We use cookies to provide and improve our services. By using our site, you consent to our Privacy Policy including cookie. Learn more
WEBIKE - Christmas Sale

Xích xe DID 520VX2-140 (thép)

Bởi: DID
 Mã sản phẩm : 520VX2-140
Giá niêm yết: 1,259,388 VND (5,890 JPY)
Giá bán: 897,394~ VND (4,197 JPY)
Tiết kiệm :
~1,046,853 VND (Lên đến32%)
Điểm Webike nhận được: 42~đ (1%)
Please select the number of links:
 • Number of Link:62 | Số liên kết : 62
  897,394 VND
 • Number of Links:64 | Số liên kết : 64
  926,260 VND
 • Number of Links:66 | Số liên kết : 66
  955,125 VND
 • Number of Link:68 | Số liên kết : 68
  984,204 VND
 • Number of Links:70 | Số liên kết : 70
  1,013,070 VND
 • Number of Link:72 | Số liên kết : 72
  1,042,149 VND
 • Number of Link:74 | Số liên kết : 74
  1,071,014 VND
 • Number of Link:76 | Số liên kết : 76
  1,100,094 VND
 • Number of Link:78 | Số liên kết : 78
  1,128,959 VND
 • Number of Links:80 | Số liên kết : 80
  1,157,824 VND
 • Number of Links:82 | Số liên kết : 82
  1,186,690 VND
 • Number of Link:84 | Số liên kết : 84
  1,215,769 VND
 • Number of Link:86 | Số liên kết : 86
  1,244,635 VND
 • Number of Link:88 | Số liên kết : 88
  1,273,714 VND
 • Number of Link:90 | Số liên kết : 90
  1,302,579 VND
 • Number of Link:92 | Số liên kết : 92
  1,331,659 VND
 • Number of Link:94 | Số liên kết : 94
  1,360,524 VND
 • Number of Link:96 | Số liên kết : 96
  1,389,389 VND
 • Number of Link:98 | Số liên kết : 98
  1,418,255 VND
 • Number of Link:100 | Số liên kết : 100
  1,447,334 VND
 • Number of Link:102 | Số liên kết : 102
  1,476,199 VND
 • Number of Link:104 | Số liên kết : 104
  1,505,279 VND
 • Number of Link:106 | Số liên kết : 106
  1,533,075 VND
 • Number of Link:108 | Số liên kết : 108
  1,559,375 VND
 • Number of Link:110 | Số liên kết : 110
  1,585,247 VND
 • Number of Link:112 | Số liên kết : 112
  1,611,332 VND
 • Number of Link:114 | Số liên kết : 114
  1,637,204 VND
 • Number of Link:116 | Số liên kết : 116
  1,662,863 VND
 • Number of Link:118 | Số liên kết : 118
  1,688,521 VND
 • Number of Link:120 | Số liên kết : 120
  1,714,179 VND
 • Number of Link:122 | Số liên kết : 122
  1,739,409 VND
 • Number of Link:124 | Số liên kết : 124
  1,764,854 VND
 • Number of Link:126 | Số liên kết : 126
  1,790,084 VND
 • Number of Link:128 | Số liên kết : 128
  1,950,020 VND
 • Number of Link:130 | Số liên kết : 130
  1,840,332 VND
 • Number of Link:132 | Số liên kết : 132
  1,865,134 VND
 • Number of Link:134 | Số liên kết : 134
  1,889,937 VND
 • Number of Link:136 | Số liên kết : 136
  1,914,526 VND
 • Number of Link:138 | Số liên kết : 138
  1,939,329 VND
 • Number of Link:140 | Số liên kết : 140
  1,963,705 VND
 • Number of Links:142 | Số liên kết : 142
  1,988,080 VND
 • Number of Link:144 | Số liên kết : 144
  2,012,455 VND
 • Number of Link:146 | Số liên kết : 146
  2,036,616 VND
 • Number of Links:148 | Số liên kết : 148
  2,060,778 VND
 • Number of Link:150 | Số liên kết : 150
  2,084,726 VND
 • Number of Links:152 | Số liên kết : 152
  2,108,673 VND
 • Number of Links:154 | Số liên kết : 154
  2,132,621 VND
 • Number of Links:156 | Số liên kết : 156
  2,156,141 VND
 • Number of Links:158 | Số liên kết : 158
  2,179,875 VND
 • Number of Link:160 | Số liên kết : 160
  2,203,181 VND

Giá sản phẩm chưa bao gồm Thuế nhập khẩu. Tham khảo mức Thuế TẠI ĐÂY


Thông tin mua sắm
Thời gian giao hàng dự kiến sẽ hiển thị khi bạn chọn tùy chọn của sản phẩm.
* Thời gian chuyển hàng và thời gian nhận hàng thì không được đảm bảo.
Ngay sau khi bạn đặt hàng, chúng tôi sẽ kiểm tra hàng trong kho của nhà sản xuất và xác nhận thời gian vận chuyển với bạn qua e-mail.
Dành cho

APRILIA AF-1 FUTURA 90-91 [Genuine links] 106

APRILIA PEGASO 2 93-96 [Genuine links] 110

APRILIA PEGASO 3 97-00 [Genuine links] 110

APRILIA PEGASO 90-91 [Genuine links] 106

 • A

 • APRILIA AF-1 FUTURA 90-91 [Genuine links] 106
 • APRILIA PEGASO 2 93-96 [Genuine links] 110
 • APRILIA PEGASO 3 97-00 [Genuine links] 110
 • APRILIA PEGASO 90-91 [Genuine links] 106
 • APRILIA PEGASO ie 01-04 [Genuine links] 110
 • APRILIA PEGASO650 STRADA 04-06 [Genuine links] 110
 • APRILIA PEGASO650 TRAIL 07 [Genuine links] 110
 • APRILIA RS EXTREMA 92-96 [Genuine links] 106
 • APRILIA RS Sport Production 92-96 [Genuine links] 108
 • APRILIA RS125 (Aprilia) 95-01 34CV [Genuine links] 110
 • APRILIA RS125 (Aprilia) 97-04 15CV [Genuine links] 110
 • APRILIA RX SIX DAYS 90-92 [Genuine links] 112
 • APRILIA TUAREG RALLY 91-92 [Genuine links] 112
 • APRILIA TUONO 03-04 [Genuine links] 106
 • APRILIA WIND 88-89 [Genuine links] 106
 • B

 • BMW F650 07-08 X (Challenge | Country | Moto) [Genuine links] 112
 • BMW F650 94-00 (ST/FUNDURO) [Genuine links] 110
 • BMW F650GS 99-07 [Genuine links] 112
 • BMW F650GS Dakar 99-07 [Genuine links] 112
 • BMW G310GS 17-18 ABS [Genuine links] 112
 • BMW G310R 16-18 [Genuine links] 112
 • bimota YB7 88 [Genuine links] 102
 • D

 • DUCATI 350 INDIANA 87 [Genuine links] 104
 • DUCATI 350 SS 92-93 [Genuine links] 100
 • DUCATI 400SS 91-92 [Genuine links] 100
 • DUCATI 400SS 93-97 [Genuine links] 98
 • DUCATI 600SS 94 [Genuine links] 96
 • DUCATI 600SS 95-97 (AFTER 01853) [Genuine links] 98
 • DUCATI 620 SPORT 03 [Genuine links] 100
 • DUCATI MONSTER400 04-08 ie (DARK) [Genuine links] 106
 • DUCATI MONSTER400 95-03 (DARK) [Genuine links] 102
 • DUCATI MONSTER600 94 (DESMO 2) [Genuine links] 98
 • DUCATI MONSTER600 95-97 34CV [Genuine links] 100
 • DUCATI MONSTER600 98-01 (DARK) [Genuine links] 102
 • DUCATI MONSTER620 02-06 ie [Genuine links] 106
 • DUCATI MONSTER695 07 [Genuine links] 102
 • DUCATI MONSTER696 08-14 (696+) [Genuine links] 108
 • DUCATI MULTISTRADA 620 05-06 [Genuine links] 108
 • DUCATI SCRAMBLER 16- [Genuine links] 104
 • DUCATI SCRAMBLER 16- [Genuine links] 106
 • H

 • HONDA 400X 13-17 ABS [Genuine links] 114
 • HONDA 400X 13-17 [Genuine links] 114
 • HONDA CB223S 08- [Genuine links] 110
 • HONDA CB250F 14-17 [Genuine links] 108
 • HONDA CB250RS 80-84 (RS-Z) [Genuine links] 98
 • HONDA CB400F (2013-) 13-17 [Genuine links] 114
 • HONDA CB400SS 02- [Genuine links] 104
 • HONDA CBF250 04 [Genuine links] 110
 • HONDA CBR250F 86- [Genuine links] 108
 • HONDA CBR250R (2011-) 11-17 [Genuine links] 108
 • HONDA CBR250R (MC17/19) 87- HURRICANE [Genuine links] 108
 • HONDA CBR250RR(2017-) 17- [Genuine links] 112
 • HONDA CBR400R (2013-) 13-17 [Genuine links] 114
 • HONDA CBX250RS 83- [Genuine links] 102
 • HONDA CBX400F 81-84 [Genuine links] 104
 • HONDA CD250 87- U [Genuine links] 98
 • HONDA CL400 98-02 [Genuine links] 104
 • HONDA CM250 [Genuine links] 108
 • HONDA CR500 88-91 [Genuine links] 116
 • HONDA CR500 92-99 [Genuine links] 114
 • HONDA CRF250 RALLY 17-18 [Genuine links] 106
 • HONDA CRF250L 12-18 [Genuine links] 106
 • HONDA CRF250M 13-18 [Genuine links] 106
 • HONDA CRF250X 05-18 [Genuine links] 116
 • HONDA CRF450RX 17-18 [Genuine links] 114
 • HONDA CRF450X 05-14 [Genuine links] 114
 • HONDA CRM125 90-94 [Genuine links] 106
 • HONDA CRM250AR 97-99 [Genuine links] 110
 • HONDA CRM250R 89-90 [Genuine links] 108
 • HONDA CRM250R 91-96 [Genuine links] 110
 • HONDA CT250S SILKROAD (CT250S) 80-82 [Genuine links] 106
 • HONDA CTX700 13-17 [Genuine links] 114
 • HONDA CTX700 DualClutchTransmission 13-17 [Genuine links] 112
 • HONDA CTX700N 13-17 [Genuine links] 114
 • HONDA CTX700N DualClutchTransmission 13-17 [Genuine links] 112
 • HONDA FTR223 01- [Genuine links] 110
 • HONDA FTR250 86 [Genuine links] 106
 • HONDA HORNET250 96-05 [Genuine links] 110
 • HONDA Integra750 14-17 RC71 [Genuine links] 112
 • HONDA JADE 91- (S) [Genuine links] 112
 • HONDA MAGNA (V-TWIN MAGNA) 94- (S) [Genuine links] 110
 • HONDA MBX125F 83- [Genuine links] 102
 • HONDA MTX200R/RII 83-86 [Genuine links] 104
 • HONDA MVX250F 83- [Genuine links] 104
 • HONDA NC700X -14 Domestic specification [Genuine links] 114
 • HONDA NC700X 14 DCT [Genuine links] 112
 • HONDA NC750S 14-17 ABS [Genuine links] 114
 • HONDA NC750S 14-17 [Genuine links] 114
 • HONDA NC750S DualClutchTransmission 14-17 ABS [Genuine links] 112
 • HONDA NC750X 14-18 [Genuine links] 114
 • HONDA NC750X DualClutchTransmission 14-18 ABS [Genuine links] 112
 • HONDA NC750X DualClutchTransmission 14-18 E ABS [Genuine links] 112
 • HONDA NC750X TypeLD 14-18 ABS [Genuine links] 114
 • HONDA NC750X TypeLD 14-18 [Genuine links] 114
 • HONDA NC750X TypeLD DualClutchTransmission 14-18 ABS [Genuine links] 112
 • HONDA NIGHTHAWK250 92- CB250 [Genuine links] 104
 • HONDA NM4-01 14-17 [Genuine links] 112
 • HONDA NM4-02 14-17 [Genuine links] 112
 • HONDA NS125R 87- ITALIA [Genuine links] 106
 • HONDA NS250 84-86 F|R [Genuine links] 108
 • HONDA NSR125F -88 [Genuine links] 106
 • HONDA NSR125F 87- ITALIA [Genuine links] 108
 • HONDA NSR125F 89-04 ITALIA [Genuine links] 108
 • HONDA NSR150 -02 [Genuine links] 108
 • HONDA NSR250R 86- [Genuine links] 108
 • HONDA NSR250R 88-89 (SP) [Genuine links] 108
 • HONDA NSR250R 90-93 (SE|SP) [Genuine links] 108
 • HONDA NSR250R 94-99 (SE|SP) [Genuine links] 110
 • HONDA NV400 07- DC [Genuine links] 124
 • HONDA NX650DOMINATOR 88-90 [Genuine links] 108
 • HONDA NX650DOMINATOR 91- [Genuine links] 110
 • HONDA REBEL (-1999) 88-00 [Genuine links] 108
 • HONDA Rebel 250 17 MC49 ABS [Genuine links] 110
 • HONDA Rebel 250 17 MC49 [Genuine links] 110
 • HONDA Rebel 500 17-18 [Genuine links] 112
 • HONDA SHADOW400 01-08 [Genuine links] 124
 • HONDA SL230 97- [Genuine links] 100
 • HONDA SLR650 VIGOR 97- [Genuine links] 110
 • HONDA STEED400 01- [Genuine links] 120
 • HONDA Shadow slasher400 00- [Genuine links] 124
 • HONDA TRX200 SX [Genuine links] 82
 • HONDA TRX250R 86-89 [Genuine links] 96
 • HONDA TRX250X 87-92 [Genuine links] 86
 • HONDA VT250 INTEGRA 82-87 (F|Z) [Genuine links] 104
 • HONDA VT400S 10-13 [Genuine links] 114
 • HONDA VTR250 98-17 B style | F | LD [Genuine links] 104
 • HONDA VTZ250 87- [Genuine links] 104
 • HONDA X-ADV 17- [Genuine links] 118
 • HONDA XELVIS 91- [Genuine links] 108
 • HONDA XL-DEGREE 95-98 XL250 [Genuine links] 102
 • HONDA XL200 82- R [Genuine links] 104
 • HONDA XL200 RC [Genuine links] 100
 • HONDA XL230 02- [Genuine links] 96
 • HONDA XL250 80-81 S [Genuine links] 102
 • HONDA XL250 81-82 R [Genuine links] 102
 • HONDA XL400R 82 [Genuine links] 102
 • HONDA XL500 80-81 S [Genuine links] 96
 • HONDA XL500 R [Genuine links] 102
 • HONDA XL600 83-87 R [Genuine links] 106
 • HONDA XLR200 93- [Genuine links] 106
 • HONDA XLR250 85- R [Genuine links] 102
 • HONDA XLX250 83- R [Genuine links] 102
 • HONDA XR200 86- [Genuine links] 108
 • HONDA XR230 05-09 [Genuine links] 100
 • HONDA XR230MOTARD 08-09 [Genuine links] 100
 • HONDA XR250 05- [Genuine links] 104
 • HONDA XR250 88-89 [Genuine links] 106
 • HONDA XR250 90-94 [Genuine links] 108
 • HONDA XR250 95-96 (S2|S3) [Genuine links] 102
 • HONDA XR250 97-04 (V3|V) [Genuine links] 104
 • HONDA XR250 BAJA 95-96 S [Genuine links] 102
 • HONDA XR250 BAJA 97-04 [Genuine links] 104
 • HONDA XR250MOTARD 03- [Genuine links] 104
 • HONDA XR350 R [Genuine links] 106
 • HONDA XR400 Motard 05- [Genuine links] 106
 • HONDA XR400R 96- [Genuine links] 106
 • HONDA XR500R [Genuine links] 108
 • HONDA XR600 88-90 [Genuine links] 112
 • HONDA XR600 91-98 [Genuine links] 112
 • HONDA XR650 00- [Genuine links] 110
 • HONDA XRX200R [Genuine links] 108
 • HUSQVARNA FC250 16-17 [Genuine links] 118
 • HUSQVARNA FE350 14-17 [Genuine links] 118
 • HUSQVARNA FE450 16-17 [Genuine links] 118
 • HUSQVARNA SM450R 04 [Genuine links] 112
 • HUSQVARNA SM570R 01-04 [Genuine links] 116
 • HUSQVARNA SM610 99-00 [Genuine links] 116
 • HUSQVARNA SM610S 01-03 [Genuine links] 116
 • HUSQVARNA SMR511 11-12 [Genuine links] 104
 • HUSQVARNA TC450 04 [Genuine links] 116
 • HUSQVARNA TC610 91-97 [Genuine links] 120
 • HUSQVARNA TC610 98 [Genuine links] 118
 • HUSQVARNA TE400 01-02 [Genuine links] 116
 • HUSQVARNA TE410 01-02 [Genuine links] 112
 • HUSQVARNA TE450 04 [Genuine links] 114
 • HUSQVARNA TE511 11-12 [Genuine links] 108
 • HUSQVARNA TE570 01-04 [Genuine links] 116
 • HUSQVARNA TE610 01-04 E [Genuine links] 112
 • HUSQVARNA TE610 91-98 [Genuine links] 116
 • HUSQVARNA WXE610 ( WXC610 ) 94 [Genuine links] 116
 • K

 • KAWASAKI 250TR 02-13 [Genuine links] 104
 • KAWASAKI BALIUS 91-96 [Genuine links] 110
 • KAWASAKI BALIUS2 97-07 [Genuine links] 112
 • KAWASAKI D Tracker 98-07 [Genuine links] 104
 • KAWASAKI D-TRACKER-X 08-16 [Genuine links] 104
 • KAWASAKI ELIMINATOR 250 87-95 [Genuine links] 114
 • KAWASAKI ELIMINATOR 250LX 89-98 [Genuine links] 114
 • KAWASAKI ELIMINATOR 250SE 89- [Genuine links] 114
 • KAWASAKI ELIMINATOR 250V 98- [Genuine links] 116
 • KAWASAKI ER-4n 11-13 ABS [Genuine links] 114
 • KAWASAKI ER-4n 11-13 [Genuine links] 114
 • KAWASAKI ER-6f 07-10 [Genuine links] 114
 • KAWASAKI ER-6n 06-13 [Genuine links] 114
 • KAWASAKI ESTRELLA 14-17 [Genuine links] 104
 • KAWASAKI ESTRELLA 92-13 [Genuine links] 102
 • KAWASAKI ESTRELLA CUSTOM 95-06 [Genuine links] 102
 • KAWASAKI ESTRELLARS 95-06 [Genuine links] 102
 • KAWASAKI ESTRELLARSCustom 96-99 [Genuine links] 102
 • KAWASAKI EX-4 94-95 [Genuine links] 104
 • KAWASAKI FX400R 85-89 [Genuine links] 104
 • KAWASAKI GPX250/R/R2 87-88 (RII) [Genuine links] 106
 • KAWASAKI GPX400R 87-89 [Genuine links] 102
 • KAWASAKI GPZ500 07 Ninja500 [Genuine links] 104
 • KAWASAKI GPz250R 85- [Genuine links] 104
 • KAWASAKI GPz400 83- [Genuine links] 106
 • KAWASAKI GPz400F/F2 83-84 (FII) [Genuine links] 106
 • KAWASAKI GPz400R 85-89 [Genuine links] 102
 • KAWASAKI GPz400S 86-88 [Genuine links] 104
 • KAWASAKI GPz500 86- S [Genuine links] 104
 • KAWASAKI KDX200SR 89-93 [Genuine links] 112
 • KAWASAKI KDX220R (For competition) 94-95 [Genuine links] 108
 • KAWASAKI KDX220SR 94-98 [Genuine links] 106
 • KAWASAKI KDX250R (For competition) 91-94 [Genuine links] 112
 • KAWASAKI KDX250SR 91-94 [Genuine links] 110
 • KAWASAKI KL250 (D|E) [Genuine links] 104
 • KAWASAKI KL250 84- R [Genuine links] 104
 • KAWASAKI KL250 A [Genuine links] 96
 • KAWASAKI KL250 B [Genuine links] 98
 • KAWASAKI KL250 C [Genuine links] 108
 • KAWASAKI KL600R 84- [Genuine links] 104
 • KAWASAKI KLE250 ANHELO 93-95 [Genuine links] 106
 • KAWASAKI KLE400 91-99 [Genuine links] 108
 • KAWASAKI KLE500 07 [Genuine links] 108
 • KAWASAKI KLE500 95-06 [Genuine links] 110
 • KAWASAKI KLR250 [Genuine links] 104
 • KAWASAKI KLR650 87- [Genuine links] 108
 • KAWASAKI KLR650 89- TENGAI [Genuine links] 106
 • KAWASAKI KLX250 98-16 [Genuine links] 106
 • KAWASAKI KLX250ES 94-97 [Genuine links] 106
 • KAWASAKI KLX250R (For competition) 93-95 [Genuine links] 110
 • KAWASAKI KLX250SR 93-97 [Genuine links] 106
 • KAWASAKI KLX300R 96 [Genuine links] 110
 • KAWASAKI KLX650 (C1-C4) SR [Genuine links] 112
 • KAWASAKI KLX650 95- R [Genuine links] 104
 • KAWASAKI KR-1/S/R 88-89 [Genuine links] 106
 • KAWASAKI KR250/S 84- [Genuine links] 98
 • KAWASAKI NINJA2 Helmet50RR 08-12 [Genuine links] 106
 • KAWASAKI NINJA2 Helmet50RSL 15- [Genuine links] 104
 • KAWASAKI NINJA250R 13-17 ABS [Genuine links] 108
 • KAWASAKI NINJA250R 13-17 [Genuine links] 108
 • KAWASAKI NINJA250R 18 [Genuine links] 106
 • KAWASAKI NINJA400 (2014-) 18 [Genuine links] 106
 • KAWASAKI NINJA400R (-2013) 11-17 ABS [Genuine links] 114
 • KAWASAKI NINJA400R (-2013) 11-17 [Genuine links] 114
 • KAWASAKI NINJA650R 09-11 [Genuine links] 114
 • KAWASAKI Ninja 650 12-18 [Genuine links] 114
 • KAWASAKI SUPER SHERPA 97-07 [Genuine links] 102
 • KAWASAKI VERSYS / ABS 07-16 [Genuine links] 114
 • KAWASAKI VERSYS-X /ABS/TOURER 17-18 [Genuine links] 112
 • KAWASAKI VULCAN 500 07 LTD [Genuine links] 110
 • KAWASAKI VULCAN400S 16-17 | ABS
 • KAWASAKI W800 11-16 [Genuine links] 104
 • KAWASAKI XANTHUS 92-95 [Genuine links] 108
 • KAWASAKI Z250 (2013-) 13-17 (ABS) [Genuine links] 108
 • KAWASAKI Z250SL 16-17 [Genuine links] 104
 • KAWASAKI Z650 17-18 [Genuine links] 114
 • KAWASAKI ZEPHYR 89-95 [Genuine links] 108
 • KAWASAKI ZEPHYR550 90- [Genuine links] 108
 • KAWASAKI ZEPHYRX 96 [Genuine links] 110
 • KAWASAKI ZEPHYRX 97-08 [Genuine links] 108
 • KAWASAKI ZX-4 88- [Genuine links] 106
 • KAWASAKI ZX-6R 03-04 (ZX636) [Genuine links] 108
 • KAWASAKI ZX-6R 05-06 (ZX636) [Genuine links] 110
 • KAWASAKI ZX-6R 07-17 (ZX600) [Genuine links] 112
 • KAWASAKI ZX-6R 13-16 (ZX636) [Genuine links] 112
 • KAWASAKI ZX-6RR 03-04 (ZX600) [Genuine links] 108
 • KAWASAKI ZX-6RR 05 (ZX600) [Genuine links] 110
 • KAWASAKI ZXR250 89-99 [Genuine links] 110
 • KAWASAKI ZXR250R 89-99 [Genuine links] 110
 • KAWASAKI ZXR400 89-90 [Genuine links] 108
 • KAWASAKI ZXR400 91-99 [Genuine links] 110
 • KAWASAKI ZXR400R 89-90 [Genuine links] 108
 • KAWASAKI ZXR400R 91-99 [Genuine links] 110
 • KAWASAKI ZZR250 05- [Genuine links] 106
 • KAWASAKI ZZR250 90-04 [Genuine links] 108
 • KAWASAKI ZZR600 07 [Genuine links] 108
 • KTM 125 GS 90-92 [Genuine links] 118
 • KTM 125DUKE 11-18 (ABS) [Genuine links] 112
 • KTM 125EXC 95-97 LC2 [Genuine links] 118
 • KTM 125EXC 98-04 ENDURO [Genuine links] 118
 • KTM 125EXC SIXDAYS 14 [Genuine links] 116
 • KTM 125SX 95-18 [Genuine links] 118
 • KTM 125XC-W 17-18 [Genuine links] 118
 • KTM 150SX 10-18 [Genuine links] 118
 • KTM 150XC-W 17-18 [Genuine links] 118
 • KTM 200DUKE 12-17 (ABS) [Genuine links] 118
 • KTM 200EXC 98-16 [Genuine links] 118
 • KTM 200SX 03-04 [Genuine links] 118
 • KTM 250 GS 85 [Genuine links] 116
 • KTM 250 GS 90-93 [Genuine links] 116
 • KTM 250EXC 98-18 [Genuine links] 118
 • KTM 250EXC SIXDAYS 98-18 [Genuine links] 118
 • KTM 250EXC-F 07-18 [Genuine links] 118
 • KTM 250EXC-F SIXDAYS 07-18 [Genuine links] 118
 • KTM 250MXC 85-89 [Genuine links] 116
 • KTM 250MXC 91-92 [Genuine links] 116
 • KTM 250SX 93-18 [Genuine links] 118
 • KTM 250SX-F 06-18 [Genuine links] 118
 • KTM 250SX-F 06-18 ie [Genuine links] 118
 • KTM 250XC-W 10 [Genuine links] 118
 • KTM 300 SX 93-95 [Genuine links] 118
 • KTM 300EXC 93 ENDURO [Genuine links] 116
 • KTM 300EXC 95-04 [Genuine links] 118
 • KTM 300XC-W 10 [Genuine links] 118
 • KTM 300XC-W 14 [Genuine links] 116
 • KTM 350 GS 85 [Genuine links] 116
 • KTM 350 LC4 93 [Genuine links] 118
 • KTM 350EXC-F 12-18 [Genuine links] 118
 • KTM 350EXC-F 12-18 ie [Genuine links] 118
 • KTM 350EXC-F SIXDAYS 12-18 [Genuine links] 118
 • KTM 350SX-F 11-18 [Genuine links] 118
 • KTM 350SX-F 11-18 ie [Genuine links] 118
 • KTM 360 SX 97-04 [Genuine links] 118
 • KTM 360EXC 96-98 [Genuine links] 118
 • KTM 380SX 97-04 [Genuine links] 118
 • KTM 390DUKE 13-18 [Genuine links] 114
 • KTM 400 EGS LSE 97-98 [Genuine links] 118
 • KTM 400EXC 95-00 SC [Genuine links] 118
 • KTM 450SX-F 09-18 [Genuine links] 118
 • KTM 450SX-F 09-18 ie [Genuine links] 118
 • KTM 500 SX 93-95 [Genuine links] 118
 • KTM 500EXC 14 [Genuine links] 116
 • KTM 500EXC 96-04 [Genuine links] 118
 • KTM 500EXC-F SIXDAYS 14 [Genuine links] 116
 • KTM 600 ER 85 [Genuine links] 116
 • KTM 600 GS 4T 85-92 [Genuine links] 116
 • KTM 600 INCAS 89 [Genuine links] 116
 • KTM 600 LC4 93 [Genuine links] 118
 • KTM 620 EGS ( E / ADVENTURE ) 98 [Genuine links] 118
 • KTM 620 EXC ( EGS ) 94 [Genuine links] 116
 • KTM 620 SC COMPETITION 95-98 [Genuine links] 118
 • KTM 620DUKE 94-98 GS [Genuine links] 118
 • KTM 620DUKE 99-00 II [Genuine links] 118
 • KTM 620LC4 95-98 SX [Genuine links] 118
 • KTM 625 LC4 a.e. SM 04 [Genuine links] 114
 • KTM 640LC4 ADVENTURE 00 [Genuine links] 118
 • KTM 640LC4 SUPERMOTO 99-00 [Genuine links] 118
 • KTM 650 DUKEII 04 [Genuine links] 118
 • KTM 650 SXC SM 04 [Genuine links] 114
 • KTM 690DUKE 10 [Genuine links] 116
 • KTM 690SMC 08-10 [Genuine links] 116
 • KTM 690SMC R 08 [Genuine links] 116
 • KTM FREERIDE 350 13-16 [Genuine links] 118
 • KTM RC125 14-18 (ABS) [Genuine links] 112
 • KTM RC250 14-16 [Genuine links] 118
 • KTM RC390 14-16 [Genuine links] 112
 • M

 • MEGELLI Megelli250r 11- [Genuine links] 104
 • MV AGUSTA BRUTALE675 13- [Genuine links] 112
 • S

 • SUZUKI 250SB 02- [Genuine links] 104
 • SUZUKI Across 90- [Genuine links] 110
 • SUZUKI BANDIT250 89- [Genuine links] 116
 • SUZUKI BANDIT250 95-99 (V|VZ) [Genuine links] 114
 • SUZUKI COBRA 89- [Genuine links] 112
 • SUZUKI DESPELADO400 -00 (VZ400T|ZT|ZV) [Genuine links] 118
 • SUZUKI DF200 97-00 E [Genuine links] 112
 • SUZUKI DF200 DJEBEL 96-02 [Genuine links] 112
 • SUZUKI DJEBEL250 92- (GPS) [Genuine links] 108
 • SUZUKI DJEBEL250 XC 92- [Genuine links] 108
 • SUZUKI DL1000 V-STROM250 17-18 ABS [Genuine links] 116
 • SUZUKI DL1000 V-STROM650 13-15 (Domestic specification) [Genuine links] 116
 • SUZUKI DR-Z250 08 [Genuine links] 106
 • SUZUKI DR-Z400S 00-05 [Genuine links] 110
 • SUZUKI DR-Z400SM 04- [Genuine links] 110
 • SUZUKI DR200 86-91 [Genuine links] 112
 • SUZUKI DR200 97 SE [Genuine links] 112
 • SUZUKI DR250R 95-00 [Genuine links] 108
 • SUZUKI DR250S 82- (SH) [Genuine links] 106
 • SUZUKI DR350 -92 S [Genuine links] 112
 • SUZUKI DR350 92- SE [Genuine links] 112
 • SUZUKI DR500D [Genuine links] 112
 • SUZUKI DR600 S [Genuine links] 108
 • SUZUKI DR650 SE 90-02 [Genuine links] 114
 • SUZUKI GF250 85- (S) [Genuine links] 108
 • SUZUKI GLADIUS650400 11-13 (ABS) [Genuine links] 112
 • SUZUKI GLADIUS650650 09-14 SFV650 | ABS [Genuine links] 112
 • SUZUKI GN250E 82- [Genuine links] 100
 • SUZUKI GN400E 80-81 (E|T) [Genuine links] 98
 • SUZUKI GOOSE250 92- (SG250) [Genuine links] 106
 • SUZUKI GOOSE350 92-00 (SG350) [Genuine links] 102
 • SUZUKI GRASS TRACKER 00- [Genuine links] 100
 • SUZUKI GRASS TRACKER Big Boy 01-12 [Genuine links] 108
 • SUZUKI GS250FW 83- [Genuine links] 108
 • SUZUKI GS400E 91-99 [Genuine links] 110
 • SUZUKI GS500 08-09 F [Genuine links] 110
 • SUZUKI GS500 97- [Genuine links] 110
 • SUZUKI GSR250 12- [Genuine links] 116
 • SUZUKI GSR400 06-12 [Genuine links] 112
 • SUZUKI GSX-R250/R 87- [Genuine links] 108
 • SUZUKI GSX-R250/R 89- [Genuine links] 112
 • SUZUKI GSX250 ( T / L ) 81-82 [Genuine links] 104
 • SUZUKI GSX250 ( T/L ) (Type III -) 83- [Genuine links] 110
 • SUZUKI GSX250E (Type III -) 82- [Genuine links] 110
 • SUZUKI GSX250E 80-81 [Genuine links] 104
 • SUZUKI GSX250FX 02- [Genuine links] 112
 • SUZUKI GSX250R 17 [Genuine links] 116
 • SUZUKI GSX250S KATANA 91-99 [Genuine links] 116
 • SUZUKI INAZUMA400 97-04 [Genuine links] 114
 • SUZUKI INTRUDER250 01-02 LC [Genuine links] 114
 • SUZUKI MARAUDER250 (GZ250) 98-00 [Genuine links] 110
 • SUZUKI RG 250 γ 83- [Genuine links] 110
 • SUZUKI RG200 92- gamma [Genuine links] 106
 • SUZUKI RG250E 80 [Genuine links] 100
 • SUZUKI RGV250 (Gamma) 88-95 [Genuine links] 114
 • SUZUKI RGV250 (Gamma) 88-96 SP [Genuine links] 114
 • SUZUKI RGV250 (Gamma) 96-99 VT [Genuine links] 114
 • SUZUKI RMX250 96-99 T [Genuine links] 114
 • SUZUKI RMX250S 92-99 [Genuine links] 112
 • SUZUKI RV200 VANVAN 02-12|16 (Domestic specification) [Genuine links] 110
 • SUZUKI RV200 VANVAN 16 (European specification) [Genuine links] 112
 • SUZUKI SAVAGE400 87- (LS400) [Genuine links] 110
 • SUZUKI ST250 E Type 04-13 [Genuine links] 108
 • SUZUKI SV400 S [Genuine links] 108
 • SUZUKI SV400 [Genuine links] 110
 • SUZUKI SV650 ABS 18 [Genuine links] 112
 • SUZUKI SV650X ABS 18 [Genuine links] 112
 • SUZUKI SX200R 85- [Genuine links] 112
 • SUZUKI TEMPTER 97-00 (ST400V) [Genuine links] 110
 • SUZUKI TS200R 89-95 [Genuine links] 106
 • SUZUKI VOLTY 95-04 (TYPEI|II|C) [Genuine links] 100
 • SUZUKI WOLF200 92- [Genuine links] 106
 • SUZUKI WOLF250 88-90 [Genuine links] 114
 • Y

 • YAMAHA DIVERSION400 92- XJ400S [Genuine links] 108
 • YAMAHA DRAGSTAR250 04 (Export Specification) [Genuine links] 114
 • YAMAHA DT200R 85-87 [Genuine links] 100
 • YAMAHA DT200WR 91- [Genuine links] 110
 • YAMAHA FZ400 97- (4YR1) [Genuine links] 110
 • YAMAHA FZ400R 84-87 (N) [Genuine links] 104
 • YAMAHA FZR400RR SP 87 [Genuine links] 104
 • YAMAHA MT-03 (2015-) 16-17 [Genuine links] 112
 • YAMAHA MT-25 16-18 [Genuine links] 112
 • YAMAHA R1-Z 90-99 [Genuine links] 114
 • YAMAHA RENAISSA 96- SRV250S [Genuine links] 106
 • YAMAHA RZ250R 83- R|RR [Genuine links] 110
 • YAMAHA RZ250R 83- [Genuine links] 110
 • YAMAHA RZ250R 86- [Genuine links] 108
 • YAMAHA RZ350R 83-85 R|RR [Genuine links] 106
 • YAMAHA RZ350R 83-85 [Genuine links] 106
 • YAMAHA SR250 79-84 [Genuine links] 102
 • YAMAHA SRV250 84-87 (F) [Genuine links] 106
 • YAMAHA SRV250 92-95 (S) [Genuine links] 106
 • YAMAHA SRX250 85-89 (F) [Genuine links] 106
 • YAMAHA SRX400 85-87 (1JL|2NY) [Genuine links] 106
 • YAMAHA SRX600 85-87 [Genuine links] 104
 • YAMAHA SZR660 96-98 [Genuine links] 110
 • YAMAHA TDR250 88- [Genuine links] 108
 • YAMAHA TT-R250 00 [Genuine links] 106
 • YAMAHA TT250R 87 [Genuine links] 108
 • YAMAHA TT250R 93- (4GY1|4PR1|4PR2) [Genuine links] 106
 • YAMAHA TT350 86 [Genuine links] 112
 • YAMAHA TT600 83-92 [Genuine links] 112
 • YAMAHA TT600 93-95 E [Genuine links] 110
 • YAMAHA TT600 96-00 R [Genuine links] 110
 • YAMAHA TZ250 84-02 [Genuine links] 120
 • YAMAHA TZR250 85-88 [Genuine links] 110
 • YAMAHA TZR250 89-90 (SP) [Genuine links] 112
 • YAMAHA TZR250 95- SPR [Genuine links] 110
 • YAMAHA TZR250R 91- (RS|SP) [Genuine links] 110
 • YAMAHA VIRAGO125 97- (XV125) [Genuine links] 114
 • YAMAHA VIRAGO250 (XV250) 89-96 XV250 (S) [Genuine links] 114
 • YAMAHA WR200R -94 [Genuine links] 116
 • YAMAHA WR250 89-90 [Genuine links] 114
 • YAMAHA WR250 91-97 [Genuine links] 116
 • YAMAHA WR250F 02-09 [Genuine links] 114
 • YAMAHA WR250R 07-17 (Note 1) [Genuine links] 108
 • YAMAHA WR250X 07-14|16-17 (Note 1) [Genuine links] 108
 • YAMAHA WR250Z 92-95 [Genuine links] 116
 • YAMAHA WR250Z 97-98 [Genuine links] 112
 • YAMAHA WR400F 98-01 [Genuine links] 114
 • YAMAHA XJ400 83-84 Z ( Z-E | Z-S) [Genuine links] 106
 • YAMAHA XJ6 -14 (F | FA | S | SA | NA Overseas specification) [Genuine links] 118
 • YAMAHA XJ6 09-11 (DIVERSION|N) [Genuine links] 118
 • YAMAHA XJ6DIVERSION 09-11 (DIVERSION|N) [Genuine links] 118
 • YAMAHA XJ6DIVERSION 92-01 (N) [Genuine links] 110
 • YAMAHA XJ6N 09-11 (DIVERSION|N) [Genuine links] 118
 • YAMAHA XJR400 93-08 S [Genuine links] 110
 • YAMAHA XJR400 93-08 [Genuine links] 110
 • YAMAHA XJR400R 93-08 II [Genuine links] 110
 • YAMAHA XJR400R 93-08 [Genuine links] 110
 • YAMAHA XT250 80 [Genuine links] 100
 • YAMAHA XT250 83- T [Genuine links] 106
 • YAMAHA XT400 82- [Genuine links] 102
 • YAMAHA XT400ARTESIA 92- (XT400E) [Genuine links] 106
 • YAMAHA XT500 86 [Genuine links] 102
 • YAMAHA XT600Z TENERE 84-86 (XT600) [Genuine links] 102
 • YAMAHA XT600Z TENERE 87-90 (XT600Z) [Genuine links] 104
 • YAMAHA XT600Z TENERE 90-00 (XT600E) [Genuine links] 106
 • YAMAHA XT600Z TENERE 91-98 (XTZ660) [Genuine links] 110
 • YAMAHA XT660R 04-10 (X) [Genuine links] 110
 • YAMAHA YD250 89- (CAST) [Genuine links] 102
 • YAMAHA YF350Z [Genuine links] 104
 • YAMAHA YZ125X 17-18 [Genuine links] 114
 • YAMAHA YZ250FX 15-18 [Genuine links] 114
 • YAMAHA YZ250X 16-18 [Genuine links] 114
 • YAMAHA YZF-R25 15-18 (A) [Genuine links] 112
 • YAMAHA YZF-R3 15-18 (A) [Genuine links] 112
Xem tất cả
Liên kết liên quan đến mẫu xe
HONDA
CB400X CB223S CB250F (2014-) CB250RS CB400F (2013-) CB400SS CBR250F CBR250R (2011-) CBR250R (MC17/MC19) CBR250RR (2016-) CBR400R CBX250RS CBX400F CD250 CL400 CM250 CR500 CRF250 RALLY CRF250L CRF250M CRF250X CRF450RX CRF450X CRM250AR CRM250R CTX700 CTX700 DCT CTX700N CTX700N DCT FTR223 FTR250 MBX125 MTX200R/RII MVX250 NC700X NC750S NC750S Dual Clutch Transmission NC750X NC750X TypeLD NC750X TypeLD Dual Clutch Transmission NC750X Dual Clutch Transmission NM4-01 NM4-02 NS125 NS250 NSR125 NSR150 NSR250R NV400 NX650 DOMINATOR Rebel 250 Rebel 500 SL230 SLR650 VIGOR TRX200 VT250F/INTEGRA VT400S VTR250 (MC33) VTZ250 X-ADV XL200 XL230 XL250 XL400 XL500 XL600 XLR200 XLR250 XLX250 XL-DEGREE XR200 XR230 XR230 MOTARD XR250 XR250 BAJA XR250 MOTARD XR350 XR400 XR400 Motard XR50 Motard XR50R XR600 XR650 NC750 Integra VT400 SHADOW SHADOW SLASHER400 CT250S SILKROAD CB250 JADE STEED400 XELVIS CB250 NIGHTHAWK HORNET250 (CB250F) V-TWIN MAGNA VT250C CMX250C REBEL

YAMAHA
DT200 DT200WR FZ400 FZ400R FZR400RR SP MT-03 (2016-) MT-25 R1-Z RZ250R RZ350R SR250 (Exciter) SRV250 (RENAISSA250) SRX250 SRX400 SRX600 SZR660 TDR250 (Ultimate Dual) TT-R250 TT250R TT350 TT600 TZ250 TZR250 TZR250R WR250F WR250R WR250X WR250Z WR400F XJ400 XJ6 XJ6N XJ6 Diversion XJR400 XJR400R XT250 XT400 XT400 ARTESIA XT500 XT600Z TENERE XT660R YD250 YZ125X YZ250FX YZ250X YZF-R25 (R25) YZF-R3 (R3) DIVERSION400 DRAGSTAR 250 (XVS250, V-Star250) VIRAGO125 (XV125) VIRAGO250 (XV250) RENAISSA 250 (SRV250)

SUZUKI
250SB (M250S) DF200 DR-Z250 DR-Z400S DR-Z400Sm DR200SE DR250R DR250S DR350 DR600 DR650SE GF250 GN250E GN400 GS250FW GS400 GS500 GSR250 (GW250, INAZUMA) GSR400 GSX-R250 GSX250 GSX250E GSX250R GSX250S KATANA RG200 Gamma RG250 RGV250 Gamma RMX250 RMX250S RV200 VANVAN ST250 E Type SV400 SV650 SV650X SX200 TS200R V-STROM 250 V-STROM 650 (DL650) ACROSS Inazuma400 (GSX400 Inazuma) INTRUDER250 (VL250) WOLF200 WOLF250 (TV250) GRASS TRACKER (TU250G) GRASS TRACKER BIGBOY (TU250GB) Gladius (SFV400) SFV650 Gladius GOOSE250 (SG250N) GOOSE350 COBRA SAVAGE400 (LS400) DJEBEL200 (DR200) DJEBEL250 DJEBEL250XC TEMPTER400 DESPERADO400 BANDIT250 (GSF250) VOLTY (TU250X) MARAUDER250 (GZ250)

KAWASAKI
250TR (TR250) D-TRACKER D-TRACKER X ER-4n ER-6f (Ninja650) ER-6n EX-4 FX400R GPX250/R/R2 GPX400 GPZ500 GPZ250R GPZ400 GPz400F/F2 GPZ400R GPZ400S KDX200 KDX220R (For Competition) KDX220 KDX250R (For Competition) KDX250 KL250 KL600 KLE250 ANHELO KLE400 KLE500 KLR250 KLR650 KLX250 KLX250ES KLX250R (For Competition) KLX250SR KLX300 KLX650 KR-1 KR250 NINJA650 VERSYS650 W800 Z250 (2013-) Z250SL Z650 ZX-4 Ninja ZX-6R Ninja ZX-6RR ZXR250 ZXR250R ZXR400 ZXR400R ZZR250 ZZR600 (Ninja600, ZX-6E) ESTRELLA ESTRELLA RS ESTRELLA RS CUSTOM ESTRELLA Custom ELIMINATOR250 (EL250) ELIMINATOR 250LX ELIMINATOR 250SE ELIMINATOR250V XANTHUS SUPER SHERPA (KL250G, KL250H) ZEPHYR550 ZEPHYR400X NINJA250 (EX250) NINJA250R (EX250) NINJA250SL (NINJA RR Mono) NINJA400 (2014-) NINJA400R (ER-4f) (-2013) NINJA650R (ER-6f) BALIUS ZR250 BALIUS 2 (ZR250) VULCAN500 (EN500) VULCAN S

APRILIA
RST1000 Ftura PEGASO600 PEGASO650 STRADA RS125 RALLY50 TUONO1000

BIMOTA
YB7

BMW
F650 F650GS [SINGLE] F650GS Dakar G310GS G 310 R

DUCATI
400SS (Supersport) 600SS (Supersport) MONSTER400 MONSTER600 MONSTER620 MONSTER695 MONSTER696 MULTISTRADA 620 SCRAMBLER SCRAMBLER ICON SCRAMBLER CLASSIC SCRAMBLER FULL THROTTLE SCRAMBLER FLAT TRACK PRO SCRAMBLER DESERT SLED SCRAMBLER CAFE RACER SCRAMBLER Limited Edition/Italia Independent SCRAMBLER MACH2.0 SCRAMBLER STREET CLASSIC

HUSQVARNA
FC250 FE350 FE450 SM450R SM570R SM610 SM610S SMR511 TE400 TE450 TE511 TE570 TE610

KTM
125DUKE 125EXC 125EXC SIXDAYS 125SX 125XC-W 150SX 150XC-W 200DUKE 200EXC 200SX 250EXC 250EXC SIXDAYS 250EXC-F 250EXC-F SIXDAYS 250MXC 250SX 250SX-F 250XC-W 85SX 300EXC 300XC-W 350EXC-F 350EXC-F SIXDAYS 350SX-F 360EXC 380SX 390DUKE 400EXC 450SX-F 500EXC 500EXC-F SIXDAYS 950 ADVENTURE 620DUKE 620LC4 625SMC 640LC4 ADVENTURE 640LC4 SUPERMOTO 640LC4 DUKE 625SXC 690DUKE 690 SMC 690SMC R FREERIDE 350 RC125 RC250 RC390

MV AGUSTA
BRUTALE675

MEGELLI
MEGELLI250R
Xem tất cả
Mô tả sản phẩm dưới đây được tự động dịch bởi Google.
Mô tả
Kích thước chuỗi : 520
màu : Thép
Loại khớp : ZJ / Đinh tán [Nhà sản xuất khuyến nghị chung]


LightRidingChain mang lại cảm giác hoạt động nhẹ
Đi xe hạng nhẹ "LightRiding" Thưởng thức, X-Ring đã được thông qua, chất lượng cao · Chuỗi hiệu suất cao trong tương lai

■ Tính năng 1 : Độ cứng cao cho phép chạy bằng ánh sáng
· 【Độ cứng là gì?
Hoạt động của Chuỗi được xác định không bằng sức mạnh phá vỡ nhưng do tính cứng cáp.
Độ cứng là ảnh hưởng của Chain đối với tính hoạt động của Máy "bóp méo" "Độ lệch" Đây là chỉ số cho thấy giá trị kiểm soát của.
Giá trị độ cứng càng cao, sự biến dạng của Chuỗi càng ít, Đáp ứng, Gia tốc và Xử lý tốt hơn khi chạy..
Nếu bạn thay thế bằng một dây chuyền cứng nhắc, đáp ứng cho hoạt động của Rider cải thiện đáng kể và nhận ra việc xử lý nhẹ và cảm giác gia tốc trực tiếp.

■ Tính năng 2 : Sống thọ
Tràn ngập tuổi thọ do áp dụng bằng sáng chế X-Ring của DID, tương đương với tỷ lệ O-ring của OEM 1. Cuộc sống dài hơn 4 lần nhận ra.

■ Tính năng 3 : Ma sát thấp
XRing của DID bằng sáng chế có hình dạng riêng và góp phần giảm 50% sức cản trượt, chạy mượt và tiết kiệm nhiên liệu được cải thiện so với O-ring Chain tương đương với OEM.

So sánh Hiệu suất Chuỗi
DIDDID
-chứng dây ngắn -
ZVM-XVXVSDZ / NZD / DS
ZVM-XVXVSDZSTD
VT2ERV3ERZERT2 ERS2
ZVM-XVX630VNZD
チェーンについて聞いてみよう!
* Số lượng các liên kết phù hợp là số liên kết trong trường hợp xe ô tô bình thường đầy đủ. Hãy hiểu rằng số lượng các liên kết phù hợp có thể khác nhau khi thay đổi số lượng bánh răng hoặc tùy chỉnh.
* Các công cụ đặc biệt được yêu cầu để cài đặt.
Chain Size: 520
Color: Steel
Joint Type: ZJ/Rivet [Manufacturer's Recommended Joint]

It is a light riding chain that brings a sense of nimble operation.
It has X-ring, high quality/high performance standard chain from now on that enjoy light riding.


•Feature 1: It has high rigidity that enables light running.

[About Stiffness]
The operation performance of the chain is not determined by the breaking strength but by the rigidity.
It is an index that represents the control value of the "strain" and "deflection" of the chain that affects the machine operability.
The higher the stiffness value, the less deformation of the chain when riding, which improves response, acceleration, and handling.
It dramatically improves the response to the operation of the rider and achieves a light handling and direct acceleration feeling when replacing it with a highly rigid chain.


•Feature 2: Long Life
It achieves overwhelming wear life by using D-ID patented X-rings and a long service life of 1.4 times or more the equivalent O-ring chain.


•Feature 3: Low Friction
DID patented X ring reduces sliding resistance by 50% and contributes to smooth riding and improved fuel efficiency compared to the OEM equivalent O-ring chain in its unique shape.


Chain Performance Comparison
DIDDID
-Chain Lineup-
ZVM-XVXVSDZ/NZD/DS
ZVM-XVXVSDZSTD
VT2ERV3ERZERT2 ERS2
ZVM-XVX630VNZD
Let's ask about the chain!
*The corresponding link is a link in case of mounting to a vehicle in a full normal. Please note that the number of the corresponding link might be different in case of changing the number of the sprocket or customization.
*It requires special tools during installation.
Chú ý
* Nếu trong đó có bao gồm chỉ dẫn thì cũng được viết bằng tiếng Nhật.
Đánh giá của khách hàng đối với sản phẩm này
 • Điểm đánh giá của khách hàng

Xuất sắc

(11)

Rất tốt

(3)

Trung bình

(2)

Kém

(0)

Rất tệ

(1)

Vui lòng chia sẻ suy nghĩ của bạn với những khách hàng khác
VIẾT ĐÁNH GIÁ

Những bài đánh giá gần đây cho sản phẩm này hoặc những sản phẩm tương tự  * Xin lưu ý đánh giá cho sản phẩm hoặc thông số kỹ thuật có thể khác nhau hoặc giống nhau .


  Xích xe DID 520VX2-140 (thép) DID
  Dành cho: bimota YB7 88 [Genuine links] 102
  • bimota YB7 88 [Genuine links] 102
  • YAMAHA RENAISSA 96- SRV250S [Genuine links] 106
  • YAMAHA VIRAGO250 (XV250) 89-96 XV250 (S) [Genuine links] 114
  • YAMAHA YZF-R3 15-18 (A) [Genuine links] 112
  • ...và hơn thế nữa.

  一次愉快的购物经历

  Đăng Feb 20, 2019
  Bởi NO NAME (1)TừChina

  第一次在这里买东西。东西已到手,感觉还不错!以后有需求还会来,毕竟找所谓的熟人,人家也忙。不一定有空搭理你。所以自己能找到一个能购买正品摩托车配件的地方是很值得庆幸的。祝各位朋友购物愉快。希望有机会与各位车友交流。
  I bought something here for the first time. Things have arrived, it feels good! In the future, there will be demand, after all, looking for the so-called acquaintances, people are also busy. You don't have to be free to take care of you. S...


  Xích xe DID 520VX2-140 (thép) DID
  Dành cho: bimota YB7 88 [Genuine links] 102
  • bimota YB7 88 [Genuine links] 102
  • YAMAHA RENAISSA 96- SRV250S [Genuine links] 106
  • YAMAHA VIRAGO250 (XV250) 89-96 XV250 (S) [Genuine links] 114
  • YAMAHA YZF-R3 15-18 (A) [Genuine links] 112
  • ...và hơn thế nữa.

  轻量化明显

  Đăng Nov 13, 2018
  Bởi LBD (5)TừChina

  跟换下来的原厂链条对比一下,大概轻了10%左右。至于强度的话,还需要使用一段时间观察一下。上油的时候,发现motorex的公路版链条蜡好像无法深入链条连接部,都附着在表面了。所以只好换了motorex的越野版链条油,效果很好。换完链条以后,感觉油门延迟进一步降低,车辆起步仿佛都轻快了不少。
  Compared with the original chain that was replaced, it is about 10% lighter. As for the intensity, you need to observe it for a while. When I was oiled, I found that the motorex's road-type chain wax did...


  Xích xe DID 520VX2-140 (thép) DID
  Dành cho: bimota YB7 88 [Genuine links] 102
  • bimota YB7 88 [Genuine links] 102
  • YAMAHA RENAISSA 96- SRV250S [Genuine links] 106
  • YAMAHA VIRAGO250 (XV250) 89-96 XV250 (S) [Genuine links] 114
  • YAMAHA YZF-R3 15-18 (A) [Genuine links] 112
  • ...và hơn thế nữa.
  Bởi NO NAME (1)TừChina

  所有这买东西的朋友,这可能是一家诈骗网站,我下单购买了7件商品,2090多元人民币,经一个半月后,该店退单,只退1300多元人民币。没有进行任何沟通。大家以后在这家网站买东西一定要慎重加慎重。特此告知!


  Xích xe DID 520VX2-140 (thép) DID
  Dành cho: bimota YB7 88 [Genuine links] 102
  • bimota YB7 88 [Genuine links] 102
  • YAMAHA RENAISSA 96- SRV250S [Genuine links] 106
  • YAMAHA VIRAGO250 (XV250) 89-96 XV250 (S) [Genuine links] 114
  • YAMAHA YZF-R3 15-18 (A) [Genuine links] 112
  • ...và hơn thế nữa.

  Reliable DIDChain

  Đăng Oct 8, 2016

  I have used various Chains, but Chain made by DID can be used with confidence.The price is somewhat higher, but the growth associated with use is reduced, and I think that Cost performance is high as a result.


  Xích xe DID 520VX2-140 (thép) DID
  Dành cho: bimota YB7 88 [Genuine links] 102
  • bimota YB7 88 [Genuine links] 102
  • YAMAHA RENAISSA 96- SRV250S [Genuine links] 106
  • YAMAHA VIRAGO250 (XV250) 89-96 XV250 (S) [Genuine links] 114
  • YAMAHA YZF-R3 15-18 (A) [Genuine links] 112
  • ...và hơn thế nữa.

  First time Chain exchange

  Đăng Mar 27, 2016

  I bought it for the first time for Chain exchange.I was able to exchange it without problems with work using the company's Chain Cut & Crimp tool.In the case of ESTRELLA, the number of LINKs is 102, so I bought itSince Length is Exactly we recommend exchanging while fixing with Tie Wrap.


Sản phẩm đã xem

TẠI SAO ?

CỬA HÀNG LỚN NHẤT
TẠI NHẬT BẢN

COUPON ĐẶC BIỆT,
GIẢM GIÁ, KHUYẾN MÃI

DỊCH VỤ GIAO HÀNG
NHANH, MIỄN PHÍ

* Cửa hàng TỐT NHẤTDUY NHẤT để có thể tìm kiếm hàng chính hãng Nhật Bản.
* Đăng ký ngay bây giờ để nhận ưu đãi bất ngờ và những quà tặng đặc biệt khác!
* Hơn 800,000 sản phẩm. KHÔNG khó để tìm kiếm phụ tùng mà bạn muốn.

HOẶC
TÀI KHOẢN CỦA BẠN ĐÃ ĐƯỢC TẠO!

Chúc mừng bạn! Tài khoản mới của bạn đã được tạo! Bây giờ với những đặc quyền của thành viên, bạn có thể tích lũy được thêm nhiều kinh nghiệm mua sắm trực tuyến với chúng tôi. Nếu bạn có BẤT KỲ câu hỏi về hoạt động của cửa hàng trực tuyến này, vui lòng gửi mail đến Webike thông qua phần Liên hệ với chúng tôi.

Một email xác nhận sẽ được gửi đến địa chỉ email mà bạn đã cung cấp. Trong vòng 1 tiếng đồng hồ, nếu bạn vẫn chưa nhận được email thì vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Đăng ký xe máy của bạn để gia nhập Webiker!
Về dịch vụ "Góc Webiker" của chúng tôi
"TÌM KIẾM DỄ DÀNG"
Bạn có thể tìm kiếm những mặt hàng phù hợp với xe máy của bạn một cách dễ dàng!
"THÔNG TIN CÓ GIÁ TRỊ"
Bạn có thể nhận được những thông tin có giá trị,
ví dụ như: giảm giá đặc biệt, những sản phẩm mới và hơn thế nữa!
"ĐĂNG KÝ DỄ DÀNG"
Bạn có thể đăng ký một cách dễ dàng! Chỉ cần thông tin của
nhà sản xuất xe máy, tên và năm của đời xe!