We use cookies to provide and improve our services. By using our site, you consent to our Privacy Policy including cookie. Learn more
WEBIKE - Spring Sale

Bộ lọc khí

Bởi: NTB
 Mã sản phẩm : HA-1017
Giá: 556,622 VND (2,568 JPY)
Điểm Webike nhận được: 26đ (1%)

Giá sản phẩm chưa bao gồm Thuế nhập khẩu. Tham khảo mức Thuế TẠI ĐÂY


Thông tin mua sắm
Còn hàng : Chỉ còn 3.
Nếu đặt hàng trong 16 giờ 43 phút.
Ngày chuyển hàng: 2020-05-31 JST
Dành cho

HONDA CB223S MC40 [Genuine part number] 17211-KFB-000 [Model name] CB223S8 [type] J/2J

HONDA CB223S MC40 [Genuine part number] 17211-KFB-000 [Model name] CB223SA [type] J/2J/3J

HONDA FTR MC34 [Genuine part number] 17211-KFB-000 [Model name] FTR2232 [type] J/2J/Y2/YA/YB/YC/YD/YE/YF/YG/YH/YJ/YK/YL/YM/YN/YP/YR/YS/YT/YU

HONDA FTR MC34 [Genuine part number] 17211-KFB-000 [Model name] FTR2233 [type] 2J/2J/A/2J/B/YA/YA/A/YA/B/YB/YB/A/YB/B

 • H

 • HONDA CB223S MC40 [Genuine part number] 17211-KFB-000 [Model name] CB223S8 [type] J/2J
 • HONDA CB223S MC40 [Genuine part number] 17211-KFB-000 [Model name] CB223SA [type] J/2J/3J
 • HONDA FTR MC34 [Genuine part number] 17211-KFB-000 [Model name] FTR2232 [type] J/2J/Y2/YA/YB/YC/YD/YE/YF/YG/YH/YJ/YK/YL/YM/YN/YP/YR/YS/YT/YU
 • HONDA FTR MC34 [Genuine part number] 17211-KFB-000 [Model name] FTR2233 [type] 2J/2J/A/2J/B/YA/YA/A/YA/B/YB/YB/A/YB/B
 • HONDA FTR MC34 [Genuine part number] 17211-KFB-000 [Model name] FTR2233 [type] J/J/A/J/B
 • HONDA FTR MC34 [Genuine part number] 17211-KFB-000 [Model name] FTR2234 [type] 2J/2J/A/2J/B/YA/YA/A/YA/B/YB/YB/A/YB/B
 • HONDA FTR MC34 [Genuine part number] 17211-KFB-000 [Model name] FTR2234 [type] J/J/A/J/B
 • HONDA FTR MC34 [Genuine part number] 17211-KFB-000 [Model name] FTR2235 [type] 2J/YA/YB
 • HONDA FTR MC34 [Genuine part number] 17211-KFB-000 [Model name] FTR2235 [type] J
 • HONDA FTR MC34 [Genuine part number] 17211-KFB-000 [Model name] FTR2237 [type] 2J
 • HONDA FTR MC34 [Genuine part number] 17211-KFB-000 [Model name] FTR2237 [type] J
 • HONDA FTR MC34 [Genuine part number] 17211-KFB-000 [Model name] FTR2238 [type] 2J/4J
 • HONDA FTR MC34 [Genuine part number] 17211-KFB-000 [Model name] FTR2238 [type] J
 • HONDA FTR MC34 [Genuine part number] 17211-KFB-000 [Model name] FTR223A2 [type] J/J/A/2J/2J/A/3J/3J/A/Y2/Y2/A/YA/YA/A/YB/YB/A/YC/YC/A/YD/YD/A/YE/YE/A/YF/YF/A/YG/YG/A/YH/YH/A/YJ/YJ/A/YK/YK/A/YL/YL/A/YM/YM/A/YN/YN/A/YP
 • HONDA FTR MC34 [Genuine part number] 17211-KFB-000 [Model name] FTR223Y [type] J/2J
 • HONDA SL230 MD33 [Genuine part number] 17211-KFB-000 [Model name] SL2301 [type] J
 • HONDA SL230 MD33 [Genuine part number] 17211-KFB-000 [Model name] SL2301 [type] J/A/J/B
 • HONDA SL230 MD33 [Genuine part number] 17211-KFB-000 [Model name] SL2304 [type] J
 • HONDA SL230 MD33 [Genuine part number] 17211-KFB-000 [Model name] SL230V/SL230W [type] J/2J
 • HONDA SL230 MD33 [Genuine part number] 17211-KFB-000 [Model name] SL230X [type] J/2J
 • HONDA XR230 MD36 [Genuine part number] 17211-KFB-000 [Model name] XR2305/XR2307 [type] J/2J
 • HONDA XR230 MD36 [Genuine part number] 17211-KFB-000 [Model name] XR2308 [type] J/2J
 • HONDA XR230 MD36 [Genuine part number] 17211-KFB-000 [Model name] XR2309 [type] J/2J
 • HONDA XR230 Motard (MOTARD) MD36 [Genuine part number] 17211-KFB-000 [Model name] XR2308 [type] 3J
 • HONDA XR230 Motard (MOTARD) MD36 [Genuine part number] 17211-KFB-000 [Model name] XR2309 [type] 3J/4J
Xem tất cả
Liên kết liên quan đến mẫu xe
Xem tất cả
Mô tả sản phẩm dưới đây được tự động dịch bởi Google.
Mô tả
[Corresponding OEM Parts Number] 17211-KFB-000
Ghi chú
Hình ảnh là để tham khảo. Hình ảnh hiển thị có thể khác với sản phẩm thực tế.
Đảm bảo kiểm tra chi tiết sản phẩm bằngTrang web của NTB.
Nhấp vào đây để biết các mô hình áp dụng.
The image is for reference. The shown image may differ from the actual product.
Make sure to check the product detail with the web page of NTB.
Click here for applicable models.
* Hình ảnh chỉ mang tính minh họa. Hình ảnh có thể khác sản phẩm thực tế.
Chú ý
* Nếu trong đó có bao gồm chỉ dẫn thì cũng được viết bằng tiếng Nhật.
Đánh giá của khách hàng đối với sản phẩm này
 • Điểm đánh giá của khách hàng

Xuất sắc

(61)

Rất tốt

(35)

Trung bình

(5)

Kém

(1)

Rất tệ

(1)

Vui lòng chia sẻ suy nghĩ của bạn với những khách hàng khác
VIẾT ĐÁNH GIÁ

Những bài đánh giá gần đây cho sản phẩm này hoặc những sản phẩm tương tự  * Xin lưu ý đánh giá cho sản phẩm hoặc thông số kỹ thuật có thể khác nhau hoặc giống nhau .


  Bộ lọc khí NTB
  Dành cho: HONDA XR230 Motard (MOTARD) MD36 [Genuine part number] 17211-KFB-000 [Model name] XR2308 [type] 3J
  • HONDA XR230 Motard (MOTARD) MD36 [Genuine part number] 17211-KFB-000 [Model name] XR2308 [type] 3J
  • HONDA XR230 Motard (MOTARD) MD36 [Genuine part number] 17211-KFB-000 [Model name] XR2309 [type] 3J/4J
  • HONDA FTR MC34 [Genuine part number] 17211-KFB-000 [Model name] FTR2235 [type] 2J/YA/YB
  • HONDA FTR MC34 [Genuine part number] 17211-KFB-000 [Model name] FTR2234 [type] J/J/A/J/B
  • ...và hơn thế nữa.
  Bởi NO NAME (1)TừRussia

  Заказал данный фильтр 15.01.20 самой дешёвой доставкой без отслеживания, пришла посылка 28.03.20. На мопед пока не ставил, эта моя первая покупка на вебайке решил попробовать и результатом доволен! Визуально фильтр соответствует картинке. Посылка пришла качественно упакованная фильтр в целлофане в своей коробке всё это уложенно в ещё большую коробк...


  Bộ lọc khí NTB
  Dành cho: HONDA XR230 Motard (MOTARD) MD36 [Genuine part number] 17211-KFB-000 [Model name] XR2308 [type] 3J
  • HONDA XR230 Motard (MOTARD) MD36 [Genuine part number] 17211-KFB-000 [Model name] XR2308 [type] 3J
  • HONDA XR230 Motard (MOTARD) MD36 [Genuine part number] 17211-KFB-000 [Model name] XR2309 [type] 3J/4J
  • HONDA FTR MC34 [Genuine part number] 17211-KFB-000 [Model name] FTR2235 [type] 2J/YA/YB
  • HONDA FTR MC34 [Genuine part number] 17211-KFB-000 [Model name] FTR2234 [type] J/J/A/J/B
  • ...và hơn thế nữa.
  Bởi NO NAME (8)TừRussia

  Заказывал впервые, были конечно сомнения, ведь все таки другой конец света))). Но к моему удивлению все прошло на отлично! Пришло все как надо, упаковано на отлично.
  I ordered it for the first time, of course there were doubts, because all the same the other end of the world))). But to my surprise, everything went perfectly! Everything came as i...


  Bộ lọc khí NTB
  Dành cho: HONDA XR230 Motard (MOTARD) MD36 [Genuine part number] 17211-KFB-000 [Model name] XR2308 [type] 3J
  • HONDA XR230 Motard (MOTARD) MD36 [Genuine part number] 17211-KFB-000 [Model name] XR2308 [type] 3J
  • HONDA XR230 Motard (MOTARD) MD36 [Genuine part number] 17211-KFB-000 [Model name] XR2309 [type] 3J/4J
  • HONDA FTR MC34 [Genuine part number] 17211-KFB-000 [Model name] FTR2235 [type] 2J/YA/YB
  • HONDA FTR MC34 [Genuine part number] 17211-KFB-000 [Model name] FTR2234 [type] J/J/A/J/B
  • ...và hơn thế nữa.

  ФИльтр на Gyro UP

  Đăng Apr 23, 2019
  Bởi Mixer (1)TừRussia

  Фильтр приличного качества, пропитан маслом, толщина 0,6 мм, на вид обычный мебельный паралон мелкозернистый. Можно брать если нет альтернативы, так как доставка не дешевая.
  The filter of decent quality, oil-impregnated, thickness 0.6 mm, seemingly ordinary furniture paralon fine-grained You can take if there is no alternative, since the deliver...


  Bộ lọc khí NTB
  Dành cho: HONDA XR230 Motard (MOTARD) MD36 [Genuine part number] 17211-KFB-000 [Model name] XR2308 [type] 3J
  • HONDA XR230 Motard (MOTARD) MD36 [Genuine part number] 17211-KFB-000 [Model name] XR2308 [type] 3J
  • HONDA XR230 Motard (MOTARD) MD36 [Genuine part number] 17211-KFB-000 [Model name] XR2309 [type] 3J/4J
  • HONDA FTR MC34 [Genuine part number] 17211-KFB-000 [Model name] FTR2235 [type] 2J/YA/YB
  • HONDA FTR MC34 [Genuine part number] 17211-KFB-000 [Model name] FTR2234 [type] J/J/A/J/B
  • ...và hơn thế nữa.
  Bởi aydak (41)TừRussia

  Заготовка для воздушного фильтра NTB позволяет качественно и недорого заменить оригинальный фильтр,который проблематично найти в продаже.Достаточно вырезать его по шаблону.
  The blank for the NTB air filter allows to replace the original filter, which is difficult to find on sale, in a quality and inexpensive manner. It is enough to cut it accord...


  Bộ lọc khí NTB
  Dành cho: HONDA XR230 Motard (MOTARD) MD36 [Genuine part number] 17211-KFB-000 [Model name] XR2308 [type] 3J
  • HONDA XR230 Motard (MOTARD) MD36 [Genuine part number] 17211-KFB-000 [Model name] XR2308 [type] 3J
  • HONDA XR230 Motard (MOTARD) MD36 [Genuine part number] 17211-KFB-000 [Model name] XR2309 [type] 3J/4J
  • HONDA FTR MC34 [Genuine part number] 17211-KFB-000 [Model name] FTR2235 [type] 2J/YA/YB
  • HONDA FTR MC34 [Genuine part number] 17211-KFB-000 [Model name] FTR2234 [type] J/J/A/J/B
  • ...và hơn thế nữa.

  NSR系列的中流砥柱

  Đăng Aug 3, 2018
  Bởi NO NAME (43)TừChina

  我的NSR250R陪伴了我不短的时间,可是它的消耗品越来越难找,国内很多地方都找不到这么老的车型部品了,好在webike上还有不少,这不,我的车子要更换空滤了,将之前旧那块拆下来以后发现居然不是很脏,不过就算这样为了车子有更好的状态我还是入手NTB的这款空滤换上~
  My NSR250R has accompanied me for a short time, but its consumables are getting harder and harder to find. There are many old parts in the country that can't be found. Fortunately, there are still many on the webike,...


Sản phẩm đã xem

TẠI SAO ?

CỬA HÀNG LỚN NHẤT
TẠI NHẬT BẢN

COUPON ĐẶC BIỆT,
GIẢM GIÁ, KHUYẾN MÃI

DỊCH VỤ GIAO HÀNG
NHANH, MIỄN PHÍ

* Cửa hàng TỐT NHẤTDUY NHẤT để có thể tìm kiếm hàng chính hãng Nhật Bản.
* Đăng ký ngay bây giờ để nhận ưu đãi bất ngờ và những quà tặng đặc biệt khác!
* Hơn 800,000 sản phẩm. KHÔNG khó để tìm kiếm phụ tùng mà bạn muốn.

HOẶC
TÀI KHOẢN CỦA BẠN ĐÃ ĐƯỢC TẠO!

Chúc mừng bạn! Tài khoản mới của bạn đã được tạo! Bây giờ với những đặc quyền của thành viên, bạn có thể tích lũy được thêm nhiều kinh nghiệm mua sắm trực tuyến với chúng tôi. Nếu bạn có BẤT KỲ câu hỏi về hoạt động của cửa hàng trực tuyến này, vui lòng gửi mail đến Webike thông qua phần Liên hệ với chúng tôi.

Một email xác nhận sẽ được gửi đến địa chỉ email mà bạn đã cung cấp. Trong vòng 1 tiếng đồng hồ, nếu bạn vẫn chưa nhận được email thì vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Đăng ký xe máy của bạn để gia nhập Webiker!
Về dịch vụ "Góc Webiker" của chúng tôi
"TÌM KIẾM DỄ DÀNG"
Bạn có thể tìm kiếm những mặt hàng phù hợp với xe máy của bạn một cách dễ dàng!
"THÔNG TIN CÓ GIÁ TRỊ"
Bạn có thể nhận được những thông tin có giá trị,
ví dụ như: giảm giá đặc biệt, những sản phẩm mới và hơn thế nữa!
"ĐĂNG KÝ DỄ DÀNG"
Bạn có thể đăng ký một cách dễ dàng! Chỉ cần thông tin của
nhà sản xuất xe máy, tên và năm của đời xe!