We use cookies to provide and improve our services. By using our site, you consent to our Privacy Policy including cookie. Learn more
  • PRIVACY POLICY

Chính sách quyền riêng tư


Webike Global Co.,Ltd. (sau đây gọi là “Webike Nhật Bản” hoặc “Chúng tôi”) tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ nó thông qua việc tuân thủ chính sách này. Với chính sách bảo mật này, chúng tôi muốn thông báo cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn sử dụng trang web này.

Cơ quan chịu trách nhiệm:

Webike Global Co.,Ltd.

Giám đốc điều hành: Yasuo Kusuyama

1-5-6 KATSURADAI AOBA-KU YOKOHAMA-SHI KANAGAWA 227-0034
Chính sách này mô tả những thông tin mà chúng tôi có thể thu thập từ bạn hoặc bạn có thể cung cấp khi truy cập trang web japan.webike.net hoặc các tên miền khác cùng hệ thống mà chúng tôi điều hành và các hoạt động thu thập, sử dụng, duy trì, bảo vệ và tiết lộ các thông tin đó.

Chính sách này áp dụng cho thông tin chúng tôi thu thập:

・Trên Trang web này.
・trong e-mail, tin nhắn văn bản và các tin nhắn điện tử khác giữa bạn và Trang web.
・khi bạn tương tác với quảng cáo và ứng dụng của chúng tôi trên các trang web và dịch vụ của bên thứ ba, nếu các ứng dụng hoặc quảng cáo đó bao gồm các liên kết đến chính sách này.

Không áp dụng cho thông tin được thu thập bởi:

・kênh ngoại tuyến hoặc bất kỳ phương tiện nào khác, bao gồm bất kỳ website khác được điều hành bởi Webike Global hoặc bên thứ ba; hoặc
・bên thứ ba, bao gồm thông qua bất kỳ ứng dụng hoặc nội dung nào (bao gồm cả quảng cáo) có thể liên kết đến hoặc có thể truy cập được từ Trang web.

Vui lòng đọc kỹ để hiểu các chính sách và thực tế hoạt động của chúng tôi liên quan đến thông tin của bạn và cách chúng tôi sẽ xử lý thông tin đó. Nếu bạn không đồng ý với các chính sách và cách xử lý của chúng tôi, bạn có thể lựa chọn không sử dụng Trang web của chúng tôi. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Trang web này, bạn đồng ý với chính sách bảo mật. Chính sách này có thể thay đổi theo thời gian. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web sau khi chúng tôi thực hiện các thay đổi được coi là chấp nhận các thay đổi đó, vì vậy vui lòng kiểm tra chính sách định kỳ để biết các bản cập nhật.
Chúng tôi thu thập một số loại thông tin về Người dùng trang web của chúng tôi, bao gồm:

・nhận dạng cá nhân, chẳng hạn như tên, địa chỉ bưu điện, địa chỉ e-mail, số điện thoại hoặc bất kỳ số nhận dạng nào khác mà có thể liên hệ được với bạn trực tuyến hoặc ngoại tuyến (“thông tin cá nhân”); và/hoặc
・về kết nối internet của bạn, thiết bị bạn sử dụng để truy cập trang web của chúng tôi và chi tiết sử dụng.

Chúng tôi thu thập thông tin này bằng cách:

・trực tiếp từ bạn (khi bạn cung cấp cho chúng tôi).
・cách tự động khi bạn điều hướng đến trang web. Thông tin được thu thập tự động có thể bao gồm: các chi tiết sử dụng, địa chỉ IP và thông tin được thu thập thông qua cookie, đường dẫn web....
・từ bên thứ ba, ví dụ: các đối tác kinh doanh của chúng tôi.
Thông tin chúng tôi thu thập thông qua trang web có thể bao gồm:

・thông tin mà bạn cung cấp khi điền vào các biểu mẫu trên trang web. Điều này bao gồm thông tin được cung cấp tại thời điểm đăng ký nhận bản tin, đăng ký dịch vụ của chúng tôi hoặc yêu cầu các dịch vụ khác. Chúng tôi cũng có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin khi bạn báo cáo sự cố xảy ra đối với trang web.
・bản ghi và bản sao thư của bạn (bao gồm cả địa chỉ e-mail), nếu bạn liên hệ với chúng tôi.
・chi tiết về các giao dịch bạn thực hiện thông qua trang web và về việc thực hiện các đơn đặt hàng. Bạn có thể được yêu cầu cung cấp thông tin tài chính trước khi đặt hàng qua trang web của chúng tôi.
・chi tiết về các tìm kiếm trên trang web và các lần nhấp vào nút cũng ghi lại bởi bên thứ ba.


Bạn cũng có thể cung cấp thông tin để được xuất bản hoặc hiển thị (sau đây gọi là “được đăng”) trên các khu vực cộng đồng của trang web, hoặc gửi đến những người dùng khác của hoặc các bên thứ ba (sau đây gọi chung là “Đóng góp từ người dùng”). Đóng góp từ người dùng được đăng và gửi cho người khác với rủi ro của riêng bạn. Mặc dù bạn có thể thiết lập một số cài đặt bảo mật nhất định cho thông tin đó bằng cách đăng nhập vào hồ sơ tài khoản của mình, nhưng xin lưu ý rằng không có biện pháp bảo mật nào là hoàn hảo hoặc không thể xuyên thủng. Ngoài ra, chúng tôi không thể kiểm soát hành động của những người dùng khác trên trang web mà bạn chọn để chia sẻ đóng góp từ người dùng của mình. Do đó, chúng tôi không thể và không đảm bảo rằng những đóng góp từ người dùng của bạn sẽ không bị những người không có thẩm quyền xem.
Khi bạn truy cập và tương tác với trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể sử dụng công nghệ thu thập dữ liệu tự động để thu thập một số thông tin nhất định về thiết bị, các hành động và hình thức duyệt web của bạn, bao gồm:

・thông tin chi tiết về những lần bạn truy cập vào trang web của chúng tôi, bao gồm dữ liệu lưu lượng truy cập, dữ liệu vị trí, nhật ký, dữ liệu liên lạc khác và các tài nguyên mà bạn truy cập và sử dụng trên trang web.
・thông tin về máy tính và kết nối internet của bạn, bao gồm địa chỉ IP, hệ điều hành và loại trình duyệt của bạn.


Thông tin chúng tôi thu thập tự động là dữ liệu thống kê và có thể bao gồm thông tin cá nhân, hoặc chúng tôi có thể duy trì nó hoặc liên kết nó với thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập theo những cách khác như nhận từ bên thứ ba. Nó giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình và cung cấp dịch vụ tốt hơn, cá nhân hóa hơn; bao gồm bằng cách cho phép chúng tôi:

・ước tính quy mô đối tượng và hình thức sử dụng.
・lưu trữ thông tin về sở thích của bạn, cho phép chúng tôi tùy chỉnh trang web của mình theo sở thích cá nhân bạn.
・tăng tốc độ tìm kiếm cho bạn.
・nhận diện khi bạn quay trở lại trang web của chúng tôi.


Các công nghệ chúng tôi sử dụng để thu thập dữ liệu tự động này có thể bao gồm:

・cookie (hoặc cookie trình duyệt). Cookie là một tệp nhỏ được đặt trên ổ cứng của máy tính của bạn. Bạn có thể từ chối chấp nhận cookie của trình duyệt bằng cách kích hoạt cài đặt thích hợp trên trình duyệt. Tuy nhiên, nếu bạn chọn cài đặt này, bạn có thể không truy cập được vào một số phần trên website của chúng tôi. Trừ khi bạn đã điều chỉnh cài đặt trình duyệt của mình để nó từ chối cookie, hệ thống của chúng tôi sẽ phát hành cookie khi bạn hướng trình duyệt đến website của chúng tôi.
・tập tin chỉ báo. Các trang trên website và các e-mail của chúng tôi có thể chứa các tệp đồ họa nhỏ được gọi là tập tin chỉ báo (còn được gọi là "clear gifs", "pixel tags" hay "single-pixel gifs") cho phép Webike Global, ví dụ, có thể đếm số lượng người dùng đã truy cập các trang hoặc đã mở e-mail và để biết các số liệu thống kê liên quan đến trang web khác (ví dụ: ghi lại mức độ phổ biến của một số nội dung trang web nhất định và xác minh tính toàn vẹn của hệ thống và máy chủ).
Một số bên thứ ba có thể sử dụng cookie một mình hoặc kết hợp với đèn hiệu web hoặc các công nghệ theo dõi khác để thu thập thông tin về bạn khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi. Thông tin họ thu thập có thể được liên kết với thông tin cá nhân của bạn hoặc họ có thể thu thập thông tin, bao gồm thông tin cá nhân, về các hoạt động trực tuyến của bạn theo thời gian và trên các trang web khác nhau và các dịch vụ trực tuyến khác. Họ có thể sử dụng thông tin này để cung cấp cho bạn quảng cáo dựa trên sở thích (hành vi) hoặc nội dung được nhắm mục tiêu khác.

Chúng tôi không kiểm soát các công nghệ theo dõi của các bên thứ ba này hoặc cách chúng có thể được sử dụng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về quảng cáo hoặc nội dung được nhắm mục tiêu khác, bạn nên liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp có trách nhiệm. Để biết thông tin về cách bạn có thể chọn không nhận quảng cáo được nhắm mục tiêu từ nhiều nhà cung cấp, hãy xem Lựa chọn về Cách Chúng tôi Sử dụng và Tiết lộ Thông tin của Bạn.
Chúng tôi sử dụng thông tin mà chúng tôi thu thập về bạn hoặc bạn cung cấp cho chúng tôi, bao gồm bất kỳ thông tin cá nhân nào:

・giới thiệu website của chúng tôi và nội dung của nó cho bạn.
・cung cấp cho bạn thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu từ chúng tôi.
・để thực hiện bất kỳ mục đích nào khác mà bạn cung cấp.
・thực hiện nghĩa vụ của chúng tôi và thực thi các quyền của chúng tôi phát sinh từ bất kỳ hợp đồng nào được ký kết giữa bạn và chúng tôi, bao gồm cả việc lập hóa đơn và thu tiền.
・để thông báo cho bạn về những thay đổi đối với website của chúng tôi hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào mà chúng tôi cung cấp hoặc cung cấp thông qua nó và giúp chúng tôi hiểu cách website đang được sử dụng.
・theo bất kỳ cách nào khác mà chúng tôi có thể mô tả khi bạn cung cấp thông tin.
・cho bất kỳ mục đích nào khác với sự đồng ý của bạn.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin của bạn để liên hệ về hàng hóa và dịch vụ mà bạn có thể quan tâm bằng bản tin. Nếu bạn không muốn chúng tôi sử dụng thông tin của bạn theo cách này, bạn có thể chọn "hủy đăng ký nhận tin" và chúng tôi sẽ ngừng sử dụng thông tin của bạn theo cách đó. Để biết thêm thông tin, hãy xem Lựa chọn về Cách Chúng tôi Sử dụng và Tiết lộ Thông tin của Bạn.
Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin tổng hợp về người dùng của mình và thông tin không xác định bất kỳ cá nhân nào, không có giới hạn.

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập hoặc bạn cung cấp như được mô tả trong chính sách bảo mật này:

・cho các công ty con và chi nhánh của chúng tôi với mục đích duy nhất là cung cấp dịch vụ.
・cho các nhà thầu, nhà cung cấp dịch vụ và các bên thứ ba khác mà chúng tôi sử dụng để hỗ trợ hoạt động kinh doanh của chúng tôi.
・cho người mua hoặc người kế nhiệm khác trong trường hợp sáp nhập , thoái vốn, tái cơ cấu, tổ chức lại, giải thể hoặc bán hoặc chuyển nhượng một số hoặc tất cả tài sản của Webike Global, cho dù là hoạt động liên tục hoặc là một phần của phá sản, thanh lý hoặc thủ tục tương tự, trong đó thông tin cá nhân được Webike Global nắm giữ về người dùng website của chúng tôi nằm trong số các tài sản được chuyển giao.
・để thực hiện mục đích mà bạn yêu cầu.
・cho bất kỳ mục đích nào khác được chúng tôi tiết lộ khi bạn cung cấp thông tin.
・với sự đồng ý của bạn.

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn::

・để tuân thủ bất kỳ lệnh tòa, luật hoặc quy trình pháp lý nào, bao gồm cả việc đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của chính phủ hoặc quy định.
・để thực thi hoặc áp dụng các điều khoản sử dụng của chúng tôi và các thỏa thuận khác, bao gồm cả cho mục đích thanh toán và thu tiền.
・nếu chúng tôi tin rằng việc tiết lộ là cần thiết hoặc thích hợp để bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của Webike Global và / hoặc comapny liên quan, khách hàng của chúng tôi hoặc những người khác.
Chúng tôi cố gắng cung cấp cho bạn các lựa chọn liên quan đến thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Chúng tôi đã tạo các cơ chế để cung cấp cho bạn quyền kiểm soát sau đối với thông tin của mình:

・công nghệ theo dõi và quảng cáo. Bạn có thể đặt trình duyệt của mình để từ chối tất cả hoặc một số cookie của trình duyệt hoặc cảnh báo bạn khi cookie được gửi. Nếu bạn vô hiệu hóa hoặc từ chối cookie, xin lưu ý rằng một số phần của website sau đó có thể không truy cập được hoặc không hoạt động bình thường.
・chọn không tham gia. Bạn có thể "chọn không tham gia" nhận email tiếp thị hoặc quảng cáo từ chúng tôi bằng cách làm theo hướng dẫn trong những email đó hoặc từ tài khoản cá nhân của bạn. Nếu bạn chọn không tham gia, chúng tôi vẫn có thể gửi cho bạn email liên quan đến đơn đặt hàng của chúng tôi và / hoặc thông báo quan trọng.
・chúng tôi không kiểm soát việc thu thập hoặc sử dụng thông tin của bên thứ ba để phục vụ quảng cáo dựa trên sở thích.
Trang web của chúng tôi không dành cho trẻ em dưới 13 tuổi. Không ai dưới 13 tuổi có thể cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào cho website. Chúng tôi không cố tình thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 13. Nếu bạn dưới 13 tuổi, không sử dụng hoặc cung cấp bất kỳ thông tin nào trên trang web này hoặc thông qua bất kỳ tính năng/biểu mẫu đăng ký nào trên website thực hiện bất kỳ giao dịch mua nào trên website, sử dụng bất kỳ tính năng tương tác hoặc bình luận công khai nào của website này hoặc cung cấp bất kỳ thông tin nào về bạn cho chúng tôi, bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ e-mail hoặc bất kỳ tên hiển thị hoặc tên người dùng nào mà bạn có thể sử dụng. Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập hoặc nhận thông tin cá nhân từ một em nhỏ dưới 13 tuổi mà không có sự xác minh của sự đồng ý của cha mẹ, chúng tôi sẽ xóa thông tin đó. Nếu bạn tin rằng chúng tôi có thể có bất kỳ thông tin nào về trẻ em dưới 13 tuổi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ Moto Exchange K.K ,1-5-6 KATSURADAI AOBA-KU YOKOHAMA-SHI KANAGAWA 227-0034 hoặc qua email: jp_info@webike.net.
Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp được xây dựng nhằm bảo mật thông tin cá nhân của bạn khỏi bị mất và bị truy cập, sử dụng, thay đổi và tiết lộ trái phép. Tất cả thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi được lưu trữ trên các máy chủ bảo mật của chúng tôi phía sau tường lửa. Tất cả các giao dịch, bất kể bản chất của chúng, đều được mã hóa bằng công nghệ SSL.

Sự an toàn và bảo mật thông tin cũng phụ thuộc vào bạn. Khi chúng tôi cấp cho bạn (hoặc nơi bạn đã chọn) mật khẩu để truy cập vào một số phần trên trang web của chúng tôi, bạn có trách nhiệm giữ bí mật mật khẩu này. Chúng tôi yêu cầu bạn không chia sẻ mật khẩu của mình với bất kỳ ai.

Rất tiếc, việc truyền thông tin qua internet không hoàn toàn an toàn. Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật của thông tin cá nhân của bạn được truyền đến website của chúng tôi. Bất kỳ việc truyền tải thông tin cá nhân nào đều cần chịu rủi ro từ phía người gửi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc vi phạm bất kỳ cài đặt quyền riêng tư hoặc các biện pháp bảo mật nào có trên trang web.

Chuyển giao giữa các công ty con: Chúng tôi có thể chuyển thông tin người dùng và khách hàng cho các chi nhánh của chúng tôi và cho các nhà cung cấp bên thứ ba với mục đích duy nhất là cung cấp dịch vụ.
Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin của bạn miễn là tài khoản của bạn còn hoạt động hoặc khi cần thiết để cung cấp cho bạn các dịch vụ của chúng tôi. Nếu bạn muốn hủy tài khoản của mình hoặc yêu cầu chúng tôi không còn sử dụng thông tin của bạn để cung cấp dịch vụ cho bạn, hãy liên hệ với chúng tôi tại Gửi Liên Hệ. Chúng tôi sẽ lưu giữ và sử dụng thông tin của bạn khi cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận của chúng tôi.
Bộ luật Dân sự California Mục §1798.83 cho phép người dùng Trang web của chúng tôi là cư dân California yêu cầu một số thông tin liên quan đến việc chúng tôi tiết lộ thông tin cá nhân cho các bên thứ ba vì mục đích tiếp thị trực tiếp của họ. Để thực hiện một yêu cầu như vậy, vui lòng gửi e-mail đến jp_info@webike.net.
Chúng tôi không có mối quan hệ trực tiếp với người dùng của khách hàng có thông tin mà chúng tôi xử lý. Người dùng ứng dụng của khách hàng, người tìm kiếm quyền truy cập hoặc người tìm cách chỉnh sửa, sửa đổi hoặc xóa dữ liệu không chính xác phải hướng trực tiếp truy vấn của mình đến khách hàng của chúng tôi vì họ là cơ quan thu thập dữ liệu và do đó là người kiểm soát dữ liệu. Nếu người dùng muốn chúng tôi xóa thông tin đã thu thập được lưu trữ với chúng tôi (nếu có), vui lòng xem phần chọn không tham gia theo dõi hoặc gửi e-mail cho chúng tôi tới jp_info@webike.net, chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn trong thời gian sớm nhất.
Chính sách của chúng tôi là đăng bất kỳ thay đổi nào mà chúng tôi thực hiện đối với chính sách bảo mật của mình trên trang này. Nếu chúng tôi thực hiện những thay đổi quan trọng đối với cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của người dùng, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn thông qua một thông báo trên trang chủ của Trang web. Ngày chính sách bảo mật được sửa đổi lần cuối được xác định ở đầu trang. Bạn có trách nhiệm đảm bảo chúng tôi có địa chỉ e-mail hoạt động và có thể gửi cập nhật cho bạn, đồng thời truy cập định kỳ vào trang web của chúng tôi và chính sách bảo mật này để kiểm tra bất kỳ thay đổi nào.
Để đặt câu hỏi hoặc nhận xét về chính sách bảo mật này và các thực tiễn về quyền riêng tư của chúng tôi, hãy liên hệ với chúng tôi tại: Webike Global, 1-5-6 KATSURADAI AOBA-KU YOKOHAMA-SHI KANAGAWA 227-0034 hoặc bằng cách gửi email đến jp_info@webike.net bất kỳ lúc nào.

Để tối ưu hóa trang web này, chúng tôi sử dụng Google Analytics, một dịch vụ phân tích trang web do Google, Inc. (“Google”) cung cấp. Google Analytics sử dụng “cookie”, là các tệp văn bản được đặt trên máy tính của bạn, để giúp trang web phân tích cách bạn sử dụng trang web này. Thông tin do cookie tạo ra về việc bạn sử dụng trang web này (bao gồm cả địa chỉ IP của bạn) sẽ được Google truyền đến và lưu trữ trên các máy chủ. Nếu tính năng ẩn danh IP được kích hoạt trên trang web này, địa chỉ IP của bạn trước đây sẽ bị Google cắt bớt trong các quốc gia thành viên EU hoặc các quốc gia thành viên EEA. Chỉ trong những trường hợp ngoại lệ, địa chỉ IP mới được chuyển đến Google trên một máy chủ ở Hoa Kỳ và sau đó sẽ bị cắt bớt. Thay mặt nhà điều hành trang web, Google sẽ sử dụng thông tin này cho mục đích đánh giá việc sử dụng trang web của bạn, biên soạn báo cáo về hoạt động trang web cho nhà điều hành trang web và cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động trang web và việc sử dụng internet. Địa chỉ IP được truyền bởi trình duyệt của bạn sẽ không được Google kết hợp với bất kỳ dữ liệu nào khác. Bạn có thể từ chối việc sử dụng cookie bằng cách chọn cài đặt thích hợp trên trình duyệt của mình, tuy nhiên xin lưu ý rằng nếu bạn làm điều này, bạn có thể không sử dụng được toàn bộ chức năng của trang web này. Bạn cũng có thể ngăn chặn việc thu thập dữ liệu do cookie tạo ra và dữ liệu đó có liên quan đến việc sử dụng trang web (bao gồm cả địa chỉ IP của bạn) cũng như việc Google xử lý trang web bằng cách tải xuống và cài đặt một plugin trình duyệt có sẵn trong liên kết theo dõi: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Thông tin bổ sung có sẵn tại http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de and http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (thông tin chung về Google Analytics và quyền riêng tư). Trang web này sử dụng Google Analytics với mã tiện ích mở rộng “gat._anonymizeIp()“ để các địa chỉ IP do đó sẽ chỉ được xử lý ở dạng rút gọn để ngăn không cho người khác bị nhận dạng.
Trang web này sử dụng các plugin xã hội (“plugin”) từ mạng xã hội facebook.com được điều hành bởi Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). Các plugin này được xác định bằng một trong các biểu trưng Facebook hoặc sửa đổi “Plugin mạng xã hội Facebook”. Bạn có thể xem danh sách và giao diện của các plugin xã hội Facebook tại đây: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Nếu bạn truy cập một trang trên website của chúng tôi có chứa một plugin xã hội như vậy, trình duyệt của bạn sẽ thiết lập một kết nối trực tiếp đến các máy chủ của Facebook. Facebook chuyển trực tiếp nội dung của plugin xã hội sang trình duyệt của bạn, sau đó sẽ tích hợp nó vào trang web. Do đó, chúng tôi không có ảnh hưởng đến mức độ dữ liệu mà Facebook thu thập thông qua các plugin xã hội của mình và do đó, chỉ có thể thông báo cho bạn dựa trên trạng thái hiểu biết của chúng tôi: Thông qua việc tích hợp plugin, Facebook thu thập thông tin mà bạn đã truy cập vào trang tương ứng trên trang web của chúng tôi, ngay cả khi bạn không phải là người dùng đã đăng ký Facebook hoặc chưa đăng nhập vào Facebook. Thông tin này cũng như địa chỉ IP trình duyệt của bạn được chuyển đến máy chủ của Facebook ở Hoa Kỳ và đang được lưu trữ ở đó. Nếu bạn đã đăng nhập Facebook, Facebook có thể phân bổ lượt truy cập vào trang web của chúng tôi vào tài khoản Facebook của bạn. Facebook nhận được thông tin như vậy bất kể bạn có tương tác với các plugin mạng xã hội hay không. Nếu bạn tương tác với các plugin mạng xã hội, ví dụ: bằng cách sử dụng "nút Like" hoặc bằng cách đăng bình luận, trình duyệt của bạn sẽ chuyển trực tiếp thông tin đó đến Facebook nơi nó đang được lưu trữ. Thông tin đó cũng sẽ được công bố trên Facebook và hiển thị cho bạn bè trên Facebook của bạn. Để biết thông tin về mục đích và mức độ thu thập dữ liệu, việc Facebook xử lý và sử dụng thêm những dữ liệu đó, cũng như quyền của bạn về vấn đề này và các tùy chọn cài đặt để bảo vệ quyền riêng tư của bạn, vui lòng tham khảo chính sách bảo mật của Facebook: http://www.facebook.com/about/privacy

Nếu bạn là thành viên Facebook và không muốn Facebook thu thập dữ liệu về bạn thông qua trang web của chúng tôi và để kết hợp dữ liệu đó với dữ liệu thành viên Facebook của bạn, bạn cần đăng xuất khỏi Facebook trước khi truy cập website của chúng tôi. Hơn nữa, bạn cũng có thể chặn các plugin xã hội bằng cách tải xuống và cài đặt các tiện ích bổ sung cho trình duyệt của mình, chẳng hạn như trình chặn Facebook: http://webgraph.com/resources/facebookblocker/
Trang web này sử dụng các plugin xã hội được cung cấp bởi Twitter Inc.,1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA, và có thể được xác định bằng biểu tượng của Twitter hoặc ví dụ các từ: “Tweet” hoặc “Twitter”. Các plugin này cho phép người dùng, với nhiều người khác, chia sẻ một bài viết hoặc một trang của website này lên Twitter. Nếu bạn truy cập trang web có plugin này, trình duyệt của bạn sẽ thiết lập kết nối trực tiếp với máy chủ của Twitter. Twitter chuyển trực tiếp nội dung của plugin tới trình duyệt của bạn, sau đó sẽ tích hợp nó vào trang web. Do đó, chúng tôi không tác động đến phạm vi hoặc nội dung của dữ liệu mà Twitter thu thập thông qua plugin của nó và do đó, chỉ có thể thông báo cho bạn dựa trên tình trạng hiểu biết của chúng tôi.

Theo hiểu biết của chúng tôi, thông tin nhật ký như địa chỉ IP của người dùng, URL của trang web giới thiệu, v.v., được truyền tới Twitter. Thông tin bổ sung có sẵn trong chính sách bảo mật của Twitter: http://twitter.com/privacy.
TẠI SAO ?

CỬA HÀNG LỚN NHẤT
TẠI NHẬT BẢN

COUPON ĐẶC BIỆT,
GIẢM GIÁ, KHUYẾN MÃI

DỊCH VỤ GIAO HÀNG
NHANH, MIỄN PHÍ

* Cửa hàng TỐT NHẤTDUY NHẤT để có thể tìm kiếm hàng chính hãng Nhật Bản.
* Đăng ký ngay bây giờ để nhận ưu đãi bất ngờ và những quà tặng đặc biệt khác!
* Hơn 800,000 sản phẩm. KHÔNG khó để tìm kiếm phụ tùng mà bạn muốn.

HOẶC
TÀI KHOẢN CỦA BẠN ĐÃ ĐƯỢC TẠO!

Chúc mừng bạn! Tài khoản mới của bạn đã được tạo! Bây giờ với những đặc quyền của thành viên, bạn có thể tích lũy được thêm nhiều kinh nghiệm mua sắm trực tuyến với chúng tôi. Nếu bạn có BẤT KỲ câu hỏi về hoạt động của cửa hàng trực tuyến này, vui lòng gửi mail đến Webike thông qua phần Liên hệ với chúng tôi.

Một email xác nhận sẽ được gửi đến địa chỉ email mà bạn đã cung cấp. Trong vòng 1 tiếng đồng hồ, nếu bạn vẫn chưa nhận được email thì vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Đăng ký xe máy của bạn để gia nhập Webiker!
Về dịch vụ "Góc Webiker" của chúng tôi
"TÌM KIẾM DỄ DÀNG"
Bạn có thể tìm kiếm những mặt hàng phù hợp với xe máy của bạn một cách dễ dàng!
"THÔNG TIN CÓ GIÁ TRỊ"
Bạn có thể nhận được những thông tin có giá trị,
ví dụ như: giảm giá đặc biệt, những sản phẩm mới và hơn thế nữa!
"ĐĂNG KÝ DỄ DÀNG"
Bạn có thể đăng ký một cách dễ dàng! Chỉ cần thông tin của
nhà sản xuất xe máy, tên và năm của đời xe!