Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trang web và nâng cao trải nghiệm của bạn. Bằng việc tiếp tục duyệt website, bạn đồng ý với Chính sách quyền riêng tư đã bao gồm cookie của chúng tôi. Tìm hiểu thêm
Thương hiệu ưu đãi trong tuần

Dây tăng áp NGK

Bởi: NGK
 Mã sản phẩm : X3R
Giá niêm yết: 623,422.8 VND (2,800 JPY)
Giá: 595,814.08 VND (2,676 JPY)
Tiết kiệm :
27,608.72 VND (4%)
Điểm Webike nhận được: 27đ (1%)
Please select the color of the cap and cords:
 • Plug Cord Color:Wine Red/Plug Cap Color:Wine Red | Màu dây cắm : Rượu vang đỏ / Màu nắp cắm : Rượu vang đỏ
  595,814.08 VND
 • Plug Cord Color:Yellow/Plug Cap Color:Color:Black | Màu dây cắm : Màu vàng / Màu nắp cắm : màu : Đen
  595,814.08 VND
 • Plug Cord Color:Blue/Plug Cap Color:Blue | Màu dây cắm : Màu xanh da trời / Màu nắp cắm : Màu xanh da trời
  595,814.08 VND
 • Plug Cord Color:Black/Plug Cap Color:Black | Màu dây cắm : Đen / Màu nắp cắm : Đen
  595,814.08 VND

Giá sản phẩm chưa bao gồm Thuế nhập khẩu. Tham khảo mức Thuế TẠI ĐÂY


Thông tin mua sắm
Thời gian giao hàng dự kiến sẽ hiển thị khi bạn chọn tùy chọn của sản phẩm.
* Thời gian chuyển hàng và thời gian nhận hàng thì không được đảm bảo.
Ngay sau khi bạn đặt hàng, chúng tôi sẽ kiểm tra hàng trong kho của nhà sản xuất và xác nhận thời gian vận chuyển với bạn qua e-mail.
Dành cho

HONDA CB1100F 83- Required number of pieces:4

HONDA CB350 72- 72.6- Required number of pieces:2 *

HONDA CB400 SUPERHAWKIII CB400D 80- MC03 required quantity:2 pieces

HONDA CB400F (2013-) 13- I. Required number of units:2 *

 • H

 • HONDA CB1100F 83- Required number of pieces:4
 • HONDA CB350 72- 72.6- Required number of pieces:2 *
 • HONDA CB400 SUPERHAWKIII CB400D 80- MC03 required quantity:2 pieces
 • HONDA CB400F (2013-) 13- I. Required number of units:2 *
 • HONDA CB400F (2013-) 13-II Required number of units:2 *
 • HONDA CB400FOUR (air-cooled) 75- Required number of pieces:2 *
 • HONDA CB400T CB250N 77- The number of pieces required:2
 • HONDA CB500 74-79 74-79.1 Number of required parts:4
 • HONDA CB500 FOUR 71-73 Number of pieces required:4
 • HONDA CB500F 74-79 74-79.1 Number of required parts:4
 • HONDA CB750 95- L 95.12- RC42 required number of pins:2 *
 • HONDA CB750 Four(CB750K) 78- RC01 required number of pins:2 *
 • HONDA CB750Custom 80- Exclusive required:2 pcs *
 • HONDA CB750F 92- F2 92.2- RC42 required number of pins:2 *
 • HONDA CBX125 84-93 F 84-93.2 Necessities:1
 • HONDA CBX125 93- F 93.3- JC11 Number of pieces required:1
 • HONDA GL1100GOLD WING 80- Required number of pieces:4
 • HONDA GL1200 ASPENCADE 82- Required number of pieces:4
 • HONDA NIGHTHAWK750 91- 91.7- RC39 required number of pins:2 *
 • HONDA VT250 INTEGRA 82- 82.6- Required number of pieces:2
 • HONDA VT250 INTEGRA 84-87 84.9-87.8 Necessities:2
 • HONDA VT250 SPADA 88- 88.12- MC20 required number of pins:2
 • HONDA VTR250 98-07 98.1-07 MC33 required number of pins:2
 • HONDA VTZ250 87-88 87.8-88.6 Number of pieces required:2
 • HONDA VTZ250 88- 88.6- Required number of pieces:2
 • K

 • KAWASAKI 250TR 02-06 (BJ250F) B.J.250F Necessities:1
 • KAWASAKI 250TR 07- (BJ250F) BJ250K Necessities:1
 • KAWASAKI D Tracker 98-07 98.2-07 KLX250J LX250E Required quantity:1 pc.
 • KAWASAKI D Tracker 98-07 98.2-07 KLX250M LX250E Required quantity:1 pc.
 • KAWASAKI D-TRACKER-X 08- 08.4- (LX250V) KLX250V Necessary quantity:1 pc
 • KAWASAKI ELIMINATOR 125 97- 97.7- (BN125A) BN125A Necessary quantity:1 piece
 • KAWASAKI EN400 85-88 Twin 85-88.11 EN400A Required quantity:2
 • KAWASAKI EN400 88- Twin 88.12- EN400A Required quantity:2 pcs
 • KAWASAKI EN400 94- (EN400B) EN400C Required number of pins:2
 • KAWASAKI EPSILON150 02- 02.3- SC250A CJ42B Required number of units:1
 • KAWASAKI EPSILON150 02- 02.3- SC250B CJ43B Required number of units:1
 • KAWASAKI ESTRELLA 92-07 92.5-07.2 BJ250B BJ250A Necessities:1 pc
 • KAWASAKI ESTRELLA CUSTOM 96-07 96.3-07.2 (BJ250A) BJ250D Required number of pieces:1
 • KAWASAKI ESTRELLA CUSTOM 96-07 96.3-07.2 (BJ250A) BJ250E Required quantity:1 pc
 • KAWASAKI ESTRELLA CUSTOM 96-07 96.3-07.2 (BJ250A) BJ250H Required quantity:1 pc
 • KAWASAKI ESTRELLARS 02-07 02-07.2 (BJ250A) BJ250G Required number of parts:1
 • KAWASAKI ESTRELLARS 92-07 96.3-07.2 (BJ250A) BJ250C Required quantity:1 pc.
 • KAWASAKI ESTRELLARSCustom 96-07 96.3-07.2 (BJ250A) BJ250D Required number of pieces:1
 • KAWASAKI ESTRELLARSCustom 96-07 96.3-07.2 (BJ250A) BJ250E Required quantity:1 pc
 • KAWASAKI ESTRELLARSCustom 96-07 96.3-07.2 (BJ250A) BJ250H Required quantity:1 pc
 • KAWASAKI EX-4 94- 94.2- EX400B Necessities:2 pieces
 • KAWASAKI GPZ400S 86- EX400A Necessities:2 pieces
 • KAWASAKI GPz1100 83- Required number of pieces:2 *
 • KAWASAKI KL250 84- KL250D Required number of parts:1
 • KAWASAKI KLE400 91- 91.4- (LE400A) KLE400 required number of pieces:2
 • KAWASAKI KLR650 87- KL650A Required number of units:1
 • KAWASAKI KLX250 08- 08.4- (LX250S) KLX250S Number of pieces required:1
 • KAWASAKI KLX250 98-07 98.2-07 (LX250E) KLX250H Required number of parts:1
 • KAWASAKI KLX250ES 94- 94.3- KLX250D Required number of units:1
 • KAWASAKI KLX250R (for competition) -94 -94.3 KLX250D Required number of units:1
 • KAWASAKI KLX250R (for competition) 94- 94.3- KLX250F Necessary number of units:1
 • KAWASAKI KLX250SR -94 -94.3 KLX250E Required number of units:1
 • KAWASAKI KLX250SR 94- 94.3- KLX250E Required number of units:1
 • KAWASAKI KLX300R 96- 96.3- KLX300A Required number of units:1
 • KAWASAKI KLX400R (for competition) 03- Required number of units:1
 • KAWASAKI SUPER SHERPA 97-07 97.2-07 97.2-07 KL250G KL250G Required number of parts:1
 • KAWASAKI SUPER SHERPA 97-07 97.2-07 KL250G KL250H Required number of parts:1
 • KAWASAKI VN2000 VULCAN2000 04- (VNW00A) VN2000A Necessary quantity:2 pieces
 • KAWASAKI VOYAGER-1300 (ZN1300) Required number of units:4 *
 • KAWASAKI VULCAN DRIFTER1500 99- 99.3- (VNT50J) VN1500J Required number of wires:2 *
 • KAWASAKI VULCAN1500 00- TOURER FI VN1500L VNT50G Required number of units:2 *
 • KAWASAKI VULCAN1500 87- Required number of pieces:2 *
 • KAWASAKI VULCAN1500 88 Required number of units:2 *
 • KAWASAKI VULCAN1500 Classic 00- 00.3- (VNT50J) VN1500N Necessary number of wires:2 *
 • KAWASAKI VULCAN1500 Classic 96-98 96.4-98.2 (VNT50D) VN1500D Required quantity:2 pcs.
 • KAWASAKI VULCAN1500 Classic 98-99 98.2-99 98.2-99 (VNT50D) VN1500E Required number of contacts:2 *
 • KAWASAKI VULCAN1500 Classic tourer 98-99 98.2-99 (VNT50G) VN1500G Required number of units:2 *
 • KAWASAKI VULCAN1500 VULCAN Mean Streak 1600 02- (VNT50P) VN1500P Required number of wires:2 *
 • KAWASAKI VULCAN1600 Classic 03- Required number of pieces:2 *
 • KAWASAKI VULCAN1600 VULCAN Mean Streak 1600 03- Required number of pieces:2 *
 • KAWASAKI VULCAN400 91-94 91-94.3 91-94.3 EN400B Necessities:2
 • KAWASAKI VULCAN400 91-94 91-94.3 EN400C Required Numbers:2
 • KAWASAKI VULCAN400 94 EN400B Required number of units:2
 • KAWASAKI VULCAN400 94 EN400C Required number of units:2
 • KAWASAKI VULCAN800 CLASSIC VN1500F Required number of wires:2 *
 • KAWASAKI VZ750 85- VN750A Required number of pins:2 *
 • KAWASAKI Vulcan. 84- Required number of pieces:2 *
 • KAWASAKI Z1000J 81- Requires 2 pcs.
 • KAWASAKI Z1000R 82- (KZ) 82- Required number of pieces:2 *
 • KAWASAKI Z1000R 82- Required number of pieces:2 *
 • KAWASAKI Z1100 (KZ) 84- LTD required:2 pcs *
 • KAWASAKI Z1100 SPECTOR 82- Required number of pieces:2 *
 • KAWASAKI Z1100GP 81-82 Number of pieces required:2 *
 • KAWASAKI Z1300/KZ1300 80- Required number of pieces:4 *
 • S

 • SUZUKI 250SB 02- 02.2- LX250L Required number of pcs:1
 • SUZUKI BOULEVARDS50(INTRUDER800
 • SUZUKI DESPELADO400 96- 96.5- VK52A Necessity:2 pieces
 • SUZUKI DESPELADO400 96- X 96.5- VK52A Necessities:2 pieces
 • SUZUKI DESPELADO400 99- Winder 99.5- VK52B Necessary number of pieces:2
 • SUZUKI DESPELADO800(MARAUDER800/VZ800) 96- 96.11- VS53B Required number of units:2
 • SUZUKI DESPELADO800(MARAUDER800/VZ800) 96- X 96.11- VS53B Required number of pieces:2
 • SUZUKI GF250 85- GJ71A Necessity:2 pcs.
 • SUZUKI GF250 85- S GJ71B Necessities:2 pcs *
 • SUZUKI GRASS TRACKER 01-04 01.4-04.4 NJ47A Necessary quantity:1 pc.
 • SUZUKI GS1000E/S 78- Required number of pieces:2 *
 • SUZUKI GS1100 83- Number of GKs needed:2 *
 • SUZUKI GS250FW 83- GJ71A Necessity:2 pieces *
 • SUZUKI GS250FW 83- GJ71B Required number of pins:2 *
 • SUZUKI GS550 77- E. Required number of units:2 *
 • SUZUKI GS550 77- Required number of pieces:2 *
 • SUZUKI GS650G 81- 81- 81- GP71B Required number of units:2 *
 • SUZUKI GS750 77- E. Required number of units:2 *
 • SUZUKI GS750 77- G Required number of units:2 *
 • SUZUKI GS750 77- GL required:2 pieces *
 • SUZUKI GS750 77- Required number of pieces:2 *
 • SUZUKI GSX1100E 80- F required:4 pieces
 • SUZUKI GSX1100E 80- Required number of pieces:4
 • SUZUKI GSX1100S KATANA (KATANA) 00- 00.3- GU76A Required number of parts:4
 • SUZUKI GSX1100S KATANA (KATANA) 81-94 81-94.3 Required number of pieces:4
 • SUZUKI GSX1100S KATANA (KATANA) 94-00 94.3-00.3 94.3-00.3 GU76A Required number of parts:4
 • SUZUKI INTRUDER400 01- 01.3- VK54A Necessities:2 pieces
 • SUZUKI INTRUDER400 94- 94.4- VK51A Necessity:2 pieces
 • SUZUKI MARAUDER250 (GZ250) 98- 98.3- NJ48A Necessary quantity:1 pc.
 • SUZUKI SAVAGE400 92- 92.11- 92.11- NK41A Necessary quantity:1 pc.
 • SUZUKI SAVAGE400 92- 92.11- 92.11- NK41B Necessary quantity:1 pc.
 • SUZUKI SKYWAVE400 burgman 01- Winter version 01.11- CK42A Required number of units:1
 • SUZUKI SKYWAVE400 burgman 98-06 98.10-06.6 CK42A Required quantity:1 pc.
 • SUZUKI SKYWAVE400 burgman 98-06 98.10-06.6 CK43A Required quantity:1 pc.
 • SUZUKI SW-1 92- 92.2- 92.2- NJ45A Necessary quantity:1
 • SUZUKI TEMPTER 97- 97.4- 97.4- NK43A Necessary quantity:1 pc
 • SUZUKI VOLTY 00- 00.4- NJ47A Necessary quantity:1 pc.
 • SUZUKI VOLTY 94- C 94.11- NJ47A Necessary quantity:1
 • SUZUKI VOLTY 94- I 94.11- NJ47A Required number of units:1
 • SUZUKI VOLTY 94- II 94.11- NJ47A Required number of units:1
 • SUZUKI VOLTY 94- T 94.11- NJ47A Necessary quantity:1
 • SUZUKI XN85 TURBO 83- Required number of pieces:2 *
 • V

 • VS800GL) 01- 01.3- VS54A Required number of units:2
 • VS800GL) 90- 90.9- VS51A Necessities:4 pieces
 • VS800GL) 93- 93.5- 93.5- VS52C Required number of pieces:2
 • VS800GL) Intruder] GL required:2 pcs.
 • VS800GL) VS52C Required number of pcs:2 pcs
 • Y

 • YAMAHA DRAGSTAR400 CLASSIC 98- 98.3- 4TR6 required number of pins:2
 • YAMAHA DRAGSTAR400 CLASSIC 98- 98.3- 98.3- VH02J Required number of units:2
 • YAMAHA DRAGSTAR400 CLASSIC 98- 98.3- VH01J Required number of units:2
 • YAMAHA RENAISSA 96- 96.4- 4-DN Required number of samples:2
 • YAMAHA ROYALSTAR1300 4YP3 Necessities:4 pieces
 • YAMAHA ROYALSTAR1300 96- 96.4- 4WY 4WY required:2 pcs *
 • YAMAHA ROYALSTAR1300 Venture 4XY4 Required number of pieces:4
 • YAMAHA SEROW225 WE 00- 00.3- 5MP1 Required number of parts:1
 • YAMAHA SEROW225 WE 00- 00.3- DG08J Required number of pins:1
 • YAMAHA SR500 78-88 78-88.7 Number of samples required:1
 • YAMAHA SR500 78-88 SP 78-88.7 Necessities:1
 • YAMAHA SRX400 85-88 85.4-88.8 1JL 1JL Required quantity:1
 • YAMAHA SRX400 85-88 85.4-88.8 2NY 2NY Required number of samples:1
 • YAMAHA SRX400 88-90 88.8-90.2 3HU1 Required number of samples:1
 • YAMAHA SRX400 90- 90.2- 3VN1 required number of pins:1
 • YAMAHA SRX400 90- 90.2- 3VN2 Necessary number of units:1
 • YAMAHA SRX400 90- 90.2- 3VN5 required number of pins:1
 • YAMAHA SRX600 85-91 85.4-91.6 85.4-91.6 1JK Required number of samples:1
 • YAMAHA SRX600 91-92 91.7-92.5 3SX Required Numbers:1
 • YAMAHA VIRAGO400 83- SP 83.3- 26M required number of pins:4
 • YAMAHA VIRAGO400 87-91 87.3-91.2 Number of pieces required:4
 • YAMAHA VIRAGO400 91-92 91.3-92.7 91.3-92.7 Necessary numbers:2
 • YAMAHA VIRAGO400 92- 92.8- 92.8- 3JB Required quantity:2
 • YAMAHA XJ400 83- Z-S required number of pieces:4
 • YAMAHA XJ400 84- Z-E 84.4- Required number of pieces:4
 • YAMAHA XJ400 Z required:4 pieces
 • YAMAHA XJ650 80- SP 80.7- 16F Necessities:2 *
 • YAMAHA XJ650 80- SP 80.7- 4J6 Required Numbers:2 *
 • YAMAHA XJ900 84- Required number of pieces:4
 • YAMAHA XS1100 78- The number of pieces needed:4
 • YAMAHA XT400ARTESIA 91- 91.8- 4DW Required number of pieces:1
 • YAMAHA XT600Z TENERE 83- 39F required:1
 • YAMAHA XV1600WILD STAR Number of NC33 required:4 pieces
 • YAMAHA XVS1300 [DRUG STAR] 07- VP261 required:2 pcs
Xem tất cả
Liên kết liên quan đến mẫu xe
HONDA
CB1100F CB350 Super Sport CB400F (2013-) CB400 FOUR (CB400F) (Air cooled) CB500 Four CB500F CB750 CB750F CB750 Custom Exclusive CB750 Four (CB750K) CBX125 GL1100 GOLD WING GL1200 ASPENCADE VT250F/INTEGRA VT250 SPADA VTR250 (MC33) VTZ250 CB400 SUPERHAWK III CB750 NIGHTHAWK HAWK CB250N

YAMAHA
SR500 SRX400 SRX600 XJ400 XJ650 (Maxim) XJ900 (DIVERSION) XS1100 (XS Eleven, Maxim) XT400 ARTESIA XT600Z TENERE XV1600 XVS1300CU Stryker SEROW225WE DRAGSTAR 400 Classic (XVS400, V-Star400) VIRAGO400 (XV400) RENAISSA 250 (SRV250) ROYALSTAR1300 (XVZ1300)

SUZUKI
250SB (M250S) GF250 GS1000E/S GS1100 GS250FW GS550 GS650G GS750 GSX1100E GSX1100S KATANA (GS1100S) SW-1 XN85 TURBO INTRUDER400 (VS400) GRASS TRACKER (TU250G) SAVAGE400 (LS400) SKYWAVE400 (Burgman 400) TEMPTER400 DESPERADO400 DESPERADO800 (MARAUDER800,VZ800) BOULEVARD S50 (INTRUDER800, VS800GL) VOLTY (TU250X) MARAUDER250 (GZ250)

KAWASAKI
250TR (TR250) D-TRACKER D-TRACKER X EN400 EX-4 GPz1100F GPZ400S KL250 KLE400 KLR650 KLX250 KLX250ES KLX250R (For Competition) KLX250SR KLX300 KLX400R (for Competition) VZ750 Z1000J (KZ1000J) Z1000R (KZ1000R) Z1100 (KZ1100) Z1100GP (KZ1100GP) Z1100 Spectre (KZ1100 Spectre) Z1300 (KZ1300) ESTRELLA ESTRELLA RS ESTRELLA RS CUSTOM ESTRELLA Custom EPSILON 250 ELIMINATOR125 (EL125) SUPER SHERPA (KL250G, KL250H) VULCAN1500 (VN1500) VULCAN1500 Classic/FI (VN1500) Valcan1500 Classic Tourer/FI VULCAN1500 Mean Streak VULCAN1600 Classic (VN1600) VULCAN1600 Mean Streak (VN1600) VN2000 VULCAN2000 VULCAN400 (VN400) VULCAN800 CLASSIC (VN800B) VULCAN1500 DRIFTER (VN1500) VOYAGER1300 (ZN1300)
Xem tất cả
Mô tả sản phẩm dưới đây được tự động dịch bởi Google.
Mô tả
Số lượng : 1pc.
Hình dạng Cap : Loại 102 độ
Chiều dài cáp : 55cm

Cáp tổng hợp 1 / Giá trị trở kháng của 10.
Độ bền cực thấp của VariablePitch quanh co (Thô, vết thương chặt) Cấu trúc và tính chất từ ​​tính của việc sử dụng Ferrite-core và ngăn ngừa Spyrknoise, khả năng đánh lửa cao · Gia tốc.
Ánh sáng trong một Cap đầy màu sắc là một điện áp cao cấp · Chống địa chấn · Chúng tôi đạt được một không thấm nước.
* Chúng tôi khuyên bạn nên thay thế phích cắm khi thay dây cắm.
Đối với chiếc xe có [*] Được nêu trong cột mô hình tương ứng, cần phải có 2 loại cáp cùng với sản phẩm này.
Quantity: 1pc.
Cap Shape: 102-degrees Type
Cable Length: 55cm

It achieved 1/10th resistance value of general cable.
It prevents the occurrence of spark noise by adopting variable pitch winding (close winding, rough winding) structure and magnetic ferrite core while it is ultra low resistance, and it demonstrates excellent ignitability/acceleration.
In addition, it is colorful and lightweight cap that achieved a high level of withstand voltage/earthquake resistance/waterproof cap.
*We recommend to replace al the plug when replacing the plug cord.
For the vehicle whose [*] is stated in the corresponding model column, 2-types of cable are necessary together with this product.
Ghi chú
* Hình ảnh chỉ mang tính minh họa. Hình ảnh có thể khác sản phẩm thực tế.
Chú ý
* Nếu trong đó có bao gồm chỉ dẫn thì cũng được viết bằng tiếng Nhật.
Đánh giá của khách hàng đối với sản phẩm này
 • Điểm đánh giá của khách hàng

Xuất sắc

(47)

Rất tốt

(32)

Trung bình

(10)

Kém

(0)

Rất tệ

(0)

Vui lòng chia sẻ suy nghĩ của bạn với những khách hàng khác
VIẾT ĐÁNH GIÁ

Những bài đánh giá gần đây cho sản phẩm này hoặc những sản phẩm tương tự  * Xin lưu ý đánh giá cho sản phẩm hoặc thông số kỹ thuật có thể khác nhau hoặc giống nhau .


  Dây tăng áp NGK NGK
  Dành cho: KAWASAKI VULCAN1500 88 Required number of units:2 *
  • KAWASAKI VULCAN1500 88 Required number of units:2 *
  • HONDA VT250 SPADA 88- 88.12- MC20 required number of pins:2
  • HONDA VTZ250 87-88 87.8-88.6 Number of pieces required:2
  • HONDA VTR250 98-07 98.1-07 MC33 required number of pins:2
  • ...và hơn thế nữa.

  I have received the item. Fast delivery, took 10 only to arrived to Malaysia. I have not yet try it to my SR400. The item is well wrapped with bubble wrapping. Nice seller. Tq seller


  Dây tăng áp NGK NGK
  Dành cho: KAWASAKI VULCAN1500 88 Required number of units:2 *
  • KAWASAKI VULCAN1500 88 Required number of units:2 *
  • HONDA VT250 SPADA 88- 88.12- MC20 required number of pins:2
  • HONDA VTZ250 87-88 87.8-88.6 Number of pieces required:2
  • HONDA VTR250 98-07 98.1-07 MC33 required number of pins:2
  • ...và hơn thế nữa.

  NGK Power Cable

  Đăng Oct 11, 2019

  Привет Webike! Этот замечательный силовой кабель я купил в замен оригинального старого кабеля. Старый силовой кабель работал плохо и мопед дёргался при езде. Этот кабель сделан из мягкого силикона, свечной колпачок очень плотно сидит на свече зажигания. Этот колпачок рассчитан на свечу с металлическим наконечником, который имеется в комплекте. Сило...


  Dây tăng áp NGK NGK
  Dành cho: KAWASAKI VULCAN1500 88 Required number of units:2 *
  • KAWASAKI VULCAN1500 88 Required number of units:2 *
  • HONDA VT250 SPADA 88- 88.12- MC20 required number of pins:2
  • HONDA VTZ250 87-88 87.8-88.6 Number of pieces required:2
  • HONDA VTR250 98-07 98.1-07 MC33 required number of pins:2
  • ...và hơn thế nữa.

  my engine is 118cc bore up
  feels really fast response stroke and less viberation in high RPM
  you must use less resist ignition cable and iridium plug


  Dây tăng áp NGK NGK
  Dành cho: KAWASAKI VULCAN1500 88 Required number of units:2 *
  • KAWASAKI VULCAN1500 88 Required number of units:2 *
  • HONDA VT250 SPADA 88- 88.12- MC20 required number of pins:2
  • HONDA VTZ250 87-88 87.8-88.6 Number of pieces required:2
  • HONDA VTR250 98-07 98.1-07 MC33 required number of pins:2
  • ...và hơn thế nữa.

  My Honda C70 NGK Power Cable

  Đăng Jun 25, 2019

  Product received in good condition and nice packaging. Installed the power cable to my Honda C70 by following the attached instruction. The power cable helps the spark plug to produce strong spark for better combustion.


  Dây tăng áp NGK NGK
  Dành cho: KAWASAKI VULCAN1500 88 Required number of units:2 *
  • KAWASAKI VULCAN1500 88 Required number of units:2 *
  • HONDA VT250 SPADA 88- 88.12- MC20 required number of pins:2
  • HONDA VTZ250 87-88 87.8-88.6 Number of pieces required:2
  • HONDA VTR250 98-07 98.1-07 MC33 required number of pins:2
  • ...và hơn thế nữa.

  Honda C70 NGK Power Cable

  Đăng Jun 25, 2019

  Product arrived ingood condition.
  Immediately installed the power cable according to the instructions attached.
  Tested the power cable after install and functioning well....


Sản phẩm đã xem

TẠI SAO ?

CỬA HÀNG LỚN NHẤT
TẠI NHẬT BẢN

COUPON ĐẶC BIỆT,
GIẢM GIÁ, KHUYẾN MÃI

DỊCH VỤ GIAO HÀNG
NHANH, MIỄN PHÍ

* Cửa hàng TỐT NHẤTDUY NHẤT để có thể tìm kiếm hàng chính hãng Nhật Bản.
* Đăng ký ngay bây giờ để nhận ưu đãi bất ngờ và những quà tặng đặc biệt khác!
* Hơn 800,000 sản phẩm. KHÔNG khó để tìm kiếm phụ tùng mà bạn muốn.

HOẶC
TÀI KHOẢN CỦA BẠN ĐÃ ĐƯỢC TẠO!

Chúc mừng bạn! Tài khoản mới của bạn đã được tạo! Bây giờ với những đặc quyền của thành viên, bạn có thể tích lũy được thêm nhiều kinh nghiệm mua sắm trực tuyến với chúng tôi. Nếu bạn có BẤT KỲ câu hỏi về hoạt động của cửa hàng trực tuyến này, vui lòng gửi mail đến Webike thông qua phần Liên hệ với chúng tôi.

Một email xác nhận sẽ được gửi đến địa chỉ email mà bạn đã cung cấp. Trong vòng 1 tiếng đồng hồ, nếu bạn vẫn chưa nhận được email thì vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Đăng ký xe máy của bạn để gia nhập Webiker!
Về dịch vụ "Góc Webiker" của chúng tôi
"TÌM KIẾM DỄ DÀNG"
Bạn có thể tìm kiếm những mặt hàng phù hợp với xe máy của bạn một cách dễ dàng!
"THÔNG TIN CÓ GIÁ TRỊ"
Bạn có thể nhận được những thông tin có giá trị,
ví dụ như: giảm giá đặc biệt, những sản phẩm mới và hơn thế nữa!
"ĐĂNG KÝ DỄ DÀNG"
Bạn có thể đăng ký một cách dễ dàng! Chỉ cần thông tin của
nhà sản xuất xe máy, tên và năm của đời xe!