We use cookies to provide and improve our services. By using our site, you consent to our Privacy Policy including cookie. Learn more
WEBIKE - Giảm Giá Tuần

Lọc dầu

Bởi: Vesrah
 Mã sản phẩm : ZV-SF3009
Giá niêm yết: 261,766 VND (1,220 JPY)
Giá bán: 225,076 VND (1,049 JPY)
Tiết kiệm :
36,690 VND (14%)
Điểm Webike nhận được: 10đ (1%)

Giá sản phẩm chưa bao gồm Thuế nhập khẩu. Tham khảo mức Thuế TẠI ĐÂY


Thông tin mua sắm
Còn hàng
Nếu đặt hàng trong 7 giờ 2 phút.
Ngày chuyển hàng: 2019-09-20 JST
Dành cho

ALFER MC250 88 Used place:Number of rear required set:1

ALFER MC80 87 Used in:Front Required Number of Sets:1

ALFER MC80 87 Used place:Number of rear required set:1

ALFER VR250 Enduro 99 Used in:Front Required Number of Sets:1

 • A

 • ALFER MC250 88 Used place:Number of rear required set:1
 • ALFER MC80 87 Used in:Front Required Number of Sets:1
 • ALFER MC80 87 Used place:Number of rear required set:1
 • ALFER VR250 Enduro 99 Used in:Front Required Number of Sets:1
 • ALFER VR250 Enduro 99 Used place:Number of rear required set:1
 • ALFER VR250 Otard 99 Used in:Front Required Number of Sets:1
 • ALFER VR250 Otard 99 Used place:Number of rear required set:1
 • ALFER VR250 Super 99 Used in:Front Required Number of Sets:1
 • ALFER VR250 Super 99 Used place:Number of rear required set:1
 • ARCTIC CAT 4x4 FIS [Model year] 05
 • ARCTIC CAT 4x4 FIS Advantage Timber Camo [Model year] 05
 • ARCTIC CAT 4x4 FIS Cat [Model year] 05
 • ARCTIC CAT 4x4 FIS Le [Model year] 05
 • ARCTIC CAT 4x4 FIS Le Cat [Model year] 05
 • ARCTIC CAT 4x4 FIS Le Gm Camo [Model year] 05
 • ARCTIC CAT 500S [Model year] 15
 • ARCTIC CAT 700S [Model year] 15
 • ARCTIC CAT Prowler 1000 XT [Model year] 15
 • ARCTIC CAT Prowler 1000 XTZ [Model year] 14
 • ARCTIC CAT Prowler 500 HDX [Model year] 14-15
 • ARCTIC CAT Prowler 500 HDX 4x4 [Model year] 14
 • ARCTIC CAT Prowler 500 HDX LTD [Model year] 14
 • ARCTIC CAT Prowler 500 HDX LTD [Model year] 14-15
 • ARCTIC CAT Prowler 500 HDX XT [Model year] 14
 • ARCTIC CAT Prowler 500 HDX XT 4x4 [Model year] 14
 • ARCTIC CAT Prowler 500 HDX XT 4x4 [Model year] 14-15
 • ARCTIC CAT Prowler 550 XT 4x4 [Model year] 14
 • ARCTIC CAT Prowler 700 HDX LTD [Model year] 14
 • ARCTIC CAT Prowler 700 HDX XT [Model year] 15
 • ARCTIC CAT Prowler 700 XT [Model year] 15
 • ARCTIC CAT Prowler 700 XTX 4x4 [Model year] 15
 • ARCTIC CAT Wildcat 1000 LTD [Model year] 14
 • ARCTIC CAT Wildcat 4 [Model year] 13-14
 • ARCTIC CAT Wildcat 4 4X4 [Model year] 13-14
 • ARCTIC CAT Wildcat 4 LTD [Model year] 14
 • ARCTIC CAT Wildcat 4X [Model year] 14-15
 • ARCTIC CAT Wildcat 4X LTD [Model year] 14-15
 • ARCTIC CAT Wildcat Sport Limited [Model year] 15
 • ARCTIC CAT Wildcat Sport XT [Model year] 15
 • H

 • HONDA GYRO CANOPY 91 Used in:Front Required Number of Sets:1
 • HONDA GYRO CANOPY 91 Used place:Number of rear required set:1
 • HONDA GYROUP 85 Used in:Front Required Number of Sets:1
 • HONDA GYROUP 85 Used place:Number of rear required set:1
 • I

 • INTRUDER C1500
 • S

 • SUZUKI 250SB 02-05 LX 250 L K 3 Where used:Number of rear required sets:1
 • SUZUKI 250SB 02-05 LX 250 L K 4 Where to use:Front number of required set number:1
 • SUZUKI 250SB 02-05 LX250 L K3 Where to use:Front number of required set number:1
 • SUZUKI 250SB 02-05 LX250 L K4 Specifications Location:Number of rear required sets:1
 • SUZUKI ADDRESS V50 (4Cycle) 06-15 UZ X K6 | K7 | K8 | K9 | L0 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 Where to use:Number of rear required sets:1
 • SUZUKI ADDRESS V50 (4Cycle) 10-15 UZ XH L 0 | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 Where used:Number of rear required sets:1
 • SUZUKI B-KING 08-09 GSX1300BK K9
 • SUZUKI B-KING 08-09 GSX 1300 BK K 8 Use location:Number of rear required set:1
 • SUZUKI BANDIT1200 K6
 • SUZUKI BANDIT1200 SA ABS W
 • SUZUKI BANDIT1200 X
 • SUZUKI BANDIT1200 Y|K1|K2|K3|K4
 • SUZUKI BANDIT1250F 15-16 GSX1250 FA Traveller L5
 • SUZUKI BANDIT1250F 15-16 GSX1250 FA Traveller L7
 • SUZUKI BANDIT1250F 16-17 GSX 1250 FA ABS L 7 Where used:Number of rear required sets:1
 • SUZUKI BANDIT1250S 07-09 Bandit 1250S ABS K7 Used at:Front number of required set number:2
 • SUZUKI BANDIT1250S 07-09 Bandit 1250S ABS K8 Used in:Front number of required set number:2
 • SUZUKI BANDIT1250S 07-09 Bandit 1250S ABS K9 Used at:Front number of required set number:2
 • SUZUKI BANDIT400 95-97 GSF 400 V 400 T Target location:Number of rear required sets:1
 • SUZUKI BANDIT600 (GSF600) 00-04 Y | K1 | K2 | K3 | K4 Where to use:front (For left side) Required number of sets:1
 • SUZUKI BANDIT650 (GSF650) 05-06 SA Faired ABS K 6 Where used:Number of rear required sets:1
 • SUZUKI BANDIT650S (GSF650S) 06 K6 ABS location used:front (For left side) Required number of sets:1
 • SUZUKI BIRDIE 50 (2Cycle) 94-00 RC50 use place:front required number of sets:1
 • SUZUKI BIRDIE 50 (2Cycle) 94-00 RC50 use place:rear required number of sets:1
 • SUZUKI BIRDIE 50 (2Cycle) 95-96 RC50P use place:front required number of sets:1
 • SUZUKI BIRDIE 50 (2Cycle) 95-96 RC50P use place:rear required number of sets:1
 • SUZUKI BIRDIE 50 (4Cycle) 05-07 FB 05 - 07 K 6 Where to use:Front number of required set number:1
 • SUZUKI BIRDIE 50 (4Cycle) 05-07 FB 05 - 07 K 6 Where used:Number of rear required sets:1
 • SUZUKI BIRDIE 50 (4Cycle) 05-07 FB 05 - 07 K 7 Where to use:Front number of required set number:1
 • SUZUKI BIRDIE 50 (4Cycle) 05-07 FB 05 - 07 K 7 Where used:Number of rear required sets:1
 • SUZUKI BOULEVARD C90 (INTRUDER LC
 • SUZUKI BOULEVARD M90 (INTRUDER M1500) 09 VZ 1500 K 9 0 Used at front:front (For left side) Required number of sets:1
 • SUZUKI BOULEVARD S83 (VS1400GLINTRUDER) 04 P [Year code] K4 [Remarks] Intruder 1400
 • SUZUKI BOULEVARD S83 (VS1400GLINTRUDER) 05-09 K 7 Used place:Front number of required set number:1
 • SUZUKI BOULEVARD S83 (VS1400GLINTRUDER) 05-09 K5 Used location:Number of rear required set:1
 • SUZUKI BOULEVARD S83 (VS1400GLINTRUDER) 05-09 K8 use location:rear required number of sets:1
 • SUZUKI BOULEVARD S83 (VS1400GLINTRUDER) 05-14 VS1400GLP K5|K6|K7|K8|K9|L0|L1|L2|L3|L4
 • SUZUKI BOULEVARD S83 (VS1400GLINTRUDER) 87 F [Year code] H [Remarks] Intruder
 • SUZUKI BOULEVARD400 05-17 VZ400 K5|K6|K7|K8|K9|L0|L1|L2|L3|L4|L5|L67|L7
 • SUZUKI BOULEVARDC109R (INTRUDERC1800R
 • SUZUKI BOULEVARDC50 (Intruder Classic800/C800) (VL800) 05-09 VL800 K5|K6|K7|K8|K9
 • SUZUKI BOULEVARDC50 (Intruder Classic800/C800) (VL800) 05-16 C50T VL800T K5|K6|K7|K8|K9|L0|L1|L2|L3|L4|L5|L6
 • SUZUKI BOULEVARDC50 (Intruder Classic800/C800) (VL800) 08-09 K8
 • SUZUKI BOULEVARDC50 (Intruder Classic800/C800) (VL800) 08-09 K9
 • SUZUKI BOULEVARDC50 (Intruder Classic800/C800) (VL800) 09-14 K9|L0|L1|L2|L3|L4
 • SUZUKI BOULEVARDC50 (Intruder Classic800/C800) (VL800) 13-15 B.O.S.S. VL800B L3
 • SUZUKI BOULEVARDC50 (Intruder Classic800/C800) (VL800) 13-15 B.O.S.S. VL800B L4
 • SUZUKI BOULEVARDC50 (Intruder Classic800/C800) (VL800) 13-15 B.O.S.S. VL800B L5
 • SUZUKI BOULEVARDC50 (Intruder Classic800/C800) (VL800) 15-16 VL800 L5
 • SUZUKI BOULEVARDC50 (Intruder Classic800/C800) (VL800) 15-16 VL800 L6
 • SUZUKI BOULEVARDM109R (M1800R INTRUDER/VZr1800) 06-09 VZR1800 K6
 • SUZUKI BOULEVARDM109R (M1800R INTRUDER/VZr1800) 06-09 VZR1800 K7
 • SUZUKI BOULEVARDM109R (M1800R INTRUDER/VZr1800) 06-09 VZR1800 K8
 • SUZUKI BOULEVARDM109R (M1800R INTRUDER/VZr1800) 06-09 VZR1800 K9
 • SUZUKI BOULEVARDM109R (M1800R INTRUDER/VZr1800) 08-12 2 R2 For front
 • SUZUKI BOULEVARDM109R (M1800R INTRUDER/VZr1800) 08-16 R K8 | K 9 | L 0 | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 | L 6 Where used:Number of rear required sets:1
 • SUZUKI BOULEVARDM109R (M1800R INTRUDER/VZr1800) 11-17 Z Limited Edition L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 Where to use:Front number of required sets:2
 • SUZUKI BOULEVARDM109R (M1800R INTRUDER/VZr1800) 11-17 Z Limited Edition L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 Where to use:Number of rear required sets:1
 • SUZUKI BOULEVARDM95 (MARAUDER1600
 • SUZUKI BOULEVARDS50 (INTRUDER800
 • SUZUKI Blazer TC100 76-77 A Used in:Front Required Number of Sets:1
 • SUZUKI Blazer TC100 76-77 A Used place:Number of rear required set:1
 • SUZUKI Blazer TC100 76-77 B Used in:Front Required Number of Sets:1
 • SUZUKI Blazer TC100 76-77 B Used place:Number of rear required set:1
 • SUZUKI DESPELADO400 09 VZ 400 Z K 9 Boulevard 400 Where to use:Front number of required set number:1
 • SUZUKI DESPELADO400 96-97 VZ400 V
 • SUZUKI DESPELADO400 96-97 VZ 400 T Use location:Number of rear required sets:1
 • SUZUKI DJEBEL250 XC 96-98 DR250 RXL V Where to use:Front number of required set number:1
 • SUZUKI DL1000 V-STROM1000 14-17 ABS DL1000A L4
 • SUZUKI DL1000 V-STROM1000 14-17 ABS DL1000A L6
 • SUZUKI DL1000 V-STROM1000 14-17 ABS DL 1000 A L 6 Where used:Front number of required set number:2
 • SUZUKI DL1000 V-STROM1000 14-17 ABS DL 1000 A L 7 Where used:Number of rear required sets:1
 • SUZUKI DL1000 V-STROM1000 17 DL1000A [Year code] L7 [Remarks] V-Strom XT
 • SUZUKI DL1000 V-STROM1000XT 17 DL 1000 A L 7 Where to use:Front number of required set number:2
 • SUZUKI DL1000 V-STROM1000XT 17 DL 1000 A L 7 Where used:Number of rear required sets:1
 • SUZUKI DL1000 V-STROM250 17 DL250 L7 Specifications:Front number of required set number:2
 • SUZUKI DL1000 V-STROM650 07-10 Traveller DL 650 A GT K 7 Use location:Number of rear required set:1
 • SUZUKI DL1000 V-STROM650 07-13 DL 650 A For ABS front
 • SUZUKI DL1000 V-STROM650 07-17 ABS DL650A K7|K8|K9|L0|L1|L2|L3|L4|L5|L6|L7
 • SUZUKI DL1000 V-STROM650 11-13 ABS Adventure DL 650 L 3 Used at:Rear Number of required sets:1
 • SUZUKI DL1000 V-STROM650 11-13 ABS Adventure DL 650 L 3 Used at:front (For left side) Required number of sets:1
 • SUZUKI DL1000 V-STROM650 11-13 ABS Adventure DL 650 L 3 Used at:front (For right side) Required number of sets:1
 • SUZUKI DL1000 V-STROM650 11-13 ABS Adventure DL 650 L1 Use location:Number of rear required sets:1
 • SUZUKI DL1000 V-STROM650 11-13 ABS Adventure DL 650 L1 Where used:Front (For left side) Required number of sets:1
 • SUZUKI DL1000 V-STROM650 11-13 ABS Adventure DL 650 L1 Where used:Front (For right side) Required number of sets:1
 • SUZUKI DL1000 V-STROM650 13-15 DL650 L3
 • SUZUKI DL1000 V-STROM650 13-15 DL650 L4
 • SUZUKI DL1000 V-STROM650XT 15-16 ABS DL 650 L 6 Use location:Number of rear required set:1
 • SUZUKI DL1000 V-STROM650XT 15-16 ABS DL 650 X A L 5 Where used:Front (For right side) Required number of sets:1
 • SUZUKI DL1000 V-STROM650XT 15-16 ABS DL 650 X A L 6 Where used:front (For right side) Required number of sets:1
 • SUZUKI DL1000 V-STROM650XT 15-17 ABS DL650XA L5
 • SUZUKI DL1000 V-STROM650XT 16-17 ABS DL650 L6
 • SUZUKI DL1000 V-STROM650XT 16-17 ABS DL650 L7
 • SUZUKI GEMMA 125 83 CS125 [Year code] D
 • SUZUKI GEMMA250 08-12 UL250 L0
 • SUZUKI GEMMA250 08-12 UL250 L1
 • SUZUKI GEMMA250 08-12 UL250 L2
 • SUZUKI GL750 INTRUDER 85-86 VS750 [Remarks] Intruder
 • SUZUKI GL750 INTRUDER 85-90 VS 750 Intruder Use location:Number of rear required set:1
 • SUZUKI GL750 INTRUDER 85-90 VS 750 Intruder Use place:Front number of required set number:1
 • SUZUKI GL750 INTRUDER 89-91 VS750GLP M
 • SUZUKI GS1150 84-86 S3 use place:front required number of sets:2
 • SUZUKI GS1150 85-86 G use place:front required number of sets:2
 • SUZUKI GS1200SS 01-02 K1
 • SUZUKI GS1200SS 01-02 K2
 • SUZUKI GS850 80-83 GS850GL X
 • SUZUKI GSF1200 00-04 Y | K1 | K2 | K3 | K4 Where to use:Number of rear required sets:1
 • SUZUKI GSF1200 05 Z K5 Use location:Number of rear required set:1
 • SUZUKI GSF1200 06 K 6 Used place:Front number of required set number:2
 • SUZUKI GSF1200 06 K6 Used place:Number of rear required set:1
 • SUZUKI GSF1200 06 SA [Year code] K6 [Remarks] Bandit ABS
 • SUZUKI GSF1200S 96-99 X use place:front required number of sets:2
 • SUZUKI GSF1200S 97-98 SA ABS W Where used:Number of rear required sets:1
 • SUZUKI GSF750 96 T Bandit Use location:Number of rear required set:1
 • SUZUKI GSR250 14-16 X L4
 • SUZUKI GSR250 14-16 X L 6 Where used:Number of rear required sets:1
 • SUZUKI GSR250 14-16 X L5 Use location:Number of rear required set:1
 • SUZUKI GSR250 17 GSR 250 R L 7 Specifications:Front Required Number of Sets:1
 • SUZUKI GSR250F 15-16 L&
 • SUZUKI GSR250F 15-16 L5 specification place:front required number of sets:1
 • SUZUKI GSR250S 14-16 L4
 • SUZUKI GSR250S 14-16 L5
 • SUZUKI GSR250S 14-16 L6
 • SUZUKI GSR400 06-16 K6 | K7 | K8 | K9 | L0 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 Where to use:Number of front required sets:2
 • SUZUKI GSR400 06-16 K6 | K7 | K8 | K9 | L0 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 Where to use:Number of rear required sets:1
 • SUZUKI GSR400 07-16 A ABS K 7 | K 8 | K 9 | L 0 | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 | L 6 Where to use:Number of front required sets:2
 • SUZUKI GSR400 07-16 A ABS K7 | K8 | K9 | L0 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 Where to use:Number of rear required sets:1
 • SUZUKI GSR600 06-08 K7
 • SUZUKI GSR600 06-08 K8
 • SUZUKI GSR600 06-16 K6 | K7 | K8 | K9 | L0 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 Where to use:Number of front required sets:2
 • SUZUKI GSR600 06-16 K6 | K7 | K8 | K9 | L0 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 Where to use:Number of rear required sets:1
 • SUZUKI GSR600 09-10 ABS K9
 • SUZUKI GSR600 11-12 L1
 • SUZUKI GSR600 [Model year] 08 [Year code] K8 [Remarks] ABS
 • SUZUKI GSR600 [Model year] 09 [Year code] K9
 • SUZUKI GSR600 [Model year] 10 [Year code] L0
 • SUZUKI GSR600 [Model year] 11 [Year code] L1 [Remarks] ABS
 • SUZUKI GSR600 [Model year] 12 [Year code] L2 [Remarks] ABS
 • SUZUKI GSR600 [Model year] 13 [Year code] L3
 • SUZUKI GSR600 [Model year] 14 [Year code] L4
 • SUZUKI GSR600 [Model year] 15 [Year code] L5
 • SUZUKI GSR600 [Model year] 15 [Year code] L5 [Remarks] ABS
 • SUZUKI GSR600 [Model year] 16 [Year code] L6
 • SUZUKI GSR600 [Model year] 16 [Year code] L6 [Remarks] ABS
 • SUZUKI GSR750 11-16 A ABS L1|L2|L3|L4|L5|L6
 • SUZUKI GSR750 11-16 L1|L2|L3|L4|L5|L6
 • SUZUKI GSR750 14-16 ZA L4
 • SUZUKI GSR750 14-16 ZA L 6 use place:front (For left side) Required number of sets:1
 • SUZUKI GSX-R1000 03 K3 Specification Location:Front Required Number of Sets:2
 • SUZUKI GSX-R1000 12-17 L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 Where to use:Number of rear required sets:1
 • SUZUKI GSX-R1000R 17 L7 Used place:Number of front required set number:2
 • SUZUKI GSX-R1000R 17 [Year code] L7
 • SUZUKI GSX-R1100 89-92 K use place:front required number of sets:2
 • SUZUKI GSX-R1100 93-98 WP | R | S | T | V | W Where to use:Front number of required set number:2
 • SUZUKI GSX-R400 87 H use place:front required number of sets:2
 • SUZUKI GSX-R400 88-89 J Use location:Number of rear required set:1
 • SUZUKI GSX-R400 90-93 RL use place:front required number of sets:2
 • SUZUKI GSX-R400 90-93 RN use place:rear necessary set number:1
 • SUZUKI GSX-R600 06-10 K6 | K7 | K8 | K9 | L0 Where to use:Front number of required sets:2
 • SUZUKI GSX-R600 11-16 L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 Specifications:Front number of required sets:2
 • SUZUKI GSX-R600 97-03 V | W | X | Y | K1 | K2 | K3 Specification part:Front number of required set number:1
 • SUZUKI GSX-R750 00-03 K3 K2 Use location:Number of rear required set:1
 • SUZUKI GSX-R750 00-03 K3 K3 Used location:Number of rear required set:1
 • SUZUKI GSX-R750 00-03 K3 K3 Used place:Front number of required set number:2
 • SUZUKI GSX-R750 85-87 F use place:front required number of sets:2
 • SUZUKI GSX-R750 85-87 G Use location:Number of rear required set:1
 • SUZUKI GSX-R750 86 PG Limited Ed Use place:Front number of required set number:2
 • SUZUKI GSX-R750 86-87 G
 • SUZUKI GSX-R750 88-90 J Location:Front Required Number of Sets:2
 • SUZUKI GSX-R750 88-90 K use place:front required number of sets:2
 • SUZUKI GSX-R750 88-90 L use location:front required number of sets:2
 • SUZUKI GSX-R750 92-93 N use place:front required number of sets:2
 • SUZUKI GSX-R750 94 SP R Where used:Number of rear required sets:1
 • SUZUKI GSX-R750 94-97 WT use place:rear required number of sets:1
 • SUZUKI GSX-S1000 15-17 F L 7 Where to use:Front number of required set number:2
 • SUZUKI GSX-S1000 15-17 F L5 Where used:Number of rear required set:1
 • SUZUKI GSX-S1000 15-17 L5 Used location:Number of rear required set:1
 • SUZUKI GSX-S1000 16-17 A L 7 Where to use:Front number of required set number:2
 • SUZUKI GSX-S1000 16-17 FA L 6 Use location:Number of rear required set:1
 • SUZUKI GSX-S750 15-16 A L5
 • SUZUKI GSX-S750 15-16 A L6
 • SUZUKI GSX-S750 15-16 L5 use place:front (For left side) Required number of sets:1
 • SUZUKI GSX-S750 15-16 L6 use place:front (For left side) Required number of sets:1
 • SUZUKI GSX1100 F Katana 1100 88-90 L Used in:Front number of required set number:2
 • SUZUKI GSX1100 F Katana 1100 91-93 M Used place:Number of rear required set:1
 • SUZUKI GSX1100 F Katana 1100 91-93 P Used in:Front number of required set number:2
 • SUZUKI GSX1100S KATANA (KATANA) 00 GSX 11 S Y Used at:Front Required Number of Sets:2
 • SUZUKI GSX1100S KATANA (KATANA) 81-85 X
 • SUZUKI GSX1100S KATANA (KATANA) 81-85 Z
 • SUZUKI GSX1100S KATANA (KATANA) 81-85 X use place:front required number of sets:2
 • SUZUKI GSX1100S KATANA (KATANA) 81-85 X use place:rear necessary set number:1
 • SUZUKI GSX1100S KATANA (KATANA) 81-85 Z Use location:Number of rear required set:1
 • SUZUKI GSX1100S KATANA (KATANA) 81-85 Z use place:front required number of sets:2
 • SUZUKI GSX1100S KATANA (KATANA) 90 L Use location:Number of rear required set:1
 • SUZUKI GSX1300R GSX1300R HAYABUSA (GSX1300R HAYABUSA) 04-07 RZ Ltd K4 Used at:Front number of required set number:2
 • SUZUKI GSX1300R GSX1300R HAYABUSA (GSX1300R HAYABUSA) 08-12 RZ Ltd K9 use location:front required number of sets:2
 • SUZUKI GSX1300R GSX1300R HAYABUSA (GSX1300R HAYABUSA) 08-12 RZ Ltd L0 use location:rear required number of sets:1
 • SUZUKI GSX1300R GSX1300R HAYABUSA (GSX1300R HAYABUSA) 08-12 RZ Ltd L2 use place:front required number of sets:2
 • SUZUKI GSX1300R GSX1300R HAYABUSA (GSX1300R HAYABUSA) 13-15 RZ Ltd ABS L5
 • SUZUKI GSX1300R GSX1300R HAYABUSA (GSX1300R HAYABUSA) 13-15 RZ Ltd ABS L3 use location:rear required number of sets:1
 • SUZUKI GSX1300R GSX1300R HAYABUSA (GSX1300R HAYABUSA) 13-15 RZ Ltd ABS L4 Use location:Number of rear required set:1
 • SUZUKI GSX1300R GSX1300R HAYABUSA (GSX1300R HAYABUSA) 13-15 RZ Ltd ABS L5 Used place:Front number of required set number:2
 • SUZUKI GSX1300R GSX1300R HAYABUSA (GSX1300R HAYABUSA) 13-17 L5 Used location:Number of rear required set:1
 • SUZUKI GSX1300R GSX1300R HAYABUSA (GSX1300R HAYABUSA) 13-17 L5 use place:front required number of sets:2
 • SUZUKI GSX400 05-07 GSX400 K5 Used in:Front number of required set number:2
 • SUZUKI GSX400 87 GSX 400 R Use place:Front number of required set number:1
 • SUZUKI GSX400 88-90 F K
 • SUZUKI GSX400 94-96 Z Impulse R
 • SUZUKI GSX400 94-96 S Impulse Specification Location:Front Required Number of Sets:2
 • SUZUKI GSX400 94-96 T Impulse Where to use:Front number of required set number:2
 • SUZUKI GSX400 GSX400 S
 • SUZUKI GSX400 GSX400 T
 • SUZUKI GSX400 GSX400 Z R
 • SUZUKI GSX400 [Model year] 99 [Year code] X [Remarks] Impulse
 • SUZUKI GSX400S KATANA 92 N use place:front required number of sets:1
 • SUZUKI GSX550 83-84 GSX55 ED Where to use:Number of rear required sets:1
 • SUZUKI GSX550 83-84 GSX55 EE Use location:Number of rear required sets:1
 • SUZUKI GSX550 83-84 GSX55 EE Where to use:Front number of required set number:2
 • SUZUKI GSX600 88-90 F Katana 600 K
 • SUZUKI GSX600 91-06 F Katana M|N|P|R|S|T|V|W|X|Y|K1|K2|K3|K4|K5|K6
 • SUZUKI GSX750 KATANA 83-84 SS E Use location:Number of rear required set:1
 • SUZUKI GV1200 85-86 GL Madura F Used at:Front Required Number of Sets:2
 • SUZUKI GV1200 85-86 GL Madura F2 use place:front required number of sets:2
 • SUZUKI GV1200 85-86 GL Madura G Use location:Front number of required set number:2
 • SUZUKI GV1400 CAVALCADE 86 GC G LXE (103764) Used in:Front number of required set number:2
 • SUZUKI GV1400 CAVALCADE 86 GD [Year code] G [Remarks] CavalcadeL X (103764)
 • SUZUKI GV1400 CAVALCADE 86 GD [Year code] G [Remarks] CavalcadeL X (103765)
 • SUZUKI GV1400 CAVALCADE 86 GT G (103764) Used in:Front number of required set number:2
 • SUZUKI GV1400 CAVALCADE 87 GT H Where used:Front number of required set number:2
 • SUZUKI GV1400 CAVALCADE 87 GT [Year code] H [Remarks] Cavalcade
 • SUZUKI GW250 F 15-16 L5
 • SUZUKI GW250 F 15-16 L6
 • SUZUKI GZ150 11-16 A Fi L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 Made in China Where to use:Front number of required sets:1
 • SUZUKI HI UP 90-92 AE 50 M Used at:Front number of required set number:1
 • SUZUKI INAZUMA1200 (GSX1200FS) 98-99 X
 • SUZUKI INAZUMA1200 (GSX1200FS) 98-99 X use place:front required number of sets:2
 • SUZUKI INAZUMA400 97-01 GSX 400 FS Y Use location:Number of rear required set:1
 • SUZUKI INAZUMA400 97-01 GSX 400 FS Y Used at:Front number of required set number:2
 • SUZUKI INAZUMA750 (GSX750) 98 W use location:front (For right side) Required number of sets:1
 • SUZUKI INTRUDER125 00-08 VL Y|K1|K2|K3|K4|K5|K6|K7|K8
 • SUZUKI INTRUDER400 06-15 VL400 C Classic K6|K7|K8|K9|L0|L1|L2|L3|L4|L5
 • SUZUKI INTRUDER400 06-15 VL 400 C Classic K 6 | K 7 | K 8 | K 9 | L 0 | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 Where to use:Front number of required sets:1
 • SUZUKI INTRUDER400 94 VS400FT [Year code] R [Remarks] Intruder
 • SUZUKI INTRUDER400 94-96 VS FT use place:Front number of required set number:1
 • SUZUKI INTRUDER400 94-96 VS FT use place:rear necessary set number:1
 • SUZUKI INTRUDER400 94-96 VS UR Use location:Number of rear required set:1
 • SUZUKI INTRUDER400 94-96 VS UR use location:front required number of sets:1
 • SUZUKI INTRUDER400 94-96 VS US use place:front required number of sets:1
 • SUZUKI INTRUDER400 94-96 VS US use place:rear required number of sets:1
 • SUZUKI Inazuma GW250 13-16 L3
 • SUZUKI Inazuma GW250 13-16 L4
 • SUZUKI Inazuma GW250 13-16 L5 Specification place:Front number of required set number:1
 • SUZUKI Inazuma GW250 13-16 L5 Used in:Front Required Number of Sets:1
 • SUZUKI Inazuma GW250 13-16 L5 Used place:Number of rear required set:1
 • SUZUKI Inazuma GW250 13-16 L6
 • SUZUKI Inazuma GW250 13-16 L6 Specification place:Front number of required set number:1
 • SUZUKI Inazuma GW250 13-16 L6 Used in:Front Required Number of Sets:1
 • SUZUKI Inazuma GW250 13-16 L6 Used place:Number of rear required set:1
 • SUZUKI Intruder 1400 87-03 VS1400GLP H|J|K|L|M|N|P|R|S|T|V|W|X|Y|K1|K2|K3
 • SUZUKI Intruder Chopper 90-97 VS1400GL L|M|N|P|R|S|T|V
 • SUZUKI Intruder Classic400 06-15 VL C K 6 | K 7 | K 8 | K 9 | L 0 | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 Where to use:Front number of required sets:1
 • SUZUKI Intruder Classic400 07-15 VL CZ K 7 | K 8 | K 9 | L 0 | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 Where to use:Front number of required sets:1
 • SUZUKI Intruder Classic400 07-15 VL CZ K 7 | K 8 | K 9 | L 0 | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 Where used:Number of rear required sets:1
 • SUZUKI Intruder Classic400 07-17 VL 0CZ K7|K8|K9|L0|L1|L2|L3|L4|L5|L7|L7
 • SUZUKI Intruder Classic400 10-15 VL CS L 0 | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 Where to use:Front number of required set number:1
 • SUZUKI LETS II (2Cycle) 03 AZ50S K3 S Use location:Number of rear required set:1
 • SUZUKI LETS5G 08-15 UZ YG K 8 | K 9 | L 0 | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 Where to use:Number of rear required sets:1
 • SUZUKI LT-A400 Eiger 02-07 K2|K3|K4|K5|K6|K7 Specification place:Number of rear required set:2
 • SUZUKI LT-A400 F Eiger 4WD 02-05 K2 Specification place:Number of rear required set:2
 • SUZUKI LT-A400 F Eiger 4WD 02-05 K3 Specification place:Number of rear required set:2
 • SUZUKI LT-A400 F Eiger 4WD 02-05 K4 Specification place:Number of rear required set:2
 • SUZUKI LT-A400 F Eiger 4WD 02-05 K5 Specification place:Number of rear required set:2
 • SUZUKI LT-A400 F Eiger 4WD 06-07 K6 Specification place:Number of rear required set:2
 • SUZUKI LT-A400 F Eiger 4WD 06-07 K7 Specification place:Number of rear required set:2
 • SUZUKI LT-A400 F King Quad 08-12 K8
 • SUZUKI LT-A400 F King Quad 08-12 K9
 • SUZUKI LT-A400 F King Quad 08-12 L1
 • SUZUKI LT-A400 F King Quad 08-15 K8|K9|L0|L1|L2|L3|L4|L5 Specification place:Number of rear required set:2
 • SUZUKI LT-A400 F King Quad 13-15 L4
 • SUZUKI LT-A400 King Quad 08-09 K8 Specification place:Number of rear required set:2
 • SUZUKI LT-A400 King Quad 08-09 K9
 • SUZUKI LT-A400 Quad Sport 13-14 L3
 • SUZUKI LT-A400 Quad Sport 13-14 L3 Specification place:Number of rear required set:2
 • SUZUKI LT-A400 Quad Sport 13-14 L4
 • SUZUKI LT-A400F L3 4DW King Quad Auto 13 Specification place:Number of rear required set:2
 • SUZUKI LT-A400FZ King Quad400 ASi 11-17 L1|L2|L3|L4|L5|L6|L7
 • SUZUKI LT-A500 F Quadmaster 00-01 K1 Specification place:Front number of required set number:2
 • SUZUKI LT-A500 F Quadmaster 00-01 Y
 • SUZUKI LT-A500 F Quadmaster 00-01 Y Specification place:Front number of required set number:2
 • SUZUKI LT-A500 F Vinson 4WD 02-07 K2|K3|K4|K5|K6|K7
 • SUZUKI LT-A500 F Vinson 4WD 04-07 K4 Specification place:Number of rear required set:2
 • SUZUKI LT-A500 F Vinson 4WD 04-07 K5 Specification place:Number of rear required set:2
 • SUZUKI LT-A500 F Vinson 4WD 04-07 K6 Specification place:Number of rear required set:2
 • SUZUKI LT-A500 F Vinson 4WD 04-07 K7 Specification place:Number of rear required set:2
 • SUZUKI LT-A500 X King Quad 500 AXi 11-15 L2
 • SUZUKI LT-A500 X King Quad 500 AXi 11-15 L3
 • SUZUKI LT-A500 X King Quad 500 AXi 11-15 L4
 • SUZUKI LT-A500 X King Quad 500 AXi 11-15 L5
 • SUZUKI LT-A500 XP King Quad 09-10 K9
 • SUZUKI LT-A500 XP King Quad 09-10 L0
 • SUZUKI LT-A500 XP King Quad 500 AXi PSC 11-15 L1|L2|L3|L3|L5
 • SUZUKI LT-A500F K3 Vinson 4WD 03 Specification place:Number of rear required set:2
 • SUZUKI LT-A500XPZ [Model year] 11 [Year code] L1
 • SUZUKI LT-A500XPZ [Model year] 15 [Year code] L5
 • SUZUKI LT-A500XZ King Quad AXi 11-15 L1|L2|L3|L4|L5
 • SUZUKI LT-A500Xi [Model year] 11 [Year code] L1 [Remarks] PS Auto 4x4
 • SUZUKI LT-A500Xi [Model year] 11 [Year code] L1 [Remarks] PS Camo Auto 4x4
 • SUZUKI LT-A500Xi Camo Auto 4x4 11-14 L1
 • SUZUKI LT-A500Xi Camo Auto 4x4 11-14 L2
 • SUZUKI LT-A500Xi Camo Auto 4x4 11-14 L3
 • SUZUKI LT-A700 X King Quad 05-07 K5
 • SUZUKI LT-A700 X King Quad 05-07 K6
 • SUZUKI LT-A700 X King Quad 05-07 K7
 • SUZUKI LT-A750 XC King Quad AXi 08-13 K8|K9|L0|L1|L2|L3
 • SUZUKI LT-A750 XPZ King Quad L.E. 09-13 K9
 • SUZUKI LT-A750 XPZ King Quad L.E. 09-13 L0
 • SUZUKI LT-A750 XPZ King Quad L.E. 09-13 L1
 • SUZUKI LT-A750 XPZ King Quad L.E. 09-13 L2
 • SUZUKI LT-A750 XPZ King Quad L.E. 09-13 L3
 • SUZUKI LT-A750 XZ King Quad AXi 14-15 L4
 • SUZUKI LT-A750 XZ King Quad AXi 14-15 L5
 • SUZUKI LT-A750X King Quad AXi 08-15 K8|K9|L0|L1|L2|L3|L4|L5
 • SUZUKI LT-A750XI [Model year] 11 [Year code] L1 [Remarks] Auto 4x4
 • SUZUKI LT-A750XI [Model year] 11 [Year code] L1 [Remarks] Camo Auto 4x4
 • SUZUKI LT-A750XI [Model year] 11 [Year code] L1 [Remarks] PS Auto 4x4
 • SUZUKI LT-A750XI [Model year] 11 [Year code] L1 [Remarks] PS Camo Auto 4x4
 • SUZUKI LT-A750XP King Quad 750 AXi PSC 09-13 K9
 • SUZUKI LT-F250 Ozark 02-14 K2|K3|K4|K5|K6|K7|K8|K9|L0|L1|L2|L3|L4
 • SUZUKI LT-F300 F King Quad 99-02 Y
 • SUZUKI LT-F400 F Eiger 4WD 02-05 K5 Specification place:Number of rear required set:2
 • SUZUKI LT-F400 F Eiger 4WD 08-10 K8 Specification place:Number of rear required set:2
 • SUZUKI LT-F400 F Eiger 4WD 08-10 K9 Specification place:Number of rear required set:2
 • SUZUKI LT-F400F [Model year] 11 [Year code] L1 [Remarks] Manual 4x4
 • SUZUKI LT-F400F KIng Quad FSi 12-15 L2|L2|L4|L5 Specification place:Number of rear required set:2
 • SUZUKI LT-F4WDX King Quad 91-98 M|N|P|R|S|T|V|W
 • SUZUKI LT-F500 F Quadrunner 98-02 K1 Specification place:Front number of required set number:2
 • SUZUKI LT-F500 F Quadrunner 98-02 K2 Specification place:Front number of required set number:2
 • SUZUKI LT-F500 F Quadrunner 98-02 W|X|Y|K1|K2
 • SUZUKI MODE 87 CR50DC H GT Used place:Number of rear required set:1
 • SUZUKI RF400 93-96 R S
 • SUZUKI RF400 95 RS use place:rear necessary set number:1
 • SUZUKI RF400 96 RV T Where used:Number of front required sets:2
 • SUZUKI RF400 96 RV T Where used:Number of rear required sets:1
 • SUZUKI RF400 96 RV [Year code] T
 • SUZUKI RF600 94-96 R S
 • SUZUKI RF600 94-96 R T
 • SUZUKI SAVAGE650 91 LS 650 PM Where used:Number of rear required sets:1
 • SUZUKI SAVAGE650 93 LS 650 PP Where used:Number of rear required set:1
 • SUZUKI SKYWAVE250 burgman 00 AN250Z Y Skywave Type II Where to use:Front number of required sets:2
 • SUZUKI SKYWAVE250 burgman 98-00 Burgman | Skywave Type II AN 250 W Used at:Front Required Number of Sets:2
 • SUZUKI SKYWAVE250 burgman 98-00 Burgman | Skywave Type II AN 250 W Where used:Number of rear required sets:1
 • SUZUKI SKYWAVE250 burgman 98-00 Burgman | Skywave Type II AN250 X Where used:Number of front required sets:2
 • SUZUKI SKYWAVE250 burgman 98-00 Burgman | Skywave Type II AN250 X Where used:Number of rear required sets:1
 • SUZUKI SKYWAVE400 burgman 09-17 AN400ZA K9|L0|L1|L2|L3|L4|L5|L6|L77
 • SUZUKI SKYWAVE400 burgman Type S 07-08 Burgman | AN 400 S 8 K 7 Specifications Location:Front Required Number of Sets:2
 • SUZUKI SKYWAVE400 burgman Type S 07-08 Burgman | AN 400 S 8 K 7 Used in front:front (For left side) Required number of sets:1
 • SUZUKI SKYWAVE400 burgman Type S 07-08 Burgman | AN 400 S 8 K 8 Used in front:front (For left side) Required number of sets:1
 • SUZUKI SKYWAVE400 burgmanLIMITED 11-16 ABS AN 400 L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 | L 6 Where used:Number of rear required sets:1
 • SUZUKI SV1000 03-07 K4 use place:front required number of sets:2
 • SUZUKI SV1000S 03-07 K5 Used place:Number of front required set number:2
 • SUZUKI SV400 03-05 K3 Used place:front (For left side) Required number of sets:1
 • SUZUKI SV400 98-99 SX use place:rear required number of sets:1
 • SUZUKI SV650 07-10 A Naked ABS K7
 • SUZUKI SV650 07-10 A Naked ABS K8
 • SUZUKI SV650 16 [Year code] L6
 • SUZUKI SV650 (1999) 16 A [Year code] L6
 • SUZUKI SV650 (1999) 99-02 K2 use location:front (For left side) Required number of sets:1
 • SUZUKI SV650 (1999) 99-02 Y use place:front (For left side) Required number of sets:1
 • SUZUKI SV650S 07-10 A TOPFAIRING ABS-MODEL For front
 • SUZUKI SV650S 07-11 A Top Fairing ABS K7
 • SUZUKI SV650S 07-11 A Top Fairing ABS K8
 • SUZUKI SV650S 07-11 A Top Fairing ABS K9
 • SUZUKI SV650S 07-11 A Top Fairing ABS L 0 Used at front:front (For left side) Required number of sets:1
 • SUZUKI SV650S 99-02 SY use place:front (For left side) Required number of sets:1
 • SUZUKI SV650S 99-02 Used in front:front (For right side) Required number of sets:1
 • SUZUKI SV650X
 • SUZUKI SV650X 99-02 Used in front:front (For right side) Required number of sets:1
 • SUZUKI TEMPTER 00 ST4 [Remarks] Tempter
 • SUZUKI TL1000S 97-01 K1 use place:rear necessary set number:1
 • SUZUKI VECSTAR150 94-07 AN150 R|S|T|V|W|X|Y|K1|K2|K3|K4|K5|K6|K7
 • SUZUKI VERDE 98-05 UR 50 W | X | Y | K 1 | K 2 | K 3 | K 4 | K 5 Where to use:Front number of required sets:1
 • SUZUKI VOLTY 95-09 K2 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 Used:Number of rear required sets:1 Type II TU250 XS | T | V | W | X | Y |
 • SUZUKI VOLTY 95-16 Type II TU250 X S|T|V|W|X|Y|K1|K2|K3|K4|K5|K6|K7|K8|K9|L0|L1|L2|L3|L4|L5|L6
 • SUZUKI VS700GLEF [Model year] 86 [Year code] G [Remarks] Intruder
 • SUZUKI VS700GLP [Model year] 87 [Year code] H [Remarks] Intruder
 • SUZUKI VX800 90-93 N
 • SUZUKI VX800 92-93 N Use location:Number of rear required sets:1
 • SUZUKI ZZ 05 AZ50RS K5 use place:front required number of sets:1
 • V

 • VL1500) 05 VS K5 Use location:Number of rear required set:1
 • VL1500) 05-10 VL1500 K5|K6|K7|K8|K9|L0
 • VL1500) 06-09 C90T VL1500T K6
 • VL1500) 06-09 C90T VL1500T K7
 • VL1500) 06-09 C90T VL1500T K8
 • VL1500) 06-09 C90T VL1500T K9
 • VL1500) 06-09 T C90T K8 Used in front:front (For left side) Required number of sets:1
 • VL1500) 15-17 C90T VL1500T L5
 • VL1500) 15-17 C90T VL1500T L6
 • VL1500) 15-17 C90T VL1500T L7
 • VL1500) 15-17 VL1500 L5
 • VL1500) 15-17 VL1500 L6
 • VL1500) 15-17 VL1500 L7
 • VL1500) 15-17 T C 90 T L 5 Where to use:Front number of required set number:2
 • VL1500) 15-17 T C90T L 6 Used place:Number of rear required set:1
 • VL1500) 98-01 K1
 • VL1500) 98-01 W
 • VL1500) 98-01 X
 • VLR1800) 08-17 VLR1800 K8|K9|L0|L1|L2|L3|L4|L5|L6|L7
 • VS800GL) 01-04 VL800 Volusia K4 use place:rear necessary set number:1
 • VS800GL) 13 VL800 L3 C50 Special Edition Where to use:Front number of required sets:1
 • VS800GL) 13 VL800 L3 C50 Special Edition Where used:Number of rear required sets:1
 • VZ1600) 04 K4 use place:rear necessary set number:1
 • VZ1600) 05-06 Used place:Number of rear required set:1
 • Z

 • ZERO ELECTRIC BIKES DS ZF11.4 J.Juan Calipers 15 Used in:Front Required Number of Sets:1
Xem tất cả
Liên kết liên quan đến mẫu xe
HONDA
GYRO CANOPY GYROUP

SUZUKI
GSR600 (Baby B-King) GSX-R1000R GSX400 SV650 SKYWAVE250 (Burgman 250) ZZ LETS2 B-KING Berdie 50 (4cycle) BOULEVARD S83 (VS1400GL INTRUDER) BOULEVARD400 BOULEVARDC109R (INTRUDER C1800R) BOULEVARD C50 (INTRUDER CLASSIC) BOULEVARD C90 (INTRUDER LC,INTRUDER C1500,VL1500) BOULEVARD M109R (INTRUDER M1800R, VZR1800) Skywave 400 Type S MODE50 GEMMA125 DESPERADO400 DJEBEL250XC V-Strom1000XT V-STROM1000 (DL1000) V-STROM 250 V-STROM 650 (DL650) GEMMA GS1150 GS1200SS GS850 GSF1200 (Bandit) GSF1200S (Bandit) Bandit1250S (GSF1250S) BANDIT400 (GSF400) BANDIT600 (GSF600) BANDIT650 (GSF650) Bandit 650S(GSF650S) GSF750 (Bandit750) GSR250F GSR250S GSR250 (GW250, INAZUMA) GSR400 GSR750 GSX-R1000 (Gixxer ,GSXR) GSX-R1100 GSX-R400 GSX-R600 (Gixxer ,GSXR) GSX-R750 (Gixxer ,GSXR) GSX-S1000 GSX-S 750 GSX1100S KATANA (GS1100S) INAZUMA1200 (GSX1200) Bandit1250F (GSX1250F) GSX1300R HAYABUSA Inazuma400 (GSX400 Inazuma) Impulse400 (GSX400 Impulse) GSX400S KATANA GSX550 GSX600 GSX750S KATANA INAZUMA750 (GSX750) GV1200G Madura GX1400 CAVALCADE1400 GZ150 HI UP INTRUDER125 (VL125) INTRUDER750 (VS750) Intruder Classic 400 INTRUDER400 (VS400) LS650 Savage 250SB (M250S) BOULEVARD M95 (MARAUDER1600,VZ1600) BIRDY50 RF400 RF600 (RF6) SKYWAVE400 (Burgman 400) Sky Wave 400 Ltd. TEMPTER400 SV1000 SV1000S SV400 SV650 (1999) SV650X SV650S TL1000S ADDRESS V50 Let's 5G V-strom 650XT VECSTAR150 VERDE BOULEVARD S50 (INTRUDER800, VS800GL) VOLTY (TU250X) VX800 BOULEVARD M90 (INTRUDER M1500) Bandit1200 (GSF1200) Bandit1200S (GSF1200S)
Xem tất cả
Mô tả sản phẩm dưới đây được tự động dịch bởi Google.
Mô tả
Số bộ phận VESRAH : SF-3009
OEM Cùng Hình dạng
VESRAH Parts Number: SF-3009
OEM Same Shape
Ghi chú
** Hình ảnh hiển thị chỉ để tham khảo. Nó có thể khác với sản phẩm thực tế..
** The shown image is only for reference. It may differ from the actual product..
Chú ý
* Nếu trong đó có bao gồm chỉ dẫn thì cũng được viết bằng tiếng Nhật.
Đánh giá của khách hàng đối với sản phẩm này
 • Điểm đánh giá của khách hàng

Xuất sắc

(39)

Rất tốt

(17)

Trung bình

(7)

Kém

(0)

Rất tệ

(0)

Vui lòng chia sẻ suy nghĩ của bạn với những khách hàng khác
VIẾT ĐÁNH GIÁ

Những bài đánh giá gần đây cho sản phẩm này hoặc những sản phẩm tương tự  * Xin lưu ý đánh giá cho sản phẩm hoặc thông số kỹ thuật có thể khác nhau hoặc giống nhau .


  Lọc dầu Vesrah
  Dành cho: SUZUKI GSX1300R GSX1300R HAYABUSA (GSX1300R HAYABUSA) 08-12 RZ Ltd L2 use place:front required number of sets:2
  • SUZUKI GSX1300R GSX1300R HAYABUSA (GSX1300R HAYABUSA) 08-12 RZ Ltd L2 use place:front required number of sets:2
  • SUZUKI GSX1300R GSX1300R HAYABUSA (GSX1300R HAYABUSA) 08-12 RZ Ltd L0 use location:rear required number of sets:1
  • SUZUKI GSX1300R GSX1300R HAYABUSA (GSX1300R HAYABUSA) 08-12 RZ Ltd K9 use location:front required number of sets:2
  • SUZUKI GSX1300R GSX1300R HAYABUSA (GSX1300R HAYABUSA) 04-07 RZ Ltd K4 Used at:Front number of required set number:2
  • ...và hơn thế nữa.

  gsr400铃木

  Đăng Sep 3, 2019
  Bởi Smile huang (1)TừVietnam

  It's only because I didn't see it clearly; it was made in chain; I just "made a circle and ran back in China; I also spent more than 90 RMB freight" to wait for me to use it


  Lọc dầu Vesrah
  Dành cho: SUZUKI GSX1300R GSX1300R HAYABUSA (GSX1300R HAYABUSA) 08-12 RZ Ltd L2 use place:front required number of sets:2
  • SUZUKI GSX1300R GSX1300R HAYABUSA (GSX1300R HAYABUSA) 08-12 RZ Ltd L2 use place:front required number of sets:2
  • SUZUKI GSX1300R GSX1300R HAYABUSA (GSX1300R HAYABUSA) 08-12 RZ Ltd L0 use location:rear required number of sets:1
  • SUZUKI GSX1300R GSX1300R HAYABUSA (GSX1300R HAYABUSA) 08-12 RZ Ltd K9 use location:front required number of sets:2
  • SUZUKI GSX1300R GSX1300R HAYABUSA (GSX1300R HAYABUSA) 04-07 RZ Ltd K4 Used at:Front number of required set number:2
  • ...và hơn thế nữa.

  Good Oil Filter Element

  Đăng May 9, 2018
  Bởi NO NAME (4)TừMalaysia

  First time using this Vesrah Oil Filter element. So far so good with the cheaper price and good material oil filter. Fit perfectly with my motorcycle and no problem at all. Good job Vesrah.


  Lọc dầu Vesrah
  Dành cho: SUZUKI GSX1300R GSX1300R HAYABUSA (GSX1300R HAYABUSA) 08-12 RZ Ltd L2 use place:front required number of sets:2
  • SUZUKI GSX1300R GSX1300R HAYABUSA (GSX1300R HAYABUSA) 08-12 RZ Ltd L2 use place:front required number of sets:2
  • SUZUKI GSX1300R GSX1300R HAYABUSA (GSX1300R HAYABUSA) 08-12 RZ Ltd L0 use location:rear required number of sets:1
  • SUZUKI GSX1300R GSX1300R HAYABUSA (GSX1300R HAYABUSA) 08-12 RZ Ltd K9 use location:front required number of sets:2
  • SUZUKI GSX1300R GSX1300R HAYABUSA (GSX1300R HAYABUSA) 04-07 RZ Ltd K4 Used at:Front number of required set number:2
  • ...và hơn thế nữa.

  Great oil filter

  Đăng May 3, 2018
  Bởi NO NAME (1)TừMalaysia

  I know this brand from my friend and used this oil filter for my bike it's very good oil filter. i believed Vesrah product.


  Lọc dầu Vesrah
  Dành cho: SUZUKI GSX1300R GSX1300R HAYABUSA (GSX1300R HAYABUSA) 08-12 RZ Ltd L2 use place:front required number of sets:2
  • SUZUKI GSX1300R GSX1300R HAYABUSA (GSX1300R HAYABUSA) 08-12 RZ Ltd L2 use place:front required number of sets:2
  • SUZUKI GSX1300R GSX1300R HAYABUSA (GSX1300R HAYABUSA) 08-12 RZ Ltd L0 use location:rear required number of sets:1
  • SUZUKI GSX1300R GSX1300R HAYABUSA (GSX1300R HAYABUSA) 08-12 RZ Ltd K9 use location:front required number of sets:2
  • SUZUKI GSX1300R GSX1300R HAYABUSA (GSX1300R HAYABUSA) 04-07 RZ Ltd K4 Used at:Front number of required set number:2
  • ...và hơn thế nữa.

  Suzuki GS Oil Filter

  Đăng Jan 5, 2018
  Bởi GED (21)TừAustralia

  Oil filter to fit my 1980 Suzuki GS850. Great priced filter does not come with o rings. Have never used this brand of filter before but does look suitable.


  Lọc dầu Vesrah
  Dành cho: SUZUKI GSX1300R GSX1300R HAYABUSA (GSX1300R HAYABUSA) 08-12 RZ Ltd L2 use place:front required number of sets:2
  • SUZUKI GSX1300R GSX1300R HAYABUSA (GSX1300R HAYABUSA) 08-12 RZ Ltd L2 use place:front required number of sets:2
  • SUZUKI GSX1300R GSX1300R HAYABUSA (GSX1300R HAYABUSA) 08-12 RZ Ltd L0 use location:rear required number of sets:1
  • SUZUKI GSX1300R GSX1300R HAYABUSA (GSX1300R HAYABUSA) 08-12 RZ Ltd K9 use location:front required number of sets:2
  • SUZUKI GSX1300R GSX1300R HAYABUSA (GSX1300R HAYABUSA) 04-07 RZ Ltd K4 Used at:Front number of required set number:2
  • ...và hơn thế nữa.

  Good value

  Đăng Aug 27, 2017
  Bởi Toymotor (21)TừNew Zealand

  Cheaply priced, yet well made. Fits my DRZ250 like an original. As solid as a oem oil filter, and looks of better construction than the really cheap filters.
  A well constructed oil filter, fits my DRZ250 fine. Just as solid as a genuine unit for a lot less money. Looks better made than some of the cheaper oil filters available.


Sản phẩm đã xem

TẠI SAO ?

CỬA HÀNG LỚN NHẤT
TẠI NHẬT BẢN

COUPON ĐẶC BIỆT,
GIẢM GIÁ, KHUYẾN MÃI

DỊCH VỤ GIAO HÀNG
NHANH, MIỄN PHÍ

* Cửa hàng TỐT NHẤTDUY NHẤT để có thể tìm kiếm hàng chính hãng Nhật Bản.
* Đăng ký ngay bây giờ để nhận ưu đãi bất ngờ và những quà tặng đặc biệt khác!
* Hơn 800,000 sản phẩm. KHÔNG khó để tìm kiếm phụ tùng mà bạn muốn.

HOẶC
TÀI KHOẢN CỦA BẠN ĐÃ ĐƯỢC TẠO!

Chúc mừng bạn! Tài khoản mới của bạn đã được tạo! Bây giờ với những đặc quyền của thành viên, bạn có thể tích lũy được thêm nhiều kinh nghiệm mua sắm trực tuyến với chúng tôi. Nếu bạn có BẤT KỲ câu hỏi về hoạt động của cửa hàng trực tuyến này, vui lòng gửi mail đến Webike thông qua phần Liên hệ với chúng tôi.

Một email xác nhận sẽ được gửi đến địa chỉ email mà bạn đã cung cấp. Trong vòng 1 tiếng đồng hồ, nếu bạn vẫn chưa nhận được email thì vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Đăng ký xe máy của bạn để gia nhập Webiker!
Về dịch vụ "Góc Webiker" của chúng tôi
"TÌM KIẾM DỄ DÀNG"
Bạn có thể tìm kiếm những mặt hàng phù hợp với xe máy của bạn một cách dễ dàng!
"THÔNG TIN CÓ GIÁ TRỊ"
Bạn có thể nhận được những thông tin có giá trị,
ví dụ như: giảm giá đặc biệt, những sản phẩm mới và hơn thế nữa!
"ĐĂNG KÝ DỄ DÀNG"
Bạn có thể đăng ký một cách dễ dàng! Chỉ cần thông tin của
nhà sản xuất xe máy, tên và năm của đời xe!