We use cookies to provide and improve our services. By using our site, you consent to our Privacy Policy including cookie. Learn more
WEBIKE - Weekly Sale

Ống ga nhựa [DS243110]

 Mã sản phẩm : DS243110
Giá niêm yết: 151,567 VND (717 JPY)
Giá: 142,265 VND (673 JPY)
Tiết kiệm :
9,301 VND (6%)
Điểm Webike nhận được: (1%)

Giá sản phẩm chưa bao gồm Thuế nhập khẩu. Tham khảo mức Thuế TẠI ĐÂY


Thông tin mua sắm
Sản phẩm này chỉ được sản xuất theo đơn đặt hàng.
Thông thường mất 2-3 tuần để chuyển hàng
Hỏi về ngày giao hàng
Dành cho

HARLEY-DAVIDSON 1000 Sportster - XLH 1982 - 1985

HARLEY-DAVIDSON 1000 Sportster - XLX 1983 - 1985

HARLEY-DAVIDSON 15th Anniversary Fat Boy-Injected - FLSTF-I 2005

HARLEY-DAVIDSON 80 Fat Bob - FXEF 1985

 • H

 • HARLEY-DAVIDSON 1000 Sportster - XLH 1982 - 1985
 • HARLEY-DAVIDSON 1000 Sportster - XLX 1983 - 1985
 • HARLEY-DAVIDSON 15th Anniversary Fat Boy-Injected - FLSTF-I 2005
 • HARLEY-DAVIDSON 80 Fat Bob - FXEF 1985
 • HARLEY-DAVIDSON 80 Low Rider - FXSB 1983 - 1985
 • HARLEY-DAVIDSON 80 Sturgis - FXB 1982
 • HARLEY-DAVIDSON 80 Super Glide - FXE 1982 - 1984
 • HARLEY-DAVIDSON Blackline - FXS 2011 - 2013
 • HARLEY-DAVIDSON Breakout (EFI) FXSB 2013 - 2015
 • HARLEY-DAVIDSON Cross Bones (EFI) - FLSTSB 2008 - 2011
 • HARLEY-DAVIDSON Deluxe (EFI) - FLSTN 2007 - 2015
 • HARLEY-DAVIDSON Deluxe - FLSTN 2005 - 2006
 • HARLEY-DAVIDSON Deluxe-Injected - FLSTN-I 2005 - 2006
 • HARLEY-DAVIDSON Deuce (EFI) - FXSTD 2007
 • HARLEY-DAVIDSON Deuce - FXSTD 2000 - 2006
 • HARLEY-DAVIDSON Deuce-Injected - FXSTD-I 2001 - 2006
 • HARLEY-DAVIDSON Disc Glide - FXDG 1983
 • HARLEY-DAVIDSON Disc Glide - FXRDG 1984
 • HARLEY-DAVIDSON Dyna Convertible - FXDS-CONV 1994 - 2000
 • HARLEY-DAVIDSON Dyna Daytona - FXDB 1991 - 1992
 • HARLEY-DAVIDSON Dyna Fat Bob (EFI) - FXDF 2008 - 2017
 • HARLEY-DAVIDSON Dyna Glide Custom - FXDC 1992
 • HARLEY-DAVIDSON Dyna Low Rider (EFI) - FXDL 07-09
 • HARLEY-DAVIDSON Dyna Low Rider (EFI) -FXDL 2014 - 2017
 • HARLEY-DAVIDSON Dyna Low Rider - FXDL 93-05
 • HARLEY-DAVIDSON Dyna Low Rider-Injected - FXDL-I 2004 - 2006
 • HARLEY-DAVIDSON Dyna Street Bob (EFI) - FXDB 2007 - 2017
 • HARLEY-DAVIDSON Dyna Street Bob - FXDB-I 2006
 • HARLEY-DAVIDSON Dyna Super Glide (EFI) - FXD 2007 - 2010
 • HARLEY-DAVIDSON Dyna Super Glide - FXD 1995 - 2005
 • HARLEY-DAVIDSON Dyna Super Glide Custom (EFI) - FXDC 2007 - 2014
 • HARLEY-DAVIDSON Dyna Super Glide Custom - FXDC 2005
 • HARLEY-DAVIDSON Dyna Super Glide Custom Injected - FXDC I 2005 - 2006
 • HARLEY-DAVIDSON Dyna Super Glide Injected - FXD I 2004 - 2006
 • HARLEY-DAVIDSON Dyna Super Glide Sport - FXDX 1999 - 2005
 • HARLEY-DAVIDSON Dyna Super Glide Sport Injected - FXDX I 2004 - 2005
 • HARLEY-DAVIDSON Dyna Super Glide T-Sport - FXDXT 2001 - 2003
 • HARLEY-DAVIDSON Dyna Switchback - FLD 2012 - 2016
 • HARLEY-DAVIDSON Dyna Wide Glide (EFI) - FXDWG 2007 - 2008
 • HARLEY-DAVIDSON Dyna Wide Glide (EFI) - FXDWG 2010 - 2017
 • HARLEY-DAVIDSON Dyna Wide Glide - FXDWG 1993 - 2005
 • HARLEY-DAVIDSON Dyna Wide Glide-Injected - FXDWG-I 2004 - 2006
 • HARLEY-DAVIDSON Electra Glide - FLH 1982 - 1984
 • HARLEY-DAVIDSON Electra Glide - FLH 80 1982 - 1984
 • HARLEY-DAVIDSON Electra Glide - FLHT 1984 - 1987
 • HARLEY-DAVIDSON Electra Glide Classic (EFI) - FLHTC 2007
 • HARLEY-DAVIDSON Electra Glide Classic - FLH 80 1982 - 1984
 • HARLEY-DAVIDSON Electra Glide Classic - FLHTC 1984 - 2005
 • HARLEY-DAVIDSON Electra Glide Classic Injected - FLHTC I 1995 - 2006
 • HARLEY-DAVIDSON Electra Glide Heritage - FLH 80 1981
 • HARLEY-DAVIDSON Electra Glide Special - FLHX 1984
 • HARLEY-DAVIDSON Electra Glide Sport - FLHS 1982 - 1993
 • HARLEY-DAVIDSON Electra Glide Standard (EFI) - FLHT 2007
 • HARLEY-DAVIDSON Electra Glide Standard - FLHT 1995 - 2006
 • HARLEY-DAVIDSON Electra Glide Standard Injected - FLHT I 2003 - 2006
 • HARLEY-DAVIDSON Electra Glide Ultra Classic (EFI) - FLHTCU 2007
 • HARLEY-DAVIDSON Electra Glide Ultra Classic - FLHTCU 1989 - 1999
 • HARLEY-DAVIDSON Electra Glide Ultra Classic Injected - FLHTCU I 1995 - 2006
 • HARLEY-DAVIDSON FLS Slim 2012 - 2015
 • HARLEY-DAVIDSON FXR 2 1999
 • HARLEY-DAVIDSON FXR 3 1999
 • HARLEY-DAVIDSON FXR 4 2000
 • HARLEY-DAVIDSON Fat Boy (EFI) - FLSTF 2007 - 2015
 • HARLEY-DAVIDSON Fat Boy - FLSTF 1990 - 2006
 • HARLEY-DAVIDSON Fat Boy Lo - FLSTFB 2010 - 2015
 • HARLEY-DAVIDSON Fat Boy-Injected - FLSTF-I 2001 - 2006
 • HARLEY-DAVIDSON Heritage - FLST 1986 - 1990
 • HARLEY-DAVIDSON Heritage - FLST 2006
 • HARLEY-DAVIDSON Heritage Classic (EFI) - FLSTC 07-15
 • HARLEY-DAVIDSON Heritage Classic - FLSTC 87-06
 • HARLEY-DAVIDSON Heritage Classic-Injected - FLSTC-I 2001 - 2006
 • HARLEY-DAVIDSON Heritage Nostalgia - FLSTN 1993
 • HARLEY-DAVIDSON Heritage Softail Injected - FLST I 2006
 • HARLEY-DAVIDSON Heritage Special - FLSTN 1994 - 1996
 • HARLEY-DAVIDSON Heritage Springer - FLSTS 1997 - 2003
 • HARLEY-DAVIDSON Heritage Springer-Injected - FLSTS-I 2001 - 2003
 • HARLEY-DAVIDSON Low Glide - FXRS 1984 - 1985
 • HARLEY-DAVIDSON Low Glide Custom - FXRC 1985
 • HARLEY-DAVIDSON Low Rider - FXRS 1986 - 1993
 • HARLEY-DAVIDSON Low Rider Chrome - FXRC 1987
 • HARLEY-DAVIDSON Low Rider Convertible - FXRS-CONV 1990 - 1993
 • HARLEY-DAVIDSON Low Rider Custom - FXLR 1987 - 1994
 • HARLEY-DAVIDSON Low Rider Sport - FXRS-SP 1988 - 1993
 • HARLEY-DAVIDSON Road Glide - FLTR 1998 - 2002
 • HARLEY-DAVIDSON Road Glide-Injected - FLTR-I 1998 - 2006
 • HARLEY-DAVIDSON Road King (EFI) - FLHR 2007
 • HARLEY-DAVIDSON Road King - FLHR 1994 - 2006
 • HARLEY-DAVIDSON Road King Classic (EFI) - FLHRC 2007
 • HARLEY-DAVIDSON Road King Classic Injected - FLHRC I 1998 - 2006
 • HARLEY-DAVIDSON Road King Custom (EFI) - FLHRS 2007
 • HARLEY-DAVIDSON Road King Custom - FLHRS 2004 - 2006
 • HARLEY-DAVIDSON Road King Custom Injected - FLHRS I 2004 - 2006
 • HARLEY-DAVIDSON Road King-Injected - FLHR-I 1996 - 2006
 • HARLEY-DAVIDSON Roadster - XLS 1982 - 1985
 • HARLEY-DAVIDSON Rocker (EFI) - FXCW 2008 - 2009
 • HARLEY-DAVIDSON Rocker C (EFI) - FXCWC 2008 - 2011
 • HARLEY-DAVIDSON Softail - FXST 1984 - 1993
 • HARLEY-DAVIDSON Softail Custom (EFI) - FXSTC 2007 - 2010
 • HARLEY-DAVIDSON Softail Custom - FXSTC 1986 - 1999
 • HARLEY-DAVIDSON Softail Night Train (EFI) - FXSTB 2007 - 2009
 • HARLEY-DAVIDSON Softail Night Train - FXSTB 1999 - 2006
 • HARLEY-DAVIDSON Softail Night Train Injected - FXSTB I 2001 - 2006
 • HARLEY-DAVIDSON Softail Springer - FXSTS 1988 - 2006
 • HARLEY-DAVIDSON Softail Springer Bad Boy - FXSTSB 1995 - 1997
 • HARLEY-DAVIDSON Softail Springer Classic (EFI) - FLSTSC 2007
 • HARLEY-DAVIDSON Softail Springer Classic - FLSTSC 2005 - 2006
 • HARLEY-DAVIDSON Softail Springer Classic Injected - FLSTSC I 2005 - 2006
 • HARLEY-DAVIDSON Softail Springer Injected - FXSTS I 2001 - 2006
 • HARLEY-DAVIDSON Softail Standard (EFI) - FXST 2007
 • HARLEY-DAVIDSON Softail Standard - FXST 1999 - 2006
 • HARLEY-DAVIDSON Softail Standard Injected - FXST I 2001 - 2006
 • HARLEY-DAVIDSON Sport Glide - FXRT 1984 - 1993
 • HARLEY-DAVIDSON Sport Glide Grand Touring - FXRD 1986
 • HARLEY-DAVIDSON Sportster - XR 1000 1983 - 1984
 • HARLEY-DAVIDSON Street Glide (EFI) - FLHX 2007
 • HARLEY-DAVIDSON Street Glide - FLHX 2006
 • HARLEY-DAVIDSON Street Glide-Injected - FLHX-I 2006
 • HARLEY-DAVIDSON Super Glide - FXR 1984 - 1994
 • HARLEY-DAVIDSON Super Glide Injected - FXD35-I 2006
 • HARLEY-DAVIDSON Superlow - XL 1200T 2014 - 2017
 • HARLEY-DAVIDSON Tour Glide Classic - FLTC 1984 - 1994
 • HARLEY-DAVIDSON Tour Glide Ultra Classic - FLTCU 1988 - 1996
 • HARLEY-DAVIDSON Tour Glide Ultra Classic Injected - FLTCU I 1996
 • HARLEY-DAVIDSON Wide Glide - FXWG 1985 - 1986
 • HARLEY-DAVIDSON Wide Glide - FXWG 80 1982 - 1984
 • HARLEY-DAVIDSON XL 1200C Custom (EFI) 2007 - 2017
 • HARLEY-DAVIDSON XL 1200C Custom 1996 - 2006
 • HARLEY-DAVIDSON XL 1200CX Roadster 2016 - 2017
 • HARLEY-DAVIDSON XL 1200L Low (EFI) 2007 - 2011
 • HARLEY-DAVIDSON XL 1200L Low 2006
 • HARLEY-DAVIDSON XL 1200N Nightster 2007 - 2012
 • HARLEY-DAVIDSON XL 1200R Roadster (EFI) 2007 - 2008
 • HARLEY-DAVIDSON XL 1200R Roadster 2004 - 2006
 • HARLEY-DAVIDSON XL 1200S Sport 96-03
 • HARLEY-DAVIDSON XL 1200V Seventy-Two 2012 - 2016
 • HARLEY-DAVIDSON XL 1200X Forty-Eight 10-17
 • HARLEY-DAVIDSON XL 883 (EFI) 2007 - 2008
 • HARLEY-DAVIDSON XL 883 2004 - 2006
 • HARLEY-DAVIDSON XL 883C Custom (EFI) 2007 - 2009
 • HARLEY-DAVIDSON XL 883C Custom 1999 - 2006
 • HARLEY-DAVIDSON XL 883L Low (EFI) 2007 - 2010
 • HARLEY-DAVIDSON XL 883L Low 2005 - 2006
 • HARLEY-DAVIDSON XL 883L Low 2015 - 2016
 • HARLEY-DAVIDSON XL 883L Superlow 2011 - 2017
 • HARLEY-DAVIDSON XL 883N Iron 2009 - 2017
 • HARLEY-DAVIDSON XL 883R 02-03
 • HARLEY-DAVIDSON XL 883R 05-06
 • HARLEY-DAVIDSON XL 883R (EFI) 07
 • HARLEY-DAVIDSON XL50 50th Anniversary (EFI) 2007
 • HARLEY-DAVIDSON XLH 1100 1986 - 1987
 • HARLEY-DAVIDSON XLH 1200 1988 - 2003
 • HARLEY-DAVIDSON XLH 883 1986 - 2003
 • HARLEY-DAVIDSON XLH 883 Deluxe 1986 - 1995
 • HARLEY-DAVIDSON XLH 883 Hugger 1987 - 2003
Xem tất cả
Mô tả sản phẩm dưới đây được tự động dịch bởi Google.
Mô tả
màu : Đen
Nắm chặt (S) Bao gồm : Không
Cáp IDLE BAO GỒM : Không
Sản xuất trong U. S. A. : Không
Bao bì : mỗi
Kích thước của thanh : 1 "
ỨNG DỤNG CỤ THỂ : Vâng
Phong cách : Cáp đôi
Cáp xoắn CÓ BAO GỒM : Không
Kiểu : Tay ga / Ống
· 1. 4 "o. D. Tay áo có sẵn trong màu đen
· Phù hợp nhất
· Bán từng cái
* Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh.
* Do hàng nhập khẩu, ngày giao hàng có thể bị trì hoãn. Xin lưu ý.
COLOR : Black
GRIP(S) INCLUDED : No
IDLE CABLE INCLUDED : No
MADE IN THE U.S.A. : No
PACKAGING : Each
SIZE OF BAR : 1"
SPECIFIC APPLICATION : Yes
STYLE : Dual Cable
THROTTLE CABLE INCLUDED : No
TYPE : Throttle Sleeve/Tube
・1.4"o.d. sleeves are available in black
・Fit most grips
・Sold each


[References]
· 1.4 Inch Sleeve is available in Black
· Suitable for most grips
· Entering number:1
*Instruction manual will be written in English.
Chú ý
* Nếu trong đó có bao gồm chỉ dẫn thì cũng được viết bằng tiếng Nhật.
Đánh giá của khách hàng đối với sản phẩm này
 • Điểm đánh giá của khách hàng

Xuất sắc

(0)

Rất tốt

(1)

Trung bình

(0)

Kém

(0)

Rất tệ

(0)

Vui lòng chia sẻ suy nghĩ của bạn với những khách hàng khác
VIẾT ĐÁNH GIÁ

Những bài đánh giá gần đây cho sản phẩm này hoặc những sản phẩm tương tự  * Xin lưu ý đánh giá cho sản phẩm hoặc thông số kỹ thuật có thể khác nhau hoặc giống nhau .


  Ống ga nhựa [DS243110] Drag Specialties
  Dành cho: HARLEY-DAVIDSON Sport Glide - FXRT 1984 - 1993
  • HARLEY-DAVIDSON Sport Glide - FXRT 1984 - 1993
  • HARLEY-DAVIDSON Sport Glide Grand Touring - FXRD 1986
  • HARLEY-DAVIDSON Softail Standard Injected - FXST I 2001 - 2006
  • HARLEY-DAVIDSON Softail Standard - FXST 1999 - 2006
  • ...và hơn thế nữa.
  Bởi Park wooel (2)TừSouth Korea

  It's one of the things I need for my motorcycle. I needed some time in shipping, but I'm fully satisfied.Thank you for your attention in securing the inventory. I will continue to use it as a leaf.


Sản phẩm đã xem

TẠI SAO ?

CỬA HÀNG LỚN NHẤT
TẠI NHẬT BẢN

COUPON ĐẶC BIỆT,
GIẢM GIÁ, KHUYẾN MÃI

DỊCH VỤ GIAO HÀNG
NHANH, MIỄN PHÍ

* Cửa hàng TỐT NHẤTDUY NHẤT để có thể tìm kiếm hàng chính hãng Nhật Bản.
* Đăng ký ngay bây giờ để nhận ưu đãi bất ngờ và những quà tặng đặc biệt khác!
* Hơn 800,000 sản phẩm. KHÔNG khó để tìm kiếm phụ tùng mà bạn muốn.

HOẶC
TÀI KHOẢN CỦA BẠN ĐÃ ĐƯỢC TẠO!

Chúc mừng bạn! Tài khoản mới của bạn đã được tạo! Bây giờ với những đặc quyền của thành viên, bạn có thể tích lũy được thêm nhiều kinh nghiệm mua sắm trực tuyến với chúng tôi. Nếu bạn có BẤT KỲ câu hỏi về hoạt động của cửa hàng trực tuyến này, vui lòng gửi mail đến Webike thông qua phần Liên hệ với chúng tôi.

Một email xác nhận sẽ được gửi đến địa chỉ email mà bạn đã cung cấp. Trong vòng 1 tiếng đồng hồ, nếu bạn vẫn chưa nhận được email thì vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Đăng ký xe máy của bạn để gia nhập Webiker!
Về dịch vụ "Góc Webiker" của chúng tôi
"TÌM KIẾM DỄ DÀNG"
Bạn có thể tìm kiếm những mặt hàng phù hợp với xe máy của bạn một cách dễ dàng!
"THÔNG TIN CÓ GIÁ TRỊ"
Bạn có thể nhận được những thông tin có giá trị,
ví dụ như: giảm giá đặc biệt, những sản phẩm mới và hơn thế nữa!
"ĐĂNG KÝ DỄ DÀNG"
Bạn có thể đăng ký một cách dễ dàng! Chỉ cần thông tin của
nhà sản xuất xe máy, tên và năm của đời xe!