We use cookies to provide and improve our services. By using our site, you consent to our Privacy Policy including cookie. Learn more
Giảm 50% phí vận chuyển EMS
SP TAKEGAWA (Special Parts TAKEG

Bộ kit lên ccSP Takegawa: SP Takegawa161cc

 Sản phẩm # 01-05-0264

không có đánh giá của khách hàng

11,389,885.44VND (56,049 JPY)

 14,468,765.6 VND Save  21%

+560  điểm Webike (113,799.28 VND)

Sẵn kho, Dự kiến chuyển hàng trong 24 giờ.?

Tương thích

SUZUKI
 • ADDRESSV125
  01- CF46A-100001-
Xem bảng thông tin Dòng xe phù hợp
Mô tả sản phẩm dưới đây được tự động dịch bởi Google.

Chi tiết sản phẩm

[Displacement]161cc
[Loại piston]Tiêu chuẩn
[Đường kính lỗ khoan]61mm
[Độ dài nét vẽ]55,2mm
[Tỷ lệ nén]10,5: 1
[Trục cam]Trục cam thể thao

- Sản phẩm được thiết kế để chỉ sử dụng trong thi đấu hoặc trên đường đua.
- FI-CON (Bộ điều khiển phun) phải được cài đặt đồng thời. Số bộ phận khác nhau tùy thuộc vào xe đạp, vì vậy vui lòng kiểm tra Số khung trước khi mua.
- Không có FI-CON (Bộ điều khiển phun) , hiệu suất của giai đoạn S sẽ không được thể hiện và nó sẽ gây ra sự cố động cơ.
- Những điểm cần lưu ý khi cài đặt FI-CON
- Không sử dụng bất kỳ thành phần bên ngoài (Bộ dụng cụ HID, cuộn dây đánh lửa, dây cắm, bộ điều khiển phun do bên thứ ba sản xuất để khóa với cảm biến vị trí bướm ga, v.v.) vì chúng có thể gây ra sự cố hoặc hỏng hóc.
- Không thể lắp đặt đèn pha HID bên ngoài và công tắc bật / tắt đèn pha.
- Sản phẩm được thiết kế để chỉ sử dụng trong thi đấu hoặc trên đường đua.
- Sản phẩm này chỉ dành cho mô hình có các điều chỉnh và số khung ở trên. Xin lưu ý rằng sản phẩm này không thể được sử dụng cho mô hình khác.
- Con lăn trọng lượng đi kèm trong bộ sản phẩm là sản phẩm được khuyến nghị cho từng điều kiện và ngay cả khi nó được lắp đặt như vậy, vẫn có khả năng không đạt được cài đặt. Vui lòng tham khảo từng hướng dẫn sử dụng để đặt con lăn trọng lượng.
[Displacement] 161cc
[Piston Type] Standard
[Bore Diameter] 61mm
[Stroke Length] 55.2mm
[Compression Ratio] 10.5:1
[Camshaft] Sport Camshaft

- The product is designed to be used on competition or on track only.
- FI-CON (Injection Controller) must be installed simultaneously. The part number differs depending on the bikes, so please check the Frame number before purchasing.
- Without FI-CON (Injection Controller) , the performance of S stage will not be demonstrated and it will cause engine trouble.
- Points to note when installing the FI-CON
- Do not use any external components (HID kits, ignition coils, plug cords, injection controllers made by third party that interlock with the throttle position sensor, etc) as they may cause malfunction or failure.
- External HID headlights and headlight on/off switches cannot be installed.
- The product is designed to be used on competition or on track only.
- This product is only for model with the above adaptations and frame numbers. Please note that this product cannot be used for other model.
- The weight roller included in the kit is a recommended product for each condition, and even if it's installed as is, there is a possibility that the setting will not be achieved. Please refer to each instruction manual to set the weight roller.
[Các thành phần]
S-Stage Kit S-Stage Kit x 1 (01-05-0259)
Bugi x 1 (NGK-CR8HSA)
Ròng rọc tốc độ cao + Bộ cam mô-men xoắn x 1 (02-01-0034)
Bộ điều khiển phun nhiên liệu x 1 (03-05-0016)
* Nếu không có liên kết đến các bộ phận sửa chữa, vui lòng báo giá cho chúng tôi quaBáo giá mặt hàng không được liệt kê


[Các tài liệu]
Hướng dẫn :tiếng Nhật

[Danh mục trực tuyến]
Danh mục Trực tuyến của SP Takegawa (Tiếng Nhật)
[Components]
S-Stage Kit S-Stage Kit x 1 (01-05-0259)
Spark Plug x 1 (NGK-CR8HSA)
High Speed Pulley + Torque Cam Kit x 1 (02-01-0034)
Fuel Injection Controller x 1 (03-05-0016)
*If there's no link to the repair parts, please quote us through Non-listed Item quotation


[Documents]
Manual: Japanese

[Online Catalog]
SP Takegawa's Online Catalog (Japanese)
[Mô tả Sản phẩm]
Sử dụng đầu xi lanh cổ và trục khuỷu cổ, xi lanh và pít-tông có thể thay đổi thành 161cc.
Hyper S-Stage α bao gồm S-Stage với FI CON (Bộ điều khiển phun) , puli tốc độ cao & bộ cam mô-men xoắn và bugi.

Đầu xi lanh gốm hoàn toàn bằng nhôm của SP Takegawa được trang bị một xi lanh gốm hoàn toàn bằng nhôm với cảm biến nhiệt độ M5. Cảm biến nhiệt độ M5 có thể được gắn trên tất cả các xi lanh gốm nhôm.

Trục cam thể thao
Trục cam này được thiết kế để tối đa hóa hiệu suất của đầu xi lanh cổ phiếu.

■ FI CON (Bộ điều khiển phun)
LƯU Ý 1: Có thể đặt lượng phun mà không có sẵn trong các Con lăn điều khiển FI khác!
Các bộ điều khiển khác cho địa chỉ là bộ điều khiển đơn giản được giao tiếp với cảm biến vị trí bướm ga, v.v. và điều chỉnh lượng phun bằng cách thao tác đầu ra cảm biến, do đó thay đổi dữ liệu lượng phun của ECU cổ phiếu.. Bộ điều khiển phun của SP Takegawa khác với các bộ điều khiển khác ở chỗ nó có thời gian phun lâu hơn, giúp bạn có thể đặt lượng phun cao hơn so với ECU cổ phiếu.. Bộ điều khiển phun của SP Takegawa khác với những người khác.

ĐIỂM 2 : 3 loại dữ liệu khuyến nghị cho xe đạp được trang bị các bộ phận tùy chỉnh của SP Takegawa được tích hợp sẵn!
Sau khi cài đặt FI CON, các cài đặt có thể được hoàn tất bằng cách chỉ cần chọn thông số kỹ thuật của các bộ phận tùy chỉnh.

ĐIỂM 3 : Nhiên liệu có thể được điều chỉnh theo gia số 1000 vòng / phút!
Với 4 dữ liệu bản đồ cơ bản được tích hợp sẵn, bạn có thể dễ dàng thiết lập bản đồ gốc của riêng mình bằng cách thực hiện các điều chỉnh nhỏ từ bản đồ cơ bản.

POINT4 : Máy đo tốc độ LED chấm sẽ được hiển thị khi lái xe.

■ Bộ ròng rọc tốc độ cao & Bộ cam mô-men xoắn
Nó không chỉ giúp tăng tốc độ tối đa mà còn cải thiện phản ứng tăng tốc ở tầm trung.

Ròng rọc tốc độ cao
Bộ phụ kiện này mang lại hiệu suất tốt nhất của động cơ và cải thiện tốc độ tối đa trong khi vẫn duy trì công suất ổn định.

Mô-men xoắn Cam
Kim phun này ngăn động cơ giảm tốc trong quá trình chuyển số và đảm bảo rằng hiệu suất đầu ra được truyền tới động cơ, dẫn đến tăng tốc mạnh hoặc tái tăng tốc.
[Product Description]
Using the stock cylinder head and stock crankshaft, the cylinder and piston can be changed to 161cc.
Hyper S-Stage α includes S-Stage with FI CON (injection controller), high speed pulley & torque cam kit and spark plugs.

SP Takegawa's all-aluminum ceramic cylinder head is equipped with an all-aluminum ceramic cylinder with M5 temperature sensor. The M5 temperature sensor can be mounted on the all aluminum ceramic cylinder.

Sports Camshaft
This camshaft is designed to maximize the performance of the stock cylinder head.

■FI CON (Injection Controller)
POINT1:Injection amount can be set which is not available in other FI Control Rollers!
Other controllers for addresses are simple controllers that are interfaced with the throttle position sensor, etc., and adjust the injection amount by manipulating the sensor output, thus shifting the injection amount data of the stock ECU. SP Takegawa's injection controller is different from other controllers in that it has a longer injection time, which makes it possible to set a higher injection volume than that of the stock ECU. SP Takegawa's injection controller is different from others.

POINT2: 3 types of recommended data for bikes equipped with SP Takegawa's custom parts are built in!
After installing the FI CON, the settings can be completed by simply selecting the specifications of the custom parts.

POINT3: Fuel can be adjusted in 1000rpm increments!
With the built-in 4 basic map data, you can easily set up your own original map by simply making minor adjustments from the basic map.

POINT4: Dot LED tachometer will be displayed when driving.

■Hi-Speed Pulley & Torque Cam Kit
Not only does it increase top speed, but it also improves mid-range acceleration response.

High Speed Pulley
This kit brings out the best performance of the engine and improves the maximum speed while maintaining stable output.

Torque Cam
This injector prevents the engine from dropping during gear shifting, and ensures that the output performance is transmitted to the engine, resulting in strong acceleration or re-acceleration.
Chú ý
* Nếu trong đó có bao gồm chỉ dẫn thì cũng được viết bằng tiếng Nhật.

Liên kết đến trang Model xe

Xếp hạng và đánh giá

0.0

0 Reviews

Không có đánh giá nào của khách hàng

5 stars
0
4 stars
0
3 stars
0
2 stars
0
1 star
0
VIẾT ĐÁNH GIÁ

Những bài đánh giá gần đây trong Bộ lên cc

From the Head part.

When the product arrived and the head part was opened, a lump of iron fell out. When I looked closely, the thing which seemed to be Valve cotter fell to the ground. What? When I checked the intake and exhaust side, it was attached properly. I wondered if they don't inspect it before shipping.

Dành cho:

 • HONDA CRF50F (AE03-1400001-)
 • HONDA MONKEY (AB27-1000001-1899999) 12V
 • HONDA MONKEY (Z50J-2000001-) 12V
 • HONDA GORILLA (AB27-1000001-1899999) 12V
 • HONDA GORILLA (Z50J-2000001-) 12V
 • HONDA XR70R (DE02-1300001-)
 • HONDA XR50R (for competition) (AE03-1000001-)
 • HONDA CRF70F (DE02-1700001-)

Nice torque increase

Bởi Ann (193)Từ AustraliaĐăng
Nice torque increase

This S stage 181cc bore up kit from Special Parts Takegawa is a great complete kit for a top end rebuild that results in a nice torque increase. The kit comes with everything you need and helpful instructions once you translate them for a successful installation. Webike does offer many kits like this from other companies and some maybe cheaper to purchase but I chose Special Parts Takegawa as I have had great experiences with their other products I have used on my Honda Monkey 125. If you have questions about parts from Special Parts Takegawa do not bother asking them directly as they never responded to me, just ask Webike as they never fail to respond due to their great customer service.

Dành cho:

 • HONDA MSX125 (MLHJC6181D5000001-)
 • HONDA GROM (JC75-1000001-)
 • HONDA GROM (JC61-1300001-)
 • HONDA GROM (JC61-1000001-1299999)
 • HONDA MONKEY125 (Thai Model/MLHJB02)
 • HONDA MONKEY125 (JB02-1000001-)
 • HONDA SUPER CUBC125 (JA48-1000001-)
 • HONDA MSX125SF
Some knowledge is required.

I've put them together twice and both times the connecting rod broke! Be careful not to turn it too much!

KITACO 75cc СВЕТ

Bởi Pavel Rastrygin (17)Từ RussiaĐăng
KITACO 75cc СВЕТ

Приобретал комплект для Хонда Супер Каб Кастом. Качество изготовления Китако на высоте, мастер, производящий монтаж, с огромным удовольствием раскладывал детали и любовался точностью изготовления и качеством материала. Сборка прошла без проблем. Мощность ощутимо выросла, передвигаться стало гораздо интересней. Для полного счастья необходимо заменить звёзды на более скоростные, таким образом Вы получите распределение мощности и увеличение диапазона скорости. Однозначно рекомендую данный комплект к приобретению, не пожалеете...
I purchased a kit for a Honda Super Cab Custom. The quality of Kitako's workmanship is at a height, the master who makes the installation, with great pleasure, laid out the parts and admired the precision of workmanship and the quality of the material. The assembly went smoothly. The power has grown significantly, it has become much more interesting to move around. For complete happiness, you need to replace the stars with faster ones, so you get power distribution and an increase in the speed range. I definitely recommend this kit for purchase, you will not regret it ...

Dành cho:

 • HONDA LITTLE CUB C50-4300001-
 • HONDA LITTLE CUB AA01-1000001-3999999
 • HONDA MONKEY RT (All models)
 • HONDA MONKEY R (All models)
 • HONDA MONKEY BAJA (All models)
 • HONDA MONKEY Z50J-2000001-
 • HONDA MONKEY Z50J-1600008-1805927
 • HONDA MONKEY AB27-1000001-1899999
 • HONDA MOTRA (All models)
 • HONDA BENLY50CD50

Honda Dream50 bore up kit

Bởi Aaron3919 (8)Từ South KoreaĐăng
Honda Dream50 bore up kit

I purchased takegawa 89cc bore up kit of Honda dream50. It was Special discount price and nice timing to but it. My wish dreams come true by takegawa special parts. I gotta set up soon. Thank Webike!

Dành cho:

 • HONDA DREAM50 (AC15-1000001-)
 • HONDA DREAM50 R
TẠI SAO ?

CỬA HÀNG LỚN NHẤT
TẠI NHẬT BẢN

COUPON ĐẶC BIỆT,
GIẢM GIÁ, KHUYẾN MÃI

DỊCH VỤ GIAO HÀNG
NHANH, MIỄN PHÍ

* Cửa hàng TỐT NHẤTDUY NHẤT để có thể tìm kiếm hàng chính hãng Nhật Bản.
* Đăng ký ngay bây giờ để nhận ưu đãi bất ngờ và những quà tặng đặc biệt khác!
* Hơn 800,000 sản phẩm. KHÔNG khó để tìm kiếm phụ tùng mà bạn muốn.

HOẶC
TÀI KHOẢN CỦA BẠN ĐÃ ĐƯỢC TẠO!

Chúc mừng bạn! Tài khoản mới của bạn đã được tạo! Bây giờ với những đặc quyền của thành viên, bạn có thể tích lũy được thêm nhiều kinh nghiệm mua sắm trực tuyến với chúng tôi. Nếu bạn có BẤT KỲ câu hỏi về hoạt động của cửa hàng trực tuyến này, vui lòng gửi mail đến Webike thông qua phần Liên hệ với chúng tôi.

Một email xác nhận sẽ được gửi đến địa chỉ email mà bạn đã cung cấp. Trong vòng 1 tiếng đồng hồ, nếu bạn vẫn chưa nhận được email thì vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Đăng ký xe máy của bạn để gia nhập Webiker!
Về dịch vụ "Góc Webiker" của chúng tôi
"TÌM KIẾM DỄ DÀNG"
Bạn có thể tìm kiếm những mặt hàng phù hợp với xe máy của bạn một cách dễ dàng!
"THÔNG TIN CÓ GIÁ TRỊ"
Bạn có thể nhận được những thông tin có giá trị,
ví dụ như: giảm giá đặc biệt, những sản phẩm mới và hơn thế nữa!
"ĐĂNG KÝ DỄ DÀNG"
Bạn có thể đăng ký một cách dễ dàng! Chỉ cần thông tin của
nhà sản xuất xe máy, tên và năm của đời xe!