We use cookies to provide and improve our services. By using our site, you consent to our Privacy Policy including cookie. Learn more
WEBIKE - Giảm Giá Tuần

Dây tăng áp NGK

Bởi: NGK
 Mã sản phẩm : L3R
Giá niêm yết: 610,324 VND (2,800 JPY)
Giá bán: 404,776~ VND (1,857 JPY)
Tiết kiệm :
~205,549 VND (Lên đến33%)
Điểm Webike nhận được: 19~đ (1%)
Please select the color of the cap and cords:
 • Plug Cord Color:Wine Red/Plug Cap Color:Wine Red | Màu dây cắm : Rượu vang đỏ / Màu nắp cắm : Rượu vang đỏ
  404,776 VND
 • Plug Cord Color:Yellow/Plug Cap Color:Color:Black | Màu dây cắm : Màu vàng / Màu nắp cắm : màu : Đen
  415,457 VND
 • Plug Cord Color:Blue/Plug Cap Color:Blue | Màu dây cắm : Màu xanh da trời / Màu nắp cắm : Màu xanh da trời
  404,776 VND
 • Plug Cord Color:Black/Plug Cap Color:Black | Màu dây cắm : Đen / Màu nắp cắm : Đen
  404,776 VND

Giá sản phẩm chưa bao gồm phí & Thuế. Tham khảo mức thuế nhập khẩu TẠI ĐÂY


Thông tin mua sắm
Thời gian giao hàng dự kiến sẽ được hiển thị khi bạn chọn tùy chọn của sản phẩm.
* Thời gian chuyển hàng và thời gian nhận hàng thì không được đảm bảo.
Ngay sau khi bạn đặt hàng, chúng tôi sẽ kiểm tra hàng trong kho của nhà sản xuất và xác nhận thời gian vận chuyển với bạn qua e-mail.
Dành cho

APRILIA RX50 (Aprilia) Required number:1

APRILIA SCARABEO50 -93 Jan-93 Required number:1

DUCATI 900SS 92-96 Required number:2

DUCATI 906PASO 89-90 Required number:2

 • A

 • APRILIA RX50 (Aprilia) Required number:1
 • APRILIA SCARABEO50 -93 Jan-93 Required number:1
 • D

 • DUCATI 900SS 92-96 Required number:2
 • DUCATI 906PASO 89-90 Required number:2
 • DUCATI MONSTER400 00- Required number:2
 • DUCATI MONSTER400 94-96 Required number:2
 • DUCATI MONSTER620 03.4 Required number:2
 • DUCATI MONSTER620 DARK 03.4 Required number:2
 • DUCATI MONSTER620 ie 03.4 Required number:2
 • DUCATI MONSTER900 93- Required number:2
 • DUCATI MONSTER900 93- S Required number:2
 • DUCATI SS800 03- Required number:2
 • DUCATI SS900 02- SPORT FF Required number:2
 • DUCATI SS900 02- SPORT HF Required number:2
 • DUCATI SS900 02- SPORT Required number:2
 • DUCATI SS900 89-96 SPORT FF Required number:2
 • DUCATI SS900 89-96 SPORT HF Required number:2
 • DUCATI SS900 89-96 SPORT Required number:2
 • DUCATI SS900 97- FF required number:2
 • DUCATI SS900 97- HF required number:2
 • DUCATI SS900 97- I.E. Required number:2
 • DUCATI SS900 97- Required number:2
 • DUCATI ST2 -97 Mar-97 Required number:2
 • H

 • HONDA 250T 81 - MC 07 Required number:2
 • HONDA 250T 81 - MC06 Required number:2
 • HONDA APE 100 02-08 HC 07 02.2 - 08.9 Required number:1
 • HONDA APE 50 01-07 AC16 01.2-07.12 Required number:1
 • HONDA BENLY50CD50 67 - CD 50 Required number:1
 • HONDA BENLY50CD50 87-98 CD 50 87.9 - 98.2 Required number:1
 • HONDA BENLY50CD50 97-07 CD 50 97.4-07 Required number:1
 • HONDA BENLY50CD50 98-07 CD 50 98.3-07 Required number:1
 • HONDA BENLY50CD90 66-80 66-80.8 Required number:1
 • HONDA BENLY50CD90 80-87 DC 90 80.9 - 87.8 Required number:1
 • HONDA BENLY50CD90 80-87 HA 03 3 80.9 - 87.8 Required number:1
 • HONDA BENLY50CD90 87 - DC 90 87.9 - Required number:1
 • HONDA BENLY50CD90 87 - HA 03 87.9 - Required number:1
 • HONDA BENLY50CD90 96 - HA 03 96.4 - Required number:1
 • HONDA CB125 01 - JC 06 01.3 - Required number:2
 • HONDA CB125 81 - JC 06 Required number:2
 • HONDA CB250 73- Required number:2
 • HONDA CB350 68- Required number:2
 • HONDA CB360 75- Required number:2
 • HONDA CB400 SUPERHAWKIII CB400D 80 - NC 04 Required number:2
 • HONDA CB400LC 82- Required number:2
 • HONDA CB400TII CB400T 77- Required number:2
 • HONDA CB50 73- JX I Required number:1
 • HONDA CB50 80- Required number:1
 • HONDA CB90 70- JX Required number:1
 • HONDA CB90 70- Required number:1
 • HONDA CD70 (BENLY50) K required number:1
 • HONDA CHALY 50 72-83 CF50 72-83.4 Required number:1
 • HONDA CHALY 50 83-88 CF50 83.4 - 88.3 Required number:1
 • HONDA CHALY 50 88 - CF50 88.3 - Required number:1
 • HONDA CHALY 70 72-83 (II) 72-83.4 Required number:1
 • HONDA CHALY 70 72-83 (III) 72-83.4 Required number:1
 • HONDA CHALY 70 83- 83.5 - Required number:1
 • HONDA CJ250T 76- Required number:2
 • HONDA CJ360T 76- Required number:2
 • HONDA CM250 80 - MC 04 80.10 - Required number:2
 • HONDA CR125 01 - JE 01 01.9 - Required number:1
 • HONDA CR125 82-96 JE 01 82 - 96.7 Required number:1
 • HONDA CR125 82-96 JE03 82-96.7 Required number:1
 • HONDA CR125 96-98 JE 01 96.7 - 98.7 Required number:1
 • HONDA CR125 98-01 JE01 98.8-01.9 Required number:1
 • HONDA CR125 98-01 JE03 98.8-01.9 Required number:1
 • HONDA CR250 01-05 ME03 01.9-05.1 Required number:1
 • HONDA CR250 05 - ME 03 05.1 - Required number:1
 • HONDA CR250 90-96 | 98-01 ME03 90.9-96.9 | 98.7-01.9 Required number:1
 • HONDA CR250 96 - 98 ME 0 3 96.9 - 98.6 Required number:1
 • HONDA CR80R/RII 87-02 87.9 - 02 HF 04 Required number:1
 • HONDA CR80R/RII 96-02 96.7-02 HF 04 Required number:1
 • HONDA CR80R/RII HE 04 Required number:1
 • HONDA CR85R/RII 02- 02.10 - HE 07 Required number:1
 • HONDA CREA SCOOPY AF 55 Required number:1
 • HONDA CRM50 88 - HD 11 88.3 - Required number:1
 • HONDA CRM50 88 - HD 12 88.3 - Required number:1
 • HONDA CUB DX 82.3 - 88.12 Required number:1 pc
 • HONDA CUB SDX 82.4 - Required number:1
 • HONDA CUB ST 82.3 - 88.12 Required number:1 pc
 • HONDA CUB press 50 88 - C50 88.2 - Required number:1
 • HONDA CUB90 81.3 - 82.3 Required number:1
 • HONDA DAX 70 - ST 50 Required number:1
 • HONDA DAX 95 - ST 50 95.2 - Required number:1
 • HONDA DAX70 69- Required number:1
 • HONDA DIO (4Cycle) 01-07 AF56 01.3-07 Required number:1
 • HONDA DIO (4Cycle) 01-07 AF57 01.3-07 Required number:1
 • HONDA DIO (4Cycle) 02-04 AF57 02.3-04.2 Required number:1
 • HONDA FORESIGHT 97-07 MF04 97.6-07 Required number:1 piece
 • HONDA FREEWAY 94 - MF03 94.2 - Required number:1
 • HONDA GIORCUB 99 - AF 53 99.8 - Required number:1
 • HONDA GORILLA 78- AB27 (Z50J) Required number:1
 • HONDA GORILLA 81- (Gold plating specification) Required number:1
 • HONDA GORILLA 85- Required number:1
 • HONDA GORILLA 98-07 AB27 98.2-07 Required number:1
 • HONDA JAZZ 86 - AC 09 86.4 - Required number:1
 • HONDA LEAD110 (EX) 08 - JF 19 08.1 - Required number:1
 • HONDA LITTLE CUB 96 - AA 01 96.12 - Required number:1
 • HONDA LITTLE CUB 96 - C50 96.12 - Required number:1
 • HONDA MONKEY 67-73 Z50 Required number:1
 • HONDA MONKEY 74 - AB22 Z50J Required number:1
 • HONDA MONKEY 81- Required number:1
 • HONDA MONKEY BAJA 91- Required number:1
 • HONDA MONKEY R AB22 Required number:1
 • HONDA MONKEY RT 85 - AB 22 85.5 - Required number:1
 • HONDA MONKEY SP 85.5 - AB 27 Required number:1 pc
 • HONDA MOTRA 82 - AD05 Required number:1
 • HONDA NS-1 91 - 95 AC 12 91.2 - 95.2 Required number:1
 • HONDA NS-1 95 - AC 12 95.3 - Required number:1
 • HONDA NSR80 87 - 89 HC 06 87.11 - 89.5 Required number:1
 • HONDA NSR80 89 - HC 06 89.6 - Required number:1
 • HONDA NSR80 R Required number:1
 • HONDA Nauty Dax 73- Required number:1
 • HONDA PS250 04 - 07 MF 09 04.6 - 07 Required number:1
 • HONDA R&P 77- Required number:1
 • HONDA SQUASH 82 - AB 11 Required number:1
 • HONDA ST90 (ST90) Required number:1
 • HONDA SUPER CUB 100 (CUB100 THAI) 94 - HA 05 94.1 - Required number:1
 • HONDA SUPER CUB 100 (CUB100 THAI) 94 - HA 06 94.1 - Required number:1
 • HONDA SUPER CUB 50 66-81 C50 66-81.2 Required number:1
 • HONDA SUPER CUB 50 89 - AA 01 1 89.1 - Required number:1
 • HONDA SUPER CUB 50Custom -88 -88.12 Required number:1
 • HONDA SUPER CUB 90 66-80 66-80.2 Required number:1
 • HONDA SUPER CUB 90 71-80 71 - 80.2 Required number:1
 • HONDA SUPER CUB 90 80- 80.3 - Required number:1
 • HONDA SUPER CUB 90 95 - HA 02 2 95.2 - Required number:1
 • HONDA SUPER CUB110 09 - 12 JA 07 09.6 - 12.3 Required number:1
 • HONDA SUPER CUB110PRO 09 - JA 07 09.10 - Required number:1
 • HONDA SUPER CUB70 69-82 Required number:69-82.3
 • HONDA SUPER CUB70 82 - C70 SDX 82.3 - Required number:1
 • HONDA SUPER CUB70 95 - C70 95.2 - Required number:1
 • HONDA TACT 86 - AF 13 86.4 - Required number:1
 • HONDA TLM50 76- Required number:1
 • HONDA VOCAL 83 - CK50 83.7 - Required number:1
 • HONDA WAVE125 04- Required number:1
 • HONDA XE50 76-79 Required number:1
 • HONDA XE75 76- Required number:1
 • HONDA XL50 80- Required number:1
 • HONDA XL80 80- Required number:1
 • HONDA XLR80 87- 87.8 - Required number:1
 • HONDA XR100MOTARD 05 - HD 13 05.2 - Required number:1
 • HONDA XR100R (For competition) 90 - HE 0 3 90.1 - Required number:1
 • HONDA XR50 MOTARD 05 - AD 14 05.2 - Required number:1
 • HONDA XR50R (For competition) Required number:1
 • HONDA XR80 86- 86.6 - Required number:1
 • HONDA Z50R 95- 95.7 - Required number:1
 • HONDA ZOOMER Required number:1
 • HONDA solo 03- 03.3 - Required number:1
 • K

 • KAWASAKI 125 TR Bobcat 70- Required number:1
 • KAWASAKI 250A1/A1SS 67-71 Required number:2
 • KAWASAKI 250A1/A1SS 72- KH 250 Required number:3
 • KAWASAKI 250TR 70- Required number:1
 • KAWASAKI 350SS MACHII (S2) 71-73 Required number:3
 • KAWASAKI 350TR Big horn 70- Required number:1
 • KAWASAKI 400SS MACHII (S3) 74 - KH 400 Required number:3
 • KAWASAKI 500SS MACHIII (H1) 69-72 H1 Required number:3
 • KAWASAKI 500SS MACHIII (H1) 73-75 H1 Required number:3
 • KAWASAKI 750SS MACHIV (H2) 71-73 H2 Required number:3
 • KAWASAKI 750SS MACHIV (H2) 74 - H2 Required number:3
 • KAWASAKI 750TURBO/Z750 Turbo 84- Required number:4
 • KAWASAKI 90SS 68 - G3SS Required number:1
 • KAWASAKI 90SS 69 - G3SS Required number:1
 • KAWASAKI 90TR TRAIL boss 70 - G3 TR Required number:1
 • KAWASAKI A1SS 67-71 Required number:2
 • KAWASAKI A1SS 72- KH 250 Required number:3
 • KAWASAKI A7SS 68-71 A7 Required number:2
 • KAWASAKI AE50 81 - AE 050 A Required number:1
 • KAWASAKI AE80 81 - AE 80 Required number:1
 • KAWASAKI AR125 83 - AR125A Required number:1
 • KAWASAKI AR125 83 - AR12A Required number:1
 • KAWASAKI AR50/S -83 AR 050 A - 83.10 Required number:1
 • KAWASAKI AR50/S 83- II 83.11 - Required number:1
 • KAWASAKI AR50/S 84 - AR 050 C S Required number:1
 • KAWASAKI AR80 81 - AR 080 A Required number:1
 • KAWASAKI AR80 81 - AR 080 C II Required number:1
 • KAWASAKI AV50 82-83 AV050A 82-83.10 Required number:1
 • KAWASAKI AV50 83 - AV 0 50 A 83.11 - Required number:1
 • KAWASAKI Balkan 84 - Required number:2 *
 • KAWASAKI Coyote 69 - MB1 Required number:1
 • KAWASAKI GPZ400 83 - ZX 400 A Required number:4
 • KAWASAKI GPZ500 84- Required number:4
 • KAWASAKI GPz1100 83- Required number:2 *
 • KAWASAKI GPz400F/F2 83- ZX 400 A Required number:4
 • KAWASAKI GPz400F/F2 84- Required number:4
 • KAWASAKI GPz750/F 83- ZX750A Required number:4
 • KAWASAKI KC125 76 - KC 125 Required number:1
 • KAWASAKI KC90 77 KC 90 A Required number:1
 • KAWASAKI KC90 78 - 79 KC 90 A Required number:1
 • KAWASAKI KDX125/SR 90- A (DX125A) Required number:1
 • KAWASAKI KDX220SR 94- KDX220A (DX220A) 94.4 - Required number:1
 • KAWASAKI KDX220SR 94- KDX220B (DX220B) 94.4 - Required number:1
 • KAWASAKI KDX250 83 - Required number:1 pc
 • KAWASAKI KDX250R (For competition) 90- KDX250D (DX250D) 90.12 - Required number:1
 • KAWASAKI KDX250SR 83- Required number:1
 • KAWASAKI KDX250SR 89-94 KDX200E (DX200E) Required number:1
 • KAWASAKI KDX250SR 89-94 KDX200G (DX200G) Required number:1
 • KAWASAKI KDX250SR 90- KDX250D (DX250D) 90.12 - Required number:1
 • KAWASAKI KDX250SR 91-92 KDX250F (DX250F) 91.3 - 92.3 Required number:1
 • KAWASAKI KDX250SR 92- KDX250F (DX250F) 92.3 - Required number:1
 • KAWASAKI KDX400 79 - KDX 400 Required number:1
 • KAWASAKI KDX50 04 - KDX 50 Required number:1
 • KAWASAKI KE125 -79 KE 125 A Required number:1
 • KAWASAKI KE125 80 - KE 125 A Required number:1
 • KAWASAKI KE250 79- Required number:1
 • KAWASAKI KE90 76-77 KE 90 Required number:1
 • KAWASAKI KE90 78-79 KE 90 Required number:1
 • KAWASAKI KH125 -79 Required number:1
 • KAWASAKI KH125 80 - KH 125 K Required number:1
 • KAWASAKI KH125 80 - KH 125 Required number:1
 • KAWASAKI KH250 76 - KH250 B Required number:3
 • KAWASAKI KH400 76 - KH 400 A Required number:3
 • KAWASAKI KH500 76 - H1 Required number:3
 • KAWASAKI KH90 77 KH 90 Required number:1
 • KAWASAKI KH90 78 - KH 90 Required number:1
 • KAWASAKI KL250 78-82 KL 250 A 78 - 82. 10 Required number:1
 • KAWASAKI KLX110 02-09 KLX110A (LX110A) Required number:1
 • KAWASAKI KLX125 04 - 09 KLX 125 L Required number:1
 • KAWASAKI KLX125 04 - 09 KLX 125 Required number:1
 • KAWASAKI KLX250 79- Required number:1
 • KAWASAKI KM90 77 - KM 90 Required number:1
 • KAWASAKI KMX125 86 - KMX 125 A Required number:1
 • KAWASAKI KMX200 87 - KMX 200 A 87.2 - Required number:1
 • KAWASAKI KR-1/S/R 88- KR 250 B Required number:2
 • KAWASAKI KR-1/S/R 89- KR 250 C Required number:2
 • KAWASAKI KR-1/S/R 89- KR250D Required number:2
 • KAWASAKI KRR150SE Required number:1
 • KAWASAKI KS-1 88 - 90 KMX 080 A 88 - 90.3 Required number:1
 • KAWASAKI KS-1 88 - 90 KMX 50 A 88 - 90.3 Required number:1
 • KAWASAKI KSR-1 90 - KMX 50 B 90.3 - Required number:1
 • KAWASAKI KSR-1 90 - KMX80B 90.3 - Required number:1
 • KAWASAKI KSR110 02- KL110A (KL110A) 02.11 - Required number:1
 • KAWASAKI KT250 74- Required number:1
 • KAWASAKI KT250 75- Required number:1
 • KAWASAKI KV75 77- Required number:1
 • KAWASAKI KX125 01-03 KX125L 01.4-03 Required number:1
 • KAWASAKI KX125 01-03 KX125M 01.4-03 Required number:1
 • KAWASAKI KX125 04-05 KX125M (KX125M) Required number:1
 • KAWASAKI KX125 74-82 74-82.9 Required number:1
 • KAWASAKI KX125 82 - 90 KX 125 F 82.9 - 90.7 Required number:1
 • KAWASAKI KX125 82 - 90 KX 125 G 82.9 - 90.7 Required number:1
 • KAWASAKI KX125 82 - 90 KX 125 H 82.9 - 90.7 Required number:1
 • KAWASAKI KX125 90 - 91 KX 125 H 90.8 - 91.8 Required number:1
 • KAWASAKI KX125 91 - 92 KX 125 H 91.9 - 92 Required number:1
 • KAWASAKI KX125 91 - 92 KX 125 J 91.9 - 92 Required number:1
 • KAWASAKI KX125 94 - 96 KX 125 K 94.7 - 96.7 Required number:1
 • KAWASAKI KX125 94 KX 125K Required number:1
 • KAWASAKI KX125 96-01 KX125K 96.7-01.3 Required number:1 piece
 • KAWASAKI KX125 96-01 KX125L 96.7-01.3 Required number:1
 • KAWASAKI KX250 01-04 KX 250 L 01.4 - 04 Required number:1
 • KAWASAKI KX250 01-04 KX250M 01.4-04 Required number:1
 • KAWASAKI KX250 75-82 Required number:75-82.10
 • KAWASAKI KX250 82 - 90 KX 250 F 82.10 - 90.8 Required number:1
 • KAWASAKI KX250 82 - 90 KX 250 G 82.10 - 90.8 Required number:1
 • KAWASAKI KX250 82 - 90 KX 250 H 82.10 - 90.8 Required number:1
 • KAWASAKI KX250 90 - 91 KX 250 H 90.9 - 91.8 Required number:1
 • KAWASAKI KX250 91 - 92 KX 250 J 91.9 - 92 Required number:1
 • KAWASAKI KX250 94 - 96 KX 250 K 94.7 - 96.7 Required number:1
 • KAWASAKI KX250 94 KX 250 K Required number:1
 • KAWASAKI KX250 96 - 98 KX 250 K 96.7 - 98.6 Required number:1
 • KAWASAKI KX250 98-01 KX250L 98.7-01.3 Required number:1
 • KAWASAKI KX60 -92-99 KX60B -92.8-99 Required number:1
 • KAWASAKI KX60 -94-99 KX60B-94.8-99 Required number:1
 • KAWASAKI KX60 93 KX 60 B Required number:1
 • KAWASAKI KX65 00-05 KX65A (KX065A) Required number:1
 • KAWASAKI KX65 06- KX65A (KX065A) Required number:1
 • KAWASAKI KX80/II -79 Required number:1
 • KAWASAKI KX80/II 80-82 Required number:80-82.10
 • KAWASAKI KX80/II 82-91 82.10 - 91.7 KX 80 M Required number:1
 • KAWASAKI KX80/II 82-91 82.10 - 91.7 KX 80 P Required number:1
 • KAWASAKI KX80/II 82-91 82.10 - 91.7 KX 80 S Required number:1
 • KAWASAKI KX80/II 82-91 82.10 - 91.7 KX 80 V Required number:1
 • KAWASAKI KX80/II 91-94|96-99 91.8 - 94.6 | 96.7 - 99 KX 80 S Required number:1
 • KAWASAKI KX80/II 91-94|96-99 91.8 - 94.6 | 96.7 - 99 KX 80 V Required number:1
 • KAWASAKI KX80/II 91-94|96-99 91.8 - 94.6 | 96.7 - 99 KX 80 X Required number:1
 • KAWASAKI KX80/II 91-94|96-99 91.8 - 94.6 | 96.7 - 99 KX 80 Z Required number:1
 • KAWASAKI KX80/II 94-96 94.7 - 96.7 KX 80 S Required number:1
 • KAWASAKI KX80/II 94-96 94.7 - 96.7 KX 80 V Required number:1
 • KAWASAKI KX85 01- KX85A (KX085B) Required number:1
 • KAWASAKI KX85-II 01- KX85A (KX085B) Required number:1
 • KAWASAKI Leostar Required number:1
 • KAWASAKI M10 65 - M10 Required number:1
 • KAWASAKI MeguroStaminaK2 62- Required number:2
 • KAWASAKI Pet M50 59 - M 50 Required number:1
 • KAWASAKI Pet M50 61- Required number:1
 • KAWASAKI Pet M50 67 - M50 Required number:1
 • KAWASAKI VOYAGER-1300 (ZN1300) 83- Required number:2 *
 • KAWASAKI VULCAN DRIFTER1500 99- VN1500J 99.3- (VNT50J) Required number:2 *
 • KAWASAKI VULCAN1500 00 - VNT 50 G Tourer FI VN 1500 L Required number:2 *
 • KAWASAKI VULCAN1500 87- Required number:2 *
 • KAWASAKI VULCAN1500 88 Required number:2 *
 • KAWASAKI VULCAN1500 Classic 00- VN1500N 00.3- (VNT50J) Required number:2 *
 • KAWASAKI VULCAN1500 Classic 96-98 VN1500D 96.4-98.2 (VNT50D) Required number:2 *
 • KAWASAKI VULCAN1500 Classic 98-99 VN1500E 98.2-99 (VNT50D) Required number:2 *
 • KAWASAKI VULCAN1500 Classic tourer 98-99 VN1500G 98.2-99 (VNT50G) Required number:2 *
 • KAWASAKI VULCAN1500 VULCAN Mean Streak 1600 02- VN1500P (VNT50P) Required number:2 *
 • KAWASAKI VULCAN800 CLASSIC VN1500F Required number:2 *
 • KAWASAKI VZ750 85 - VN 750 A Required number:2 pcs *
 • KAWASAKI Victor M150 Required number:1
 • KAWASAKI W1 S/SA 66- Required number:2
 • KAWASAKI W2 TT/SS 68- Required number:2
 • KAWASAKI W3/650RS 73- Required number:2
 • KAWASAKI Z1-R/Z1-RII 78- Required number:4
 • KAWASAKI Z1-R/Z1-RII 80- Required number:4
 • KAWASAKI Z1000 (Air cooling) 78- Required number:4
 • KAWASAKI Z1000 (Air cooling) Required number:4
 • KAWASAKI Z1000 MkII 79- Required number:4
 • KAWASAKI Z1000H 80- Required number:4
 • KAWASAKI Z1000J 81- Required number:2 *
 • KAWASAKI Z1000P (POLICE) KZ 1000 P Required number:4
 • KAWASAKI Z1000R 82- (KZ) 82 - Required number:2 *
 • KAWASAKI Z1000R 82- Required number:2 *
 • KAWASAKI Z1100 (KZ) 84- LTD required number:2 *
 • KAWASAKI Z1100 SPECTOR 82- Required number:2 *
 • KAWASAKI Z1100GP 81-82 Required number:2 *
 • KAWASAKI Z1300/KZ1300 78- Z1300 Required number:2 *
 • KAWASAKI Z1300/KZ1300 80- KZ 1300 Required number:2 *
 • KAWASAKI Z2 (750RS/Z750FOUR) 73 - 76 Z 2 Required number:2 *
 • KAWASAKI Z2 SPECTOR 82 - KZ 750 P Required number:4
 • KAWASAKI Z200 77 - KZ 200 A 77.7 - Required number:1
 • KAWASAKI Z250FS 80-82 KZ250C 80-82.11 Required number:1
 • KAWASAKI Z250FS 82 - KZ250 C 82.12 - Required number:1
 • KAWASAKI Z250FS 82 - KZ250 G 82.12 - Required number:1
 • KAWASAKI Z250FS 82 - KZ250 R 82.12 - Required number:1
 • KAWASAKI Z250FT 79 - KZ 250 A Required number:2
 • KAWASAKI Z250FT 81 - KZ 250 H Twin Required Number:2
 • KAWASAKI Z250LTD 80-82 KZ250C 80-82.11 Required number:1
 • KAWASAKI Z250LTD 82 - KZ250 C 82.12 - Required number:1
 • KAWASAKI Z250LTD 82 - KZ250 G 82.12 - Required number:1
 • KAWASAKI Z250LTD 82 - KZ250 R 82.12 - Required number:1
 • KAWASAKI Z250LTD 84 - Z250P Belt drive Required number:2
 • KAWASAKI Z400 (KZ) 74- RS required number:2
 • KAWASAKI Z400 (KZ) 75 - 76 KZ 400 Required number:2
 • KAWASAKI Z400 (KZ) 77 KZ 400 Required number:2
 • KAWASAKI Z400 (KZ) 78 - KZ 400 Required number:2
 • KAWASAKI Z400 (KZ) 79 - KZ 400 H Required number:2
 • KAWASAKI Z400 (KZ) 81 - KZ 400 K Required number:4
 • KAWASAKI Z400 (KZ) 81 - KZ 400 Required number:2
 • KAWASAKI Z400 (KZ) 82 - KZ 400 M GP Required number:4
 • KAWASAKI Z400FX/Z400J 79 - KZ 400 E Required number:4
 • KAWASAKI Z400LTD 79 - KZ 400 H Required number:2
 • KAWASAKI Z400LTD 81 - KZ 400 K Required number:4
 • KAWASAKI Z500 79 - KZ 500 Required number:4
 • KAWASAKI Z550 80- Required number:4
 • KAWASAKI Z550 81- FX KZ 550 B Required number:4
 • KAWASAKI Z550GP 82- Required number:4
 • KAWASAKI Z550LTD 80 - KZ 550 E Required number:4
 • KAWASAKI Z650 76 - KZ 650 B Required number:4
 • KAWASAKI Z650LTD 76 - KZ 650 D Required number:4
 • KAWASAKI Z750FX 76 - KZ 750 D Required number:2 *
 • KAWASAKI Z750FX 80 - KZ 750 E Required number:4
 • KAWASAKI Z750FXII/III 80- KZ 750E Required number:4
 • KAWASAKI Z750Four 76 - KZ 750 D Required number:2 *
 • KAWASAKI Z750GP 82 - KZ 750 R Required number:4
 • KAWASAKI Z750LTD 80 - KZ 750 H Required number:4
 • KAWASAKI Z750P (POLICE) 76 - KZ 750 P Required number:2 *
 • KAWASAKI Z900 (KZ900) 72 - Z1 Required number:2 *
 • KAWASAKI ZEPHYR400 89-95 ZR400C (ZR400C) 89.4 - 95 Required number:4
 • KAWASAKI ZEPHYR750 91-07 ZR750C 91.9-07 Required number:4
 • KAWASAKI ZEPHYR750 RS 96-07 ZR750D 96.2-07 Required number:4
 • KAWASAKI ZR-7/S 99 - ZR 750 F 99.3 - Required number:4
 • KAWASAKI ZR-7/S 99 - ZR 750 H 99.3 - Required number:4
 • KTM 125EXC -98 Street enduro Required number:1
 • KTM 125EXC 00- Street enduro Required number:1
 • KTM 125EXC 01- Street enduro Required number:1
 • KTM 125EXC 99 Street enduro Required number:1
 • KTM 125EXC Street enduro Required number:1
 • KTM 125SX 01 Required number:1
 • KTM 125SX 02- Required number:1
 • KTM 200EXC -99 Jan-99 Required number:1
 • KTM 200EXC 02- Required number:1
 • KTM 200EXC 99- Required number:1
 • KTM 200SX Required number:1
 • KTM 250EXC -98 Street enduro Required number:1
 • KTM 250EXC 03- Street enduro Required number:1
 • KTM 250EXC Street enduro Required number:1
 • KTM 300EXC -98 Required number:1
 • KTM 360EXC Required number:1
 • KTM 380EXC -98 Required number:1
 • KTM 60SX 99 Required number:1
 • KTM 65SX 99 Required number:1
 • KTM 85SX Required number:1
 • S

 • SUZUKI ADDRESS V100 73- (Reverse Import) Required number:1
 • SUZUKI AT125 71-74 Required number:1
 • SUZUKI BIRDIE 50 (2Cycle) 90- 90.11 - Required number:1
 • SUZUKI BIRDIE 50 (2Cycle) 91 - 95 BA 12 A 91.7 - 95.5 Required number:1
 • SUZUKI BIRDIE 50 (2Cycle) 95 - BA 14 A 95.5 - Required number:1
 • SUZUKI BIRDIE 50 (4Cycle) 73-91 73-91.6 Required number:1
 • SUZUKI BIRDIE 50 (4Cycle) 83-91 83.10-91.2 Required number:1
 • SUZUKI BIRDIE 50 (4Cycle) 91-95 91.3 - 95.4 Required number:1
 • SUZUKI BIRDIE 50 (4Cycle) 96 - BA 41 A 96.10 - Required number:1
 • SUZUKI BIRDIE 80 (4Cycle) 77- Required number:1
 • SUZUKI BIRDIE 80 (4Cycle) 84-91 84-91.2 Required number:1
 • SUZUKI BIRDIE 80 (4Cycle) 91-96 91.3 - 96.9 Required number:1
 • SUZUKI BIRDIE 80 (4Cycle) 96 - BC 41 A 96.10 - Required number:1
 • SUZUKI BIRDIE90 (4Cycle) 01 - BD 42 A 01.10 - Required number:1
 • SUZUKI CHOINORI 03-07 CZ41A 03.2-07 Required number:1
 • SUZUKI CHOINORI 03-07 CZ41A SS 03.12-07 Required number:1
 • SUZUKI COLLEDA SCRAMBLER 96 - K 50 96.9 - Required number:1
 • SUZUKI COLLEDA SPORT 96 - BA 15 A 96.3 - Required number:1
 • SUZUKI COLLEDAK50 67-91 K50 67-91.2 Required number:1
 • SUZUKI COLLEDAK50 91 - K50 91.3 - Required number:1
 • SUZUKI DF125 97 - SF44A E 97.9 - Required number:1
 • SUZUKI DF125 DJEBEL 93 - SF44A 93.5 - Required number:1
 • SUZUKI DF125 DJEBEL 93 - SF44A DJEBEL 125 SE 93.5 - SF44A Required number:1
 • SUZUKI DF200 DJEBEL 93 - SH42A 93.3 - Required number:1
 • SUZUKI DR-Z125L 04- Required number:1
 • SUZUKI DR125S 82 - SF13A Required number:1
 • SUZUKI DR200 96- SE Required number:1
 • SUZUKI DR600 85- Required number:1
 • SUZUKI FANFAN 82- 82.9 - Required number:1
 • SUZUKI FB90 02 - BD 42 A Required number:1
 • SUZUKI FB90 02 - BD 43 A Required number:1
 • SUZUKI FB90 BD 41A Required number:1
 • SUZUKI GAG 86 - LA 41 A 86.2 - Required number:1
 • SUZUKI GEMMA 125 82- CF41A Required number:1
 • SUZUKI GF250 85 - GJ 71 A Required number:2 *
 • SUZUKI GF250 85 - GJ 71 B S Required number:2 *
 • SUZUKI GN125 82 - NF 41 A E Required number:1
 • SUZUKI GN250E 82 - NJ 41 A Required number:1
 • SUZUKI GN400E 80- Required number:1
 • SUZUKI GN50 77- Required number:1
 • SUZUKI GN50E 81- Required number:1
 • SUZUKI GP125 78 - GP 125 Required number:1
 • SUZUKI GR650 83- Required number:2
 • SUZUKI GRASS TRACKER 04 - NJ 4 BA 04.4 - Required number:1
 • SUZUKI GS125E KATANA 82-94 82 - 94.5 Required number:1
 • SUZUKI GS250FW 83 - GJ 71 A Required number:2 *
 • SUZUKI GS250FW 83 - GJ 71 B Required number:2 *
 • SUZUKI GS50 05 - 07 NA 41 A 05. 2 - 07 Required number:1
 • SUZUKI GSX 250 E 80 - Required number:Quantity:2pc
 • SUZUKI GSX 250 L 80 - Required number:Quantity:2pc
 • SUZUKI GSX 250 T 80 - Required number:Quantity:2pc
 • SUZUKI GSX250 80 - Required number:Quantity:2pc
 • SUZUKI GT125 74- Required number:1
 • SUZUKI GT250 71- Required number:1
 • SUZUKI GT380 72- Required number:3
 • SUZUKI GT550 72- Required number:3
 • SUZUKI GT750 71- Required number:3
 • SUZUKI HUSTLER 71-78 Required number:1
 • SUZUKI HUSTLER Required number:71
 • SUZUKI JR50 78- Required number:1
 • SUZUKI JR80 Required number:1
 • SUZUKI K125 80-94 80-94.12 Required number:1
 • SUZUKI K90 67-91 K90 67-91.2 Required number:1
 • SUZUKI K90 91 - K 90 91 - Required number:1
 • SUZUKI KATANA50 AY50 Required number:1
 • SUZUKI LT80 (4 wheel Buggy) 87 - Required number:1
 • SUZUKI MARAUDER125 (GZ125) 98 - NF 48 A 98.3 - Required number:1
 • SUZUKI MINI (M50) 72 - Required number:1
 • SUZUKI OM50 77- Required number:1
 • SUZUKI PV50 79-83 Required number:1
 • SUZUKI PV50 93 - 95 NA 12 A 93 - 95.3 Required number:1
 • SUZUKI PV50 95 - PV 50 95.3 - Required number:1
 • SUZUKI PV50 95 - PV 50 S 95.3 - Required number:1
 • SUZUKI RA125 84 - SF13A Required number:1
 • SUZUKI RG 125 γ 85-91 NF13A 85-91.11 Required number:1
 • SUZUKI RG 125 γ 85-91 NG 11 F 85 - 91.11 Required number:1
 • SUZUKI RG 250 γ 78- Required number:2
 • SUZUKI RG 250 γ 83 - 88 GJ 21 83.2 - 88.3 Required number:2
 • SUZUKI RG 250 γ 83 - 88 GJ 21 A 83.2 - 88.3 Required number:2
 • SUZUKI RG 250 γ 83 - 88 GJ 21 B 83.2 - 88.3 Required number:2
 • SUZUKI RG 500 [gamma] (Gamma) 84 - HM 31 A Required number:4
 • SUZUKI RG125 78 - GT 125 E Required number:1
 • SUZUKI RG125 78 - GT 125 Required number:1
 • SUZUKI RG185 (GT185) 72- Required number:1
 • SUZUKI RG200 92 - NH 11 A 92.5 - Required number:1
 • SUZUKI RG400 85 - HK 31 A Required number:4
 • SUZUKI RG50 -79 E Required number:1
 • SUZUKI RG50 80- E-4 Required number:1
 • SUZUKI RG50γ 82-88 82 - 88.5 Required number:1
 • SUZUKI RG50γ 88 - NA 11 A 88.5 - Required number:1
 • SUZUKI RG80 81 - RG 80 E Required number:1
 • SUZUKI RGV250 (Gamma) 88 - 90 VJ 21 A 88.3 - 90.1 Required number:2
 • SUZUKI RH250 83-88 83-88.5 Required number:1
 • SUZUKI RH250 88 - SJ 11 B 88.6 - Required number:1
 • SUZUKI RH250 88 - SJ 11 C 88.6 - Required number:1
 • SUZUKI RM125 81-82 Required number:1
 • SUZUKI RM125 83-91 RF14A 83-91.6 Required number:1
 • SUZUKI RM125 96 - RF 15 A 96.8 - Required number:1
 • SUZUKI RM125 96 - RF 16 A 96.8 - Required number:1
 • SUZUKI RM250 77-81 Required number:1
 • SUZUKI RM250 91 - 96 RJ 16 A 91.8 - 96.8 Required number:1
 • SUZUKI RM250 96-01 RJ17A 96.9-01.5 Required number:1
 • SUZUKI RM50 79- Required number:1
 • SUZUKI RM80 77-83 LW Required number:1
 • SUZUKI RM80 77-83 Required number:1
 • SUZUKI RM80 90-93 90.7-93 Required number:1
 • SUZUKI RM80 90-93 LW 90.7-93 Required number:1
 • SUZUKI RM80 93-96 93-96.7 Required number:1
 • SUZUKI RM80 93-96 LW 93 - 96.7 Required number:1
 • SUZUKI RM80 96-02 RC12A 96.7-02 Required number:1
 • SUZUKI RM80 96-02 RC12B LW 96.7-02 Required number:1
 • SUZUKI RM85 03- L Required number:1
 • SUZUKI RM85 03- Required number:1
 • SUZUKI RMX250 94 - 96 PJ 12 A 94.12 - 96.3 Required number:1
 • SUZUKI RMX250 96 - PJ 13 A 96.4 - Required number:1
 • SUZUKI RMX250S 92 - 93 SJ 14 A 92.5 - 93 Required number:1
 • SUZUKI RMX250S 93 - SJ 14 A Required number:1
 • SUZUKI RV125VANVAN 74- Required number:1
 • SUZUKI RV200 VANVAN 02 - NH 41 A 02.3 - Required number:1
 • SUZUKI RV50VANVAN 74- S Required number:1
 • SUZUKI RV75VANVAN 74- Required number:1
 • SUZUKI RV90 VANVAN 71- Required number:1
 • SUZUKI SP370 78- Required number:1
 • SUZUKI ST250 03 - NJ 4 AA 03.12 - Required number:1
 • SUZUKI SUSIE 80- Required number:1
 • SUZUKI SWANY 80- Required number:1
 • SUZUKI Shot 84 - CA14B 84.3 - Required number:1
 • SUZUKI TS125 HUSTLER 79- Required number:1
 • SUZUKI TS125R 89 - SF 15 A 89.4 - Required number:1
 • SUZUKI TS200R 89 - SH12A 89.4 - Required number:1
 • SUZUKI TS250 HUSTLER 69-77 Required number:1
 • SUZUKI TS250 HUSTLER 78- Required number:1
 • SUZUKI TS400 HUSTLER 72- Required number:1
 • SUZUKI TS50HUSTLER 80-95 80-95.1 Required number:1
 • SUZUKI TS50HUSTLER 95 - SA 11 A 95.2 - Required number:1
 • SUZUKI TS80 HUSTLER 81- Required number:1
 • SUZUKI TS90 HUSTLER 70-81 Required number:1
 • SUZUKI WOLF200 92 - NH 11 A 92.5 - Required number:1
 • SUZUKI WOLF250 88 - VJ 21 A 88.6 - Required number:2
 • SUZUKI WOLF50 82-89 82-89.12 Required number:1
 • SUZUKI WOLF50 90 - NA 11 A 90.1 - Required number:1
 • SUZUKI Youdy 78 - FZ50 Required number:1
 • SUZUKI Youdy mini 78 - FY 50 G Required number:1
 • SUZUKI Youdy mini 78 - FY 50 J Required number:1
 • SUZUKI Youdy mini 78 - FY 50 L Required number:1
 • SUZUKI Youdy mini 78 - FY 50 Required number:1
 • SUZUKI ZILLION Required number:1
 • SUZUKI high 85- R Required number:1
 • Y

 • YAMAHA AG200 85 - 1 FE 85.2 - Required number:1
 • YAMAHA AT-1 69-71 Required number:1
 • YAMAHA AX125 71-74 Required number:2
 • YAMAHA BELUGA (CV80ED) Required number:1
 • YAMAHA BELUGA 81- (CV80E) Required number:1
 • YAMAHA BOXN 85 - 1 HV 85.4 - Required number:1
 • YAMAHA BW200 85- 85.2 - Required number:1
 • YAMAHA BW80 85- Required number:1
 • YAMAHA CARROT 79 - 3 L 5 Required number:1
 • YAMAHA CARROT 79 - 4 K 6 Required number:1
 • YAMAHA CHAMP 83 - CA 12 A 83.3 - Required number:1
 • YAMAHA CHAPPY 74- Required number:1
 • YAMAHA CHAPPY 75- Required number:1
 • YAMAHA CHAPPY 78- Required number:1
 • YAMAHA CHAPPY 80- Required number:1
 • YAMAHA CYGNUS -94 Required number:1
 • YAMAHA CYGNUS 180 82 - 25 G Required number:1
 • YAMAHA DT-1 68-71 Required number:1
 • YAMAHA DT125 74- Required number:1
 • YAMAHA DT125 88 - 3 FW RE 88.6 - Required number:1
 • YAMAHA DT125R 88 - 3 FW 88.6 - Required number:1
 • YAMAHA DT175 Required number:1
 • YAMAHA DT200R 84-88 84 - 88.5 Required number:1
 • YAMAHA DT200R 88 - 3 ET 88.6 - Required number:1
 • YAMAHA DT200WR 91-93 91.1 - 93.2 Required number:1
 • YAMAHA DT200WR 93 - 3XP 93.3 - Required number:1
 • YAMAHA DT230 LANZA (DT230) 97 - 4 TP 1 97.1 - Required number:1
 • YAMAHA DT230 LANZA (DT230) 97 - 4 TP 2 97.1 - Required number:1
 • YAMAHA DT250 71- Required number:1
 • YAMAHA DT360 74 Required number:1
 • YAMAHA DT400 75- Required number:1
 • YAMAHA DT50 87 - 93 3 LM 87.3 - 93.8 Required number:1
 • YAMAHA DT90 74- Required number:1
 • YAMAHA DX250 70-72 Required number:2
 • YAMAHA Excel 86- 86.5 - Required number:1
 • YAMAHA GEAR 94-07 (BA50) 94.9-07.10 Required number:1
 • YAMAHA GR50 76- Required number:1
 • YAMAHA GT80 72- Required number:1
 • YAMAHA GX250 78- GX 250 SP Required number:2
 • YAMAHA GX250 Required number:2
 • YAMAHA GX400 77- Required number:2
 • YAMAHA GX750 76- GX 750 SP Required number:3
 • YAMAHA HT-1 70-71 Required number:1
 • YAMAHA HT90 71-74 Required number:1
 • YAMAHA HX90 71-74 Required number:2
 • YAMAHA LYRIC 79- Required number:1
 • YAMAHA MAJESTY250 (4HC) 97 - 99 5 CG 1 97.11 - 99 Required number:1
 • YAMAHA MAJESTY250 (4HC) 97-99 5 CG 2 97.11 - 99 Required number:1
 • YAMAHA MAJESTY250 (4HC) 97-99 5 CG 3 97.11 - 99 Required number:1
 • YAMAHA MAJESTY250 (SG03J) 95-07 SG 03 J 95.8 - 07 Required number:1
 • YAMAHA MAJESTY250 (SG03J) 95-07 SG03J ABS 95.8-07 Required number:1 piece
 • YAMAHA MAJESTY250 (SG03J) 95-07 SG03J C 95.8-07 Required number:1
 • YAMAHA MALIC 79- Required number:1
 • YAMAHA MATE BUSINESSII Required number:1
 • YAMAHA MATE D Required number:1
 • YAMAHA MATE N Required number:1
 • YAMAHA MATE NEWS 90- 90.12 - Required number:1
 • YAMAHA MATE S Required number:1
 • YAMAHA MATE50 82- T50 D 22F Required number:1
 • YAMAHA MATE50 82- T50 ED 22F Required number:1
 • YAMAHA MATE50 82- T50 S 22 F Required number:1
 • YAMAHA MATE70 22K Required number:1
 • YAMAHA MATE70 4 AT required number:1
 • YAMAHA MATE70 71 - Required number:1
 • YAMAHA MATE70 71- Required number:1
 • YAMAHA MATE70 85.6 - Required number:1
 • YAMAHA MATE70 Required number:1
 • YAMAHA MATE80 82 - 90 18 E 0 D 82 - 90. 11 Required number:1
 • YAMAHA MATE80 82-90 3AE0 D 82-90.11 Required number:1
 • YAMAHA MATE80 88 - 3 KG 5 88.7 - Required number:1
 • YAMAHA MATE80 90 - 3 KG 2 D 90.11 - Required number:1
 • YAMAHA MATE80 90 - 3 KG 2 N 90.11 - Required number:1
 • YAMAHA MATE80 90 - 3 KG 3 D 90.11 - Required number:1
 • YAMAHA MATE80 90 - 3 KG 3 N 90. 11 - Required number:1
 • YAMAHA MATE80 90 - 3 KG 4 D 90. 11 - Required number:1
 • YAMAHA MATE80 90 - 3 KG 4 N 90.11 - Required number:1
 • YAMAHA MATE80 90 - 3 KG 5 D 90.11 - Required number:1
 • YAMAHA MATE80 90 - 3 KG 5 N 90.11 - Required number:1
 • YAMAHA MATE80 90 - 4 AW 1 D 90.11 - Required number:1
 • YAMAHA MATE80 90 - 4 AW 1 N 90.11 - Required number:1
 • YAMAHA MATE80 90 - 4 AW 2 D 90.11 - Required number:1
 • YAMAHA MATE80 90 - 4 AW 2 N 90.11 - Required number:1
 • YAMAHA MATE80 90 - 4 AW 3 D 90.11 - Required number:1
 • YAMAHA MATE80 90 - 4 AW 3 N 90.11 - Required number:1
 • YAMAHA MATE80 90 - 4 AW 4 D 90.11 - Required number:1
 • YAMAHA MATE80 90 - 4 AW 4 N 90.11 - Required number:1
 • YAMAHA MATE80 92 - 2 MK - 92.1 Required number:1
 • YAMAHA MATE80 92 - 22 L - 92.1 Required number:1
 • YAMAHA MATE80 92 - 22K - 92.1 Required number:1
 • YAMAHA MATE80 92 - 3 EJ 3 92.1 - Required number:1
 • YAMAHA MATE80 92 - 3 EJ 4 92.1 - Required number:1
 • YAMAHA MATE80 92 - 3 EJ 5 92.1 - Required number:1
 • YAMAHA MATE80 92 - 3 EJ 6 92.1 - Required number:1
 • YAMAHA MATE80 Required number:1
 • YAMAHA MATE90 71- Required number:1
 • YAMAHA MATE90 97 - 4 NM 97.1 - Required number:1
 • YAMAHA MR50 72- 72.6 - Required number:1
 • YAMAHA MR80 Required number:1
 • YAMAHA NEWS GEAR 96-07 (BA50) 96.6 - 07.10 Required number:1
 • YAMAHA PASETTA 81 - 5 M 0 81.4 - Required number:1
 • YAMAHA PASSOL 77- Required number:1
 • YAMAHA PASSOLII 82 - 2 E 9 Required number:1
 • YAMAHA PASSOLII 82 - 25 L Required number:1
 • YAMAHA PASSOLII 82 - 25K Required number:1
 • YAMAHA POCKE 80 - 4 UI Required number:1
 • YAMAHA POET 80- Required number:1
 • YAMAHA POPGAL 82- 82.7 - Required number:1
 • YAMAHA PW50 82- Required number:1
 • YAMAHA PW80 83- Required number:1
 • YAMAHA Passola 78 - 2T4 Required number:1
 • YAMAHA Passola 78 - 5 J3 Required number:1
 • YAMAHA R1-Z 90 - 3 XC 90.6 - Required number:2
 • YAMAHA RD125 74-75 Required number:2
 • YAMAHA RD125 76- Required number:2
 • YAMAHA RD250 73-75 Required number:2
 • YAMAHA RD250 76- Required number:2
 • YAMAHA RD350 73- Required number:2
 • YAMAHA RD400 76- Required number:2
 • YAMAHA RD50 74- Required number:1
 • YAMAHA RD50 74- SP required number:1
 • YAMAHA RD90 74- Required number:1
 • YAMAHA RT-1 (RT360) 70 Required number:1
 • YAMAHA RT-1 (RT360) 71-74 Required number:1
 • YAMAHA RX350 70- Required number:2
 • YAMAHA RX50 80- SP 80.8 - Required number:1
 • YAMAHA RX80 81- SP required number:1
 • YAMAHA RZ125 82-85 82-85.4 Required number:1
 • YAMAHA RZ125 82-85 S 82 - 85.4 Required number:1
 • YAMAHA RZ125 85- 85.4 - Required number:1
 • YAMAHA RZ250 RR 80.8 - 83.1 Required number:2
 • YAMAHA RZ250 RR 84.3 - Required number:2
 • YAMAHA RZ250R 83-86 83.2-86.6 Required number:2
 • YAMAHA RZ250R 86- 86.7 - Required number:2
 • YAMAHA RZ350 81-83 81.3 - 83.5 Required number:2
 • YAMAHA RZ350 RR 83.5 - Required number:Quantity:2pc
 • YAMAHA RZ350R 83- 83.5 - Required number:2
 • YAMAHA RZ50 98-07 5FC1 98.4-07 Required number:1
 • YAMAHA RZ50 98-07 5FC2 98.4-07 Required number:1
 • YAMAHA RZ50 98-07 RA 02 J 98.4 - 07 Required number:1
 • YAMAHA RZV500R 84 - 1 GG 84.5 - Required number:4
 • YAMAHA RZV500R 84 - 51 X 84.5 - Required number:4
 • YAMAHA SDR200 87 - 2 TV 87.6 - Required number:1
 • YAMAHA SR125 81 - 4 WP T Required number:1
 • YAMAHA SR125 81 - 4DD Required number:1
 • YAMAHA SR125 97 - 4 WP 3 97.2 - Required number:1
 • YAMAHA SR250 80- Required number:1
 • YAMAHA Slider50 Required number:1
 • YAMAHA TDR250 88 - 2 YK 88.1 - Required number:2
 • YAMAHA TDR50 88 - 3 FY 88.6 - Required number:1
 • YAMAHA TDR80 88 - 3GA 88.8 - Required number:1
 • YAMAHA TOWN MATE90 94 - 4 NM 4 94.6 - Required number:1
 • YAMAHA TOWNY 80- Required number:1
 • YAMAHA TRY 85 - 52 W 85.3 - Required number:1
 • YAMAHA TX650 74- Number of SP required:2
 • YAMAHA TY125 75- Required number:1
 • YAMAHA TY250 85- R Required number:1
 • YAMAHA TY250Z TY250 94 - 4ML 94.12 - Required number:1
 • YAMAHA TY350R 86- Required number:1
 • YAMAHA TY50 75- 75.2 - Required number:1
 • YAMAHA TY80 75- Required number:1
 • YAMAHA TZ250 73-94 Required number:2
 • YAMAHA TZ250 95 - 4 TW 1 Required number:2
 • YAMAHA TZM50 94 - 4 KJ R 94.3 - Required number:1
 • YAMAHA TZR125 94 - 3TY 94.2 - Required number:1
 • YAMAHA TZR250 85-89 85.11-89.2 Required number:2
 • YAMAHA TZR250 85-89 SP 85.11-89.2 Required number:2
 • YAMAHA TZR50 90-93 3 TU 90.2 - 93.3 Required number:1
 • YAMAHA TZR50 93-94 4 EU R 93.3 - 94.2 Required number:1
 • YAMAHA VIRAGO750 3 JLS required number:2
 • YAMAHA VIRAGO750 81 - 1 RW Required number:2
 • YAMAHA VIRAGO750 81 - 5 E 5 SP 81.3 - Required number:2
 • YAMAHA VIRAGO750 81 - 55 R Required number:2
 • YAMAHA VIRAGO750 82 - 5 K 0 E Required number:2
 • YAMAHA VOGEL 80 - 4 UI Required number:1
 • YAMAHA WR250Z 92-96 92.1 - 96.6 Required number:1
 • YAMAHA WR250Z 96 - 4 XK 2 96.7 - Required number:1
 • YAMAHA XJ400 80- D required number:4
 • YAMAHA XJ400 80- Required number of SP:4
 • YAMAHA XJ400 80- Required number:4
 • YAMAHA XJ650 80 - 16 F SP 80.7 - Required number:2 *
 • YAMAHA XJ650 80 - 4 J 6 SP 80.7 - Required number:2 *
 • YAMAHA XJ6DIVERSION 92 - 4 BRC S 92.8 - Required number:4
 • YAMAHA XJ6DIVERSION 92 - KE 7 N 92.8 - Required number:4
 • YAMAHA XJ750A 81- Required number:4
 • YAMAHA XJ750D 81- Required number:4
 • YAMAHA XJ750E 81- II Required number:4
 • YAMAHA XJ750E 81- Required number:4
 • YAMAHA XS250 80-82 SP 80 - 82.5 Required number:2
 • YAMAHA XS400 -83 -83.2 Required number:2
 • YAMAHA XS400 80-82 SP 80 - 82.5 Required number:2
 • YAMAHA XS400 82- SP 82.5 - Required number:2
 • YAMAHA XS400 83 - 30 V 83.2 - Required number:2
 • YAMAHA XS650 SPECIAL 78- Required number:2
 • YAMAHA XS750 SPECIAL Knife 78- Required number:3
 • YAMAHA XT125 82- 82.3 - Required number:1
 • YAMAHA XT200 82- Required number:1
 • YAMAHA XT250 80-83 80-83.3 Required number:1
 • YAMAHA XT400ARTESIA 82- Required number:1
 • YAMAHA XT500 81- Required number:1
 • YAMAHA XT600Z TENERE 4PT5 Necessary number:1
 • YAMAHA XZ400 82- D required number:2
 • YAMAHA XZ400 82- Required number:2
 • YAMAHA YB-1 96 - 58 E 96.1 - Required number:1
 • YAMAHA YB-1 FOUR 00 - 5 EJ 3 00.3 - Required number:1
 • YAMAHA YB-1 FOUR 00 - 5 EJ 6 00.3 - Required number:1
 • YAMAHA YB-1 FOUR 00 - 5 JE 1 00.3 - Required number:1
 • YAMAHA YB125 72- Required number:1
 • YAMAHA YB50 00- Required number:1
 • YAMAHA YB50 58 E Required number:1
 • YAMAHA YB50 73- Required number:1
 • YAMAHA YB50 99 58 E 7 Required number:1
 • YAMAHA YB90 73-79 Required number:1
 • YAMAHA YB90 80- Required number:1
 • YAMAHA YD125 89 - 3NS 89.4 - Required number:1
 • YAMAHA YD250 86-89 86.9 - 89.8 Required number:1
 • YAMAHA YD250 89 - 3 NU 89.9 - Required number:1
 • YAMAHA YF200 S (Buggy) 90.3 - 5 KJ 6 Required number:1 pc
 • YAMAHA YF200 S (Buggy) 90.3 - 5 KJ Required number:1 pc
 • YAMAHA YSR50 86 - 2 AL 86.5 - Required number:1
 • YAMAHA YSR80 86- Required number:1
 • YAMAHA YZ125 91-96 91.8 - 96.7 Required number:1
 • YAMAHA YZ125 96-98 96.7-98.8 Required number:1
 • YAMAHA YZ250 74-96 74-96.7 Required number:1
 • YAMAHA YZ250 96- 96.7 - Required number:1
 • YAMAHA YZ80 74-82 74-82.9 Required number:1
 • YAMAHA YZ80 93 - 00 CB 01 Required number:1
 • YAMAHA YZ80 93-00 CB02 Required number:1
 • U

 • ural Barbarian classic Required number:2
 • ural Decoration Classic Required number:2
 • ural Sports Man Required number:2
 • ural solo Required number:2
Xem tất cả
Liên kết liên quan đến mẫu xe
HONDA
250T BENLY CD90 CB90 CHALY70 (CF70) CR125 CR250 CRM50 SUPER CUB 100 (C100) SUPER CUB 90 (C90) DAX ST50 DAX70 (ST70) DIO 4st MONKEY RT ZOOMER (Ruckus, NPS50) Little Cub APE100 APE50 BENLY CD70 BENLY CD50 CB125 CB250 CB350 Super Sport CB360 CB400 SUPERHAWK III CB400LC CB400T (Hawk, Dream) CB50 CHALY CF50 CJ250T CJ360T CM250 CR80R CR85R/RII CREA SCOOPY (CHF50, Metropolitan, Jazz) SUPER CUB 50 (C50) SUPER CUB 50 CUSTOM PRESS CUB 50 SUPER CUB 70 (C70) FES250 FORESIGHT FREEWAY GIORCUB GORILLA JAZZ50 LEAD110 MONKEY MONKEY BAJA MONKEY R CT50 Motra NS-1 NSR80 PS250 (Big Ruckus) R&P SOLO SQUASH Super CUB 110 (C110) Super CUB 110 pro (C110 pro) TACT TLM50 VOCAL WAVE125 XE50 XE75 XL50 XL80 XLR80 XR100R XR100 Motard XR50R XR50 Motard XR80 Z50R NAUTY DAX ST90

YAMAHA
CARROT DT125R DT125 DT230 Lanza MAJESTY250 (4HC, YP250) MAJESTY250 (SG03J, YP250) MATE50 MATE80 Town Mate 90 Passol II PASSOLA RD50 RZ125 RZ350R RZ50 RZV500R SR125 TZR250 VIRAGO750 (XV750) XJ400 XJ6 Diversion XJ650 (Maxim) XJ750E XJ750D XJ750A XZ400 YB-1 FOUR YD125 YD250 YZ80 CHAMP AG200 AT-1 AX125 BELUGA BOXN BW200 BW80 CHAPPY CYGNUS125 CYGNUS180 DT-1 DT175 DT200 DT200WR DT250 (Trail250) DT360 DT400 DT50 DT90 DX250 EXCEL GEAR News Gear GR50 GT80 GX250 GX400 GX750 HT-1 HT90 HX90 LYRIC MALIC News Mate MATE80 Mate 90 MR50 MR80 PASETTA PASSOL POCKE POET POPGAL PW50 PW80 R1-Z RD125 RD250 RD350 RD400 RD90 RT360 (RT-1) RX350 RX50 RX80 RZ250R RZ350 SDR200 SLIDER50 SR250 (Exciter) TDR250 (Ultimate Dual) TDR50 TDR80 TOWNY TRY TX650 TY125 TY250 TY250Z SCOTISH TY350R TY50 TY80 TZ250 TZM50 TZR125 TZR50 FOGEL WR250Z XS250 XS400 XS650 Special XS750 Special XT125 XT200 XT250 XT400 ARTESIA XT500 XT600Z TENERE YB-1 YB125 YB50 YB90 YSR50 YSR80 YZ125 YZ250

SUZUKI
DJEBEL125 DR-Z125 FB90 GF250 GS250FW PV50 RG125 Gamma RGV125 Gamma RG250 RGV250 Gamma RH250 RM125 RM80 RM85 Eudy mini BIRDY50 Bardie 80 (4cycle) BIRDIE90 CHOINORI DF125 DJEBEL200 (DR200) DR125S DR200SE DR600 GAG (RB50, GSX-R50) GEMMA125 GN125 GN250E GN400 GN50E GP125 GR650 Tempter GRASS TRACKER (TU250G) GS125E KATANA GS50 GT125 GT250 GT380 Sebring GT550 Indy GT750 LeMans HI JR50 JR80 K125 K50 K90 KATANA50 MARAUDER125 (GZ125) RA125 RG185 RG200 Gamma RG400 RG50 RG50 (Gamma) RG500 Gamma RG80 RM250 RM50 RMX250 RMX250S RV125 VANVAN RV200 VANVAN RV50 VANVAN RV90 VANVAN SP370 TU250X (ST250) SWANY TS125 TS125R TS200R TS250 HUSTLER TS400 HUSTLER TS50 HUSTLER TS80 HUSTLER TS90 HUSTLER VANVAN75 WOLF200 WOLF250 (TV250) WOLF50 ZILLION SUSIE FanFan MAMETAN MINITAN YOUDY Colleda Sports COLLEDA SCRAMBLER SHOOT Berdie 50 (4cycle) ADDRESS V100 AT125

KAWASAKI
250A1/A1SS A1SS 90SS AR125 AR80 GPZ400 GPz400F/F2 GPZ750 KC125 KDX220 KDX250 KDX250R (For Competition) KH125 KLX125 KX125 KX250 KX60 KX80 KX85 KX85-II VULCAN1500 (VN1500) W1 W2 TT/SS Z1000 (KZ1000, Air-cooled) Z1000P (Police) Z1000H (KZ1000H) Z1000J (KZ1000J) Z1000R (KZ1000R) Z250FS Z250LTD (KZ250LTD) Z400LTD (KZ400LTD) Z400 (KZ400) Z650 Z650 LTD Z750 FOUR (KZ750) Z750FX (KZ750) Z750FXII/III ZR-7/S 125TR 250TR (TR250) 350A7 350TR 400SS 500SS (H1) W3 750SS (H2) 90TR TRAIL BOSS AE50 AE80 AR50/S AV50 GPz1100F GPZ500 KC90 KDX125 KDX400 KDX50 KE125 KE250 KE90 KH250 KH400 KH500 KH90 KL250 KLX110 KLX250 KM90 KMX125 KMX200 KR-1 KRR150SE KS-1 KSR-1 KSR110 KT250 KV75 (MT-1) KX65 M10 SS350 VOYAGER1300 (ZN1300) VULCAN1500 DRIFTER (VN1500) VULCAN1500 Classic/FI (VN1500) Valcan1500 Classic Tourer/FI VULCAN1500 Mean Streak VULCAN800 CLASSIC (VN800B) VZ750 Z1-R / Z1-RII Z1000 MkII (KZ1000 MkII) Z1100GP (KZ1100GP) Z1100 (KZ1100) Z1100 Spectre (KZ1100 Spectre) Z1300 (KZ1300) Z200 (KZ200) Z250FT Z400FX Z500 (KZ500) Z550 Z550GP Z550 LTD Z750GP Z750LTD (KZ750LTD) Z750P (POLICE) Z2 (750RS, Z750 Four) Z750SPECTRE GPZ750turbo Z900 (KZ900) ZEPHYR400 (ZR400) ZEPHYR750 ZEPHYR750RS VICTOR Pet M50 MEGURO Stamina K2 Leo Star

APRILIA
RX50 SCARABEO50

DUCATI
MONSTER620 MONSTER900 SS900 (Supersport) 900SS (Bevel) 900SS (Supersport) 906PASO MONSTER400 SS800 (Supersport) ST2

KTM
125EXC 125SX 200EXC 200SX 250EXC 300EXC 360EXC 380EXC 60SX 65SX 85SX
Xem tất cả
Mô tả sản phẩm dưới đây được tự động dịch bởi Google.
Mô tả
Số lượng : 1pc.
Hình dạng Cap : Loại L
Chiều dài cáp : 55cm

Đạt được để giữ giá trị điện trở xuống 1 / 10 loại cáp loại chung.
Mặc dù kháng cực kỳ thấp, nó ngăn ngừa tiếng ồn tia lửa bằng cách sử dụng các biến quanh co (Thô và dày đặc) Cấu trúc và lõi ferit cơ thể từ. Nó thể hiện khả năng đánh lửa và tăng tốc tuyệt vời.
Ngoài ra, nắp ánh sáng đầy màu sắc là bằng chứng vô cùng điện áp, chống rung và chống nước.
* Hình ảnh chỉ để tham khảo. Hình ảnh hiển thị có thể khác với sản phẩm thực tế.
* Chúng tôi khuyên bạn nên thay đổi tất cả các phích cắm khi thay thế một dây cắm.
Các mô hình áp dụng với ký hiệu "*", yêu cầu tổng cộng 2 cáp bao gồm sản phẩm này.
Quantity: 1pc.
Cap Shape: L Type
Cable Length: 55cm

Achieved to hold down the resistance value to 1/10 of the general type cable.
While being ultra low resistant, it prevents the spark noise by adopting the variable pitch winding (rough & dense) structure and magnetic body ferrite core. It demonstrates excellent ignitionability and acceleration performance.
Also, the colorful light cap is extremely voltage proof, vibration proof and water proof.
* The image is only for reference. The shown image may differ from the actual product.
* We recommend you to change all plugs when replacing a plug cord.
Applicable models with "*" symbol, require total 2 cables including this product.
Ghi chú
* Hình ảnh chỉ mang tính minh họa. Hình ảnh có thể khác sản phẩm thực tế.
Chú ý
* Nếu trong đó có bao gồm chỉ dẫn thì cũng được viết bằng tiếng Nhật.
Đánh giá của khách hàng đối với sản phẩm này
 • Điểm đánh giá của khách hàng

Xuất sắc

(40)

Rất tốt

(31)

Trung bình

(10)

Kém

(0)

Rất tệ

(0)

Vui lòng chia sẻ suy nghĩ của bạn với những khách hàng khác
VIẾT ĐÁNH GIÁ

Những bài đánh giá gần đây cho sản phẩm này hoặc những sản phẩm tương tự  * Xin lưu ý đánh giá cho sản phẩm hoặc thông số kỹ thuật có thể khác nhau hoặc giống nhau .


  Dây tăng áp NGK NGK
  Dành cho: APRILIA RX50 (Aprilia) Required number:1
  • APRILIA RX50 (Aprilia) Required number:1
  • KTM 60SX 99 Required number:1
  • DUCATI SS900 97- FF required number:2
  • KAWASAKI Leostar Required number:1
  • ...và hơn thế nữa.

  My Honda C70 NGK Power Cable

  Đăng Jun 25, 2019

  Product received in good condition and nice packaging. Installed the power cable to my Honda C70 by following the attached instruction. The power cable helps the spark plug to produce strong spark for better combustion.


  Dây tăng áp NGK NGK
  Dành cho: APRILIA RX50 (Aprilia) Required number:1
  • APRILIA RX50 (Aprilia) Required number:1
  • KTM 60SX 99 Required number:1
  • DUCATI SS900 97- FF required number:2
  • KAWASAKI Leostar Required number:1
  • ...và hơn thế nữa.

  Honda C70 NGK Power Cable

  Đăng Jun 25, 2019

  Product arrived ingood condition.
  Immediately installed the power cable according to the instructions attached.
  Tested the power cable after install and functioning well....


  Dây tăng áp NGK NGK
  Dành cho: APRILIA RX50 (Aprilia) Required number:1
  • APRILIA RX50 (Aprilia) Required number:1
  • KTM 60SX 99 Required number:1
  • DUCATI SS900 97- FF required number:2
  • KAWASAKI Leostar Required number:1
  • ...và hơn thế nữa.
  Bởi bioNico (3)TừItaly

  Cavo veramente cool
  Di facile montaggio grazie alle istruzioni semplici,in coppia ad una candela iridium
  Prezzo, spedizione e tempi di consegna ok...


  Dây tăng áp NGK NGK
  Dành cho: APRILIA RX50 (Aprilia) Required number:1
  • APRILIA RX50 (Aprilia) Required number:1
  • KTM 60SX 99 Required number:1
  • DUCATI SS900 97- FF required number:2
  • KAWASAKI Leostar Required number:1
  • ...và hơn thế nữa.

  Review

  Đăng May 1, 2018
  Bởi NO NAME (3)TừThailand

  หลังจากได้รับสินค้า ก็ศึกษาคู่มือที่แถมมาด้วยซึ่งดูแล้วเข้าใจได้ ใครอ่านไม่ออกก็สามารถติดตั้งได้ ตัวสายให้ความยาวมาสำหรับตัดให้พอดีกับรถของแต่ละรุ่น ตัวปลั๊กทำมาสำหรับขั้วหัวเทียนใหญ่ แต่ก็แถมตัวแปลงหัวมาให้สำหรับหัวเทียนขั้วเล็ก ไม่ต้องหาซื้อเพิ่มให้ยุ่งยาก หลังจากติ้ดตั้งแล้ว ถ้ารถเดิมๆก็อาจไม่รู้สึกได้ แต่มาตรวัดอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันก็ประหยัดขึ้...


  Dây tăng áp NGK NGK
  Dành cho: APRILIA RX50 (Aprilia) Required number:1
  • APRILIA RX50 (Aprilia) Required number:1
  • KTM 60SX 99 Required number:1
  • DUCATI SS900 97- FF required number:2
  • KAWASAKI Leostar Required number:1
  • ...và hơn thế nữa.
  Bởi Anuwat (45)TừThailand

  สายหัวเทียน ซิลิโคน จาก NGK ตัวสายเป็นซิลิโคน นิ่มและสมารถจัดท่าทางการติดตั้งใช้งานได้ง่าย
  ตัวสายที่แถมมาให้ค่อนข้างยาว และยังมาพร้อมกับหัวข้อต่ออย่างดี


Sản phẩm đã xem

TẠI SAO ?

CỬA HÀNG LỚN NHẤT
TẠI NHẬT BẢN

COUPON ĐẶC BIỆT,
GIẢM GIÁ, KHUYẾN MÃI

DỊCH VỤ GIAO HÀNG
NHANH, MIỄN PHÍ

* Cửa hàng TỐT NHẤTDUY NHẤT để có thể tìm kiếm hàng chính hãng Nhật Bản.
* Đăng ký ngay bây giờ để nhận ưu đãi bất ngờ và những quà tặng đặc biệt khác!
* Hơn 800,000 sản phẩm. KHÔNG khó để tìm kiếm phụ tùng mà bạn muốn.

HOẶC
TÀI KHOẢN CỦA BẠN ĐÃ ĐƯỢC TẠO!

Chúc mừng bạn! Tài khoản mới của bạn đã được tạo! Bây giờ với những đặc quyền của thành viên, bạn có thể tích lũy được thêm nhiều kinh nghiệm mua sắm trực tuyến với chúng tôi. Nếu bạn có BẤT KỲ câu hỏi về hoạt động của cửa hàng trực tuyến này, vui lòng gửi mail đến Webike thông qua phần Liên hệ với chúng tôi.

Một email xác nhận sẽ được gửi đến địa chỉ email mà bạn đã cung cấp. Trong vòng 1 tiếng đồng hồ, nếu bạn vẫn chưa nhận được email thì vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Đăng ký xe máy của bạn để gia nhập Webiker!
Về dịch vụ "Góc Webiker" của chúng tôi
"TÌM KIẾM DỄ DÀNG"
Bạn có thể tìm kiếm những mặt hàng phù hợp với xe máy của bạn một cách dễ dàng!
"THÔNG TIN CÓ GIÁ TRỊ"
Bạn có thể nhận được những thông tin có giá trị,
ví dụ như: giảm giá đặc biệt, những sản phẩm mới và hơn thế nữa!
"ĐĂNG KÝ DỄ DÀNG"
Bạn có thể đăng ký một cách dễ dàng! Chỉ cần thông tin của
nhà sản xuất xe máy, tên và năm của đời xe!