNG"
Bạn có thể tìm kiếm những mặt hàng phù hợp với xe máy của bạn một cách dễ dàng!
"THÔNG TIN CÓ GIÁ TRỊ"
Bạn có thể nhận được những thông tin có giá trị,
ví dụ như: giảm giá đặc biệt, những sản phẩm mới và hơn thế nữa!
"ĐĂNG KÝ DỄ DÀNG"
Bạn có thể đăng ký một cách dễ dàng! Chỉ cần thông tin của
nhà sản xuất xe máy, tên và năm của đời xe!