Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trang web và nâng cao trải nghiệm của bạn. Bằng việc tiếp tục duyệt website, bạn đồng ý với Chính sách quyền riêng tư đã bao gồm cookie của chúng tôi. Tìm hiểu thêm

Rủi ro LGSPlug

Bởi: BRISK
 Mã sản phẩm : DOR14LGS
Giá: 483,748 VND (2,238 JPY)
Điểm Webike nhận được: 22đ (1%)

Giá sản phẩm chưa bao gồm Thuế nhập khẩu. Tham khảo mức Thuế TẠI ĐÂY


Thông tin mua sắm
Còn hàng
Nếu đặt hàng trong 17 giờ 14 phút.
Ngày chuyển hàng: 2020-07-12 JST
Dành cho

APRILIA Classic Required number:1 pc

APRILIA MojitoCustom50 (04-08) Required number:1 pc

APRILIA Request number of RS 50:1 pc

APRILIA Required number of RX 50:1 pc

 • A

 • APRILIA Classic Required number:1 pc
 • APRILIA MojitoCustom50 (04-08) Required number:1 pc
 • APRILIA Request number of RS 50:1 pc
 • APRILIA Required number of RX 50:1 pc
 • APRILIA SX 50 Required number:1 pc
 • APRILIA TUONO 50 Required number:1 pc
 • B

 • BETA EVO 2T (13-) Required number:1 pc
 • BETA REV 125 Required number:1 pc
 • BETA REV 200 Required number:1 pc
 • BETA REV 250 Required number:1 pc
 • BETA REV-3 Required number:1
 • BETA REV-3 Required number:1 pc
 • BETA REV125 Required number:1
 • BETA REV200 Required number:1
 • BETA REV250 Required number:1
 • BETA RR 2T (13-) Required number:1 pc
 • BETA Techno (94-99) Required number:1 pc
 • BETA X-Treiner 250 (16-) Required number:1 pc
 • BETA Zero (90-93) Required number:1 pc
 • BMW R100 CS 77-84 Required number:2
 • BMW R100 GS 87-96 Required number:2
 • BMW R100 R 87-96 Required number:2
 • BMW R100 RS 77-84 Required number:2
 • BMW R100 RS 87-96 Required number:2
 • BMW R100 RT 77-84 Required number:2
 • BMW R100 RT 87-96 Required number:2
 • BMW R100 S 77-84 Required number:2
 • BMW R100 T 77-84 Required number:2
 • BMW R100|7 77-84 Required number:2
 • BMW R45 Required number:Quantity:2pc
 • BMW R65 78-94 Required number:2
 • BMW R65 G 81-87 Required number:2
 • BMW R65 LS 78-94 Required number:2
 • BMW R65 S 81-87 Required number:2
 • BMW R80 78-94 Required number:2
 • BMW R80 GS 78-94 Required number:2
 • BMW R80 RT 78-94 Required number:2
 • BMW R80 ST 78-94 Required number:2
 • C

 • CAGIVA Prima Required number:1 pc
 • D

 • DERBI 1001 ExtraSports Coppa Required number:1
 • DERBI BI3 (95-) Required number:1 pc
 • DERBI Europe RD15 Required number:1
 • DERBI GPR50 02- Required number:1
 • DERBI GPR50 Nude (03-) Required number:1 pc
 • DERBI GPR50 R 02- Required number:1
 • DERBI SCOOT 74 Required number:1
 • H

 • HONDA CB250T (73-) Required number:Quantity:2pc
 • HONDA CB350 (68-) Required number:Quantity:2pc
 • HONDA CB360T (75-) Required number:Quantity:2pc
 • HONDA CB450 (67-73) Required number:Quantity:2pc
 • HONDA CB500T (74-) Required number:Quantity:2pc
 • HONDA CJ250T (76-) Required number:Quantity:2pc
 • HONDA CJ360 (76-) Required number:Quantity:2pc
 • HONDA CRM250 MD24 89- Required number:1
 • HONDA CRM250 R MD24 89- Required number:1
 • HONDA CRM250AR (97.1-) MD 32 Required number:1 pc
 • HONDA CRM50 AD10 88- Required number:1
 • HONDA CRM50 AD13 88- Required number:1
 • HONDA CRM80 HD11 88- Required number:1
 • HONDA CRM80 HD12 88- Required number:1
 • HONDA MBX50 (82-) AC08 Required number:1 pc
 • HONDA MBX80 INTEGRA (83.6-) Required number:1 pc
 • HONDA MT 250 Required number:1 pc
 • HONDA MT125 (73-) Required number:1 pc
 • HONDA MTX50R (83-) AD06 Required number:1 pc
 • HONDA MTX80R (83.6-) HD08 Required number:1 pc
 • HONDA MVX250F (83.2-) MC09 Required number:3
 • HONDA NS-1 (91.2-95.2) AC12 required number:1 pc
 • HONDA NS-1 (95.3-) AC12 required number:1 pc
 • HONDA NS250 F 84- Required number:2
 • HONDA NS250 R 84- Required number:2
 • HONDA NS250 R ROTHMANS 84- Required number:2
 • HONDA NS400R (84-) NC 19 Required number:3
 • HONDA NS50 F AERO (88.2-91.2) AC08 Required number:1 pc
 • HONDA NS50R (96.8-) Required number:1 pc
 • HONDA NSR 150 Required number:1 pc
 • HONDA NSR 80R Required number:1 pc
 • HONDA NSR50 (87.6-89.5) AC10 required number:1 pc
 • HONDA NSR50 (89.6-95.1) AC10 required number:1 pc
 • HONDA NSR50 (95.2-) AC10 required number:1 pc
 • HONDA NSR80 (87.11-89.5) HC 06 Required number:1 pc
 • HONDA NSR80 (89.6-) HC 06 Required number:1 pc
 • HONDA RTLR250 (Reverse Import) (-02) Required number:1 pc
 • HONDA TLM200R (85.3-) MD 15 Required number:1 pc
 • HONDA TLM220R (88.3-) MD23 Required number:1 pc
 • HONDA TLM260R (89.12-) Required number:1 pc
 • HONDA TLM50 (83-) AD07 Required number:1 pc
 • HONDA TLR260 (93.12-) Required number:1 pc
 • HUSQVARNA TE300 (12-) Required number:1 pc
 • K

 • KAWASAKI 650 W1 66- Required number:2
 • KAWASAKI 650 W1 S 66- Required number:2
 • KAWASAKI 650 W1 SA 66- Required number:2
 • KAWASAKI 650 W2 SS 68- Required number:2
 • KAWASAKI 650 W2 TT 68- Required number:2
 • KAWASAKI 650RS (73-) Required number:Quantity:2pc
 • KAWASAKI AE50 (81-) AE050A Required number:1 pc
 • KAWASAKI AE80 (81-) AE 80 Required number:1 pc
 • KAWASAKI AR125 AR125A 83- Required number:1
 • KAWASAKI AR125 S AR125A 83- Required number:1
 • KAWASAKI AR50 (-83.10) AR050A Required number:1 pc
 • KAWASAKI AR50II (83.11-) Required number:1 pc
 • KAWASAKI AR50S (84-) AR050C Required number:1 pc
 • KAWASAKI AR80 AR080A 81- Required number:1
 • KAWASAKI AR80 II AR080C 81- Required number:1
 • KAWASAKI GPZ1100 (83-) Required number:4
 • KAWASAKI KC90 (78-79) KC90A Required number:1 pc
 • KAWASAKI KDX125SR (90-) KDX125A (DX125A) Required number:1 pc
 • KAWASAKI KDX220 R KDX220A (DX220A) 94- Required number:1
 • KAWASAKI KDX220 SR KDX220B (DX220B) 94- Required number:1
 • KAWASAKI KDX250SR (92.3-) KDX250F (DX250F) Required number:1 pc
 • KAWASAKI KDX400 (79-) KDX 400 Required number:1 pc
 • KAWASAKI KE125 (80-) KE 125 A Required number:1 pc
 • KAWASAKI KE250 (79-) Required number:1 pc
 • KAWASAKI KE90 (78-79) KE 90 Required number:1 pc
 • KAWASAKI KH125 80- Required number:1
 • KAWASAKI KH125 K 80- Required number:1
 • KAWASAKI KH90 (78-) KH 90 Required number:1 pc
 • KAWASAKI KL250 (78-82.10) KL 250 A Required number:1 pc
 • KAWASAKI KL250 (82.11-) KL 250 A Required number:1 pc
 • KAWASAKI KLX250 (79-) Required number:1 pc
 • KAWASAKI KMX125 (86-) KMX 125 A Required number:1 pc
 • KAWASAKI KMX200 (87.2-) KMX 200 A Required number:1 pc
 • KAWASAKI KR 150 SA Required number:1 pc
 • KAWASAKI KS-I (88-90.3) KMX50A Required number:1 pc
 • KAWASAKI KS-II (88-90.3) KMX 080 A Required number:1 pc
 • KAWASAKI KSR-I (90.3-) KMX 50B Required number:1 pc
 • KAWASAKI KSR-II (90.3-) KMX80B Required number:1 pc
 • KAWASAKI KZ650 KZ650B 76- Required number:4
 • KAWASAKI KZ650 KZ650D 76- Required number:4
 • KAWASAKI KZ650 LTD KZ650B 76- Required number:4
 • KAWASAKI KZ650 LTD KZ650D 76- Required number:4
 • KAWASAKI KZ650 Z650SR Required number:4
 • KAWASAKI LTD1100 (84-) Required number:4
 • KAWASAKI Leostar (Reverse Import) Required number:1 pc
 • KAWASAKI MeguroStaminaK2 (62-) Required number:Quantity:2pc
 • KAWASAKI Victor Required number:1 pc
 • KAWASAKI Z1000H (80-) Required number:4
 • KAWASAKI Z1000J (81-) Required number:4
 • KAWASAKI Z1000MKII (79-) Required number:4
 • KAWASAKI Z1000P (POLICE) KZ1000 police (North America specification) KZ 1000 P Required number:4
 • KAWASAKI Z1000R (82-) Required number:4
 • KAWASAKI Z1100 SPECTOR (82-) Required number:4
 • KAWASAKI Z1100GP (81-82) Required number:4
 • KAWASAKI Z1R (78-) Required number:4
 • KAWASAKI Z1RII (80-) Required number:4
 • KAWASAKI Z2 SPECTOR (82-) KZ 750 P Required number:4
 • KAWASAKI Z200 (77.7-) KZ 200 A Required number:1 pc
 • KAWASAKI Z250 FS KZ250C 80-82 Required number:1
 • KAWASAKI Z250 LTD KZ250C 80-82 Required number:1
 • KAWASAKI Z400 (75-76) KZ 400 Required number:Quantity:2pc
 • KAWASAKI Z400 (77) KZ 400 Required number:Quantity:2pc
 • KAWASAKI Z400 (78-) KZ 400 Required number:Quantity:2pc
 • KAWASAKI Z400 CUSTOM (81-) KZ 400 Required number:Quantity:2pc
 • KAWASAKI Z400 LTD BELT DRIVE KZ400H 79- Required number:2
 • KAWASAKI Z400 LTD KZ400H 79- Required number:2
 • KAWASAKI Z400RS (74-) Required number:Quantity:2pc
 • KAWASAKI Z650 Zapper KZ650B 76- Required number:4
 • KAWASAKI Z650 Zapper KZ650D 76- Required number:4
 • KAWASAKI Z650 Zapper LTD KZ650B 76- Required number:4
 • KAWASAKI Z650 Zapper LTD KZ650D 76- Required number:4
 • KAWASAKI Z650 Zapper Z650SR Required number:4
 • KAWASAKI Z750 (Air cooling) (76-) KZ 750 P Required number:4
 • KAWASAKI Z750 (Air cooling) (82-) KZ 750 R Required number:4
 • KAWASAKI Z750 FXII KZ750E 80- Required number:4
 • KAWASAKI Z750 FXIII KZ750E 80- Required number:4
 • KAWASAKI Z750LTD (80-) KZ 750 H Required number:4
 • KAWASAKI Z750T (TWIN) (76-77) Required number:4
 • KAWASAKI Z750T (TWIN) (78-79) Required number:4
 • KAWASAKI Z900Super4 (Z1) (72-) Z1 Required number:4
 • KTM 250 EXC (03-) Required number:1 pc
 • KTM 250 XC 06- Required number:1
 • KTM 250 XC-W 06- Required number:1
 • KTM 300 EXC (04-) Required number:1 pc
 • KTM 300 XC 06- Required number:1
 • KTM 300 XC-W 06- Required number:1
 • KTM Free ride 250R (13-) Required number:1 pc
 • M

 • MAGNI 400 Sfida Required number:Quantity:2pc
 • MAGNI Alto Uuro 1000 Required number:2
 • MAGNI Sfida 1000 Required number:2
 • MONTESA COTA315R (97-04) Required number:1 pc
 • MOTOGUZZI 1000 S Required number:Quantity:2pc
 • MOTOGUZZI 1000 SPII Required Quantity:Quantity:2pc
 • MOTOGUZZI 1000LE MANS Required number:Quantity:2pc
 • MOTOGUZZI 1100California (-95) Required number:Quantity:2pc
 • MOTOGUZZI 850LE MANS Required number:Quantity:2pc
 • MOTOGUZZI BREVAV750 (03-) Required number:Quantity:2pc
 • MOTOGUZZI NEVADA 750 92- Required number:2
 • MOTOGUZZI NEVADA 750 Club 92- Required number:2
 • MOTOGUZZI NTX (-93) Required number:Quantity:2pc
 • MOTOGUZZI Nevada classic750 (03-) Required number:Quantity:2pc
 • MOTOGUZZI V40 Targa Required number:Quantity:2pc
 • P

 • PEUGEOT Elyseo (98-) Required number:1 pc
 • PEUGEOT Speed ​​fight 2 WRC Required number:1 pc
 • PEUGEOT Viva city100 (99-) Required number:1 pc
 • R

 • ROYAL ENFIELD BULLET 350 (Screw length 19.0mm) Required number:1 pc
 • ROYAL ENFIELD BULLET 500 Required number:1 pc
 • ROYAL ENFIELD Bullitt classic 535 Required number:1
 • ROYAL ENFIELD Bullitt classic DELUXE 535 Required number:1
 • ROYAL ENFIELD Lightning custom 535 Required number:1 pc
 • S

 • SUZUKI GN 80 E GN 80 Required number:1 pc
 • SUZUKI GN50 (81-) Required number:1 pc
 • SUZUKI GS1000 78- Required number:4
 • SUZUKI GS1000 E 78- Required number:4
 • SUZUKI GS1000 S 78- Required number:4
 • SUZUKI GS1100GK (83-) Required number:4
 • SUZUKI GS400 77- Required number:2
 • SUZUKI GS400 E 77- Required number:2
 • SUZUKI GS400 L 77- Required number:2
 • SUZUKI GS550 77- Required number:4
 • SUZUKI GS550 E 77- Required number:4
 • SUZUKI GS750 77- Required number:4
 • SUZUKI GS750 E 77- Required number:4
 • SUZUKI GS750 G 77- Required number:4
 • SUZUKI GS750 GL 77- Required number:4
 • SUZUKI GT250 (77-) Required number:1 pc
 • SUZUKI GT380 (72-) Required number:3
 • SUZUKI GT550 (72-) Required number:3
 • SUZUKI GT750 (71-) Required number:3
 • SUZUKI HUSTLER (TS125) (79-) Required number:1 pc
 • SUZUKI HUSTLER (TS250) (69-77) Required number:1 pc
 • SUZUKI HUSTLER (TS250) (78-) Required number:1 pc
 • SUZUKI HUSTLER (TS400) (72-) Required number:1 pc
 • SUZUKI HUSTLER (TS50) (80-95.1) Required number:1 pc
 • SUZUKI HUSTLER (TS80) (81-) Required number:1 pc
 • SUZUKI JR 80 Required number:1 pc
 • SUZUKI RA125 (84-) SF13A Required number:1 pc
 • SUZUKI RG 200 γ (92.5-) NH11A Required number:1 pc
 • SUZUKI RG 250 γ Gamma GJ 21 83-88 Required number:2
 • SUZUKI RG 250 γ Gamma GJ 21 A 83-88 Required number:2
 • SUZUKI RG 250 γ Gamma GJ 21 B 83-88 Required number:2
 • SUZUKI RG 250 γ Gamma HB GJ 21 83-88 Required number:2
 • SUZUKI RG 250 γ Gamma HB GJ 21 A 83-88 Required number:2
 • SUZUKI RG 250 γ Gamma HB GJ 21 B 83-88 Required number:2
 • SUZUKI RG50E-4 (80-) Required number:1 pc
 • SUZUKI RG50γ (82-88.5) Required number:1 pc
 • SUZUKI RG50γ (88.5-) NA 11 A Required number:1 pc
 • SUZUKI RG80E (81-) RG 80 Required number:1 pc
 • SUZUKI RH250 SJ11B 88- Required number:1
 • SUZUKI RH250 SJ11C 88- Required number:1
 • SUZUKI RM80 (77-83) Required number:1 pc
 • SUZUKI RMX250S (92.5-93) SJ 14 A Required number:1 pc
 • SUZUKI TS125R (89.4-) SF15A Required number:1 pc
 • SUZUKI TS50 HUSTLER (95.2-) SA11A Required number:1 pc
 • SUZUKI WOLF200 (TV200) (92.5-) NH11A Required number:1 pc
 • SUZUKI WOLF50 (TV50) (90.1-) NA 11 A Required number:1 pc
 • U

 • Universal
 • V

 • Vespa Cosa 2 (Car body No. 3000001-3028249) Required number:1 pc
 • Vespa P200E (77-) Required number:1 pc
 • Vespa PK80 E Required number:1
 • Vespa PK80 S Required number:1
 • Vespa PX 200 E FL 2 Required number:1 pc
 • Vespa PX150FL2 (02.7-) Required number:1 pc
 • Vespa PX200E (83-) Required number:1 pc
 • Vespa Vespa PK50Autmatica (90-) Required number:1 pc
 • Y

 • YAMAHA 125R Required number:1 pc
 • YAMAHA AG100 (73-) (Reverse Import) Required number:1 pc
 • YAMAHA AT1 (69-71) Required number:1 pc
 • YAMAHA AT125 (71-74) Required number:1 pc
 • YAMAHA BT1100BULLDOG (02-) Required number:Quantity:2pc
 • YAMAHA CZ125CZ125 TRACY (83.6-) Required number:1 pc
 • YAMAHA DRAGSTAR1100 A Classic VP13J 00- Required number:2
 • YAMAHA DRAGSTAR1100 Classic 5ELE 00- Required number:2
 • YAMAHA DRAGSTAR1100 XVS1100 5EL4 99- Required number:2
 • YAMAHA DRAGSTAR1100 XVS1100 A VP13J 99- Required number:2
 • YAMAHA DT1 (68-71) Required number:1 pc
 • YAMAHA DT125 (74-) Required number:1 pc
 • YAMAHA DT125R (85.7-88.5) Required number:1 pc
 • YAMAHA DT175 required number:1 pc
 • YAMAHA DT200R (84-88.5) Required number:1 pc
 • YAMAHA DT200WR (93.3-) 3 × P required number:1 pc
 • YAMAHA DT250 (71-) Required number:1 pc
 • YAMAHA DT50 (82-87.2) Required number:1 pc
 • YAMAHA DT50 (87.3-93.8) 3 LM Required number:1 pc
 • YAMAHA DT50 (93.8-) Required number:1 pc
 • YAMAHA DT90 (74-) Required number:1 pc
 • YAMAHA GX250SP (78-) Required number:Quantity:2pc
 • YAMAHA GX400 (77-) Required number:Quantity:2pc
 • YAMAHA GX750SP (76-) Required number:3
 • YAMAHA MATE NEWSV 50 BUSINESSII Required number:1 pc
 • YAMAHA MATE NEWSV50 (85.6-) Required number:1 pc
 • YAMAHA RD125 (76-) Required number:Quantity:2pc
 • YAMAHA RD250 (76-) Required number:Quantity:2pc
 • YAMAHA RD400 (76-) Required number:Quantity:2pc
 • YAMAHA RZ125 82-85 Required number:1
 • YAMAHA RZ125 (85.4-) Required number:1 pc
 • YAMAHA RZ125 S 82-85 Required number:1
 • YAMAHA RZ250 (80.8-83.1) Required number:Quantity:2pc
 • YAMAHA RZ250R (83.2-86.6) Required number:Quantity:2pc
 • YAMAHA RZ250RR (84.3-) Required number:Quantity:2pc
 • YAMAHA RZ350 (81.3-83.5) Required number:Quantity:2pc
 • YAMAHA RZ350 R 83- Required number:2
 • YAMAHA RZ350 RR 83- Required number:2
 • YAMAHA RZ50 (81.6-98.4) Required number:1 pc
 • YAMAHA Required number of GX 250:Quantity:2pc
 • YAMAHA SR250 (80-) Required number:1 pc
 • YAMAHA SR400 78-88 Required number:1
 • YAMAHA SR400 SP 78-88 Required number:1
 • YAMAHA SR500 78-88 Required number:1
 • YAMAHA SR500 SP 78-88 Required number:1
 • YAMAHA TDR50 (88.6-) 3FY Required number:1 pc
 • YAMAHA TDR80 (88.8-) 3 GB required number:1 pc
 • YAMAHA TX650SP (74-) Required number:Quantity:2pc
 • YAMAHA TX750 (72-) Required number:Quantity:2pc
 • YAMAHA TY125 (75-) Required number:1 pc
 • YAMAHA TY250R (85-) Required number:1 pc
 • YAMAHA TY250RTY250 Required number:1 pc
 • YAMAHA TZr125R (89.12-) Required number:1 pc
 • YAMAHA TZr250 (89.3-90.2) Required number:Quantity:2pc
 • YAMAHA TZr50R (93.3-94.2) 4 EU Required number:1 pc
 • YAMAHA VIRAGO1100 XV1100 (88-95.2) Required number:Quantity:2pc
 • YAMAHA VIRAGO1100 XV1100 (95.2-) 4PP Required number:Quantity:2pc
 • YAMAHA XJ650 SP 16F 80- Required number:4
 • YAMAHA XJ650 SP 4J6 80- Required number:4
 • YAMAHA XJ750 A 81- Required number:4
 • YAMAHA XJ750 D 81- Required number:4
 • YAMAHA XJ750 E 81- Required number:4
 • YAMAHA XJ750 E II 81- Required number:4
 • YAMAHA XJ900 (84-) Required number:4
 • YAMAHA XS1100 (78-) Required number:4
 • YAMAHA XS250SP (80-82.5) Required number:Quantity:2pc
 • YAMAHA XS400 (-83.2) Required number:Quantity:2pc
 • YAMAHA XS400SP (80-82.5) Required number:Quantity:2pc
 • YAMAHA XS650 70- Required number:2
 • YAMAHA XS650 E 70- Required number:2
 • YAMAHA XS650SP (78-) Required number:Quantity:2pc
 • YAMAHA XS750SP (78-) Required number:3
 • YAMAHA XT250 (80-83.3) Required number:1 pc
 • YAMAHA XV 750 3 JLS required number:Quantity:2pc
 • YAMAHA XV400SP (83.3-) 26M Required number:4
 • YAMAHA XV535DXVIRAGO (Reverse Import) Required number:Quantity:2pc
 • YAMAHA XV750 VIRAGO 1RW 81- Required number:2
 • YAMAHA XV750 VIRAGO 55R 81- Required number:2
 • YAMAHA XV750E (82-) 5K0 Required number:Quantity:2pc
 • YAMAHA XV750SP (81.3-) 5.00E + 05 Required number:Quantity:2pc
 • YAMAHA XVVIRAGO400 (87.3-91.2) Required number:4
 • YAMAHA XVVIRAGO400 (92.8-) 3 JB Required Quantity:Quantity:2pc
 • YAMAHA YD250 (86.9-89.8) Required number:1 pc
 • YAMAHA YD250 3NU 89- Required number:1
 • YAMAHA YD250 S 3NU 89- Required number:1
 • YAMAHA YF 200 S 4 wheel Buggy 5 KJ 90- Required number:1
 • YAMAHA YF 200 S 4 wheel Buggy 5 KJ 6 90- Required number:1
 • YAMAHA YF350 Z 4 wheel Buggy 5 FK 90- Required number:2
 • YAMAHA YF350 Z 4 wheel Buggy 5 FKD 90- Required number:2
 • YAMAHA YFS200 (4 wheel Buggy) (98.8-) 3JMX Required number:1 pc
 • YAMAHA YZ80 (74-82.9) Required number:1 pc
Xem tất cả
Liên kết liên quan đến mẫu xe
HONDA
TLR260 TLM50 TLM260 TLM220R TLM200 NSR80 NSR50 NSR150 NS50R NS50F NS400 NS250 NS-1 MVX250 MTX80R MTX50R ELSINORE125 MBX80 MBX50 CRM80 CRM50 CRM250AR CJ360T CJ250T CB500T CB450 (Dream, Hellcat) CB360 CB350 Super Sport CB250

YAMAHA
News Mate DRAGSTAR 1100 (XVS1100, V-Star1100) YZ80 YD250 VIRAGO750 (XV750) VIRAGO535 (XV535) VIRAGO400 (XV400) VIRAGO1100 (XV1100) XT250 XS750 (Triple) XS650 (XS-1, XS-2) XS400 XS250 XS1100 (XS Eleven, Maxim) XJ900 (DIVERSION) XJ750 (Maxim) XJ650 (Maxim) TZR50 TZR250 TZR125 TY250 TY125 TX750 TX650 TDR80 TDR50 SR500 SR400 SR250 (Exciter) RZ50 RZ350R RZ350 RZ250 RZ250R RZ125 RD400 RD250 RD125 GX750 GX400 GX250 DT90 DT50 DT250 (Trail250) DT200WR DT200 DT175 DT125R DT125 DT-1 CZ125 BT1100 BULLDOG AT-1 AG100

SUZUKI
TS50 HUSTLER WOLF50 WOLF200 TS125R RMX250S RM80 RH250 RG80 RG50 (Gamma) RG250 RG200 Gamma RA125 JR80 GT750 LeMans GT550 Indy GT380 Sebring GT250 GS750 GS550 GS400 GS1100 GS1000E/S GN80E GN50E

KAWASAKI
Leo Star MEGURO Stamina K2 VICTOR Z1 (900 Super Four) Z750SPECTRE Z750T Z750LTD (KZ750LTD) Z750 (Air cooled, KZ750) Z650 Z400 (KZ400) Z250 (2013-) Z200 (KZ200) Z1-R / Z1-RII Z1100 Spectre (KZ1100 Spectre) Z1100GP (KZ1100GP) Z1000R (KZ1000R) Z1000P (Police) Z1000 MkII (KZ1000 MkII) Z1000J (KZ1000J) Z1000H (KZ1000H) Z1000LTD (KZ1000-G1, Z1 Classic) KZ650 KSR-2 KSR-1 KS-2 KS-1 KRR150SE KMX200 KMX125 KLX250 KL250 KH90 KH125 KE90 KE250 KE125 KDX400 KDX250 KDX220 KDX125 KC90 GPZ 1100/ABS AR80 AR50/S AR125 AE80 AE50 W3 W2 W1

APRILIA
MOJITO 50 TUONO50 CLASSIC RX50 RS50

BETA
Tecno250 EVO2T 300

BMW
R80 R65 R45 R100

DERBI
GPR 50 nude GPR50

HUSQVARNA
TE300

KTM
FREERIDE 250R 300XC 300XC-W 300EXC 250XC 250XC-W 250EXC

MAGNI
SFIDA1000 ARTURO1000 SFIDA400

MONTESA
315R COTA

MOTOGUZZI
BREVA NEVADA750 V40Targa LE MANS850 CALIFORNIA1100 1000S

PEUGEOT
SPEEDFIGHT2 50 LC ELYSEO

ROYAL ENFIELD
BULLET350 BULLET 500

Vespa
Vespa COSA2 Vespa PX200 E Vespa PX150 FL2 Vespa PK80S Vespa P200E Vespa PK50Autmatica
Xem tất cả
Mô tả sản phẩm dưới đây được tự động dịch bởi Google.
Mô tả
[Kích thước]
· Đường kính vít 14 mm
· Reich19mm
· Cắm cờ kích thước16mm
Hình dạng】 Công thức phân tách đầu cuối
[NGK tương thích] B6ES, B7ES, B8ES, BP6ES, BP7ES, BP8ES, BR6ES, BR7ES, BR8ES, BR8ES11, BPR7EIX, BPR8EIX, v.v ....
Kháng cự (RegisterType)
Kể từ khi RiskPlug có một cài đặt Cổng PlugGi rất rộng, nó đòi hỏi khả năng đánh lửa đủ để xả nó.
Xe cũ Hệ thống đánh lửa thông thường có thể không hoạt động tốt.

Nếu bạn có Watani SP-2 hoặc Dyna 2000 vv, bạn có thể làm cho nó hoạt động tốt. V-lên 16 / Khả năng tương thích với MSA vv. cũng là trận đấu tốt nhất.
Các mô hình tương thích điển hình là KawasakiZ series, Suzuki GS series, vv..
Đó là kích thước BPlug của NGK.
* Hình ảnh là một hình ảnh. Sản phẩm được bán theo đơn vị là 1.
* Kiểu đăng ký (Bao gồm kháng chiến)
* Kích thước cờ lê là 16 mm được sử dụng cho cắm C vv
* Những người có đường kính ốc vít lắp 14 mm và chiều dài vít cố định 19 mm đều tương thích.
* Có thể tháo thiết bị đầu cuối.
* Xin lưu ý trước rằng hủy bỏ và / Hoặc trả lại sản phẩm này không thể được chấp nhận khi đơn đặt hàng đã được đặt.
[Quantity] 1pc.
[Size]
Screw Diameter 14mm
Reach 19mm
Plug Wrench Size16mm
[Shape] Terminal Separate Type
[NGK Correspondence] B6ES, B7ES, B8ES, BP6ES, BP7ES, BP8ES, BR6ES, BR7ES, BR8ES, BR8ES11, BPR7EIX, BPR8EIX other
Resistant (RegisterType)
Since the RiskPlug has an extremely wide PlugGap setting, it needs enough ignition capability to discharge it.
In the ignition system of old car NORMAL, it may not function sufficiently.

Watani SP-2 or FXDC DYNA SUPER GLIDE CUSTOM 2000 etc. It is also possible to make it function sufficiently, and compatibility with V-UP 16/MSA etc. is also the best Match.
Typical compatible models are KawasakiZ series, SEA BASSGS series, etc.
It is BPlug size of NGK.
*The photo of the product is for reference only. The product is sold by piece.
*Register Type (with Resistance)
*The plug wrench size is 16mm which is used for C plug.
*Those with mounting screw diameter 14mm and mounting screw length 19mm are all compatible.
*It is possible to remove the rivet terminal.
* Please note in advance that cancellation and/or return of this product cannot be accepted once the order has been placed.
Ghi chú
* Sản phẩm này không thể hủy, đổi trả khi đã thực hiện đặt hàng.
Chú ý
* Nếu trong đó có bao gồm chỉ dẫn thì cũng được viết bằng tiếng Nhật.
Đánh giá của khách hàng đối với sản phẩm này
 • Điểm đánh giá của khách hàng

Xuất sắc

(3)

Rất tốt

(0)

Trung bình

(1)

Kém

(0)

Rất tệ

(0)

Vui lòng chia sẻ suy nghĩ của bạn với những khách hàng khác
VIẾT ĐÁNH GIÁ

Những bài đánh giá gần đây cho sản phẩm này hoặc những sản phẩm tương tự  * Xin lưu ý đánh giá cho sản phẩm hoặc thông số kỹ thuật có thể khác nhau hoặc giống nhau .


  Rủi ro LGSPlug BRISK
  Dành cho: YAMAHA DRAGSTAR1100 Classic 5ELE 00- Required number:2
  • YAMAHA DRAGSTAR1100 Classic 5ELE 00- Required number:2
  • YAMAHA DRAGSTAR1100 XVS1100 A VP13J 99- Required number:2
  • YAMAHA DRAGSTAR1100 XVS1100 5EL4 99- Required number:2
  • YAMAHA DRAGSTAR1100 A Classic VP13J 00- Required number:2
  • ...và hơn thế nữa.

  Status of use:Insufficient capacity of the SROEM additive unit, so it is used in combination with AS Uotani SP2 I doFeeling:Torque low rpm and high rpm extension is good, it makes driving from the city to the highway fun I think it's the best MatchIf you look up Net information on durability, it ranges from 10,000 to 30,000 kmThere's also informati...


  Rủi ro LGSPlug BRISK
  Dành cho: YAMAHA DRAGSTAR1100 Classic 5ELE 00- Required number:2
  • YAMAHA DRAGSTAR1100 Classic 5ELE 00- Required number:2
  • YAMAHA DRAGSTAR1100 XVS1100 A VP13J 99- Required number:2
  • YAMAHA DRAGSTAR1100 XVS1100 5EL4 99- Required number:2
  • YAMAHA DRAGSTAR1100 A Classic VP13J 00- Required number:2
  • ...và hơn thế nữa.

  Using DOR14LGS with Z1000J. Normal cam with Normal piston It is a spec. like a normal Engine, Votani and CR33Compared to the NGK that I was using originally, the exhaust sound is more resilient, and the feeling of opening the throttle is also combustion There's a feeling of increased efficiency; I can't feel the vibration in MildSRX with a high-com...


  Rủi ro LGSPlug BRISK
  Dành cho: YAMAHA DRAGSTAR1100 Classic 5ELE 00- Required number:2
  • YAMAHA DRAGSTAR1100 Classic 5ELE 00- Required number:2
  • YAMAHA DRAGSTAR1100 XVS1100 A VP13J 99- Required number:2
  • YAMAHA DRAGSTAR1100 XVS1100 5EL4 99- Required number:2
  • YAMAHA DRAGSTAR1100 A Classic VP13J 00- Required number:2
  • ...và hơn thế nữa.

  It's worth a try

  Đăng Aug 27, 2019

  I was satisfied with the ordinary Plug But it was strongly recommended by a friend who is using it and tried it I don't know if it got better or not, but the Engine sound exhaust sound becomes light and smooth I'm glad I bought it just to feel like it's going around


  Rủi ro LGSPlug BRISK
  Dành cho: YAMAHA DRAGSTAR1100 Classic 5ELE 00- Required number:2
  • YAMAHA DRAGSTAR1100 Classic 5ELE 00- Required number:2
  • YAMAHA DRAGSTAR1100 XVS1100 A VP13J 99- Required number:2
  • YAMAHA DRAGSTAR1100 XVS1100 5EL4 99- Required number:2
  • YAMAHA DRAGSTAR1100 A Classic VP13J 00- Required number:2
  • ...và hơn thế nữa.

  What made you decide to buy? I decided to look at the Net information that it would work well with the Ignition from Uotani that I recently purchasedHow was your experience with it? After the installation, the car spins smoothly in traffic jams, mountain roads and highways It is good with no FireyaWas it difficult to install? (In the case of hard p...


Sản phẩm đã xem

TẠI SAO ?

CỬA HÀNG LỚN NHẤT
TẠI NHẬT BẢN

COUPON ĐẶC BIỆT,
GIẢM GIÁ, KHUYẾN MÃI

DỊCH VỤ GIAO HÀNG
NHANH, MIỄN PHÍ

* Cửa hàng TỐT NHẤTDUY NHẤT để có thể tìm kiếm hàng chính hãng Nhật Bản.
* Đăng ký ngay bây giờ để nhận ưu đãi bất ngờ và những quà tặng đặc biệt khác!
* Hơn 800,000 sản phẩm. KHÔNG khó để tìm kiếm phụ tùng mà bạn muốn.

HOẶC
TÀI KHOẢN CỦA BẠN ĐÃ ĐƯỢC TẠO!

Chúc mừng bạn! Tài khoản mới của bạn đã được tạo! Bây giờ với những đặc quyền của thành viên, bạn có thể tích lũy được thêm nhiều kinh nghiệm mua sắm trực tuyến với chúng tôi. Nếu bạn có BẤT KỲ câu hỏi về hoạt động của cửa hàng trực tuyến này, vui lòng gửi mail đến Webike thông qua phần Liên hệ với chúng tôi.

Một email xác nhận sẽ được gửi đến địa chỉ email mà bạn đã cung cấp. Trong vòng 1 tiếng đồng hồ, nếu bạn vẫn chưa nhận được email thì vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Đăng ký xe máy của bạn để gia nhập Webiker!
Về dịch vụ "Góc Webiker" của chúng tôi
"TÌM KIẾM DỄ DÀNG"
Bạn có thể tìm kiếm những mặt hàng phù hợp với xe máy của bạn một cách dễ dàng!
"THÔNG TIN CÓ GIÁ TRỊ"
Bạn có thể nhận được những thông tin có giá trị,
ví dụ như: giảm giá đặc biệt, những sản phẩm mới và hơn thế nữa!
"ĐĂNG KÝ DỄ DÀNG"
Bạn có thể đăng ký một cách dễ dàng! Chỉ cần thông tin của
nhà sản xuất xe máy, tên và năm của đời xe!