Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trang web và nâng cao trải nghiệm của bạn. Bằng việc tiếp tục duyệt website, bạn đồng ý với Chính sách quyền riêng tư đã bao gồm cookie của chúng tôi. Tìm hiểu thêm
Webike - Giảm giá tuần

Xích xe RK BL420MRU-72

Bởi: RK
 Mã sản phẩm : BL420MRU-72
Giá niêm yết: 1,094,259.6 VND (5,040 JPY)
Giá bán: 726,683.91~ VND (3,347 JPY)
Tiết kiệm :
~1,127,261.08 VND (Lên đến38%)
Điểm Webike nhận được: 33~đ (1%)
Please select the number of links:
 • Number of Link:60 | Số liên kết : 60
  726,683.91 VND
 • Number of Link:62 | Số liên kết : 62
  750,566.56 VND
 • Number of Links:64 | Số liên kết : 64
  775,100.55 VND
 • Number of Links:66 | Số liên kết : 66
  799,200.32 VND
 • Number of Link:68 | Số liên kết : 68
  823,300.08 VND
 • Number of Links:70 | Số liên kết : 70
  847,834.08 VND
 • Number of Link:72 | Số liên kết : 72
  871,716.73 VND
 • Number of Link:74 | Số liên kết : 74
  896,033.61 VND
 • Number of Link:76 | Số liên kết : 76
  920,133.37 VND
 • Number of Link:78 | Số liên kết : 78
  944,450.25 VND
 • Number of Links:80 | Số liên kết : 80
  968,767.13 VND
 • Number of Links:82 | Số liên kết : 82
  992,649.78 VND
 • Number of Link:84 | Số liên kết : 84
  1,017,183.78 VND
 • Number of Link:86 | Số liên kết : 86
  1,041,283.54 VND
 • Number of Link:88 | Số liên kết : 88
  1,065,383.3 VND
 • Number of Link:90 | Số liên kết : 90
  1,089,917.3 VND
 • Number of Link:92 | Số liên kết : 92
  1,113,799.95 VND
 • Number of Link:94 | Số liên kết : 94
  1,138,333.95 VND
 • Number of Link:96 | Số liên kết : 96
  1,162,433.71 VND
 • Number of Link:98 | Số liên kết : 98
  1,186,533.48 VND
 • Number of Link:100 | Số liên kết : 100
  1,211,067.47 VND
 • Number of Link:102 | Số liên kết : 102
  1,234,950.12 VND
 • Number of Link:104 | Số liên kết : 104
  1,259,267 VND
 • Number of Link:106 | Số liên kết : 106
  1,283,366.77 VND
 • Number of Link:108 | Số liên kết : 108
  1,307,683.65 VND
 • Number of Link:110 | Số liên kết : 110
  1,332,000.53 VND
 • Number of Link:112 | Số liên kết : 112
  1,356,100.29 VND
 • Number of Link:114 | Số liên kết : 114
  1,380,417.17 VND
 • Number of Link:116 | Số liên kết : 116
  1,404,516.94 VND
 • Number of Link:118 | Số liên kết : 118
  1,428,616.7 VND
 • Number of Link:120 | Số liên kết : 120
  1,343,073.39 VND
 • Number of Link:122 | Số liên kết : 122
  1,365,219.12 VND
 • Number of Link:124 | Số liên kết : 124
  1,387,799.08 VND
 • Number of Link:126 | Số liên kết : 126
  1,409,944.81 VND
 • Number of Link:128 | Số liên kết : 128
  1,432,307.66 VND
 • Number of Link:130 | Số liên kết : 130
  1,454,887.62 VND
 • Number of Link:132 | Số liên kết : 132
  1,477,250.46 VND
 • Number of Link:134 | Số liên kết : 134
  1,499,613.31 VND
 • Number of Link:136 | Số liên kết : 136
  1,521,976.15 VND
 • Number of Link:138 | Số liên kết : 138
  1,544,339 VND
 • Number of Link:140 | Số liên kết : 140
  1,566,918.96 VND
 • Number of Links:142 | Số liên kết : 142
  1,589,064.69 VND
 • Number of Link:144 | Số liên kết : 144
  1,611,644.65 VND
 • Number of Link:146 | Số liên kết : 146
  1,633,790.38 VND
 • Number of Links:148 | Số liên kết : 148
  1,656,370.34 VND
 • Number of Link:150 | Số liên kết : 150
  1,678,733.18 VND
 • Number of Links:152 | Số liên kết : 152
  1,701,096.03 VND
 • Number of Links:154 | Số liên kết : 154
  1,723,458.87 VND
 • Number of Links:156 | Số liên kết : 156
  1,745,604.6 VND
 • Number of Links:158 | Số liên kết : 158
  1,768,184.56 VND
 • Number of Link:160 | Số liên kết : 160
  1,790,764.52 VND

Giá sản phẩm chưa bao gồm Thuế nhập khẩu. Tham khảo mức Thuế TẠI ĐÂY


Thông tin mua sắm
Thời gian giao hàng dự kiến sẽ hiển thị khi bạn chọn tùy chọn của sản phẩm.
* Thời gian chuyển hàng và thời gian nhận hàng thì không được đảm bảo.
Ngay sau khi bạn đặt hàng, chúng tôi sẽ kiểm tra hàng trong kho của nhà sản xuất và xác nhận thời gian vận chuyển với bạn qua e-mail.
Dành cho

APRILIA RS50 06-07 [Genuine links] 132 [Adaptability] ◎

APRILIA RS50 99-05 [Genuine links] 124 [Adaptability] ◎

HONDA APE (01 -) [Genuine links] 110 [Adaptability] ◎

HONDA APE 100 02- [Genuine links] 104 [Adaptability] ◎

 • A

 • APRILIA RS50 06-07 [Genuine links] 132 [Adaptability] ◎
 • APRILIA RS50 99-05 [Genuine links] 124 [Adaptability] ◎
 • H

 • HONDA APE (01 -) [Genuine links] 110 [Adaptability] ◎
 • HONDA APE 100 02- [Genuine links] 104 [Adaptability] ◎
 • HONDA APE 100 TypeD 07- Type D [Genuine links] 104 [Adaptability] ◎
 • HONDA APE/TypeD (07 -) [Genuine links] 110 [Adaptability] ◎
 • HONDA ATC70 [Genuine links] 96 [Adaptability] ◎
 • HONDA BENLY SS50 78-80 [Genuine links] 98 [Adaptability] ◎
 • HONDA BENLY50CD50 -05 [Genuine links] 98 [Adaptability] ◎
 • HONDA BENLY50CD90 87-97 [Genuine links] 96 [Adaptability] ◎
 • HONDA BENLY50CD90 98- [Genuine links] 100 [Adaptability] ◎
 • HONDA BENLY50S 96-03 [Genuine links] 98 [Adaptability] ◎
 • HONDA BENLY90S 96- [Genuine links] 96 [Adaptability] ◎
 • HONDA CB50 75-82 JX [Genuine links] 104 [Adaptability] ◎
 • HONDA CHALY 50 79-87 CF50 [Genuine links] 88 [Adaptability] ◎
 • HONDA CHALY 70 82-87 CF70 [Genuine links] 86 [Adaptability] ◎
 • HONDA CL50 97-02 V/X [Genuine links] 100 [Adaptability] ◎
 • HONDA CRF50F 01- [Genuine links] 78
 • HONDA CRF70F 03-04 [Genuine links] 86
 • HONDA CRM50 -99 [Genuine links] 116 [Adaptability] ◎
 • HONDA CRM80 -99 [Genuine links] 116 [Adaptability] ◎
 • HONDA CROSS CUB (12 - 16) [Genuine links] 102 [Adaptability] ◎
 • HONDA CT110 HUNTER CUBCT50 [Genuine links] 94 [Adaptability] ◎
 • HONDA CUB press 50 BND/BN1/BP1/BS1/BV1 [Genuine links] 100 [Adaptability] ◎
 • HONDA CZ110 [Genuine links] 102 [Adaptability] ◎
 • HONDA DAX 78 ST50 [Genuine links] 96 [Adaptability] ◎
 • HONDA DAX 88-90 ST50 [Genuine links] 88 [Adaptability] ◎
 • HONDA DAX 95 ST50S [Genuine links] 88 [Adaptability] ◎
 • HONDA DAX70 -86 CT70 [Genuine links] 86 [Adaptability] ◎
 • HONDA DAX70 78-87 ST70 [Genuine links] 88 [Adaptability] ◎
 • HONDA DREAM125 Thailand Honda [Genuine links] 98 [Adaptability] ◎
 • HONDA DREAM50 97- [Genuine links] 112
 • HONDA DREAM50 97-99 [Genuine links] 112 [Adaptability] ◎
 • HONDA GIORCUB 99-02 [Genuine links] 78 [Adaptability] ◎
 • HONDA GORILLA -88 Old type [Genuine links] 72 [Adaptability] ◎
 • HONDA GORILLA 98- [Genuine links] 74 [Adaptability] ◎
 • HONDA Grom 13-15 [Genuine links] 106 [Adaptability] ◎
 • HONDA Grom 16- [Genuine links] 106
 • HONDA Grom 16- [Genuine links] 106 [Adaptability] ◎
 • HONDA JAZZ -99 [Genuine links] 100 [Adaptability] ◎
 • HONDA LITTLE CUB LMX/LMY/LM 1 to 7 [Genuine links] 100 [Adaptability] ◎
 • HONDA LITTLE CUB LU/LW/LX/LY/L1-L7 [Genuine links] 98 [Adaptability] ◎
 • HONDA MAGNA 50 - 95-04 [Genuine links] 100 [Adaptability] ◎
 • HONDA MB50 80-82 MB-5 [Genuine links] 108 [Adaptability] ◎
 • HONDA MBX50 SW/SWE/SD [Genuine links] 120 [Adaptability] ◎
 • HONDA MBX80 INTEGRA 80 MB-8 [Genuine links] 106 [Adaptability] ◎
 • HONDA MBX80 INTEGRA 83-86 MBX80 [Genuine links] 116 [Adaptability] ◎
 • HONDA MD50 (Postal CUB) [Genuine links] 98 [Adaptability] ◎
 • HONDA MD70 (Postal CUB) 87-97 [Genuine links] 96 [Adaptability] ◎
 • HONDA MD90 (Postal CUB) [Genuine links] 98 [Adaptability] ◎
 • HONDA MONKEY 00- [Genuine links] 74 [Adaptability] ◎
 • HONDA MONKEY 92- Z50 JN7J [Genuine links] 74 [Adaptability] ◎
 • HONDA MONKEY LTD [Genuine links] 74 [Adaptability] ◎
 • HONDA MONKEY Z50 JF6/JF7L/JJ7S [Genuine links] 72 [Adaptability] ◎
 • HONDA MONKEY Z50 JZ1/JB1/JC4/JE4 [Genuine links] 76 [Adaptability] ◎
 • HONDA MONKEY Z50 JZ2/JF7/JJ7/JL7B [Genuine links] 72 [Adaptability] ◎
 • HONDA MONKEY BAJA [Genuine links] 72 [Adaptability] ◎
 • HONDA MONKEY R [Genuine links] 100 [Adaptability] ◎
 • HONDA MONKEY RT [Genuine links] 100 [Adaptability] ◎
 • HONDA MOTRA [Genuine links] 94 [Adaptability] ◎
 • HONDA MT50 80-81 [Genuine links] 106 [Adaptability] ◎
 • HONDA MTX50/R 83-85 SC [Genuine links] 122 [Adaptability] ◎
 • HONDA MTX50/R 86 RG [Genuine links] 126 [Adaptability] ◎
 • HONDA NS-1 -99 [Genuine links] 128 [Adaptability] ◎
 • HONDA NS50F -98 [Genuine links] 116 [Adaptability] ◎
 • HONDA NSF100 06- [Genuine links] 100
 • HONDA NSF100 06- [Genuine links] 100 [Adaptability] ◎
 • HONDA NSR mini -02 [Genuine links] 108
 • HONDA NSR50 87-88 [Genuine links] 106 [Adaptability] ◎
 • HONDA NSR50 89-99 [Genuine links] 108 [Adaptability] ◎
 • HONDA NSR80 -99 [Genuine links] 104 [Adaptability] ◎
 • HONDA R&P CY50 CY50 [Genuine links] 96 [Adaptability] ◎
 • HONDA SUPER CUB 50 -12 STD [Genuine links] 98 [Adaptability] ◎
 • HONDA SUPER CUB 50 -12 [Genuine links] 98 [Adaptability] ◎
 • HONDA SUPER CUB 50 DN1/SN1/DP1/DS1/DV1 [Genuine links] 100 [Adaptability] ◎
 • HONDA SUPER CUB 50 SP1/SS1/SV1 [Genuine links] 100 [Adaptability] ◎
 • HONDA SUPER CUB 50 (AA04) 12- China Honda [Genuine links] 106 [Adaptability] ◎
 • HONDA SUPER CUB 50Custom CMN2/CMP2/CMS2/CMV2 [Genuine links] 100 [Adaptability] ◎
 • HONDA SUPER CUB 50PRO 12- China Honda [Genuine links] 104 [Adaptability] ◎
 • HONDA SUPER CUB 90 75-82 [Genuine links] 100 [Adaptability] ◎
 • HONDA SUPER CUB 90 84-96 N/P/S/V/X [Genuine links] 98 [Adaptability] ◎
 • HONDA SUPER CUB110 09-11 Thailand Honda [Genuine links] 98 [Adaptability] ◎
 • HONDA SUPER CUB110 12-16 China Honda [Genuine links] 100 [Adaptability] ◎
 • HONDA SUPER CUB110PRO 09-11 Thailand Honda [Genuine links] 96 [Adaptability] ◎
 • HONDA SUPER CUB110PRO 12-16 China Honda [Genuine links] 98 [Adaptability] ◎
 • HONDA SUPER CUB70 75-80 [Genuine links] 98 [Adaptability] ◎
 • HONDA SUPER CUB70 80-82 [Genuine links] 96 [Adaptability] ◎
 • HONDA SUPER CUB70 83-86 [Genuine links] 98 [Adaptability] ◎
 • HONDA SUPER CUB70 N/P/S/V [Genuine links] 96 [Adaptability] ◎
 • HONDA SUPER CUB70 X [Genuine links] 96 [Adaptability] ◎
 • HONDA TLM50 84-85 TLM50F [Genuine links] 120 [Adaptability] ◎
 • HONDA TRX70 [Genuine links] 72 [Adaptability] ◎
 • HONDA WAVE110 i Thailand Honda [Genuine links] 106 [Adaptability] ◎
 • HONDA WAVE125 -09 MT/MC Thailand Honda [Genuine links] 104 [Adaptability] ◎
 • HONDA WAVE125 10- i Thailand Honda [Genuine links] 104 [Adaptability] ◎
 • HONDA XLR80 R [Genuine links] 104 [Adaptability] ◎
 • HONDA XR100MOTARD 05- [Genuine links] 110 [Adaptability] ◎
 • HONDA XR100MOTARD 05- [Genuine links] 116 [Adaptability] ◎
 • HONDA solo 03- [Genuine links] 116 [Adaptability] ◎
 • K

 • KAWASAKI AE50 82-83 [Genuine links] 116 [Adaptability] ◎
 • KAWASAKI AE80 81-89 A1/B1 [Genuine links] 114 [Adaptability] ◎
 • KAWASAKI AR50/S 81-87 [Genuine links] 116 [Adaptability] ◎
 • KAWASAKI AR80 82-92 C1-8 [Genuine links] 114 [Adaptability] ◎
 • KAWASAKI AV50 [Genuine links] 92 [Adaptability] ◎
 • KAWASAKI KDX80 [Genuine links] 118 [Adaptability] ◎
 • KAWASAKI KS-1 [Genuine links] 106 [Adaptability] ◎
 • KAWASAKI KS-2 [Genuine links] 100 [Adaptability] ◎
 • KAWASAKI KSR-1 -99 [Genuine links] 112 [Adaptability] ◎
 • KAWASAKI KSR-2 -99 [Genuine links] 108 [Adaptability] ◎
 • KAWASAKI KSR110 03-13 [Genuine links] 100 [Adaptability] ◎
 • KAWASAKI KV75 [Genuine links] 88 [Adaptability] ◎
 • KAWASAKI KX60 90-01 [Genuine links] 104
 • KAWASAKI KX65 00-04 [Genuine links] 108
 • KAWASAKI Z125 PRO 16- [Genuine links] 100 [Adaptability] ◎
 • KTM 65SX 01 [Genuine links] 108 [Adaptability] ◎
 • KTM 65SX 02 [Genuine links] 112 [Adaptability] ◎
 • KTM 80MX (03 - 07) [Genuine links] 122 [Adaptability] ◎
 • KTM 80MX (86) [Genuine links] 134 [Adaptability] ◎
 • KTM 85SX 03-07 Large [Genuine links] 122 [Adaptability] ◎
 • KTM 85SX 03-07 Small [Genuine links] 120 [Adaptability] ◎
 • S

 • SUZUKI 4 St BIRDIE (00 -) [Genuine links] 106 [Adaptability] ◎
 • SUZUKI A50 [Genuine links] 106 [Adaptability] ◎
 • SUZUKI A80 [Genuine links] 104 [Adaptability] ◎
 • SUZUKI AP50 (75 - 78) [Genuine links] 106 [Adaptability] ◎
 • SUZUKI BIRDIE 50 (2Cycle) 75-86 FR50 [Genuine links] 104 [Adaptability] ◎
 • SUZUKI BIRDIE 50 (4Cycle) FB50 [Genuine links] 94 [Adaptability] ◎
 • SUZUKI BIRDIE 50 (4Cycle) [Genuine links] 98 [Adaptability] ◎
 • SUZUKI BIRDIE80 (2Cycle) FR80 B/N/Z/D [Genuine links] 106 [Adaptability] ◎
 • SUZUKI BIRDIE80 (2Cycle) FR80 [Genuine links] 104 [Adaptability] ◎
 • SUZUKI COLLEDA SCRAMBLER 97-00 [Genuine links] 104 [Adaptability] ◎
 • SUZUKI COLLEDA SPORT 97-00 [Genuine links] 104 [Adaptability] ◎
 • SUZUKI COLLEDAK50 [Genuine links] 106 [Adaptability] ◎
 • SUZUKI DR-Z110 01-06 [Genuine links] 90 [Adaptability] ◎
 • SUZUKI DR50 [Genuine links] 98 [Adaptability] ◎
 • SUZUKI EPO 94-99 PV50P [Genuine links] 88 [Adaptability] ◎
 • SUZUKI GA50 GA50 [Genuine links] 104 [Adaptability] ◎
 • SUZUKI GAG RB50 [Genuine links] 100 [Adaptability] ◎
 • SUZUKI GN50 -80 OR 50 ET M methane [Genuine links] 98 [Adaptability] ◎
 • SUZUKI GS50 05-07 [Genuine links] 98 [Adaptability] ◎
 • SUZUKI JR50 [Genuine links] 78 [Adaptability] ◎
 • SUZUKI Landy FM50 [Genuine links] 94 [Adaptability] ◎
 • SUZUKI RG50 77-80 GT50 [Genuine links] 112 [Adaptability] ◎
 • SUZUKI RG50 P [Genuine links] 116 [Adaptability] ◎
 • SUZUKI RG50γ 80-84 KN/X [Genuine links] 112 [Adaptability] ◎
 • SUZUKI RG50γ 84-88 SK/E/F/X/H [Genuine links] 112 [Adaptability] ◎
 • SUZUKI RG50γ 95 γ [Genuine links] 116 [Adaptability] ◎
 • SUZUKI RM60 (03)
 • SUZUKI RM65 03-06 [Genuine links] 110
 • SUZUKI RV50VANVAN -88 [Genuine links] 88 [Adaptability] ◎
 • SUZUKI RV50VANVAN [Genuine links] 96 [Adaptability] ◎
 • SUZUKI SMX50 -02 [Genuine links] 128 [Adaptability] ◎
 • SUZUKI TS50 ERN/T/X/ZK (80 - 84) [Genuine links] 114 [Adaptability] ◎
 • SUZUKI TS50 KC/M/N (-79) [Genuine links] 112 [Adaptability] ◎
 • SUZUKI TS50 W2 (-86) [Genuine links] 120 [Adaptability] ◎
 • SUZUKI TS50 XK (84 - 96) [Genuine links] 124 [Adaptability] ◎
 • SUZUKI TS50HUSTLER 97-99 [Genuine links] 124 [Adaptability] ◎
 • SUZUKI TS80 HUSTLER WE [Genuine links] 122 [Adaptability] ◎
 • SUZUKI WOLF50 -99 TV50 [Genuine links] 116 [Adaptability] ◎
 • Y

 • YAMAHA BW80 [Genuine links] 90 [Adaptability] ◎
 • YAMAHA CHAPPY -05 LB50 [Genuine links] 90 [Adaptability] ◎
 • YAMAHA CHAPPY 86-94 LB50M [Genuine links] 94 [Adaptability] ◎
 • YAMAHA CHAPPY80 -88 LB80 [Genuine links] 90 [Adaptability] ◎
 • YAMAHA CHAPPY80 89- LB80 [Genuine links] 92 [Adaptability] ◎
 • YAMAHA DT50 78-80 M [Genuine links] 104 [Adaptability] ◎
 • YAMAHA DT50 82-86 MX [Genuine links] 110 [Adaptability] ◎
 • YAMAHA DT50 86-00 R [Genuine links] 108 [Adaptability] ◎
 • YAMAHA DT80 M/MX/MXS (-84) [Genuine links] 108 [Adaptability] ◎
 • YAMAHA FS-1 71-76 E [Genuine links] 96 [Adaptability] ◎
 • YAMAHA FS-1 DX|ES|SE [Genuine links] 96 [Adaptability] ◎
 • YAMAHA FS-1 E DX [Genuine links] 98 [Adaptability] ◎
 • YAMAHA FS80 SE [Genuine links] 112 [Adaptability] ◎
 • YAMAHA GT50 81 [Genuine links] 94 [Adaptability] ◎
 • YAMAHA GT80 77-82 D|E|F|G|MXG|H|J [Genuine links] 106 [Adaptability] ◎
 • YAMAHA MATE50 00-02 V50 [Genuine links] 102 [Adaptability] ◎
 • YAMAHA MATE50 V50M|P [Genuine links] 100 [Adaptability] ◎
 • YAMAHA MATE70 76 V70 [Genuine links] 102 [Adaptability] ◎
 • YAMAHA MATE80 V80 [Genuine links] 100 [Adaptability] ◎
 • YAMAHA POCKE 80 GA50 [Genuine links] 74 [Adaptability] ◎
 • YAMAHA PW80 [Genuine links] 84 [Adaptability] ◎
 • YAMAHA RD50 77-78 [Genuine links] 96 [Adaptability] ◎
 • YAMAHA RD50 79-80 (SP) [Genuine links] 106 [Adaptability] ◎
 • YAMAHA RD50 81-87 M [Genuine links] 112 [Adaptability] ◎
 • YAMAHA RD80 LC1 (82) [Genuine links] 108 [Adaptability] ◎
 • YAMAHA RX50 80-81 [Genuine links] 110 [Adaptability] ◎
 • YAMAHA RZ50 81-89 [Genuine links] 106 [Adaptability] ◎
 • YAMAHA TY50 78-81 M [Genuine links] 104 [Adaptability] ◎
 • YAMAHA TY80 [Genuine links] 106 [Adaptability] ◎
 • YAMAHA TZM50 -95 R [Genuine links] 108 [Adaptability] ◎
 • YAMAHA TZM50 94-97 R [Genuine links] 108
 • YAMAHA V75 (77) [Genuine links] 100 [Adaptability] ◎
 • YAMAHA VOGEL 80 QB50 [Genuine links] 74 [Adaptability] ◎
 • YAMAHA YB-1 -99 [Genuine links] 96 [Adaptability] ◎
 • YAMAHA YB-1 FOUR 00-07 [Genuine links] 98 [Adaptability] ◎
 • YAMAHA YB50 [Genuine links] 96 [Adaptability] ◎
 • YAMAHA YSR50 86-92 2AL [Genuine links] 100 [Adaptability] ◎
Xem tất cả
Mô tả sản phẩm dưới đây được tự động dịch bởi Google.
Mô tả
■ ĐƯỜNG / Cho Race

Kích thước chuỗi : 420
màu : BlackPlating
Loại dây chuyền : Chuỗi niêm phong
Niêm phong : URing
JointType : Clip Joint
Phụ tùng kèm theo : : Chung (Hơn 90 liên kết)
Không sơn! Màng sơn điện màu đen chỉ có RK!
RK của riêng sơn mài đen và vàng tương phản là CustomItems đẹp!
Phụ thuộc vào Brass mạ cho Pin và Roller, các biện pháp gỉ sắt cũng kỹ lưỡng!
Sau khi đồng Mạ một tấm bề ​​mặt được đánh bóng cẩn thận, tiếp tục mạ điện Đen (Cứng hơn sơn) Đỉnh cao cao Đỉnh cao Đỉnh đối với bệnh gỉ sắt và ăn mòn.
for Street/Race

Chain Size: 420
Color: Black Plating
Chain Type: Seal Chain
Seal: U Ring
Joint Type: Clip Joint
Included Parts: Joint (90 Link or more)
It is not painting! The BLACK electrodeposition court is only RK!
It is a customize item with beautiful contrast of RK's unique jet black and gold!
It is a brass plated pin and roller, and it is thorough measures against rust!
It is the highest peak item with a very strong rust and corrosion that the plate which polished the surface was applied after copper plating, and electrodeposition black coat (harder than paint).
[Precautions for Corresponding Selection]
*It may be subject to change without prior notice.
*It may have a chain of different size and length from the time of the new vehicle in the case of second-hand vehicle purchase.
*Please make sure to check the size of the chain, license plate of links, a brand name attached to your vehicle when selection.
[For using the chain safely]
*Appearance: It may cause chain breakage when a chain, sprocket is scratched, rusted, or worn, or if there is a bending failure or seal dropout of the seal chain or there is STD noise during running. Please exchange chain and sprocket at the same time if the above events and the adjustment of the chain are near the limit which is the replacement deadline.
*Please make sure to change the chain when the battery liquid adheres to the chain because it may cause chain breakage. Please make sure to clean it when anti-freezing agent adheres.
*Drive chain is an important safety part in the motorcycle. Please read the instruction manual of the motorcycle and the chain's instruction manual thoroughly to avoid serious accidents and to travel safely. Please consult the mechanic about chain installation and handling.

*It comes with more than 70L joints.
Ghi chú
* Hình ảnh chỉ mang tính minh họa. Hình ảnh có thể khác sản phẩm thực tế.
Chú ý
* Nếu trong đó có bao gồm chỉ dẫn thì cũng được viết bằng tiếng Nhật.
Đánh giá của khách hàng đối với sản phẩm này
 • Điểm đánh giá của khách hàng

Xuất sắc

(10)

Rất tốt

(6)

Trung bình

(1)

Kém

(0)

Rất tệ

(0)

Vui lòng chia sẻ suy nghĩ của bạn với những khách hàng khác
VIẾT ĐÁNH GIÁ

Những bài đánh giá gần đây cho sản phẩm này hoặc những sản phẩm tương tự  * Xin lưu ý đánh giá cho sản phẩm hoặc thông số kỹ thuật có thể khác nhau hoặc giống nhau .


  Xích xe RK BL420MRU-72 RK
  Dành cho: YAMAHA MATE80 V80 [Genuine links] 100 [Adaptability] ◎
  • YAMAHA MATE80 V80 [Genuine links] 100 [Adaptability] ◎
  • YAMAHA MATE70 76 V70 [Genuine links] 102 [Adaptability] ◎
  • YAMAHA MATE50 V50M|P [Genuine links] 100 [Adaptability] ◎
  • YAMAHA MATE50 00-02 V50 [Genuine links] 102 [Adaptability] ◎
  • ...và hơn thế nữa.

  RK chain

  Đăng Apr 5, 2020
  Bởi NO NAME (36)TừVietnam

  i have been using this chain RK 420 for awhile now, its very strong and last a long time for you and give your bike a great looks


  Xích xe RK BL420MRU-72 RK
  Dành cho: YAMAHA MATE80 V80 [Genuine links] 100 [Adaptability] ◎
  • YAMAHA MATE80 V80 [Genuine links] 100 [Adaptability] ◎
  • YAMAHA MATE70 76 V70 [Genuine links] 102 [Adaptability] ◎
  • YAMAHA MATE50 V50M|P [Genuine links] 100 [Adaptability] ◎
  • YAMAHA MATE50 00-02 V50 [Genuine links] 102 [Adaptability] ◎
  • ...và hơn thế nữa.

  Purchased for the LITTLE CUB (AA01)Bore up and changed the final (F:15T R:35T), so the OEM 98Piece I bought the 96Piece instead of theChain cleaner and Tooth Brush removed the shipping grease, and the fine Delamination of Gold mineral powder and electrodeposited Coat was observedTo some extent, I think this is inevitable, but it is a point of conce...


  Xích xe RK BL420MRU-72 RK
  Dành cho: YAMAHA MATE80 V80 [Genuine links] 100 [Adaptability] ◎
  • YAMAHA MATE80 V80 [Genuine links] 100 [Adaptability] ◎
  • YAMAHA MATE70 76 V70 [Genuine links] 102 [Adaptability] ◎
  • YAMAHA MATE50 V50M|P [Genuine links] 100 [Adaptability] ◎
  • YAMAHA MATE50 00-02 V50 [Genuine links] 102 [Adaptability] ◎
  • ...và hơn thế nữa.

  Excellent durability

  Đăng Apr 7, 2020

  I was told that the OEM Non-seal Chain stretched quickly and needed frequent adjustments, so I replaced itAs a result, I drove about 3,000 km afterwards and it hardly grew It didn't feel heavy or anything


  Xích xe RK BL420MRU-72 RK
  Dành cho: YAMAHA MATE80 V80 [Genuine links] 100 [Adaptability] ◎
  • YAMAHA MATE80 V80 [Genuine links] 100 [Adaptability] ◎
  • YAMAHA MATE70 76 V70 [Genuine links] 102 [Adaptability] ◎
  • YAMAHA MATE50 V50M|P [Genuine links] 100 [Adaptability] ◎
  • YAMAHA MATE50 00-02 V50 [Genuine links] 102 [Adaptability] ◎
  • ...và hơn thế nữa.

  I'm glad I bought it!

  Đăng Aug 15, 2019

  I heard that the chain is stretched badly, and I use it on the Large-sized motorcycles I was going to change to a seal chain to reduce the frequency of chain changes, and the labor cost at the time of delivery Because it is called "Service", I had it replaced It is not possible to replace it after 500Km


  Xích xe RK BL420MRU-72 RK
  Dành cho: YAMAHA MATE80 V80 [Genuine links] 100 [Adaptability] ◎
  • YAMAHA MATE80 V80 [Genuine links] 100 [Adaptability] ◎
  • YAMAHA MATE70 76 V70 [Genuine links] 102 [Adaptability] ◎
  • YAMAHA MATE50 V50M|P [Genuine links] 100 [Adaptability] ◎
  • YAMAHA MATE50 00-02 V50 [Genuine links] 102 [Adaptability] ◎
  • ...và hơn thế nữa.

  I think that it is better to drop the extra Grease before use.It scatters considerably.ChainBlack, I think personally is good.


Sản phẩm đã xem

TẠI SAO ?

CỬA HÀNG LỚN NHẤT
TẠI NHẬT BẢN

COUPON ĐẶC BIỆT,
GIẢM GIÁ, KHUYẾN MÃI

DỊCH VỤ GIAO HÀNG
NHANH, MIỄN PHÍ

* Cửa hàng TỐT NHẤTDUY NHẤT để có thể tìm kiếm hàng chính hãng Nhật Bản.
* Đăng ký ngay bây giờ để nhận ưu đãi bất ngờ và những quà tặng đặc biệt khác!
* Hơn 800,000 sản phẩm. KHÔNG khó để tìm kiếm phụ tùng mà bạn muốn.

HOẶC
TÀI KHOẢN CỦA BẠN ĐÃ ĐƯỢC TẠO!

Chúc mừng bạn! Tài khoản mới của bạn đã được tạo! Bây giờ với những đặc quyền của thành viên, bạn có thể tích lũy được thêm nhiều kinh nghiệm mua sắm trực tuyến với chúng tôi. Nếu bạn có BẤT KỲ câu hỏi về hoạt động của cửa hàng trực tuyến này, vui lòng gửi mail đến Webike thông qua phần Liên hệ với chúng tôi.

Một email xác nhận sẽ được gửi đến địa chỉ email mà bạn đã cung cấp. Trong vòng 1 tiếng đồng hồ, nếu bạn vẫn chưa nhận được email thì vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Đăng ký xe máy của bạn để gia nhập Webiker!
Về dịch vụ "Góc Webiker" của chúng tôi
"TÌM KIẾM DỄ DÀNG"
Bạn có thể tìm kiếm những mặt hàng phù hợp với xe máy của bạn một cách dễ dàng!
"THÔNG TIN CÓ GIÁ TRỊ"
Bạn có thể nhận được những thông tin có giá trị,
ví dụ như: giảm giá đặc biệt, những sản phẩm mới và hơn thế nữa!
"ĐĂNG KÝ DỄ DÀNG"
Bạn có thể đăng ký một cách dễ dàng! Chỉ cần thông tin của
nhà sản xuất xe máy, tên và năm của đời xe!