Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trang web và nâng cao trải nghiệm của bạn. Bằng việc tiếp tục duyệt website, bạn đồng ý với Chính sách quyền riêng tư đã bao gồm cookie của chúng tôi. Tìm hiểu thêm
Webike - Giảm giá tuần

Xích xe RK GV420MS-100

Bởi: RK
 Mã sản phẩm : GV420MS-100
Giá niêm yết: 660,029.6 VND (3,040 JPY)
Giá bán: 476,784.54~ VND (2,196 JPY)
Tiết kiệm :
~536,925.4 VND (Lên đến33%)
Điểm Webike nhận được: 22~đ (1%)
Please select the number of links:
 • Number of Link:60 | Số liên kết : 60
  485,469.14 VND
 • Number of Link:62 | Số liên kết : 62
  501,535.65 VND
 • Number of Links:64 | Số liên kết : 64
  517,602.16 VND
 • Number of Links:66 | Số liên kết : 66
  476,784.54 VND
 • Number of Link:68 | Số liên kết : 68
  491,114.13 VND
 • Number of Links:70 | Số liên kết : 70
  505,877.95 VND
 • Number of Link:72 | Số liên kết : 72
  519,990.43 VND
 • Number of Link:74 | Số liên kết : 74
  534,320.02 VND
 • Number of Link:76 | Số liên kết : 76
  549,083.84 VND
 • Number of Link:78 | Số liên kết : 78
  563,196.31 VND
 • Number of Links:80 | Số liên kết : 80
  577,960.13 VND
 • Number of Links:82 | Số liên kết : 82
  592,072.61 VND
 • Number of Link:84 | Số liên kết : 84
  606,619.31 VND
 • Number of Link:86 | Số liên kết : 86
  621,383.13 VND
 • Number of Link:88 | Số liên kết : 88
  635,495.61 VND
 • Number of Link:90 | Số liên kết : 90
  650,259.43 VND
 • Number of Link:92 | Số liên kết : 92
  664,371.9 VND
 • Number of Link:94 | Số liên kết : 94
  678,701.49 VND
 • Number of Link:96 | Số liên kết : 96
  693,465.31 VND
 • Number of Link:98 | Số liên kết : 98
  707,577.79 VND
 • Number of Link:100 | Số liên kết : 100
  722,341.61 VND
 • Number of Link:102 | Số liên kết : 102
  736,671.2 VND
 • Number of Link:104 | Số liên kết : 104
  751,000.79 VND
 • Number of Link:106 | Số liên kết : 106
  765,764.61 VND
 • Number of Link:108 | Số liên kết : 108
  779,877.08 VND
 • Number of Link:110 | Số liên kết : 110
  729,506.4 VND
 • Number of Link:112 | Số liên kết : 112
  742,533.3 VND
 • Number of Link:114 | Số liên kết : 114
  755,777.32 VND
 • Number of Link:116 | Số liên kết : 116
  769,238.45 VND
 • Number of Link:118 | Số liên kết : 118
  782,265.35 VND
 • Number of Link:120 | Số liên kết : 120
  795,726.48 VND
 • Number of Link:122 | Số liên kết : 122
  808,970.49 VND
 • Number of Link:124 | Số liên kết : 124
  822,214.51 VND
 • Number of Link:126 | Số liên kết : 126
  835,458.52 VND
 • Number of Link:128 | Số liên kết : 128
  848,702.54 VND
 • Number of Link:130 | Số liên kết : 130
  861,946.55 VND
 • Number of Link:132 | Số liên kết : 132
  875,407.68 VND
 • Number of Link:134 | Số liên kết : 134
  888,434.58 VND
 • Number of Link:136 | Số liên kết : 136
  901,895.71 VND
 • Number of Link:138 | Số liên kết : 138
  914,922.61 VND
 • Number of Link:140 | Số liên kết : 140
  928,383.74 VND
 • Number of Links:142 | Số liên kết : 142
  941,627.76 VND
 • Number of Link:144 | Số liên kết : 144
  954,654.66 VND
 • Number of Link:146 | Số liên kết : 146
  968,115.79 VND
 • Number of Links:148 | Số liên kết : 148
  981,142.69 VND
 • Number of Link:150 | Số liên kết : 150
  994,603.82 VND
 • Number of Links:152 | Số liên kết : 152
  1,007,847.83 VND
 • Number of Links:154 | Số liên kết : 154
  1,021,091.85 VND
 • Number of Links:156 | Số liên kết : 156
  1,034,335.86 VND
 • Number of Links:158 | Số liên kết : 158
  1,047,579.88 VND
 • Number of Link:160 | Số liên kết : 160
  1,061,041.01 VND

Giá sản phẩm chưa bao gồm Thuế nhập khẩu. Tham khảo mức Thuế TẠI ĐÂY


Thông tin mua sắm
Thời gian giao hàng dự kiến sẽ hiển thị khi bạn chọn tùy chọn của sản phẩm.
* Thời gian chuyển hàng và thời gian nhận hàng thì không được đảm bảo.
Ngay sau khi bạn đặt hàng, chúng tôi sẽ kiểm tra hàng trong kho của nhà sản xuất và xác nhận thời gian vận chuyển với bạn qua e-mail.
Dành cho

APRILIA 50RS (99 - 05) [Genuine links] 124

APRILIA RS50 (06 - 07) [Genuine links] 132

HONDA APE (01 -) [Genuine links] 110

HONDA APE 100 (02 -) [Genuine links] 104

 • A

 • APRILIA 50RS (99 - 05) [Genuine links] 124
 • APRILIA RS50 (06 - 07) [Genuine links] 132
 • H

 • HONDA APE (01 -) [Genuine links] 110
 • HONDA APE 100 (02 -) [Genuine links] 104
 • HONDA APE 100/TypeD (07 -) [Genuine links] 104
 • HONDA APE/TypeD (07 -) [Genuine links] 110
 • HONDA ATC70 [Genuine links] 96
 • HONDA BENLY 90S (96 -) [Genuine links] 96
 • HONDA BENLY50S (96 - 03) [Genuine links] 98
 • HONDA C110 China Honda (12 - 16) [Genuine links] 100
 • HONDA C110 PRO China Honda (12 - 16) [Genuine links] 98
 • HONDA C110 PRO ThailandHonda (09 - 11) [Genuine links] 96
 • HONDA C110 ThailandHonda (09 - 11) [Genuine links] 98
 • HONDA C50 Custom CMN2/CMP2/CMS2/CMV2 [Genuine links] 100
 • HONDA C50 DELUXE (-12) [Genuine links] 98
 • HONDA C50 DN1/SN1/DP1/DS1/DV1 [Genuine links] 100
 • HONDA C50 LITTLE CUB LMX/LMY/LM1 to 7 [Genuine links] 100
 • HONDA C50 LITTLE CUB LU/LW/LX/LY/L1-L7 [Genuine links] 98
 • HONDA C50 PRESS BND/BN1/BP1/BS1/BV1 [Genuine links] 100
 • HONDA C50 SP1/SS1/SV1 [Genuine links] 100
 • HONDA C50 STD (-12) [Genuine links] 98
 • HONDA C50 SUPER CUB China Honda (12 -) [Genuine links] 106
 • HONDA C50 SUPER CUBPRO China Honda (12 -) [Genuine links] 104
 • HONDA C70 (75 - 80) [Genuine links] 98
 • HONDA C70 (80 - 82) [Genuine links] 96
 • HONDA C70 (83 - 86) [Genuine links] 98
 • HONDA C70 N/P/S/V [Genuine links] 96
 • HONDA C70 X [Genuine links] 96
 • HONDA C90 (75 - 82) [Genuine links] 100
 • HONDA C90 N/P/S/V/X (84 - 96) [Genuine links] 98
 • HONDA CB50JX (75 - 82) [Genuine links] 104
 • HONDA CD50 (-05) [Genuine links] 98
 • HONDA CD90 (87 - 97) [Genuine links] 96
 • HONDA CD90 (98 -) [Genuine links] 100
 • HONDA CF50 CHALY (79 - 87) [Genuine links] 88
 • HONDA CF70 CHALY (82 - 87) [Genuine links] 86
 • HONDA CL50 V/X (97 - 02) [Genuine links] 100
 • HONDA CRF50F (01 -) [Genuine links] 78
 • HONDA CRF70F (03 - 04) [Genuine links] 86
 • HONDA CRM50 (-99) [Genuine links] 116
 • HONDA CRM80 (-99) [Genuine links] 116
 • HONDA CROSS CUB (12 - 16) [Genuine links] 102
 • HONDA CT50 [Genuine links] 94
 • HONDA CT70 (-86) [Genuine links] 86
 • HONDA CY50 R&P [Genuine links] 96
 • HONDA CZ110 [Genuine links] 102
 • HONDA DAX ST50 (78) [Genuine links] 96
 • HONDA DAX ST50 (88 - 90) [Genuine links] 88
 • HONDA DAX ST50S (95) [Genuine links] 88
 • HONDA DAX ST70 (78 - 87) [Genuine links] 88
 • HONDA DREAM125 ThailandHonda [Genuine links] 98
 • HONDA DREAM50 (97 - 99) [Genuine links] 112
 • HONDA GIORCUB (99 - 02) [Genuine links] 78
 • HONDA GORILLA (98 -) [Genuine links] 74
 • HONDA GORILLA Old Type - (-88) [Genuine links] 72
 • HONDA Grom 125 (13 - 15) [Genuine links] 106
 • HONDA Grom 125 (16 -) [Genuine links] 106
 • HONDA JAZZ (-99) [Genuine links] 100
 • HONDA MAGNA 50 (95 - 04) [Genuine links] 100
 • HONDA MB-5 (80 - 82) [Genuine links] 108
 • HONDA MB-8 (80) [Genuine links] 106
 • HONDA MBX50 SW/SWE/SD [Genuine links] 120
 • HONDA MBX80 (83 - 86) [Genuine links] 116
 • HONDA MD50 [Genuine links] 98
 • HONDA MD70 (87 - 97) [Genuine links] 96
 • HONDA MD90 [Genuine links] 98
 • HONDA MONKEY (00 -) [Genuine links] 74
 • HONDA MONKEY BAJA [Genuine links] 72
 • HONDA MONKEY LTD [Genuine links] 74
 • HONDA MONKEY R/RT [Genuine links] 100
 • HONDA MONKEY Z50 JF6/JF7L/JJ7S [Genuine links] 72
 • HONDA MONKEY Z50 JN7J (92 -) [Genuine links] 74
 • HONDA MONKEY Z50 JZ1/JB1/JC4/JE4 [Genuine links] 76
 • HONDA MONKEY Z50 JZ2/JF7/JJ7/JL7B [Genuine links] 72
 • HONDA MOTRA [Genuine links] 94
 • HONDA MT50 (80 - 81) [Genuine links] 106
 • HONDA MTX50 RG (86) [Genuine links] 126
 • HONDA MTX50 SC (83 - 85) [Genuine links] 122
 • HONDA NS-1 (-99) [Genuine links] 128
 • HONDA NS50F (-98) [Genuine links] 116
 • HONDA NSF100 (06 -) [Genuine links] 100
 • HONDA NSR50 (87 - 88) [Genuine links] 106
 • HONDA NSR50 (89 - 99) [Genuine links] 108
 • HONDA NSR80 (-99) [Genuine links] 104
 • HONDA SS50 (78 - 80) [Genuine links] 98
 • HONDA TLM50F (84 - 85) [Genuine links] 120
 • HONDA TRX70 [Genuine links] 72
 • HONDA Wave 110i ThailandHonda [Genuine links] 106
 • HONDA Wave 125MT/MC ThailandHonda (-9) [Genuine links] 104
 • HONDA Wave 125i X ThailandHonda (10 -) [Genuine links] 104
 • HONDA XLR80R [Genuine links] 104
 • HONDA XR100 MOTARD (05 -) [Genuine links] 110
 • HONDA XRMOTARD (05 -) [Genuine links] 116
 • HONDA solo (03 -) [Genuine links] 116
 • K

 • KAWASAKI AE50 (82 - 83) [Genuine links] 116
 • KAWASAKI AE80 A1/B1 (81 - 89) [Genuine links] 114
 • KAWASAKI AR50 (81 - 87) [Genuine links] 116
 • KAWASAKI AR80 C1-8 (82 - 92) [Genuine links] 114
 • KAWASAKI AV50 [Genuine links] 92
 • KAWASAKI KDX80 [Genuine links] 118
 • KAWASAKI KS-1 [Genuine links] 106
 • KAWASAKI KS2 [Genuine links] 100
 • KAWASAKI KSR-1 (-99) [Genuine links] 112
 • KAWASAKI KSR110 (03 - 13) [Genuine links] 100
 • KAWASAKI KSR2 (-99) [Genuine links] 108
 • KAWASAKI KV75 [Genuine links] 88
 • KAWASAKI KX60 (90 - 01) [Genuine links] 104
 • KAWASAKI KX65 (00 - 04) [Genuine links] 108
 • KAWASAKI Z125 PRO (16 -) [Genuine links] 100
 • KTM 65SX (01) [Genuine links] 108
 • KTM 65SX (02) [Genuine links] 112
 • KTM 80MX (03 - 07) [Genuine links] 122
 • KTM 80MX (86) [Genuine links] 134
 • KTM 85SX Large (03 - 07) [Genuine links] 122
 • KTM 85SX Small (03 - 07) [Genuine links] 120
 • S

 • SUZUKI 4 St BIRDIE (00 -) [Genuine links] 106
 • SUZUKI A50 [Genuine links] 106
 • SUZUKI A80 [Genuine links] 104
 • SUZUKI AP50 (75 - 78) [Genuine links] 106
 • SUZUKI BIRDIE 50DX [Genuine links] 98
 • SUZUKI BIRDIE 50SC [Genuine links] 98
 • SUZUKI COLLEDA SCRAMBLER 50 (97 - 00) [Genuine links] 104
 • SUZUKI COLLEDA SPORT 50 (97 - 00) [Genuine links] 104
 • SUZUKI DR50 [Genuine links] 98
 • SUZUKI DRZ110 (01 - 06) [Genuine links] 90
 • SUZUKI EPO PV50P (94 - 99) [Genuine links] 88
 • SUZUKI FB50 [Genuine links] 94
 • SUZUKI FM50 [Genuine links] 94
 • SUZUKI FR50 (75 - 86) [Genuine links] 104
 • SUZUKI FR80 [Genuine links] 104
 • SUZUKI FR80 B/N/Z/D [Genuine links] 106
 • SUZUKI GA50 [Genuine links] 104
 • SUZUKI GS50 (05 - 07) [Genuine links] 98
 • SUZUKI GT50 (77 - 80) [Genuine links] 112
 • SUZUKI JR50 [Genuine links] 78
 • SUZUKI K50 [Genuine links] 106
 • SUZUKI OR50 ET GN50 (-80) [Genuine links] 98
 • SUZUKI RB50 [Genuine links] 100
 • SUZUKI RG50P [Genuine links] 116
 • SUZUKI RG50γ (95) [Genuine links] 116
 • SUZUKI RM60 (03)
 • SUZUKI RM65 (03 - 06) [Genuine links] 110
 • SUZUKI RV50 (-88) [Genuine links] 88
 • SUZUKI RV50 VANVAN [Genuine links] 96
 • SUZUKI SMX50 (-02) [Genuine links] 128
 • SUZUKI TS50 (97 - 99) [Genuine links] 124
 • SUZUKI TS50 ERN/T/X/ZK (80 - 84) [Genuine links] 114
 • SUZUKI TS50 KC/M/N (-79) [Genuine links] 112
 • SUZUKI TS50 W2 (-86) [Genuine links] 120
 • SUZUKI TS50 XK (84 - 96) [Genuine links] 124
 • SUZUKI TS80 WE [Genuine links] 122
 • SUZUKI Wolf TV50 (-99) [Genuine links] 116
 • SUZUKI ZR50 KN/X (80 - 84) [Genuine links] 112
 • SUZUKI ZR50 SK/E/F/X/H (84 - 88) [Genuine links] 112
 • Y

 • YAMAHA BW80 [Genuine links] 90
 • YAMAHA DT50M (78 - 80) [Genuine links] 104
 • YAMAHA DT50MX (82 - 86) [Genuine links] 110
 • YAMAHA DT50R (86 - 00) [Genuine links] 108
 • YAMAHA DT80 M/MX/MXS (-84) [Genuine links] 108
 • YAMAHA FS-1 DX/ES/SE [Genuine links] 96
 • YAMAHA FS-1 E (71 - 76) [Genuine links] 96
 • YAMAHA FS-1 E DX [Genuine links] 98
 • YAMAHA FS80 SE [Genuine links] 112
 • YAMAHA GA50 POCKE (80) [Genuine links] 74
 • YAMAHA GT50 (81) [Genuine links] 94
 • YAMAHA GT80 D/E/F/G/MXG/H/J (77 - 82) [Genuine links] 106
 • YAMAHA LB50 CHAPPY (-05) [Genuine links] 90
 • YAMAHA LB50 M CHAPPY (86 - 94) [Genuine links] 94
 • YAMAHA LB80 CHAPPY (-88) [Genuine links] 90
 • YAMAHA LB80 CHAPPY (89 -) [Genuine links] 92
 • YAMAHA PW80 [Genuine links] 84
 • YAMAHA QB50 VOGEL (80) [Genuine links] 74
 • YAMAHA RD50 (77 - 78) [Genuine links] 96
 • YAMAHA RD50 M (81 - 87) [Genuine links] 112
 • YAMAHA RD50/SP (79 - 80) [Genuine links] 106
 • YAMAHA RD80 LC1 (82) [Genuine links] 108
 • YAMAHA RX50 (80 - 81) [Genuine links] 110
 • YAMAHA RZ50 (81 - 89) [Genuine links] 106
 • YAMAHA TY50 M (78 - 81) [Genuine links] 104
 • YAMAHA TY80 [Genuine links] 106
 • YAMAHA TZM50R (-95) [Genuine links] 108
 • YAMAHA V50 (00 - 02) [Genuine links] 102
 • YAMAHA V50 M/P [Genuine links] 100
 • YAMAHA V70 (76) [Genuine links] 102
 • YAMAHA V75 (77) [Genuine links] 100
 • YAMAHA V80 [Genuine links] 100
 • YAMAHA YB-1 (-99) [Genuine links] 96
 • YAMAHA YB-1 Four (00 - 07) [Genuine links] 98
 • YAMAHA YB50 [Genuine links] 96
 • YAMAHA YSR50 2AL (86 - 92) [Genuine links] 100
Xem tất cả
Mô tả sản phẩm dưới đây được tự động dịch bởi Google.
Mô tả
Cho STREET / Cuộc đua

Kích thước chuỗi : 420
màu : Vàng
Loại dây chuyền : Chuỗi không niêm phong
Loại khớp : Clip Joint
【Đặc trưng】
1. Các Tuỳ chỉnh của AllGold đẹp!
2. Pin và Roller được mạ đồng, và biện pháp đối phó gỉ là hoàn hảo! Mở rộng là cuộc sống khó khăn và lâu dài.
3. Sau khi đánh bóng cẩn thận bề mặt mạ Nickel mạ, GoldCoat Electrodeposited (Cứng hơn sơn) Seal Ring không gây xát mòn với Plate.
4. Phát triển sử dụng dữ liệu thực tế đi lại xe. Tôi đã hoàn thành cân cân lý tưởng, vì vậy tổn thất trung bình cho bánh xe giảm trung bình 5% so với dây chuyền thông thường!

【MẠ VÀNG】
Race ish Hình ảnh nổi bật với cảnh quay, màu vàng cổ điển.
Khả năng chống ăn mòn tuyệt vời trong dài hạn bằng cách phủ kín bằng mạ Niken + GoldCoat!
* Thông số kỹ thuật sản phẩm có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Cảm ơn bạn trước cho sự hiểu biết của bạn.
for Street/Race

Chain Size: 420
Color: Gold
Chain Type: Non-seal Chain
Joint Type: Clip Joint
[Characteristic]
1. It's a beautiful all-gold customize item!
2. It applies brass plating to pins and rollers, and measures against rust are also thorough! It is hard to stretch and has a long life.
3. The seal ring hardly causes rubbing wear with the plate because it is applying electrodeposited gold coat (harder than paint) after plating the plate with nickel that polished the surface carefully.
4.It developed using the actual vehicle riding data. It reduces horsepower loss more than 5% on average on rear wheel output compared to conventional STD chain, because it finished to an ideal weight balance.

[GOLD PLATED]
It is a classic gold color that emphasizes suspension with a lacy image.
It demonstrates excellent long term corrosion resistance with W coating with nickel plating + gold coat.
[Precautions for Corresponding Selection]
*It may be subject to change without prior notice.
*It may have a chain of different size and length from the time of the new vehicle in the case of second-hand vehicle purchase.
*Please make sure to check the size of the chain, license plate of links, a brand name attached to your vehicle when selection.
[For using the chain safely]
*Appearance: It may cause chain breakage when a chain, sprocket is scratched, rusted, or worn, or if there is a bending failure or seal dropout of the seal chain or there is STD noise during running. Please change the chain and sprocket at the same time if the above events and the adjustment of the chain are near the limit which has replacement deadline.
*Please make sure to change the chain when the battery liquid adheres to the chain because it may cause chain breakage. Please make sure to clean it when anti-freezing agent adheres.
*Drive chain is an important safety part in the motorcycle. Please read the instruction manual of the motorcycle and the chain's instruction manual thoroughly to avoid serious accidents and to travel safely. Please consult the mechanic about chain installation and handling.

*Product specifications are subject to change without prior notice. We appreciate your understanding in advance.
Chú ý
* Nếu trong đó có bao gồm chỉ dẫn thì cũng được viết bằng tiếng Nhật.
Đánh giá của khách hàng đối với sản phẩm này
 • Điểm đánh giá của khách hàng

Xuất sắc

(1)

Rất tốt

(0)

Trung bình

(0)

Kém

(0)

Rất tệ

(0)

Vui lòng chia sẻ suy nghĩ của bạn với những khách hàng khác
VIẾT ĐÁNH GIÁ

Những bài đánh giá gần đây cho sản phẩm này hoặc những sản phẩm tương tự  * Xin lưu ý đánh giá cho sản phẩm hoặc thông số kỹ thuật có thể khác nhau hoặc giống nhau .


  Xích xe RK GV420MS-100 RK
  Dành cho: HONDA MT50 (80 - 81) [Genuine links] 106
  • HONDA MT50 (80 - 81) [Genuine links] 106
  • HONDA MTX50 RG (86) [Genuine links] 126
  • HONDA MTX50 SC (83 - 85) [Genuine links] 122
  • HONDA NS-1 (-99) [Genuine links] 128
  • ...và hơn thế nữa.

  In use in GROM

  Đăng Jul 21, 2016

  In accordance with Swingarm exchange of GROM, I purchased this item.When I was looking at RKManufacturerSite I bought it because it was just recommended for GROM and the price was cheap.Beautiful electrodeposition GoldCoat so it is beautiful.Although it may be short-lived because it is a non-seal, I think that the movement is light and reducing the...


Sản phẩm đã xem

TẠI SAO ?

CỬA HÀNG LỚN NHẤT
TẠI NHẬT BẢN

COUPON ĐẶC BIỆT,
GIẢM GIÁ, KHUYẾN MÃI

DỊCH VỤ GIAO HÀNG
NHANH, MIỄN PHÍ

* Cửa hàng TỐT NHẤTDUY NHẤT để có thể tìm kiếm hàng chính hãng Nhật Bản.
* Đăng ký ngay bây giờ để nhận ưu đãi bất ngờ và những quà tặng đặc biệt khác!
* Hơn 800,000 sản phẩm. KHÔNG khó để tìm kiếm phụ tùng mà bạn muốn.

HOẶC
TÀI KHOẢN CỦA BẠN ĐÃ ĐƯỢC TẠO!

Chúc mừng bạn! Tài khoản mới của bạn đã được tạo! Bây giờ với những đặc quyền của thành viên, bạn có thể tích lũy được thêm nhiều kinh nghiệm mua sắm trực tuyến với chúng tôi. Nếu bạn có BẤT KỲ câu hỏi về hoạt động của cửa hàng trực tuyến này, vui lòng gửi mail đến Webike thông qua phần Liên hệ với chúng tôi.

Một email xác nhận sẽ được gửi đến địa chỉ email mà bạn đã cung cấp. Trong vòng 1 tiếng đồng hồ, nếu bạn vẫn chưa nhận được email thì vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Đăng ký xe máy của bạn để gia nhập Webiker!
Về dịch vụ "Góc Webiker" của chúng tôi
"TÌM KIẾM DỄ DÀNG"
Bạn có thể tìm kiếm những mặt hàng phù hợp với xe máy của bạn một cách dễ dàng!
"THÔNG TIN CÓ GIÁ TRỊ"
Bạn có thể nhận được những thông tin có giá trị,
ví dụ như: giảm giá đặc biệt, những sản phẩm mới và hơn thế nữa!
"ĐĂNG KÝ DỄ DÀNG"
Bạn có thể đăng ký một cách dễ dàng! Chỉ cần thông tin của
nhà sản xuất xe máy, tên và năm của đời xe!