We use cookies to provide and improve our services. By using our site, you consent to our Privacy Policy including cookie. Learn more
FLAT shipping
KITACO

Giclo chính bình xăng con (MIKUNI loại đầu tròn/nhỏ]

 Sản phẩm # 450-3061000

124,657.06VND (683 JPY)

 130,497.51 VND Save  4%

+7  điểm Webike (1,277.59 VND)

Thời gian giao hàng dự kiến sẽ hiển thị khi bạn chọn tùy chọn của sản phẩm.
* Thời gian chuyển hàng và thời gian nhận hàng thì không được đảm bảo.
Ngay sau khi bạn đặt hàng, chúng tôi sẽ kiểm tra hàng trong kho của nhà sản xuất và xác nhận thời gian vận chuyển với bạn qua e-mail.

Tương thích

YAMAHA
 • SR400
  3HTC Normal Yield:#162.5
 • XJR1300
  5EA9|G|P|R|S|S|5UX1|2 Normal hand:#100
 • XJR400
  4HME Normal Yield:#95
 • V-MAX 1200
  3UF1-5 Normal Yield:#150
 • And more
SUZUKI
 • GSX-R750
  GR7DA Normal Yield:#125+#127.5
 • GRASS TRACKER
  NJ47A-100001- Normal Yield:#115
 • GRASS TRACKER
  NJ4BA Normal Yield:#117.5
 • DR-Z400SM
  SK43A Normal Yield:#140
 • And more
Xem bảng thông tin Dòng xe phù hợp
Mô tả sản phẩm dưới đây được tự động dịch bởi Google.

Chi tiết sản phẩm

#65.0-#190.0 #2.5 đầu tròn #195.0-#215.0 #5.0 đầu tròn 220.0-250.0 #10.0 đầu tròn
Loại: MIKUNI loại đầu tròn nhỏ
Số lượng: 1 cái.

・65.0-#190.0 #2.5 steps・#195.0-#215.0 #5.0 steps・220.0-250.0 #10.0 steps
Type: MIKUNI Round shape / Small
Quantity: 1

RAN-SUPER CUSTOM(AUTO CHOKE MODEL) FNO CA11A-100001-(ENO -304370) Normal position:#65
RAN-SUPER CUSTOM(AUTO CHOKE MODEL) FNO CA11A-100001-(ENO 304371-) Normal position:#67.5
BARA(SELF STARTER MODEL) Normal position:#67.5
LOVEIII FA11A normal position:#65
LOVEIII CA15A normal position:#72.5
SHOOT FNO CA14B-100001-137243 Normal position:#70
SHOOT/-S FNO CA14B-137244- Normal position:#87.5
carna ca18a normal position:#72.5
RG50 Gamma FNO NA11A-100001-179305 Normal position:#77.5
RG50 Gamma FNO NA11A-179306- Normal position:#75
WOLF50(TV50) FNO NA11A-178506- Normal position:#77.5
HUSTLER50(TS50W) SA11A Normal position:#77.5
ADDRESS V100 FNO CE11A-500001- Normal position:#60
ADDRESS V100 FNO CE13A-100001- Normal position:#62.5
ADDRESS110 FNO CF11A-500001- Normal position:#77.5
VECSTAR125 FNO CF42A-100001-110516 Normal position:#137.5
AVENIS125 FNO CF43A-100001- Normal position:#135
MARAUDER125 FNO NF48A-500001- Normal position:#110
VECSTAR150 FNO CG41A-100001- Normal position:#110
VECSTAR150 FNO CG42A-100001-105981 Normal position:#55
AVENIS150 FNO CG43A-100001- Normal position:#132.5
VANVAN200 FNO NH41A-100001- Normal position:#132.5
COBRA250 GJ73A Normal setting:#105+#110
BANDIT250/LIMITED GJ74A Normal position:#105
VOLTY250/T FNO NJ47A-117005- Normal position:#115
GRASS TRACKER/BIG BOY FNO NJ47A-100001- Normal position:#115
GRASS TRACKER/BIG BOY NJ4BA Normal position:#117.5
MARAUDER250 FNO NJ48A-100001- Normal position:#115
DJEBEL250XC FNO SJ45A-500016- Normal position:#122.5
RGV250 Gamma-SP VJ23A Normal position:#147.5+#150
SV400/-S FNO VK53A-100001- Normal position:#122.5
TEMPTER NK43A Normal position:#122.5
DESPERADO400/-X FNO VK52A-100001- Normal position:#87.5(F)
INTRUDER400 CLASSIC FNO VK54A-100001- Normal position:#125
BOULEVARD400 VK55A Normal position:#125
DR400Z/-SM SK43A Normal setting:#140
DR400Z/-SM FNO SK44A-100001- Normal position:#140
SV650/-S FNO VP52A-100001- Normal position:#127.5
GSX-R750 GR7DA Normal position:#125+#127.5
INTRUDER800 CLASSIC FNO VS54A-100001- Normal position:#132.5
BANDIT1200/-S FNO GV77A-100001- Normal position:#100
serow225w 5mp1 normal position:#112.5
FZR250R 3LN1 Normal position:#100+#102.5
FZR250R 3LN3-7 Normal position:#97.5+#100
ZEAL250 3YX1/2 Normal setting:#90
XZ400D 24R Normal setting:#107.5+#110
FZR400 1WG Normal setting:#85+#87.5
FZR400R 3EN1/2 Normal position:#90+#92.5
DIVERSION400 4BP1 Normal position:#90+#92.5
XJR400 4HME Normal setting:#95
SR400 3HTC Normal position:#162.5
VIRAGO400 3JB3-8 Normal position:#105
DRAG STAR400/CLASSIC 4TR1-4 Normal position:#90+#92.5
DIVERSION600 4HK1 Normal position:#105
FZR750 3FV Normal position:#100+#105
DRAG STAR1100/CLASSIC 5EL4/E/5KS6/PB1/C Normal position:#100+#112.5
v-max 3uf1-5 normal position:#150
XJR1300 5EA9/G/P/R/S/5UX1/2 Normal position:#100
ROYAL STAR/TOUR CLASSIC 4WY1-6 Normal position:#95

* Hình ảnh chỉ mang tính minh họa. Hình ảnh có thể khác sản phẩm thực tế.
Đó là một kim xăng hoạt động từ phạm vi tốc độ trung bình đến phạm vi tốc độ cao (nửa tăng tốc đến mở hoàn toàn).
Nó sẽ được sử dụng nếu bạn vặn hết ga hoặc nếu bạn gặp khó khăn.


Vui lòng xác nhận thông tin chi tiết về sản phẩm về nhà sản xuất HP.
Đây là bảng tương thích của Giclo chính (nhà sản xuất HP)
Nhấp vào đây để xem Trang Thông tin Chung KITACO
A jet that acts from medium to high speed (half to full throttle).
If the engine is covered or stagnant at full throttle, it needs to be set.


Please refer to the manufacturer's website for detailed product information.
Main Jet Fitting List (Manufacturer HP) < / a>
Click for Kitako general information page< / a>
Chú ý
* Nếu trong đó có bao gồm chỉ dẫn thì cũng được viết bằng tiếng Nhật.

Sản phẩm đã xem

Xếp hạng và đánh giá

5

1 Reviews

rating breakdown

5 stars
1
4 stars
0
3 stars
0
2 stars
0
1 star
0
VIẾT ĐÁNH GIÁ

Những bài đánh giá gần đây cho sản phẩm này hoặc những sản phẩm tương tự 

Kitaco main jets

Bởi NO NAME (3)Từ SingaporeĐăng
Kitaco main jets

It was so hard to buy main jets in Singapore. Local shop dont keep stocks, let alone the quarter sizes jet. Lastly i found on webike website, they got all sizes...it makes my day

Dành cho:

 • SUZUKI ADDRESS V100 CE11A-500001- Normal Yield:#60
 • SUZUKI ADDRESS V100 CE13A-100001- Normal Yield:#62.5
 • SUZUKI ADDRESS110 CF11A-500001- Normal Yield:#77.5
 • SUZUKI AVENIS125 CF43A-100001- Normal Yield:#135
 • SUZUKI AVENIS150 CG43A-100001- Normal Yield:#132.5
 • SUZUKI BANDIT1200 GV77A-100001- Normal Yield:#100
 • SUZUKI BANDIT250 GJ74A Normal Yield:#105
 • SUZUKI BANDIT250 LIMITED GJ74A Normal Yield:#105
 • SUZUKI BOULEVARD400 VK55A Normal count:#125
 • SUZUKI BOULEVARDC50(Intruder Classic800/C800)(VL800) VS54A-100001- Normal Yield:#132.5
 • SUZUKI CARNA CA18A Normal Yield:#72.5
 • SUZUKI COBRA GJ73A Normal count:#105+#110
 • SUZUKI DESPELADO400 -X VK52A-100001- Normal Yield:#87.5(F)
 • SUZUKI DESPELADO400 VK52A-100001- Normal Yield:#87.5(F)
 • SUZUKI DJEBEL250 XC SJ45A-500016- Normal Yield:#122.5
 • SUZUKI DR-Z400SM SK43A Normal Yield:#140
 • SUZUKI DR-Z400SM SK44A-100001- Normal Yield:#140
 • SUZUKI GRASS TRACKER NJ47A-100001- Normal Yield:#115
 • SUZUKI GRASS TRACKER NJ4BA Normal Yield:#117.5
 • SUZUKI GRASS TRACKER Big Boy NJ47A-100001- Normal Yield:#115
 • SUZUKI GRASS TRACKER Big Boy NJ4BA Normal Yield:#117.5
 • SUZUKI GS400E
 • SUZUKI GSX-R750 GR7DA Normal Yield:#125+#127.5
 • SUZUKI Intruder Classic400 VK54A-100001- Normal Yield:#125
 • SUZUKI LOVE CA15A Normal Yield:#72.5
 • SUZUKI LOVE FA11A Normal Yield:#65
 • SUZUKI MARAUDER125 (GZ125) NF48A-500001- Normal Yield:#110
 • SUZUKI MARAUDER125 (GZ125) NJ48A-100001- Normal Yield:#115
 • SUZUKI RAN -SUPER CUSTOM(AUTO CHOKE MODEL) CA11A-100001-(ENO 304371-) Normal Yield:#67.5
 • SUZUKI RAN -SUPER CUSTOM(AUTO CHOKE MODEL) CA11A-100001-(ENO-304370) Normal Yield:#65
 • SUZUKI RG50γ NA11A-100001-179305 Normal Yield:#77.5
 • SUZUKI RG50γ NA11A-179306- Normal Yield:#75
 • SUZUKI RGV250 (Gamma) -SP VJ23A Normal Yield:#147.5+#150
 • SUZUKI RV200 VANVAN NH41A-100001- Normal Yield:#132.5
 • SUZUKI SV400 S VK53A-100001- Normal Yield:#122.5
 • SUZUKI SV400 VK53A-100001- Normal Yield:#122.5
 • SUZUKI SV650 99 VP52A-100001- Normal Yield:#127.5
 • SUZUKI SV650S VP52A-100001- Normal Yield:#127.5
 • SUZUKI Shot -S CA14B-137244- Normal Yield:#87.5
 • SUZUKI Shot CA14B-100001-137243 Normal Yield:#70
 • SUZUKI Shot CA14B-137244- Normal Yield:#87.5
 • SUZUKI TEMPTER NK43A Normal Yield:#122.5
 • SUZUKI TS50HUSTLER (TS50W) SA11A Normal Yield:#77.5
 • SUZUKI VECSTAR125 CF42A-100001-110516 Normal Yield:#137.5
 • SUZUKI VECSTAR150 CG41A-100001- Normal Yield:#110
 • SUZUKI VECSTAR150 CG42A-100001-105981 Normal Yield:#55
 • SUZUKI VOLTY NJ47A-117005- Normal Yield:#115
 • SUZUKI VOLTY T NJ47A-117005- Normal Yield:#115
 • SUZUKI WOLF50 NA11A-178506- Normal Yield:#77.5
 • SUZUKI roses (SELF STARTER MODEL) Normal Yield:#67.5
 • YAMAHA DIVERSION400 4BP1 Normal count:#90+#92.5
 • YAMAHA DIVERSION600 4HK1 Normal Yield:#105
 • YAMAHA DRAGSTAR1100 5EL4 Normal Yield:#100+#112.5
 • YAMAHA DRAGSTAR1100 5ELE Normal count:#100+#112.5
 • YAMAHA DRAGSTAR1100 5KS6 Normal Yield:#100+#112.5
 • YAMAHA DRAGSTAR1100 5PB1 Normal count:#100+#112.5
 • YAMAHA DRAGSTAR1100 5PBC Normal Yield:#100+#112.5
 • YAMAHA DRAGSTAR1100Classic 5EL4 Normal Yield:#100+#112.5
 • YAMAHA DRAGSTAR1100Classic 5ELE Normal count:#100+#112.5
 • YAMAHA DRAGSTAR1100Classic 5KS6 Normal Yield:#100+#112.5
 • YAMAHA DRAGSTAR1100Classic 5PB1 Normal count:#100+#112.5
 • YAMAHA DRAGSTAR1100Classic 5PBC Normal Yield:#100+#112.5
 • YAMAHA DRAGSTAR400 4TR1 Normal Yield:#90+#92.5
 • YAMAHA DRAGSTAR400 4TR4 Normal Yield:#90+#92.5
 • YAMAHA DRAGSTAR400 CLASSIC 4TR1 Normal Yield:#90+#92.5
 • YAMAHA DRAGSTAR400 CLASSIC 4TR4 Normal Yield:#90+#92.5
 • YAMAHA FZR250R 3LN1 Normal count:#100+#102.5
 • YAMAHA FZR250R 3LN3-7 Normal Yield:#97.5+#100
 • YAMAHA FZR400 1WG Normal Yield:#85+#87.5
 • YAMAHA FZR400R 3EN1 Normal count:#90+#92.5
 • YAMAHA FZR400R 3EN2 Normal count:#90+#92.5
 • YAMAHA FZR750 3FV Normal count:#100+#105
 • YAMAHA ROYALSTAR1300 4WY1 Normal Yield:#95
 • YAMAHA ROYALSTAR1300 4WY1-6 Normal Yield:#95
 • YAMAHA ROYALSTAR1300 4WY6 Normal Yield:#95
 • YAMAHA ROYALSTAR1300 TOUR CLASSIC 4WY1 Normal Yield:#95
 • YAMAHA ROYALSTAR1300 TOUR CLASSIC 4WY1-6 Normal Yield:#95
 • YAMAHA ROYALSTAR1300 TOUR CLASSIC 4WY6 Normal Yield:#95
 • YAMAHA SEROW225 W 5MP1 Normal Yield:#112.5
 • YAMAHA SR400 3HTC Normal Yield:#162.5
 • YAMAHA V-MAX 1200 3UF1-5 Normal Yield:#150
 • YAMAHA VIRAGO400 3JB3-8 Normal Yield:#105
 • YAMAHA XJR1300 5EA9|G|P|R|S|S|5UX1|2 Normal hand:#100
 • YAMAHA XJR400 4HME Normal Yield:#95
 • YAMAHA XZ400 D 24R Normal Yield:#107.5+#110
 • YAMAHA ZEAL 3YX1 Normal Yield:#90
 • YAMAHA ZEAL 3YX2 Normal Yield:#90
TẠI SAO ?

CỬA HÀNG LỚN NHẤT
TẠI NHẬT BẢN

COUPON ĐẶC BIỆT,
GIẢM GIÁ, KHUYẾN MÃI

DỊCH VỤ GIAO HÀNG
NHANH, MIỄN PHÍ

* Cửa hàng TỐT NHẤTDUY NHẤT để có thể tìm kiếm hàng chính hãng Nhật Bản.
* Đăng ký ngay bây giờ để nhận ưu đãi bất ngờ và những quà tặng đặc biệt khác!
* Hơn 800,000 sản phẩm. KHÔNG khó để tìm kiếm phụ tùng mà bạn muốn.

HOẶC
TÀI KHOẢN CỦA BẠN ĐÃ ĐƯỢC TẠO!

Chúc mừng bạn! Tài khoản mới của bạn đã được tạo! Bây giờ với những đặc quyền của thành viên, bạn có thể tích lũy được thêm nhiều kinh nghiệm mua sắm trực tuyến với chúng tôi. Nếu bạn có BẤT KỲ câu hỏi về hoạt động của cửa hàng trực tuyến này, vui lòng gửi mail đến Webike thông qua phần Liên hệ với chúng tôi.

Một email xác nhận sẽ được gửi đến địa chỉ email mà bạn đã cung cấp. Trong vòng 1 tiếng đồng hồ, nếu bạn vẫn chưa nhận được email thì vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Đăng ký xe máy của bạn để gia nhập Webiker!
Về dịch vụ "Góc Webiker" của chúng tôi
"TÌM KIẾM DỄ DÀNG"
Bạn có thể tìm kiếm những mặt hàng phù hợp với xe máy của bạn một cách dễ dàng!
"THÔNG TIN CÓ GIÁ TRỊ"
Bạn có thể nhận được những thông tin có giá trị,
ví dụ như: giảm giá đặc biệt, những sản phẩm mới và hơn thế nữa!
"ĐĂNG KÝ DỄ DÀNG"
Bạn có thể đăng ký một cách dễ dàng! Chỉ cần thông tin của
nhà sản xuất xe máy, tên và năm của đời xe!