Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trang web và nâng cao trải nghiệm của bạn. Bằng việc tiếp tục duyệt website, bạn đồng ý với Chính sách quyền riêng tư đã bao gồm cookie của chúng tôi. Tìm hiểu thêm
weekly sale

Bố phanh tang trống

Bởi: KITACO
 Mã sản phẩm : 770-1087020
Giá niêm yết: 307,335 VND (1,400 JPY)
Giá bán: 189,011.03 VND (861 JPY)
Tiết kiệm :
118,323.98 VND (38%)
Điểm Webike nhận được: (1%)

Giá sản phẩm chưa bao gồm Thuế nhập khẩu. Tham khảo mức Thuế TẠI ĐÂY


Thông tin mua sắm
Còn hàng : Chỉ còn 2.
Nếu đặt hàng trong 7 giờ 17 phút.
Ngày chuyển hàng: 2020-10-23 JST
Dành cho

HONDA APE 100 02-09 (Model:HC07 Frame NO:HC07-1000001-) For front use

HONDA APE 100 02-09 (Model:HC07 Frame NO:HC07-1000001-) For rear use

HONDA APE 50 01-07 (Model:AC16 Frame NO:AC16-1000001-1599999) For front use

HONDA APE 50 01-07 (Model:AC16 Frame NO:AC16-1000001-1599999) For rear use

 • H

 • HONDA APE 100 02-09 (Model:HC07 Frame NO:HC07-1000001-) For front use
 • HONDA APE 100 02-09 (Model:HC07 Frame NO:HC07-1000001-) For rear use
 • HONDA APE 50 01-07 (Model:AC16 Frame NO:AC16-1000001-1599999) For front use
 • HONDA APE 50 01-07 (Model:AC16 Frame NO:AC16-1000001-1599999) For rear use
 • HONDA APE 50 08- (FI car) (Model:AC16 Frame NO:AC16-1600001-) For front use
 • HONDA APE 50 08- (FI car) (Model:AC16 Frame NO:AC16-1600001-) For rear use
 • HONDA BENLY50 99-07 (Model:CD50 Frame NO:CD50-2500001-) For front use
 • HONDA BENLY50 99-07 (Model:CD50 Frame NO:CD50-2500001-) For rear use
 • HONDA BENLY50CD50 79-92 (Model:CD50 Frame NO:CD50-1300001-1904169) For rear use
 • HONDA BENLY50CD50 93-98 (Model:CD50 Frame NO:CD50-2000001-) For front use
 • HONDA BENLY50CD50 93-98 (Model:CD50 Frame NO:CD50-2000001-) For rear use
 • HONDA BENLY50CD90 80- (Model:HA03 Frame NO:HA03-1000003-1303689) For rear use
 • HONDA BENLY50CD90 93-98 (Model:HA03 Frame NO:HA03-1400001-) For front use
 • HONDA BENLY50CD90 93-98 (Model:HA03 Frame NO:HA03-1400001-) For rear use
 • HONDA BENLY50S 96-07 (Model:CD50 Frame NO:CD50-2200001-) For front use
 • HONDA BENLY50S 96-07 (Model:CD50 Frame NO:CD50-2200001-) For rear use
 • HONDA BENLY90 S 96-98 (Model:HA03 Frame NO:HA03-1600005-) For front use
 • HONDA BENLY90 S 96-98 (Model:HA03 Frame NO:HA03-1600005-) For rear use
 • HONDA BROAD 95 (Model:AF33 Frame NO:AF33-1000001-) For front use
 • HONDA BROAD 90 95 (Model:HF06 Frame NO:HF06-1000001-) For front use
 • HONDA CABINA 94 (Model:AF33 Frame NO:AF33-1000001-) For front use
 • HONDA CABINA 90 94 (Model:HF06 Frame NO:HF06-1000001-) For front use
 • HONDA CB50 72- J|CB50S (Model:CB50J Frame NO:CB50J-1000011-) For rear use
 • HONDA CB50 80- J|CB50S (Model:AC02 Frame NO:AC02-1000001-) For rear use
 • HONDA CB90 70 (Model:CB90 Frame NO:CB90-1300007-) For rear use
 • HONDA CBX125 84- custom (Model:JC12 Frame NO:JC12-1000001-) For rear use
 • HONDA CBX125 84-88 F (Model:JC11 Frame NO:JC11-1000001-) For rear use
 • HONDA CBX125 87- custom (Model:JC12 Frame NO:JC12-1300001-) For rear use
 • HONDA CBX125 89- F (Model:JC11 Frame NO:JC11-1300001-) For rear use
 • HONDA CBX250 85 S (Model:MC12 Frame NO:MC12-1000001-) For rear use
 • HONDA CL50 97-99 BENLY50 [Benry] (Model:CD50 Frame NO:CD50-4000001-) For front use
 • HONDA CL50 97-99 BENLY50 [Benry] (Model:CD50 Frame NO:CD50-4000001-) For rear use
 • HONDA CUB press 50 00-07 (Model:AA01 Frame NO:AA01-1000001-) For front use
 • HONDA CUB press 50 08- (FI car) (Model:AA01 Frame NO:AA01-1700001-) For front use
 • HONDA CUB press 50 93-99 (Model:C50 Frame NO:C50-0400001-2138506) For front use
 • HONDA DIO (4Cycle) 04-07 (Model:AF62 Frame NO:AF62-1000001-) For rear use
 • HONDA DIO (4Cycle) 07- (Model:AF68 Frame NO:AF68-1000001-) For rear use
 • HONDA DIO CHESTA 04-07 (Model:AF62 Frame NO:AF62-5000001-) For rear use
 • HONDA DIO CHESTA 07- (Model:AF68 Frame NO:AF68-3000001-) For rear use
 • HONDA GIORCUB 99-01 (Model:AF53 Frame NO:AF53-1000001-) For rear use
 • HONDA GYRO CANOPY 00- (Model:TA02 Frame NO:TA02-1500001-) For front use
 • HONDA Giorno (4Cycle) 11- (Model:AF70 Frame NO:AF70-1000001-) For rear use
 • HONDA JAZZ 86-92 (Model:AC09 Frame NO:AC09-1000001-) For front use
 • HONDA JAZZ 86-92 (Model:AC09 Frame NO:AC09-1000001-) For rear use
 • HONDA JAZZ 95- (Model:AC09 Frame NO:AC09-1300001-) For front use
 • HONDA JAZZ 95- (Model:AC09 Frame NO:AC09-1300001-) For rear use
 • HONDA LITTLE CUB 00-07 (Model:AA01 Frame NO:AA01-3000001-) For front use
 • HONDA LITTLE CUB 00-07 (Model:AA01 Frame NO:AA01-3000001-) For rear use
 • HONDA LITTLE CUB 08- (FI car) (Model:AA01 Frame NO:AA01-4000001-) For front use
 • HONDA LITTLE CUB 08- (FI car) (Model:AA01 Frame NO:AA01-4000001-) For rear use
 • HONDA LITTLE CUB 97-99 (Model:C50 Frame NO:C50-4300001-4523759) For front use
 • HONDA LITTLE CUB 97-99 (Model:C50 Frame NO:C50-4300001-4523759) For rear use
 • HONDA MAGNA50 95-96 (Model:AC13 Frame NO:AC13-1000010-) For rear use
 • HONDA MB50 79- (Model:AC01 Frame NO:AC01-1000037-) For rear use
 • HONDA MB80 80 (Model:HC01 Frame NO:HC01-1000017-) For rear use
 • HONDA MBX125F 83- (Model:JC10 Frame NO:JC10-1000018-) For rear use
 • HONDA MBX50 82-83 (Model:AC03 Frame NO:AC03-1000026-) For rear use
 • HONDA MBX50 84-85 (Model:AC08 Frame NO:AC08-1000006-) For rear use
 • HONDA MBX50 86- F (Model:AC08 Frame NO:AC08-1100001-) For rear use
 • HONDA MBX80 INTEGRA 83- Integra (Model:HC04 Frame NO:HC04-1000003-) For rear use
 • HONDA MCX50 82 (Model:AC04 Frame NO:AC04-1000038-) For rear use
 • HONDA MT50 79 (Model:AD01 Frame NO:AD01-1000027-) For front use
 • HONDA MT50 79 (Model:AD01 Frame NO:AD01-1000027-) For rear use
 • HONDA MTX50/R 82 (Model:AD04 Frame NO:AD04-1000013-) For front use
 • HONDA MTX50/R 82 (Model:AD04 Frame NO:AD04-1000013-) For rear use
 • HONDA MTX50/R 84-86 (Model:AD06 Frame NO:AD06-1100009-) For front use
 • HONDA MTX50/R 84-86 (Model:AD06 Frame NO:AD06-1100009-) For rear use
 • HONDA MTX80R 83 (Model:HD08 Frame NO:HD08-1000016-) For front use
 • HONDA MTX80R 83 (Model:HD08 Frame NO:HD08-1000016-) For rear use
 • HONDA NS50F 87 Aero (Model:AC08 Frame NO:AC08-1200008-) For rear use
 • HONDA NS50F 88-89 Aero (Model:AC08 Frame NO:AC08-1300006-) For rear use
 • HONDA NS50F 90- Aero (Model:AC08 Frame NO:AC08-1500001-) For rear use
 • HONDA NS50R (Model:) For rear use
 • HONDA RACCOON 80 (Model:AD02 Frame NO:AD02-1000017-) For front use
 • HONDA RACCOON 80 (Model:AD02 Frame NO:AD02-1000017-) For rear use
 • HONDA SUPER CUB 50 00-07 Deluxe AA 01 AA01 - 1000001 - For rear
 • HONDA SUPER CUB 50 00-07 Deluxe AA01 Frame NO:AA01-1000001- Front
 • HONDA SUPER CUB 50 00-07 Deluxe FI car AA 01 AA01 - 1000001 - For front use
 • HONDA SUPER CUB 50 00-07 Deluxe FI car AA 01 AA01 - 1000001 - For rear
 • HONDA SUPER CUB 50 00-07 Standard AA 01 AA01 - 1000001 - For rear
 • HONDA SUPER CUB 50 00-07 Standard AA01 Frame NO:AA01-1000001- Front
 • HONDA SUPER CUB 50 00-07 Standard FI car AA 01 AA01 - 1000001 - For front use
 • HONDA SUPER CUB 50 00-07 Standard FI car AA 01 AA01 - 1000001 - For rear
 • HONDA SUPER CUB 50 87-88 Business C 50 For C50-9600001-9917474 rear
 • HONDA SUPER CUB 50 87-88 Deluxe C50 For C50-9600001-9917474 rear
 • HONDA SUPER CUB 50 87-88 Standard C50 For C50-9600001-9917474 rear
 • HONDA SUPER CUB 50 92-93 Business C 50 C50-0200001 - 0327924 For front use
 • HONDA SUPER CUB 50 92-93 Standard C50 C50-0200001 - 0327924 For front use
 • HONDA SUPER CUB 50 93-99 Business C 50 C50-0400001-2299999 For front use
 • HONDA SUPER CUB 50 93-99 Business C 50 C50-0400001-2299999 For rear
 • HONDA SUPER CUB 50 93-99 Deluxe C50 C50-0400001-2299999 For front use
 • HONDA SUPER CUB 50 93-99 Deluxe C50 C50-0400001-2299999 For rear
 • HONDA SUPER CUB 50 93-99 Standard C50 C50-0400001-2299999 For front use
 • HONDA SUPER CUB 50 93-99 Standard C50 C50-0400001-2299999 For rear
 • HONDA SUPER CUB 50 (AA04) 12- (FI car) (Model:AA04 Frame NO:AA04-1000001-) For front use
 • HONDA SUPER CUB 50 (AA04) 12- (FI car) (Model:AA04 Frame NO:AA04-1000001-) For rear use
 • HONDA SUPER CUB 50Custom 00-07 AA01 AA01 - 1000001 - For rear
 • HONDA SUPER CUB 50Custom 00-07 AA01 Frame NO:AA01-1000001- For front
 • HONDA SUPER CUB 50Custom 00-07 FI car AA 01 AA01 - 1000001 - For front use
 • HONDA SUPER CUB 50Custom 00-07 FI car AA 01 AA01 - 1000001 - For rear
 • HONDA SUPER CUB 50Custom 87-88 C50 For C50-9600001-9917474 rear
 • HONDA SUPER CUB 50Custom 92-93 C50 C50-0200001 - 0327924 For front use
 • HONDA SUPER CUB 50Custom 93-99 C50 C50-0400001-2299999 For front use
 • HONDA SUPER CUB 50Custom 93-99 C50 C50-0400001-2299999 For rear
 • HONDA SUPER CUB 50PRO 12- (FI car) (Model:AA04 Frame NO:AA04-1100001-) For front use
 • HONDA SUPER CUB 50PRO 12- (FI car) (Model:AA04 Frame NO:AA04-1100001-) For rear use
 • HONDA SUPER CUB 90 87-92 Deluxe | Custom (Model:HA02 Frame NO:HA02-1600001-1837169) For rear use
 • HONDA SUPER CUB 90 93-97 Deluxe | Custom (Model:HA02 Frame NO:HA02-1900001-2168024) For front use
 • HONDA SUPER CUB 90 93-97 Deluxe | Custom (Model:HA02 Frame NO:HA02-1900001-2168024) For rear use
 • HONDA SUPER CUB 90 99-02 Deluxe | Custom (Model:HA02 Frame NO:HA02-2200001-) For rear use
 • HONDA SUPER CUB110 12- (Model:JA10 Frame NO:JA10-1000001-) For front use
 • HONDA SUPER CUB110 12- (Model:JA10 Frame NO:JA10-1000001-) For rear use
 • HONDA SUPER CUB110PRO 09- (Model:JA07 Frame NO:JA07-3000001-) For front use
 • HONDA SUPER CUB110PRO 09- (Model:JA07 Frame NO:JA07-3000001-) For rear use
 • HONDA SUPER CUB110PRO 12- (Model:JA10 Frame NO:JA10-3000001-) For front use
 • HONDA SUPER CUB110PRO 12- (Model:JA10 Frame NO:JA10-3000001-) For rear use
 • HONDA SUPER CUB70 92 Deluxe C 70 C70-1000001-1131339 For front use
 • HONDA SUPER CUB70 92 Super custom C 70 C70-1000001-1131339 For front use
 • HONDA SUPER CUB70 93-97 Deluxe C 70 C70 - 1200001 - 1428149 For front use
 • HONDA SUPER CUB70 93-97 Deluxe C 70 C70 - 1200001 - 1428149 For rear
 • HONDA SUPER CUB70 93-97 Super custom C 70 C70 - 1200001 - 1428149 For front use
 • HONDA SUPER CUB70 93-97 Super custom C 70 C70 - 1200001 - 1428149 For rear
 • HONDA SUPER CUB70 99 Deluxe C 70 For C70-1500001-169 rear
 • HONDA SUPER CUB70 99 Super custom C 70 For C70-1500001-169 rear
 • HONDA TL50 76 BIALS [Vials] (Model:TL50 Frame NO:TL50-1000010-) For front use
 • HONDA TL50 76 BIALS [Vials] (Model:TL50 Frame NO:TL50-1000010-) For rear use
 • HONDA TODAY 02-07 (Model:AF61 Frame NO:AF61-1000001-) For rear use
 • HONDA TODAY 07- (FI car) (Model:AF67 Frame NO:AF67-1000001-) For rear use
 • HONDA TOPIC 95- TOPIC [topic] Flex:TOPIC [topic] Professional (Model:AF38 Frame NO:AF38-1000027-) For front use
 • HONDA XE50 76- | II (Model:CE50 Frame NO:CE50-1000030-) For front use
 • HONDA XE50 76- | II (Model:CE50 Frame NO:CE50-1000030-) For rear use
 • HONDA XE75 76- (Model:CE75 Frame NO:CE75-1010206-) For front use
 • HONDA XE75 76- (Model:CE75 Frame NO:CE75-1010206-) For rear use
 • HONDA XL50 S (Model:AD03 Frame NO:AD03-1000001-) For rear use
 • HONDA XL80 S 80 (Model:HD04 Frame NO:HD04-1000011-) For front use
 • HONDA XL80 S 80 (Model:HD04 Frame NO:HD04-1000011-) For rear use
 • HONDA solo 03- (Model:AC17 Frame NO:AC17-1000001-) For front use
 • HONDA solo 03- (Model:AC17 Frame NO:AC17-1000001-) For rear use
Xem tất cả
Mô tả sản phẩm dưới đây được tự động dịch bởi Google.
Mô tả
Số lượng : Cho 1 bánh xe
Sử dụng vật liệu : Non-amiăng

Lớp phủ đặc biệt chống nhiệt độ cao có độ bám tuyệt vời và "kênh" cung cấp các tác động làm mát ngăn ngừa bụi tích tụ và điều này làm ổn định hiệu quả phanh.
chú thích : Chúng tôi khuyên bạn nên đặt nó tại một cửa hàng xử lý sản phẩm hoặc bởi một thợ cơ khí.
Phanh giày có thể tiêu hao. Thay thế chúng bằng những cái mới khi phần còn lại của vật liệu lót là 1mm.


* Thông tin từ nhà sản xuất.

Hiệu suất cao ngay cả ở nhiệt độ

Kiểu :
Sh-5n

Sự miêu tả :
Lớp lót đặc biệt chịu nhiệt được chấp nhận trên vật liệu.
Trao đổi với một cái mới nếu còn lại 1 mm hoặc ít hơn.

chú thích :
■ Vật liệu không amiăng
Quantity: for 1 Wheel
OMaterial Use: Non-asbestos

Anti high temperature special linings have excellent grip and "channels" offer cooling affects that prevent dust from accumulating and this stabilizes the braking effect.
NOTE: We advise you to have it mounted at a product handling shop or by a mechanic.
Brake shoes are consumable. Replace them with new ones when the remaining of the lining material is 1mm.
*Old Parts Number: 770-1087010*There is a possibility that it will be delivered in the old Parts Number according to the time of order but there is no change in quality and performance. Please check the detailed information of the product by the HP manufacturer.
Chú ý
* Nếu trong đó có bao gồm chỉ dẫn thì cũng được viết bằng tiếng Nhật.
Đánh giá của khách hàng đối với sản phẩm này
 • Điểm đánh giá của khách hàng

Xuất sắc

(42)

Rất tốt

(16)

Trung bình

(13)

Kém

(2)

Rất tệ

(2)

Vui lòng chia sẻ suy nghĩ của bạn với những khách hàng khác
VIẾT ĐÁNH GIÁ

Những bài đánh giá gần đây cho sản phẩm này hoặc những sản phẩm tương tự  * Xin lưu ý đánh giá cho sản phẩm hoặc thông số kỹ thuật có thể khác nhau hoặc giống nhau .


  Bố phanh tang trống KITACO
  Dành cho: HONDA LITTLE CUB 97-99 (Model:C50 Frame NO:C50-4300001-4523759) For rear use
  • HONDA LITTLE CUB 97-99 (Model:C50 Frame NO:C50-4300001-4523759) For rear use
  • HONDA LITTLE CUB 97-99 (Model:C50 Frame NO:C50-4300001-4523759) For front use
  • HONDA LITTLE CUB 08- (FI car) (Model:AA01 Frame NO:AA01-4000001-) For rear use
  • HONDA LITTLE CUB 08- (FI car) (Model:AA01 Frame NO:AA01-4000001-) For front use
  • ...và hơn thế nữa.

  Good Brake Shoe

  Đăng Oct 14, 2020

  Купил потому что уважаю бренд китако. При этом цена была очень демократичной за весь набор. С установкой проблем не было. Тормозят хорошо. Советую.
  I bought it because I respect the kitako brand. At the same time, the price was very affordable for the entire set. There were no problems with the installation. They slow down well. Recommend.
  Спаси...


  Bố phanh tang trống KITACO
  Dành cho: HONDA LITTLE CUB 97-99 (Model:C50 Frame NO:C50-4300001-4523759) For rear use
  • HONDA LITTLE CUB 97-99 (Model:C50 Frame NO:C50-4300001-4523759) For rear use
  • HONDA LITTLE CUB 97-99 (Model:C50 Frame NO:C50-4300001-4523759) For front use
  • HONDA LITTLE CUB 08- (FI car) (Model:AA01 Frame NO:AA01-4000001-) For rear use
  • HONDA LITTLE CUB 08- (FI car) (Model:AA01 Frame NO:AA01-4000001-) For front use
  • ...và hơn thế nữa.

  KITACO Non Fade Brake Shoe

  Đăng Mar 16, 2019
  Bởi aydak (43)TừRussia

  Колодки установил на заднее колесо Suzuki Lets 2 new.Изделие монтируется без каких-либо проблем.Тормоза работают хорошо.
  Pads installed on the rear wheel of Suzuki Lets 2 new. The product is mounted without any problems. Brakes work well.
  translated by Google Translator


  Bố phanh tang trống KITACO
  Dành cho: HONDA LITTLE CUB 97-99 (Model:C50 Frame NO:C50-4300001-4523759) For rear use
  • HONDA LITTLE CUB 97-99 (Model:C50 Frame NO:C50-4300001-4523759) For rear use
  • HONDA LITTLE CUB 97-99 (Model:C50 Frame NO:C50-4300001-4523759) For front use
  • HONDA LITTLE CUB 08- (FI car) (Model:AA01 Frame NO:AA01-4000001-) For rear use
  • HONDA LITTLE CUB 08- (FI car) (Model:AA01 Frame NO:AA01-4000001-) For front use
  • ...và hơn thế nữa.

  KITACO Non Fade Brake Shoe

  Đăng Mar 13, 2019
  Bởi aydak (43)TừRussia

  KITACO Non Fade Brake Shoe установил на заднее колесо Suzuki Lets 2 new.Колодки изготовлены качественно,допуски в норме .Тормозят хорошо.
  KITACO Non Fade Brake Shoe installed on the rear wheel Suzuki Lets 2 new. The pads are made qualitatively, tolerances are normal. Brake well.
  translated by Google Translator


  Bố phanh tang trống KITACO
  Dành cho: HONDA LITTLE CUB 97-99 (Model:C50 Frame NO:C50-4300001-4523759) For rear use
  • HONDA LITTLE CUB 97-99 (Model:C50 Frame NO:C50-4300001-4523759) For rear use
  • HONDA LITTLE CUB 97-99 (Model:C50 Frame NO:C50-4300001-4523759) For front use
  • HONDA LITTLE CUB 08- (FI car) (Model:AA01 Frame NO:AA01-4000001-) For rear use
  • HONDA LITTLE CUB 08- (FI car) (Model:AA01 Frame NO:AA01-4000001-) For front use
  • ...và hơn thế nữa.

  KITACO Brake Shoe

  Đăng Dec 27, 2018
  Bởi Evangelia (9)TừGreece

  These brake shoes by kitaco are high quality!I felt the difference right away while braking!Generally drum brakes,can stop as well as a disc,they just tend to heat up faster.I never had problems.This set includes springs!


  Bố phanh tang trống KITACO
  Dành cho: HONDA LITTLE CUB 97-99 (Model:C50 Frame NO:C50-4300001-4523759) For rear use
  • HONDA LITTLE CUB 97-99 (Model:C50 Frame NO:C50-4300001-4523759) For rear use
  • HONDA LITTLE CUB 97-99 (Model:C50 Frame NO:C50-4300001-4523759) For front use
  • HONDA LITTLE CUB 08- (FI car) (Model:AA01 Frame NO:AA01-4000001-) For rear use
  • HONDA LITTLE CUB 08- (FI car) (Model:AA01 Frame NO:AA01-4000001-) For front use
  • ...và hơn thế nữa.

  Эти тормозные колодки отлично подходят для мопеда Honda Press Cub C50. Они предназначены для установки на заднее колесо мопеда.Тормозные колодки изготовлены из материалов высокого качества что является визитной карточкой фирмы Kitaco!Эти колодки показали отличные результаты торможения, усилие на тормозном рычаге стало небольшим. Колодки Kitaco можн...


Sản phẩm đã xem

TẠI SAO ?

CỬA HÀNG LỚN NHẤT
TẠI NHẬT BẢN

COUPON ĐẶC BIỆT,
GIẢM GIÁ, KHUYẾN MÃI

DỊCH VỤ GIAO HÀNG
NHANH, MIỄN PHÍ

* Cửa hàng TỐT NHẤTDUY NHẤT để có thể tìm kiếm hàng chính hãng Nhật Bản.
* Đăng ký ngay bây giờ để nhận ưu đãi bất ngờ và những quà tặng đặc biệt khác!
* Hơn 800,000 sản phẩm. KHÔNG khó để tìm kiếm phụ tùng mà bạn muốn.

HOẶC
TÀI KHOẢN CỦA BẠN ĐÃ ĐƯỢC TẠO!

Chúc mừng bạn! Tài khoản mới của bạn đã được tạo! Bây giờ với những đặc quyền của thành viên, bạn có thể tích lũy được thêm nhiều kinh nghiệm mua sắm trực tuyến với chúng tôi. Nếu bạn có BẤT KỲ câu hỏi về hoạt động của cửa hàng trực tuyến này, vui lòng gửi mail đến Webike thông qua phần Liên hệ với chúng tôi.

Một email xác nhận sẽ được gửi đến địa chỉ email mà bạn đã cung cấp. Trong vòng 1 tiếng đồng hồ, nếu bạn vẫn chưa nhận được email thì vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Đăng ký xe máy của bạn để gia nhập Webiker!
Về dịch vụ "Góc Webiker" của chúng tôi
"TÌM KIẾM DỄ DÀNG"
Bạn có thể tìm kiếm những mặt hàng phù hợp với xe máy của bạn một cách dễ dàng!
"THÔNG TIN CÓ GIÁ TRỊ"
Bạn có thể nhận được những thông tin có giá trị,
ví dụ như: giảm giá đặc biệt, những sản phẩm mới và hơn thế nữa!
"ĐĂNG KÝ DỄ DÀNG"
Bạn có thể đăng ký một cách dễ dàng! Chỉ cần thông tin của
nhà sản xuất xe máy, tên và năm của đời xe!